Pogreška: 'Premašili ste broj sastanaka koje možete pokrenuti u isto vrijeme. Kliknite U redu da biste završili sastanak ili će automatski završiti za 20 sekundi'

Pogreška: 'Premašili ste broj sastanaka koje možete pokrenuti u isto vrijeme. Kliknite U redu da biste završili sastanak ili će automatski završiti za 20 sekundi'.

Svi sudionici prekinuli su vezu sa sastankom kada je jedan od sudionika vratio ulogu glavnog računala.

Sastanak je prekinut nakon što sam vratio ulogu glavnog računala.

Sudionici su dobili skočnu poruku "Ograničenje sastanka premašuje" i sastanak je završen.


Otopina:

Potrebne su vam dodatne licence za hostiranje da biste istovremeno ugostili više sesija. (Primjer: Ako želite ugostiti 2 sesije odjednom, trebat će vam dodijeliti 2 licence za hostiranje za svoj račun)

Napomena: Vraćanje uloge glavnog računala u drugom sastanku uzrokovat će sljedeću pogrešku:

Je li taj članak bio koristan?