Fel: ”Du har överskridit antalet möten som du kan hålla åt gången. Klicka på OK för att avsluta mötet, annars avslutas det automatiskt om 20 sekunder.”

Fel: ”Du har överskridit antalet möten som du kan hålla åt gången. Klicka på OK för att avsluta mötet, annars avslutas det automatiskt om 20 sekunder.”

Alla deltagare kopplades bort från mötet när en av deltagarna antog värdrollen.

Mötet kopplades bort när jag antog värdrollen.

Deltagarna fick ett popup-meddelande med texten ”Mötesgränsen överskriden” och mötet avslutades.

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.


Lösning:

En WebEx-webbplats med License Manager-funktionen gör det bara möjligt för ett möte att hållas vid en given tidpunkt med hjälp av en värdkonto.

Obs! Om du återtar värdroll i ett andra möte kommer följande fel att uppstå:

Var den här artikeln användbar?