Fel: Du har överskridit antalet möten som du kan delta i samtidigt. Klicka på OK för att avsluta mötet, annars avslutas det automatiskt om 20 sekunder.”

Fel: Du har överskridit antalet möten som du kan delta i samtidigt. Klicka på OK för att avsluta mötet, annars avslutas det automatiskt om 20 sekunder.”

Alla deltagare kopplades bort från mötet när en av deltagarna antog värdrollen.

Mötet kopplades bort när jag antog värdrollen.

Deltagarna fick ett popup-meddelande med texten ”Mötesgränsen överskriden” och mötet avslutades.


Lösning:

Du behöver ytterligare värdlicenser för att vara värd för flera sessioner åt gången. (Exempel: Om du vill vara värd för två sessioner åt gången behöver du 2 värdlicenser tilldelade för ditt konto)

Obs! När du återtar värdrollen i ett andra möte kommer följande fel att visas:

Var den här artikeln användbar?