Før du begynder

Sørg for at oprette et indgangspunkt, før du konfigurerer en chatskabelon.

Indgangspunkter er startstedet for alle kanaltyper i Webex Contact Center. Systemet sender kontakten til en agent baseret på den distributionsstrategi, der er angivet for et indgangspunkt.

Du kan konfigurere én chatskabelon for hvert indgangspunkt. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se afsnittet Indgangspunkt og køer i kapitlet Klargøring i følgende platformsvejledninger:


Det er kun kunder, hvis organisation er klargjort på en eksisterende klassisk platform, der kan konfigurere en chatskabelon til deres kontaktcenter.

1

Log ind på kundeorganisationen på https://admin.webex.com.

2

Gå til navigationsruden til venstre, og gå til sektionen Servicer, og klik på Kontaktcenter > Funktioner.

3

Vælg en af følgende indstillinger:

 • Hvis du vil oprette en ny chatskabelon, skal du klikke på Ny > Chatskabelon.
 • Hvis du vil redigere en eksisterende chatskabelon, skal du dobbeltklikke på kortet.

Systemet viser guiden Chatskabelon.

4

På skærmen Definer skabelon:

 1. Angiv et entydigt navn, der identificerer formålet med din skabelon.

 2. Vælg et forhåndskonfigureret indgangspunkt på rullelisten.

 3. Vælg følgende tilpasningsindstillinger, og klik på Næste. Du kan vælge flere indstillinger, afhængigt af, hvad du ønsker, dine kunder skal se, når de chatter med din organisation.

  • Proaktiv besked: Den meddelelse, der vises i chatboksen, når kunden åbner websitet for din organisation. Du kan tilpasse denne meddelelse. Du kan konfigurere det tidspunkt, hvor meddelelsen skal spørge kunden. Du kan også ændre titlen og standardvelkomstmeddelelsen.

  • Fritid: Uden for organisationens åbningstid. Du kan angive tilgængeligheden af chatsupport ved at konfigurere åbningstider og tidszonen for din organisation. Du kan også tilføje en ikke til stede-meddelelse til kunderne.

  • Virtuel agent: Den forkonfigurerede chatbot, der starter samtalen med kunden. Du kan vælge mellem de tilgængelige virtuelle agenter og tilføje en velkomstmeddelelse.

   Konfigurer kundeoplysningsformularen, den visuelle visning af agenterne og statusmeddelelser for chatvinduet. Få flere oplysninger under Konfigurer virtuel agent til Webex Contact Center.

  • Feedback: Det feedbackskema, der vises efter afslutningen af chatten. Du kan tilføje en meddelelse, der inviterer kunderne til at give deres feedback om deres chatoplevelse.


   

  På basis af de valgte indstillinger vises de efterfølgende trin i guiden.

5

På siden Proaktiv besked, uden for åbningstiden:

 1. I sektionen Proaktiv prompt skal du angive ventetid, titel og meddelelse for prompten.

 2. Indtast meddelelsen for prompten i sektionen Uden for åbningstiden, og vælg åbningstider og tidszone på rullelisten.

 3. Klik på Næste.


 

Den proaktive besked vises ikke i fritiden, eller når agenter ikke er i stand til at hjælpe.

6

Klik på hvert af felterne på kortet Forhåndsvisning på siden Kundeoplysninger. Kunden bruger disse attributter til at udfylde formularen.


 

Det er obligatorisk at indtaste mindst én kategori post i sektionen Typeattributter, som kan kunderne kan vælge, via rullelisten.

7

På siden Virtuel agent:

 1. Vælg en forudkonfigureret virtuel agent (der kan give indledende automatiseret support i din kundes chatoplevelse) på rullelisten, og indtast en meddelelse.

 2. Indtast en velkomstmeddelelse, og klik på Næste.

8

På siden Branding og identitet, statusmeddelelser:

 1. I sektionen Branding og identitet skal du vælge en af følgende profiltyper:

  • Organisation: Brug en enkelt profil til at repræsentere alle agenter i din organisation. F.eks. navnet på organisationen.

  • Virtuelle agenter eller agenter: Brug entydige profiler til at repræsentere forskellige agenter i din organisation.

   Vælg en af følgende indstillinger:

   • Vis agentens viste navn: viser agentens fulde navn.

   • Vis agentens alias: viser agentens aliasnavn.

 2. I sektionen Statusmeddelelser skal du angive meddelelserne (som vises til kunden) derefter klikke på Næste.

9

På siden Feedback skal du angive etiket og tiptekst på kortet Attributter for at modtage kundefeedback.

10

På siden Udført skal du klikke på Udfør.


 

Når du er færdig med at konfigurere chatskabelonen, vises et kodestykke. Hvis du vil bruge den netop konfigurerede chatskabelon på din virksomheds website, kan du kopiere og indsætte kodestykket inden for HTML-koden <head> eller <body> for dit websites kildefil.

Du kan lukke kodestykket og senere downloade det fra siden Kontaktcenter > Funktioner.