שגיאה: "עברת את מספר הפגישות שאתה יכול לנהל בו זמנית. לחץ על אישור כדי לסיים את הפגישה, אחרת היא תסתיים באופן אוטומטי תוך 20 שניות'

שגיאה: "עברת את מספר הפגישות שאתה יכול לנהל בו זמנית. לחץ על אישור כדי לסיים את הפגישה, אחרת היא תסתיים באופן אוטומטי תוך 20 שניות'.

כל המשתתפים התנתקו מהפגישה כאשר אחד המשתתפים החזיר לעצמו את תפקיד המארח.

הפגישה נותקה לאחר שהחזרתי לעצמי את תפקיד המנחה.

המשתתפים קיבלו הודעה קופצת שעליה נכתב 'חריגה ממגבלת הפגישה' והפגישה הסתיימה.


פתרון:

אתה זקוק לרשיונות מארחים נוספים, כדי לארח הפעלות מרובות בכל פעם. (דוגמה: אם ברצונך לארח 2 הפעלות בכל פעם, תזדקק ל-2 רשיונות מארח שהוקצו לחשבון שלך)

הערה: השבת תפקיד המארח בפגישה שנייה תגרום לשגיאה הבאה:

האם המאמר הועיל לך?