Fout: 'U hebt het maximumaantal vergaderingen dat u gelijktijdig kunt uitvoeren overschreden. Klik op OK om de vergadering te beëindigen, of de vergadering eindigt automatisch over 20 seconden'

Fout: 'U hebt het maximumaantal vergaderingen dat u gelijktijdig kunt uitvoeren overschreden. Klik op OK om de vergadering te beëindigen, of de vergadering eindigt automatisch over 20 seconden'.

Van alle deelnemers werd de verbinding met de vergadering verbroken toen een van de deelnemers de rol als host overnam.

De verbinding met de vergadering werd verbroken nadat ik de rol als host overnam.

Deelnemers kregen het pop-upbericht 'Limiet aantal vergaderingen is overschreden' en de vergadering werd beëindigd.

Dit artikel is afkomstig uit het Engels en is machinaal vertaald. Er wordt geen garantie, uitdrukkelijk of impliciet, gegeven voor de juistheid, correctheid of betrouwbaarheid van machinevertalingen die zijn gemaakt vanuit het Engels naar een andere taal. Cisco is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurige informatie, fouten of schade veroorzaakt door onjuiste vertaling van de inhoud of gebruik van de informatie.


Oplossing:

Bij een WebEx-site met de functie License Manager kan slechts één vergadering op een bepaald moment worden gehouden met behulp van een hostaccount.

Opmerking: als u de hostrol in een tweede vergadering terugclaimt, wordt de volgende fout veroorzaakt:

Vond u dit artikel nuttig?