For at opsætte varsler under Fejlfinding skal du være fuld administrator og have et Webex-websted, der er i version 40.4.0 eller nyere. Skrivebeskyttede administratorer og supportadministratorer kan kun se fanen Varsler.


Varsler udløses kun for deltagere, som deltager i møder via Webex Meetings- Webex Teams-appen. De mindste appversioner, som deltagere skal bruge til advarsler for at udløse, er:

  • Webex Meetings 39.6.5 eller nyere

  • Webex Meetings version 39.11 eller nyere

  • Webex Teams 3.0.12427.0 eller højere

  • Webex Teams Version 4.1.6 af Android-appen eller nyere

  • Webex Teams version 4.3 af iOS-appen eller nyere


Varsler udløses ikke for møder kun med lyd, Webex Events, Webex Training-sessioner og møder, der har 50 eller flere deltagere.

Kvalitetsproblem for VIP Live-møde

Brug denne advarsel til at finde ud af, hvornår deltagerne oplever problemer med netværkskvaliteten under igangværende møder. Du kan indstille advarslen, som udløses, når en deltager når en af netværkskvalitetstærskelværdierne inden for en akkumuleret eller på hinanden følgende varighed. Hvis en deltager når en af grænserne under et møde, modtager modtagere af varslen en e-mail med mødeoplysningerne, så de nemt kan finde mødet og hjælpe.


Denne advarsel sender en e-mail for hvert møde, som en deltager når tærskel for.

Tilføj en alarm om problemvarsel om VIP Live-mødekvalitet

Du kan tilføje op til 10 VIP Live Meeting Quality Issue-varsler pr. organisation. Hver advarsel kan overvåge op til 30 VIP-brugere.

1

Fra kunde visningen i https://admin.webex.comskal du gå til Fejlfinding og derefter vælgeVarsler.

2

I fanen Administrer skal du vælge Tilføj advarsel.

3

Indtast navnet på påmindelsen, og vælg Problem med VIP Live-mødekvalitet.

4

Skift til/fra for at modtage e-mails for påmindelsen.

5

I afsnittet VIP-brugere skal du indtaste e-mailadresserne på de brugere, du vil overvåge.

6

I afsnittet Regler skal du angive tærskler for latenstid, rysten og pakketab samt akkumulerede og på hinanden følgende varigheder.

7

I fanen Modtagere skal du indtaste e-mailadresserne på hvem, der modtager e-mailmeddelelsen.

8

Klik på Tilføj.

Du kan se oplysninger om en meddelelse i 30 dage fra, da den blev udløst, før den blev slettet.

1

Fra kunde visningen i https://admin.webex.comskal du gå til Fejlfinding og derefter vælgeVarsler.

2

Klik på et varslen for at se flere oplysninger.


 

Du kan også klikke på Eksporter som CSV for at få en liste over alle varsler i historikken som en CSV-fil.