Zie de volgende informatie voor een volledige lijst met alle RoomOS-releases:


 • Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar op alle aangemelde apparaten Webex. U kunt naar dit artikel verwijzen om na te gaan welke functies worden ondersteund door uw apparaat.

7 september 2023

PIN slot voor bureauapparaten

Softwareversie: RoomOS 11.8.1.7 32abe526e52

Met een 6-cijferig PIN kunt u om veiligheids- en privacyredenen uw persoonlijke apparaat vergrendelen. Als het apparaat is vergrendeld, is alle gevoelige informatie, zoals de agenda van de gebruiker, recente gesprekken en whiteboards niet toegankelijk zonder te ontgrendelen. Eventuele kennisgevingen van de vergadering worden weergegeven zonder een vergaderingsonderwerp.Ondersteund door: Desk Pro, Desk Mini in de persoonlijke modus.

Lees meer over PIN slot voor Bureauserie.

Infrastructuurmodus Miracast®

Softwareversie: RoomOS 11.8.1.7 32abe526e52

De huidige Miracast-implementatie ondersteunt de directe modus met een ad-hoc-netwerk tussen de afzender en het RoomOS-apparaat.

Met de toevoeging van de infrastructuurmodus (MS-MOUSES), voegen we flexibiliteit toe voor de implementatie in dichte bedrijfsnetwerken.

Door het gebruik van de netwerkinfrastructuur voor media, is er minder risico van signaalintervallen tussen Miracast en andere Wi-Fi verkeer.

Lees meer over het configureren van Miracast.

Nieuwe implementatieopties voor Room Navigator

Softwareversie: RoomOS 11.8.1.7 32abe526e52

De volgende implementatiescenario's worden ondersteund met Room Navigator:

 • Bureau koppelen: Gebruik de Room Navigator als ruimtereservering voor een bureautoestel in een knuffelruimte of een rustige kamer.

 • Reismodus: voeg een standalone room navigator toe aan een bestaande werkplek met een DX-, MX- of SX-series apparaat, of een apparaat dat is geconfigureerd met Microsoft Teams Rooms. De Room Navigator kan worden ingesteld op het reserveren van een kamer of een blijvende web-app.

 • Lokale koppeling: Gebruik een direct gekoppelde Room Navigator voor het reserveren van een kamer of een blijvende web-app.

AES67-interoperabiliteit voor kamerapparaten

Softwareversie: RoomOS 11.8.1.7 32abe526e52

De Room Kit EQ, Room Bar Pro, Room Kit Pro en andere codec Pro-gebaseerde producten ondersteunen nu de AES67-standaard (audiotransport via IP). U kunt voor deze Cisco-apparaten met Ethernet dus microfoons en luidsprekers van derden die AES67 ondersteunen, rechtstreeks aansluiten.

Voor de Room Kit EQ en Room Bar Pro is de AV-Integrator-licentie nodig.

Lees meer over de interoperabiliteit met AES67.

Uitnodigen per e-mail om te Webex Meetings vanaf een apparaat

Softwareversie: RoomOS 11.8.1.7 32abe526e52

U kunt personen direct vanaf een apparaat uitnodigen om deel te nemen aan instantvergaderingen.

Lees meer over instantvergaderingen.

Verbeterde herinneringen voor vergaderingen

Softwareversie: RoomOS 11.8.1.7 32abe526e52

We hebben de kennisgevingen van herinneringen voor vergaderingen op verschillende manieren verbeterd:

 • Overbodige herinneringen voor gekoppelde apparaten verwijderd. Gebruikt configuratie: Reservering zichtbaarheid vergaderingReminder <All, ControllerOnly> Default: ControllerOnly

 • De herinnering wordt versleept wanneer de gebruiker weg klikt.

 • Avatars terugbrengen voor de huidige deelnemers. Gebruikt configuratie: Avatars Van GebruikersInterface Reserveringen Zichtbaarheid VergezeldEParticipants <Autom, Verborgen> Standaard: Auto

 • Onder de melding weergegeven meldingen wanneer de huidige vergadering wordt beëindigd.

 • Meldingen weergeven wanneer u de pc-modus wilt bekijken.

 • Er is animatie toegevoegd om onderscheid te maken tussen meerdere gestapelde herinneringen.Rustige-urenlampje op apparaten

Softwareversie: RoomOS 11.8.1.7 32abe526e52

Apparaten geven nu de status Stille uren weer als de gebruiker deze in de Webex-app heeft ingesteld.

9 augustus 2023

Camera voor vergaderingszone

Softwareversie: RoomOS 11.7.1.6 16945c93906

Schakel efficiënte, afleidingsvrije vergaderingen in open ruimten en glazen vergaderruimtes in door alleen mensen in de vergaderzone in te lijsten en op te volgen. Stel handmatig grenzen in of maak gebruik van de intelligentie in het apparaat om de relevante ruimte automatisch in te kaderen.Lees meer over het instellen van een vergaderzone in een ruimte.

Integratie met RoomOS en ThousandEyes

ThousandEyes agent die is geïntegreerd met RoomOS apparaten biedt netwerkpad zichtbaarheid voor het actief oplossen van vergaderingen om problemen in real-time te lokaliseren.

Aanvankelijk ondersteunt de integratie Webex vergaderingen. Andere vergadertypen, zoals Microsoft Teams, zijn gepland voor de toekomst.

Lees meer over ThousandEyes integratie voor RoomOS toestellen.

De interne microfoon en luidspreker uitschakelen op apparaten uit de Bureauserie

Softwareversie: RoomOS 11.7.1.6 16945c93906

Door deze configuraties wordt de interne microfoon en luidspreker uitgeschakeld op apparaten uit de Bureauserie. Wanneer de functie is uitgeschakeld, kan audio niet worden opgenomen door de interne microfoon of worden afgespeeld in de interne luidspreker als de verbinding met een aangesloten headset is verbroken.

 • Modus Microfoon voor audio-invoer 1: aan/uit

 • Internespeakermodus audio-uitvoer: aan/uit/echografieOnt

Focus op indelingsoptie standaard

Softwareversie: RoomOS 11.7.1.6 16945c93906

De optie voor de focus op de lay-out is nu standaard ingeschakeld. People Focus optimaliseert scherm real estate door overbodige achtergrond te verwijderen.Lees meer over focus.

Nieuw laadscherm Microsoft Teams WebRTC

Softwareversie: RoomOS 11.7.1.6 16945c93906

We hebben het laadscherm voor Microsoft Teams-vergaderingen met WebRTC bijgewerkt om zich aan te passen aan de huidige RoomOS GEBRUIKERSinterface.

10 juli 2023

Webwidget Scherm

Softwareversie: RoomOS 11.6.1.5 1058dcbc695

De widget Homescreen maakt het mogelijk om elke gewenste webinhoud op het startscherm van een RoomOS-toestel te plaatsen. Je kunt homescreen-widgets gebruiken voor merknamen, bedrijfsberichten of aangepaste workflows.Lees meer over webwidgets voor thuisschermen.

Een extra scherm gebruiken met Board Pro

Softwareversie: RoomOS 11.6.1.5 1058dcbc695

U kunt een secundair scherm aansluiten op de HDMI Uit-connector van de Board Pro-serie.

Het gedrag kan worden ingesteld op:

 • Breid de vergadering uit naar beide schermen

 • De presentatie alleen uitbreiden naar het secundaire scherm

 • Spiegel

Ondersteuning voor Cisco Room Bar Pro

Softwareversie: RoomOS 11.6.1.5 1058dcbc695We hebben ondersteuning voor Cisco Room Bar Pro toegevoegd. Lees meer over de productdetails in het datablad.

12 juni 2023

Handhaving van adresbereiken interne IP

Softwareversie: RuimteOS 11.5.1.5 c85aed30d22

Vanaf de release van juni 2023 hebben apparaten geen toegang tot het interne IP adresbereik buiten de documentaties. Als u randapparaten, zoals camera's, druktoetsen en meer, hebt aangesloten op de andere Ethernet-poorten van het apparaat, moet u zorgen dat de IP adressen die worden gebruikt, zich binnen het beschreven bereik bevinden.

Lees meer over de toegestane IP van het adresbereik in het gedeelte Ethernet-poorten van de nieuwste versie van de handleiding voor API.

Wijzigingen in de automatische proxyconfiguratie (PAC)

Softwareversie: RuimteOS 11.5.1.5 c85aed30d22

We wijzigen op de manier waarop de automatische configuratie van de proxy (PAC) werkt voor pacmanager in RoomOS-software. Tot nu toe heeft pacmanager gewone reguliere expressies voor overeenkomsten gebruikt. We wijzigen de functie shExpMatch voor het gebruik van overeenkomsten op een manier die vergelijkbaar is met die van de browser. PAC-bestanden die speciaal zijn geschreven voor RoomOS moeten mogelijk worden bijgewerkt om goed te blijven werken.

Lees meer over de PAC verandering in RoomOS.

Stand-byuren voor Room Navigator

Softwareversie: RoomOS 11.5.1.5 c85aed30d22

Stand-byuren voor Room Navigator helpt bij het besparen van energiebesparing en beschermt het scherm van de room navigators waarop de bewegwijzering, het reserveren en het activeren van bewegingsdetectie zijn ingeschakeld. De standaard actieve uren zijn 7 uur's -19 uur, maar deze kunnen worden geconfigureerd op maat van uw werkplek.

Lees meer over Room Navigator als zelfstandig apparaat.

Verbetering van de nauwkeurigheid van de aanwezigheid van mensen

Softwareversie: RuimteOS 11.5.1.5 c85aed30d22

Nieuwe nauwkeurigheidsverbeteringen verminderen de valse positieve en negatieven voor mensen. De aanwezigheid van personen wordt bijvoorbeeld gebruikt voor bezettingsgegevens in de werkruimtes van Control Hub en op de in de reserveringsmodus van Room Navigator. De verbeteringen op het stuk van de nauwkeurigheid geven u betrouwbaarder informatie over het gebruik van vergaderruimtes.

Beschikbaar op apparaten in de gedeelde modus.

Instellingen voor chatmeldingen

Softwareversie: RoomOS 11.5.1.5 c85aed30d22

U kunt de standaardwaarde voor chatmeldingen op uw apparaat aanpassen aan uw voorkeur. U kunt kiezen tussen:

 • Gericht voor een stille modus

 • Voorvertoning om alle berichten en tekst te zien

 • Volledig uitschakelenDeze functie is beschikbaar op apparaten in de persoonlijke modus.

Lees meer over chatmeldingen.

Audiomeldingen voor opnemen en Webex Assistant in Webex Meetings

Softwareversie: RuimteOS 11.5.1.5 c85aed30d22

Beheerders kunnen in Cisco Collaboration-apparaten inschakelen dat een gesproken aanwijzing wordt afgespeeld wanneer iemand een opname start of de Webex Assistant inschakelt in een Webex vergadering.

De gesproken aanwijzing is op dit moment alleen beschikbaar in het Engels en wordt daarom standaard uitgeschakeld.

Beheerders kunnen audiomeldingen configureren met: xConfiguratie Webex Meetings AudioNotificaties <False/True>

Wizard Nieuwe installatie

Softwareversie: RoomOS 11.5.1.5 c85aed30d22We hebben de installatiewizard voor onze apparaten bijgewerkt om ze in lijn te brengen met de nieuwe RoomOS-gebruikersinterface. De nieuwe wizard bevat opties voor RoomOS, on-premises en Cisco-apparaten met Microsoft Teams-registratie.

Verbeter de Wi-Fi veiligheid met WPA3-ondersteuning

Softwareversie: RoomOS 11.5.1.5 c85aed30d22

We hebben ondersteuning toegevoegd voor WPA3 Wi-Fi voor extra beveiliging.

Standaardindelingen wijzigen

Softwareversie: RuimteOS 11.5.1.5 c85aed30d22

We hebben de standaard mensen lay-out voor enkel scherm meer dan een jaar geleden aangepast in het raster. Op verzoek van klanten hebben we nu de standaard mensen-lay-out op systemen met twee schermen gewijzigd in rasterlay-out.

U kunt de indeling altijd aanpassen aan uw vergaderstijl via uw apparaat.

Whiteboard verbeteringen

Softwareversie: RoomOS 11.5.1.5 c85aed30d22

We voegen de mogelijkheid toe om tekst aan een vorm toe te voegen, met opmaakopties die vergelijkbaar zijn met tekstgebieden in vrije vorm. U kunt ook kiezen uit meer vormen in de vormenbibliotheek.

2 mei 2023

Wijzigingen in de ondersteuning voor Web Proxy automatisch ontdekken

Softwareversie: RoomOS 11.4.1.8 c2c0e269f17

RoomOS-apparaten ondersteunen Web Proxy Auto-Discovery (WPAD), een methode die door clients wordt gebruikt om een configuratiebestand te zoeken zonder dat er een URL hoeft te worden ingevoerd. We hebben de werking van WPAD-ondersteuning voor RoomOS-apparaten gewijzigd. Dit kan gevolgen hebben voor uw apparaten.

We hebben de opwaartse domeinen-zoekopdrachten verwijderd en nu proberen de apparaten te downloaden van één locatie: http://wpad/wpad.dat. Dit gedrag komt overeen met de manier waarop WPAD-ondersteuning in webbrowsers, zoals Netscape en Firefox, werkt.

Lees meer over wijzigingen in de ondersteuning voor Web Proxy automatisch zoeken.

Hot-desking: persoonlijke zakelijke lijn met Webex Calling

Softwareversie: RuimteOS 11.4.1.8 c2c0e269f17

Nu kunt u niet alleen een volledig persoonlijke ervaring krijgen voor vergaderingen, maar ook voor het bellen tijdens hot-desking. Wanneer u zich aanmeldt, wordt het apparaat automatisch aangemeld met het Webex Calling telefoonnummer dat aan u is toegewezen. Het apparaat is volledig aan uw persoonlijke telefoon aangepast. U kunt oproepen plaatsen en ontvangen met uw beller-ID en uw oproepgeschiedenis in Recent bekijken alsof dit uw persoonlijke apparaat is.Deze functie is beschikbaar op alle Desk-apparaten wanneer u Webex Calling service gebruikt.

Lees meer over hot-desking.

Audiowatermerken voor apparaten in Webex vergaderingen

Softwareversie: RoomOS 11.4.1.8 c2c0e269f17

Webex biedt nu audio-watermerken aan om de bron van verboden opnamen op alle apparaten te traceren. Wanneer een host audio-watermerking inschakelt in een gecodeerde vergadering, wordt een unieke id in de ontvangen audio ingebed om een apparaat voor het lek te identificeren.

Gespreksknoppen inzoomen op de board- en deskserie

Softwareversie: RoomOS 11.4.1.8 c2c0e269f17

De reeksen Board en Desk hebben nu gespreksknoppen om Zoom-vergaderingen te beheren. Als u deelneemt aan een Zoom-vergadering, hoeft u DTMF codes niet meer te onthouden. Als beheerder hoeft u geen macro's te maken en te onderhouden om gespreksbesturingen voor uw gebruikers te bieden.

Lees meer over deelnemen aan Zoom-vergaderingen.

Deelnemen aan Webex-webinars als deelnemer

Softwareversie: RuimteOS 11.4.1.8 c2c0e269f17

Apparaten ondersteunen nu Webex-webinars, zowel als deelnemers als panelleden. Wanneer het apparaat deelneemt als deelnemer, wordt het apparaat toegevoegd aan de webinar zonder interactiemogelijkheden of een manier om te worden gepromoveerd naar deelnemer. Deelnemen als gebruiker van het panel krijgt volledige interactie op het apparaat.

Twee samenvoegmethoden:

 • Gebruik één knop om op te pushen (OBTP) vanuit geplande vergaderruimtes.

 • Tik op de knop Webex in het startscherm en voer de id en het wachtwoord van de vergadering in.

Lees meer over het samenvoegen van Webex-webinars vanaf apparaten.

Pop-up voor kabeldeling

Softwareversie: RuimteOS 11.4.1.8 c2c0e269f17

Een nieuwe flow helpt u om het delen van inhoud te starten. Wanneer u een computer met een kabel aansluit op het apparaat, wordt u door een klein pop-upbericht begeleid bij de volgende stappen.

Lees meer over delen.

Visuele updates

Softwareversie: RuimteOS 11.4.1.8 c2c0e269f17

We hebben visuele wijzigingen aan onze UIs aangebracht om u een betere vergaderervaring te geven.

 • In het menu Delen worden de verschillende ingangen en knoppen duidelijker aangegeven. • Naamlabels zijn nu links-in de pas. • Op twee schermapparaten in een gesprek, wanneer een van de schermen inactief is, wordt een donkere en discrete achtergrond weergegeven op het inactieve scherm.27 maart 2023

Cisco Board Pro 55 en 75 met Microsoft Teams Rooms

Softwareversie: RuimteOS 11.3.1.16 f56233da7d5

U kunt Cisco Board Pro 55-inch en 75-inch modellen implementeren met de Microsoft Teams Rooms-toepassing. Gebruikers krijgen standaard de toegang tot volledige teamruimtes. Teams-gebruikers van de Cisco Board Pro kunnen genieten van intelligente, ingebouwde apparaatfuncties die ervoor zorgen dat hun vergaderingen meer inclusief en productiever worden.

Alle gecertificeerde apparaten worden beheerd in het Teams Admin Center en de nieuwe Teams Rooms Pro Management Portal.

Gecertificeerde apparaten kunnen ook worden geregistreerd in Control Hub en beheerd. Als de Board Pro ook is geregistreerd bij Control Hub, kunnen gebruikers deelnemen aan Teams-vergaderingen en volledig aanbevolen Webex vergaderingen back-to-back vanuit het startscherm van de Teamsruimtes, zonder dat ze hun apparaat opnieuw hoeven op te starten of opnieuw te configureren.

Lees meer over samenwerkingsapparaten van Cisco met Microsoft Teams Rooms.

Deelnemers zonder video verbergen

Softwareversie: RoomOS 11.3.1.10 1e761f985a1

Met de nieuwe lay-outoptie kunt u niet-videodeelnemers verbergen op uw scherm. Nu kunt u meer videodeelnemers weergeven, ongeacht wanneer ze zich bij de vergadering gevoegd hebben.

Lees meer over het verbergen van niet-videodeelnemers.

Instantvergaderingen

Softwareversie: RoomOS 11.3.1.10 1e761f985a1

Maak vergaderingen zonder een Webex account en zonder dat je door je agenda hoeft te plannen. Bij directe vergaderingen kunt u met een gedeeld apparaat een vergaderruimte binnenlopen en met een tik op een knop een vergadering opzetten. U krijgt vervolgens de vergaderinformatie die u kunt delen met de andere deelnemers.Lees meer over instantvergaderingen.

Room Navigator als zelfstandig apparaat

Softwareversie: RoomOS 11.3.1.10 1e761f985a1

Room Navigators kunnen worden gebruikt als een zelfstandig apparaat in ruimten die niet zijn uitgerust met een apparaat voor videovergaderen. Dit biedt een consistente ervaring voor alle ruimten met of zonder een apparaat.

U kunt een Room Navigator rechtstreeks bij de Control Hub registreren en deze beheren als een zelfstandig apparaat. Room Navigator als zelfstandig apparaat ondersteunt webtoepassingen van derden, het boeken van ruimten en xAPI's voor integratie van toepassingen van derden.

Lees meer over Room Navigator als zelfstandig apparaat.

Komende agendavergaderingen vroeg deelnemen

Softwareversie: RoomOS 11.3.1.10 1e761f985a1

Alle vergaderingen die worden weergegeven in de aanstaande lijst met vergaderingen van het apparaat, hebben een knop Samenvoegen. Zo kunnen gebruikers die extra tijd nodig hebben om zich voor te bereiden op een vergadering, op elk gewenst moment die dag deelnemen. Vroege samenvoeging heeft geen invloed op het huidige obtp-gedrag.Lees meer over hoe u vroeg deelnemen aan agendavergaderingen inschakelt.

Chatmeldingen op uw apparaat bekijken

Softwareversie: RoomOS 11.3.1.10 1e761f985a1

U ziet een chatmelding voor elk verzonden vergaderingsbericht. De melding wordt weergegeven in de rechterbovenhoek van het scherm van het apparaat. U kunt de meldingen dempen in de statusindicator van de vergadering.Deze optie is Webex Meetings beschikbaar op Webex aangemelde apparaten en apparaten die zijn gekoppeld aan Edge voor apparaten waarvoor Webex geoptimaliseerde ervaring is ingeschakeld.

Lees meer over chatmeldingen en hoe u deze kunt uitschakelen.

Melding voor lage bandbreedte

Softwareversie: RoomOS 11.3.1.10 1e761f985a1

U krijgt nu een melding wanneer de netwerkomstandigheden niet optimaal zijn en Webex stopt met het verzenden van videobeelden en vervangt deze door profielfoto's om bandbreedte te besparen.

9 februari 2023

Room USB wordt ondersteund op RoomOS 11

Softwareversie: RoomOS 11.2.1.5 dd101dc1279

Cisco Room USB heeft een nieuwe gebruikersinterface-stijl gekregen, aangepast aan onze andere samenwerkingsapparaten.

Re als ui-toestelnummers

Softwareversie: RoomOS 11.2.1.5 dd101dc1279

We hebben de visuele stijl van het paneel Ui-uitbreidingen bijgewerkt zodat deze wordt aangepast aan de huidige stijl van de gebruikersinterface.Verhoogde bandbreedte voor geselecteerde apparaten uit de Board, Desk en Room Series

Softwareversie: RoomOS 11.2.1.5 dd101dc1279

Bepaalde apparaten kunnen nu meer bandbreedte gebruiken, wat resulteert in een verbeterde videokwaliteit in een breed scala aan gebruiksgevallen. Dit kan elk scenario zijn met twee schermen, het delen van inhoud en vergaderingen met meer dan twee deelnemers. Meer bandbreedte verbetert merkbaar de ervaring wanneer mensen focus gebruiken. Apparaten met een hogere bandbreedtedrempel krijgen minder gevolgen als gevolg van problemen met de netwerkverbinding.

Beheerders moeten dit inschakelen door de volgende configuraties in te stellen op de nieuwe bitfrequentie:

 • Conferentie MaxReceiveCallRate

 • Conferentie MaxTransmitCallRate

 • Conferentiegesprek Webex (alleen van toepassing op Webex gesprekken en vergaderingen)

Beschikbaar op: Codec Pro, Board Pro, Webex Desk, Bureau Mini, Bureau Pro, Kamer 70 Eenpersoonskamer G2, Kamer 70 Dual G2, Room Bar, en Room Kit EQ.

Lees meer over bandbreedtebeheer.

16 januari 2023

Standaardindelingen in vergaderingen

Softwareversie: RoomOS 11.1.1.6 ab49a15fe2f

RoomOS-apparaten volgen nu de standaardlay-out die is ingesteld voor vergaderingen voor de Webex-site vanuit Control Hub. Een standaardlay-out zorgt voor een consistente vergaderervaring voor uw gebruikers. De instelling is van toepassing op indelingen van personen. Wanneer inhoud wordt gedeeld, is de standaardlay-out 'Stack'.

Ondersteuning voor Cisco Room Kit EQ

Softwareversie: RoomOS 11.1.1.6 ab49a15fe2f

We hebben ondersteuning toegevoegd voor de Cisco Room Kit EQ-samenwerkingsbundel. Lees meer over de productdetails in het datablad.Wij delen details over onze geplande functiereleases die binnenkort uitkomen. Houd er rekening mee dat wij mogelijk wijzigingen moeten aanbrengen aan de releasedata en de functies zelf. U kunt zich abonneren op dit artikel om alle updates en wijzigingen te ontvangen.

Oktober 2023

Een extra scherm gebruiken met Desk Pro

U kunt een secundair scherm aansluiten op de HDMI-uit-connector van een Desk Pro. Hierdoor krijgt u meer beeldruimte en flexibiliteit in vergaderingen.

U kunt het beste een 4K-monitor (16:9) gebruiken, met uw primaire beeldscherm als externe monitor. Dit biedt de beste ervaring voor gecombineerd computer en vergaderen.

In vergaderingen wordt de extra monitor standaard alleen gebruikt voor presentatie (om de aandacht te houden voor mensen op video). Het is mogelijk de extra display voor spiegeling of extra deelnemers te configureren.

Presentator en publiekscamera instellen

Deze camera is ontworpen om mensen samen te brengen voor grote evenementen met zowel presentatoren als deelnemers.

verbeteringen voor inhoud van Webex

We leveren hogere Aan tijd in je vergaderingen voor het delen van inhoud.

Annotatie en aanwijzen bij delen van live inhoud

De presentator en andere deelnemers aan de vergadering kunnen op gedeelde inhoud wijzen en annoteren. U kunt rechtstreeks communiceren met gedeelde inhoud vanaf uw board- en Desk-apparaten zonder dat de presentatieflow wordt verstoord.

Dit is een extra functie die is bedoeld om het delen van inhoud boeiender te maken. We houden de huidige op snapshots gebaseerde annotatie zoals het is.

De ondersteuning voor HTTP Proxy verbeteren

We gaan de volgende verbeteringen aan in de HTTP-proxy:

 • Al het HTTP-verkeer wordt via een interne proxy doorgestuurd, in plaats van afzonderlijke instellingen van elke afzonderlijke service.

 • Het toevoegen van een configuratie om specifiek basisverificatie voor de proxy te gebruiken. In dit geval nemen we een gebruikersnaam en wachtwoord op in de eerste kop wanneer we contact opnemen met de proxy, in plaats van een 429 nodig te hebben om deze in te schakelen.

 • Wederzijdse TLS toevoegen voor verificatie.

Certificaten synchroniseren op een gekoppelde Cisco Room Navigator

Verbeter de beveiliging van de Room Navigator op eenvoudige wijze door de beveiligingscertificaten te synchroniseren en bij te werken via het Aangesloten Cisco-apparaat via de xAPI.

Afbeeldingen op whiteboard-canvas

We voegen de mogelijkheid toe om afbeeldingen die zijn geüpload van whiteboard.webex.com toe aan het whiteboard-canvas. Afbeeldingen kunnen worden bewerkt, gekopieerd en verwijderd op dezelfde manier als nu wordt aangeboden voor vormen op het canvas.

Ondersteuning voor touchscreens van derden

U kunt de ervaring van Board Pro repliceren wanneer u een Room Bar, Room Bar Pro of EQ gebruikt met een compatibel tipscherm van derden.

Maak van vergaderruimtes meeslepende ideeruimtes door uw interactieve touch display eenvoudig aan te sluiten op Cisco-videoapparaten. Nu kun je digitaal whiteboard en interactie toevoegen aan jouw samenwerkingservaring.

We ondersteunen interactieve beeldschermen van Samsung en Dell via USB-A. Andere displays kunnen in de toekomst worden getest.

30 november 2022

RoomOS 11-ervaring wordt de standaard gebruikerservaring

Versie-id: RuimteOS 11.0.1.7 a5cbbd68f31

RoomOS 11 biedt u een nieuwe gebruikerservaring op apparaten aan boord, Desk en de room-serie. De nieuwe en bijgewerkte gebruikersinterface maakt nieuwe functies en intuïtieve navigatie met veegbewegingen mogelijk.Met RoomOS 11 hebt u toegang tot de volgende functies:

RoomOS 11-ervaring wordt ondersteund op Webex aangemelde apparaten en apparaten die zijn gekoppeld aan Edge voor apparaten waarvoor een upgrade van de cloudsoftware is ingeschakeld.

Lees voor meer informatie over het basisgebruik van de gebruikersinterface Van RoomOS 11 het ervarings artikel over RoomOS 11.

Deelnemen aan Zoom-vergaderingen

Release-id: RoomOS 11.0.1.7 a5cbbd68f31

Het is nu gemakkelijker om aan een Zoom-vergadering op uw Cisco-apparaat deel te nemen. Met de branded knop Zoom op het startscherm kunt u inbellen bij Zoom-vergaderingen.

Ervaar de verbeterde interface voor inzoomen en de verbeterde interface voor inzoomen. Vergaderknoppen die eerder beschikbaar waren als DTMF opdrachten zijn nu eenvoudig te vinden als gewone vergaderknoppen.

Lees voor meer informatie de sectie Zoom-vergaderingen en Deelnemen aan zoomvergaderingen inschakelen.

Apple AirPlay-ondersteuning

Release-id: RoomOS 11.0.1.7 a5cbbd68f31

De eenvoudige delen-ervaring van Apple AirPlay op Webex-apparaten. Sluit draadloos een iPhone, iPad of Mac aan om uw scherm te delen, samen te werken en video-inhoud lokaal en in vergaderingen af te spelen.Lees voor meer informatie de artikelen AirPlay en Wireless Sharing with AirPlay configureren.

Wijzigingen in de navigator van de ruimte in de reserveringsmodus

Release-id: RuimteOS 11.0.1.7 a5cbbd68f31

Hiermee kunnen personen de juiste ruimte vinden voor hun volgende vergadering door in het boekingspaneel van Webex Room Navigator real-time status en sensorgegevens buiten de ruimte weer te geven.

We hebben bezetting en temperatuur informatie toegevoegd om mensen te laten beslissen of ze een sweater nodig hebben of een andere kamer moeten vinden met meer capaciteit.

Lees voor meer informatie het instellen van een reserveringsapparaat en Artikelen voor het reserveren van een ruimte buiten.

Frames die beschikbaar zijn voor Een Quad-camera

Release-id: RuimteOS 11.0.1.7 a5cbbd68f31

Wanneer de framescamerafunctie in een vergaderruimte is ingeschakeld, geeft de camera mensen afzonderlijk of in groepen weer. Frames is beschikbaar op alle Board Pro- en Room Bar apparaten en we hebben het nu toegevoegd aan de Room Series-apparaten met een Quad camera.

Lees het artikel Frames voor meer informatie.

25 oktober 2022

Webex Assistant voor apparaten beschikbaar in het Portugees

Release-id: RuimteOS 10.20.1.6 d8b09 aan het werk5f7b

Portugese gebruikers kunnen nu in het Portugees (Portugees-Portugal en Portugees-Brazilië) communiceren met de Webex Assistant. De taal van de Webex Assistant volgt de taalinstelling op het apparaat. Als u dus Portugees hebt geselecteerd als taal voor het apparaat, luistert de Webex Assistant naar Portugees.

Lees het artikel Webex Assistant voor apparaten voor meer informatie.

Permanente toegang voor camera en microfoon voor webview

Release-id: RoomOS 10.20.1.6 d8b09 aan5f7b

U kunt nu apparaten zo configureren dat u permanente toegang verleent tot de camera en microfoon voor gedefinieerde websites. Dit is handig voor aangepaste configuraties, zoals de kioskmodus of webapps, zodat gebruikers niet telkens opnieuw toegang via een dialoog hoeven toe te staan wanneer er een oproep wordt geplaatst.

Lees voor meer informatie het artikel Web-apps toevoegen.

12 september 2022

Ondersteuning voor meeslepende delen van Webex-app naar apparaten

Release-id: RoomOS 10.19.1.1 cbd8b1e5d9e

Apparaten kunnen verbruiken en correct zorgen voor meeslepend deel van de hoorn dat van de klanten wordt verzonden.

Wanneer immersive share wordt gestart via een Webex app, is dit nu ook zichtbaar op Webex apparaten waarop RoomOS 11experience is ingeschakeld. Meeslepende share die is geïnitieerd vanaf een apparaat, is nog steeds zichtbaar op alle ontvangen apparaten

Lees voor meer informatie het artikel Immersive share on Desk Series .

Webex Assistant voor apparaten beschikbaar in het Italiaans

Release-id: RoomOS 10.19.1.1 cbd8b1e5d9e

Italiaanse gebruikers kunnen nu in het Italiaans communiceren met de Webex Assistant. De taal van de Webex Assistant volgt de taalinstelling op het apparaat. Dus als u Italiaans hebt geselecteerd als taal voor het apparaat, luistert de Webex Assistant naar Italiaans.

Lees het artikel Webex Assistant voor apparaten voor meer informatie.

15 augustus 2022

Hot-desking met QR-code

Release-id: RuimteOS 10.18.1.3 f60d4725939

Meld u aan bij een apparaat uit de Deskreeks dat is geconfigureerd voor hot-desking door een QR-code te scannen met een mobiele telefoon. Deze optie is beschikbaar wanneer RoomOS 11 is ingeschakeld op het apparaat.

Lees voor meer informatie het artikel over hoe u zich aanmeldt en uw Webex-apparaat boek met Hot desking.

11 juli 2022

Gebruikerservaring RoomOS 11 voor Room Series

Release-id: RuimteOS 10.17.1.1 ab490d5db06

De nieuwe RoomOS 11 UI Experience geeft apparaten een gemoderniseerde ervaring met een app centriek navigatie paradigma. We wilden de capaciteiten van onze apparaten uitbreiden en er multiactiviteit van maken, die aan alle behoeften op uw werk kunnen voldoen. Met dit in het achterhoofd was het belangrijk om onze gebruikerservaring te vernieuwen. Een van de kernwijzigingen is de mogelijkheid van een besturingssysteem om meerdere apps tegelijkertijd uit te voeren.

We hebben de mogelijkheid om je aan te melden voor RoomOS 11-ervaring voor board- en deskseries vrijgegeven aan het begin van het jaar. Nu zijn we klaar om hem uit te brengen voor Room Series. U kunt de nieuwe gebruikerservaring voor uw organisatie inschakelen in Control Hub.

Voor veel functies die we in 2022 hebben uitgebracht, zoals Miracast®, focus van mensen en real-time vertalingen, is RoomOS 11 nodig.

De serie wordt ondersteund aan boord, op bureau en op Webex geregistreerde apparaten en apparaten die zijn gekoppeld aan Webex Edge voor apparaten waarvoor de upgrade van de cloudsoftware is ingeschakeld.

Lees voor meer informatie het Ervarings artikel over de RoomOS 11-ervaring .

Personen aanwezig op apparaten

Release-id: RuimteOS 10.17.1.1 ab490d5db06

Nu kunt u de beschikbaarheid van de persoon achterhalen op het apparaat zelf in alle drie lijsten: Telefoonlijst, Favorieten en Recent. Mensenaanwezigheid toont de beschikbaarheid aan die consistent is voor Webex App en de andere Cisco Webex apparaten en telefoons van de gebruiker.

U kunt Niet storen of een aangepaste status van het apparaat instellen en de status wordt gesynchroniseerd tussen uw andere apparaten en telefoons.Alleen beschikbaar met RoomOS 11 ingeschakeld op de bureauserie.

Frames

Release-id: RuimteOS 10.17.1.1 ab490d5db06

Wanneer meerdere mensen samen in een vergaderruimte aanwezig zijn, kunt u de cameramodus in Frames wijzigen zodat u iedereen beter ziet. De modus Frames verwijdert overbodige ruimte rond deelnemers en stelt een weergave samen waarin mensen dichter bij elkaar, gelijkmatig van grootte en op dezelfde ooghoogte, in maximaal vier frames, worden weergegeven.

Deze optie is alleen beschikbaar met RoomOS 11 ingeschakeld op Webex geregistreerde room kit, room kit Mini en kamer 55.

Lees het artikel Frames voor meer informatie.

4K-inhoud delen

Release-id: RuimteOS 10.17.1.1 ab490d5db06

Webex apparaten kunnen nu 4K-inhoud delen in Webex vergaderingen. Met deze functie zijn gevallen mogelijk waar een beeld met een hoge resolutie nodig is, zoals het in acht nemen van een patiënt.

Minimaal vereiste bandbreedte: 2.8 Mbps

 • Desk Pro, Codec Pro, Board Pro: Ontvangst: 4Kp15, verzenden: 4Kp15

 • Room Kit Mini, Room Kit, Kamer 55: Ontvangst: 4Kp7.5, send: 4Kp7.5

 • Webex Bureau, Mini-bureau: Ontvangst: 4Kp15, verzenden: 1080p30

Wordt ondersteund voor Webex aangemelde apparaten en apparaten die zijn gekoppeld aan Webex Edge voor apparaten.

Nieuwe reacties

Release-id: RuimteOS 10.17.1.1 ab490d5db06

Reacties op apparaten zullen nu de naam tonen van de persoon die de reactie heeft verzonden. Reacties zijn verplaatst van de rechterbovenhoek van het scherm naar de linkerbenedenhoek. Deze wijzigingen zijn aangebracht om een consistente ervaring voor alle apps en apparaten te bieden. Als de host namen uitschakelt in reacties, geven de apparaten alleen die reacties.

Lees voor meer informatie het artikel Reacties .

Ingesloten toepassingen

Release-id: RuimteOS 10.17.1.1 ab490d5db06

Naadloos communiceren met webapps in een Webex vergadering, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over aanmelding of het overschakelen naar een andere context.

Via ondersteuning voor ingesloten apps kunnen deelnemers op een Webex apparaat apps zien en gebruiken die tijdens een gesprek zijn geopend. Nadat de toepassing door een deelnemer op Webex-toepassing is gestart, wordt het apparaat automatisch geopend en wordt u bij de toepassing aangemeld. Verschillende ingebedde apps, zoals Slido, Miro, en Muurschildering, zijn standaard beschikbaar.

Deze optie is alleen beschikbaar met RoomOS 11 ingeschakeld op bureau- en boardseries. Niet ondersteund op Desk-hub. Alleen beschikbaar voor apparaten in de persoonlijke modus.

Lees het artikel Ingesloten toepassingen voor meer informatie.

Bellen vanaf een laptop die het Webex als webcamera gebruikt

Release-id: RuimteOS 10.17.1.1 ab490d5db06

We hebben ondersteuning toegevoegd voor het gebruik van een apparaat uit de Room-serie als webcamera (met luidspreker en microfoon) wanneer u belt vanaf uw laptop. U hebt een Inogeni HDMI-naar-USB-converter nodig in de installatie. U kunt de camera bedienen, het volume aanpassen, achtergrondgeluid verwijderen en de audiokwaliteit optimaliseren van de gebruikersinterface van het apparaat.

Alleen beschikbaar met RoomOS 11 ingeschakeld.

Lees voor meer informatie het artikel Bellen van laptop .

Kantooruren instellen op een Webex-apparaat

Release-id: RuimteOS 10.17.1.1 ab490d5db06

Door de kantooruren in te stellen op een apparaat kunt u 'altijd aan'-functies uitschakelen, zoals bewegwijzering, buiten gewone kantooruren. U kunt ook voorkomen dat het apparaat wakker wordt omdat het beweging in de kamer detecteert. Beheerders kunnen de functie in- en uitschakelen, de uren instellen, de stand-by- en waakmodus instellen.

Lees voor meer informatie het artikel Kantooruren instellen.

16 juni 2022

Draadloze inhoudsdeling met Miracast®

Versie-id: RuimteOS 10.16.1.6 1d075d92585

Een oplossing voor het draadloos delen van inhoud vanaf Windows-computers, zonder dat er een client nodig is. Miracast maakt het mogelijk om een uitgebreid bureaublad te delen, zodat u de presentatorweergave kunt zien tijdens het presenteren.

Met behulp van Wi-Fi Direct wordt een directe netwerkverbinding tot stand gebracht van de computer naar het Webex-apparaat. Met deze verbinding kunt u inhoud delen zonder dat u verbinding hoeft te maken met een gastnetwerk of zakelijke Wi-Fi.

Alleen beschikbaar met RoomOS 11 ingeschakeld aan boord en bureauserie. Vereist dat het Webex-apparaat zich op een bekabeld netwerk bevindt.

Lees voor meer informatie de artikelen Miracast en draadloos delen configureren met Miracast .

Update voor het verwijderen van geluid

Release-id: Ruimte 10.16.1.6 1d075d92585

Het verwijderen van geluid is nu standaard ingeschakeld op zowel gedeelde als persoonlijke geregistreerde apparaten. De optie die voorheen "Standaard" werd genoemd, is anders genoemd en deze heet nu "Neutraal".

Lees voor meer informatie het artikel Geluid verwijderen .

11 mei 2022

Voorbeeld microfoontests en het verwijderen van geluid

Release-id: RoomOS 10.15.1.6 10270456893

U kunt de microfoontest gebruiken om te controleren of uw stem correct wordt opgenomen door het apparaat. Bovendien kunt u hiermee de effectiviteit van de instellingen voor het verwijderen van geluid in uw huidige omgeving testen.

Deze optie is alleen beschikbaar met RoomOS 11 ingeschakeld op bureau- en boardseries.

Lees voor meer informatie het artikel Microfoontest .

Simultaanvertolking

Release-id: RoomOS 10.15.1.6 10270456893

Met simultaanvertolking kunnen deelnemers aan de vergadering de presentatie in hun voorkeurstaal beluisteren. Met Webex apparaten kunnen deelnemers een taal en de audiobalans kiezen tussen de oorspronkelijke en de vertaalde audio.

Tolken en hosts dienen een Webex client te gebruiken.

Ondersteuning voor gelijktijdige interpretatie van apparaten moet op de Webex-site zijn ingeschakeld. Dit wordt op een onafhankelijke planning uitgevoerd. Schakel status.webex.com in om te zien wanneer het wordt ingeschakeld voor uw cluster.

Deze optie is alleen beschikbaar met RoomOS 11 ingeschakeld op bureau- en boardseries.

Lees voor meer informatie de Simultane interpretatie van het artikel apparaten .

Vertaling uit meer gesproken talen

Release-id: RoomOS 10.15.1.6 10270456893

We ondersteunen al vertaling van Het Engels naar meer dan 100 talen via onze vertaalfunctie. Nu hebben we ondersteuning toegevoegd voor vertaling vanuit 12 talen naast Engels. Dit betekent dat we vergaderingen kunnen vertalen waar elk van de volgende talen wordt gesproken: Chinees Mandarijn (vereenvoudigd), Chinees Mandarijn (traditioneel), Nederlands, Engels, Frans, Hindi, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees en Spaans.

Real-time vertaling wordt ondersteund als betaalde add-on-service voor Webex Meetings

Deze optie is alleen beschikbaar met RoomOS 11 ingeschakeld op bureau- en boardseries.

Lees voor meer informatie het artikel Over bijschriften gesloten.

11 april 2022

Kioskmodus

Release-id: RuimteOS 10.14.1.8 caa98bba5fb

In de kioskmodus worden Webex apparaten omgezet in een virtuele receptie of een helpdesk. In de kioskmodus kunt u het startscherm vervangen door een aangepaste web-app. Op deze manier kunt u gesprekken plaatsen met behulp van knoppen in de web-app, bijvoorbeeld om contact op te zoeken met een receptioniste. De rest van de gebruikersinterface blijft vergrendeld, zodat het apparaat alleen voor het beoogde doel kan worden gebruikt.Deze optie is alleen beschikbaar met RoomOS 11 ingeschakeld op bureau- en boardseries. Niet ondersteund op Desk-hub.

Lees voor meer informatie het artikel in Kioskmodus .

Webex Assistant voor apparaten beschikbaar in het Japans

Release-id: RuimteOS 10.14.1.8 caa98bba5fb

Japanse gebruikers kunnen nu in het Japans met de Webex Assistant communiceren. De taal van de Webex Assistant volgt de taalinstelling op het apparaat. Als u dus Japans hebt geselecteerd als taal voor het apparaat, luistert de Webex Assistant naar Japans.

Zie voor meer informatie het artikel Aan de slag met Webex Assistant voor apparaten.

Het formaat van je afbeelding op meeslepend delen wijzigen

Release-id: RoomOS 10.14.1.8 caa98bba5fb

Je kunt nu de grootte van je afbeelding aanpassen en verplaatsen met behulp van meeslepende delen.Alleen beschikbaar met RoomOS 11 ingeschakeld op de bureauserie. Niet ondersteund op Desk-hub.

Lees voor meer informatie het artikel Meeslepend delen .

Alarmdetectie op apparaten van Webex, bureau en room

Release-id: RoomOS 10.14.1.8 caa98bba5fb

Door gebruik te maken van macro's en integraties van derden kan uw Webex-, bureau- of roomapparaat een extern alarm detecteren en een gebeurtenis in de xAPI activeren.

BELANGRIJK: de alarmdetectiefunctie ondersteunt alleen T3-alarmen. Dit is het standaard alarmpatroon in de Verenigde Staten. Het is niet gegarandeerd dat uw apparaat een alarm detecteert. Uitsluitend voor voorbeelddoeleinden: lage microfoonniveaus blokkeren de detectie. U mag daarom niet op deze functie vertrouwen om de bewustheid van een alarm te vergroten en het vervangt geen andere veiligheidsmaatregelen en documentatie.

Lees voor meer informatie het artikel Alarmdetectie .

10 maart 2022

Optie Lay-out voor mensen

Versie-id: RuimteOS 10.13.1.3 dd7eced589

Focus op personen is een indelingsoptie die in elke indelingsfamilie kan worden toegepast. People Focus optimaliseert scherm real estate door overbodige achtergrond te verwijderen.Deze optie is alleen beschikbaar met RoomOS 11 ingeschakeld op bureau- en boardseries.

Focus op mensen is nu voor iedereen beschikbaar als een bètafunctie, wat betekent dat u continue verbetering van de ervaring kunt verwachten.

Lees voor meer informatie het artikel Mensen focus .

Uitzettende reactie ingesteld en huidtonen ondersteunen

Versie-id: RuimteOS 10.13.1.3 dd7eced589

Webex apparaten breidt het aantal reacties dat beschikbaar is tijdens vergaderingen uit en voegt ondersteuning voor huidtonen toe.

Deze optie is alleen beschikbaar met RoomOS 11 ingeschakeld op bureau- en boardseries.

Lees voor meer informatie de Reacties op Webex Ruimtes artikel.

Hotdesking voor deskseries

Versie-id: RuimteOS 10.13.1.3 dd7ec0ed589

Hotdesking biedt u de mogelijkheid om in te loggen en een gedeelde Webex bureautoestel met uw Webex identiteit te boeken en deze te converteren naar een persoonlijk samenwerkingsapparaat. Nadat u zich hebt aangemeld, kunt u via een eenvoudige knop deelnemen aan hun agendavergaderingen en toegang krijgen tot uw whiteboards en recente gesprekken.

Alleen beschikbaar met RoomOS 11 ingeschakeld op de bureauserie.

Lees voor meer informatie de artikelen over hoe u zich aanmeldt en uw Webex-apparaat boek met Hot desking en hoe gebruikers zich kunnen aanmelden en een gedeeld apparaat boeken.

Gebruikerservaring RoomOS 11 voor Webex Edge voor apparaten die zijn gekoppeld

Release-id: Ruimte 10.13.1.3 dd7eced589

De RoomOS 11-ervaring is nu beschikbaar voor apparaten die zijn gekoppeld aan Webex Edge voor apparaten. Een van de belangrijkste veranderingen met de RoomOS 11-ervaring is de mogelijkheid van het besturingssysteem om meerdere apps tegelijkertijd uit te voeren. U kunt eenvoudig schakelen tussen een web-app, whiteboard en uw doorlopende vergadering.

Beheerders kunnen nu de nieuwe gebruikerservaring inschakelen voor de volgende apparaten:

 • Webex Desk en Desk Pro

 • Bestuur 55/55S, bestuur 70/70S en bestuur 85S

De RoomOS 11-ervaring is de standaard gebruikerservaring op Board Pro 55, Board Pro 75, Desk Hub en Desk Mini.

Lees voor meer informatie het Ervarings artikel over de RoomOS 11-ervaring .

14 februari 2022

Real-time vertalingen in Webex Meetings

Release-id: RuimteOS 10.12.1.4 3cf63ba aan2a

Spreek je de taal niet? U kunt er nu voor kiezen om engels te vertalen naar een van de meer dan 100 talen die worden ondersteund door de RoomOS-apparaten. Real-time vertaling is een add-on. Bij de aankoop van deze functie is het Webex Assistant abonnement opgenomen.Deze functie is alleen beschikbaar wanneer RoomOS 11 is ingeschakeld.

Lees voor meer informatie het artikel Over bijschriften gesloten.

Gesloten bijschriften update

Release-id: RuimteOS 10.12.1.4 3cf63ba op bedoening2a

Gesloten bijschriften zijn nu beschikbaar als een aparte knop in de gespreksknoppen. Dit betekent dat alle gebruikers een bijschrift kunnen krijgen in de vergadering zonder dat ze Webex Assistant hoeven in te schakelen. Wanneer automatische gesloten bijschriften zijn ingeschakeld, worden vergaderingen en webinars nog toegankelijker voor deelnemers die doof of slechthorend zijn.

Deze functie is alleen beschikbaar wanneer RoomOS 11 is ingeschakeld.

Lees voor meer informatie het artikel Over bijschriften gesloten.

Ondersteuning voor Webex Room Panorama en Room 70 Panorama

Release-id: RuimteOS 10.12.1.4 3cf63ba op beh2a

De Webex Panorama-producten van de ruimte kunnen nu als Panoramavideo worden gebruikt in 1:1 gesprekken. De vergezichten van de Panorama room worden weergegeven over twee 82" schermen, waardoor deze twee kamers bij elkaar komen. Met directionele audio op een krachtig luidsprekersysteem en een toegewijd presentatiescherm laat Panorama werkelijk de kracht van de Cisco Meeting-oplossing zien, zowel in 1:1-gesprekken als in multipoint-gesprekken.Open Microsoft OneDrive-whiteboards op Webex Desk en Board Pro

Release-id: RuimteOS 10.12.1.4 3cf63ba op beh2a

U kunt de whiteboards voor Microsoft OneDrive nu rechtstreeks openen via de knop Bestanden op uw apparaat.

Deze functie is alleen beschikbaar wanneer RoomOS 11 is ingeschakeld.

Lees voor meer informatie het artikel Microsoft OneDrive whiteboards openen .

Permanente web-apps op Webex Room Navigator

Release-id: RuimteOS 10.12.1.4 3cf63ba aan2a

Door een webtoepassing van derden aan te passen op een Cisco Webex Room Navigator kunt u de aangepaste oplossing van uw bedrijf integreren voor het beheren van het reserveren van kamers en het communiceren van richtlijnen en informatie op het werk. De geselecteerde app wordt op het volledige scherm van de Room Navigator weergegeven en vervangt de RoomOS-gebruikersinterface. Deze functie wordt ondersteund voor Room Navigators die op afstand via het netwerk aan een In de cloud geregistreerd Room Series-apparaat zijn gekoppeld.

Lees het artikel Blijvende web-app voor meer informatie.

Verbinding maken met Webex-app via USB-C

Release-id: RuimteOS 10.12.1.4 3cf63ba opa2a

Houd altijd contact met uw Webex-app wanneer u een USB-C-kabel aansluit op een Webex Desk Series-apparaat. Het helpt in gevallen waarbij echografie niet werkt, zoals wanneer u het klep van de laptop hebt gesloten of wanneer u in een omgeving bent met meerdere apparaten. Met de USB-C-verbinding kunt u probleemloos overschakelen van berichten van de Webex-app naar bellen en vergaderen in combinatie met een Desk Series-apparaat.

Vereist cloudconnectiviteit en nabijheid van de cloud.

Lees voor meer informatie het artikel Verbinden met een USB-C-kabel .

13 januari 2022

RoomOS 11-gebruikerservaring

Versie-id: RuimteOS 10.11.1.1 28d904d97dc

We wilden de capaciteiten van onze apparaten uitbreiden en er multi-activity devices van maken, die aan alle behoeften op uw werkdagen kunnen voldoen. Met dit in het achterhoofd was het belangrijk om onze gebruikerservaring te vernieuwen. Een van de kernwijzigingen is de mogelijkheid van een besturingssysteem om meerdere apps tegelijkertijd uit te voeren. U kunt eenvoudig schakelen tussen een web-app, whiteboard en uw doorlopende vergadering.

Beheerders kunnen nu de nieuwe gebruikerservaring inschakelen voor de volgende apparaten:

 • Webex Desk en Desk Pro

 • Bestuur 55/55S, bestuur 70/70S en bestuur 85SDe RoomOS 11-ervaring is de standaard gebruikerservaring op Board Pro 55, Board Pro 75, Desk Hub en Desk Mini.

RoomOS 11-ervaring wordt ondersteund op apparaten die zijn geregistreerd bij Webex Cloud.

Lees voor meer informatie het Ervarings artikel over de RoomOS 11-ervaring .

Optimaliseren voor mijn spraak

Versie-id: RuimteOS 10.11.1.1 28d904d97dc

We hebben een nieuwe slimme audio-optie voor board- en Desk-apparaten toegevoegd. De optie Optimaliseren voor mijn spraakaudio neemt alleen uw stem op en onderdrukt de stemmen van andere mensen die praten in een drukke omgeving, zoals een open kantoor in het landschap. Hiermee verwijdert u ook andere achtergrondgeluiden, zoals klikken op een toetsenbord, op dezelfde manier als bij het verwijderen van geluid.

Deze functie is alleen beschikbaar wanneer RoomOS 11 is ingeschakeld.

Lees voor meer informatie het artikel Geluid verwijderen voor Webex apparaten .

17 december 2021

Geavanceerd softwarebeheer

Standaard worden Webex apparaten met de RoomOS-software automatisch bijgewerkt en gebruikt de nieuwste software. U kunt desgewenst ook kiezen welke van de laatste 3 RoomOS 10-versies het best geschikt is voor uw implementatie en wanneer u deze wilt bijwerken. Dit geeft u de tijd om de functionaliteit uit te testen op een specifiek validatiekanaal, in uw omgeving, alvorens uit te rollen naar de productieomgeving.

Lees voor meer informatie het artikel over software-upgrades voor RoomOS.

Een Webex Edge voor apparaten koppelen aan een gebruiker koppelen

U kunt nu een Webex Edge voor apparaten die aan een gebruiker zijn gekoppeld, koppelen via de cloud API.

Lees het artikel Webex Edge for Devices voor meer informatie.

15 december 2021

Deelnemen aan Google Meet-vergaderingen op een Webex-apparaat

Versie-id: RoomOS 10.9.1.1 fb66b80147e

U kunt Webex-apparaten gebruiken om deel te nemen aan Google Meet-vergaderingen via de web engine en WebRTC-technologie. Er is een integratie met hybride agenda die OBTP biedt als de belangrijkste manier om deel te nemen aan de gesprekken. U kunt ook deelnemen aan Google Meet-vergaderingen via een speciale knop, vergelijkbaar met de Webex-knop. U hoeft alleen maar de vergadercode in te voeren die is gegenereerd door de Google-uitnodiging, en u kunt op verzoek deelnemen aan de vergadering.Lees voor meer informatie de pagina WebRTC inschakelen om deel te nemen aan Google Meet-vergaderingen en artikelen over Google Meet-vergaderingen .

Verbeterde koppeling voor drukbesturingen

Release-id: RuimteOS 10.10.1.1 aa47f0c7e61

U kunt nu een PIN maken waarmee het aansluiten van een touch controller op een apparaat eenvoudiger is. Dit is vooral handig bij grote implementaties van drukregelaars omdat de beheerder de PIN code op afstand van Control Hub maakt.

Lees het artikel Een touch controller verbinden voor meer informatie.

Ondersteuning voor Board Pro 55, Board Pro 75, Desk Hub en Desk Mini

Release-id: RuimteOS 10.10.1.1 aa47f0c7e61

We hebben ondersteuning toegevoegd voor vier nieuwe producten: Cisco Webex Board Pro 55, Cisco Webex Board Pro 75, Cisco Webex Desk Hub en Cisco Webex Desk Mini.Lees voor meer informatie de aan de slag artikelen voor Board Pro 55 en 75, Desk Mini en Desk Hub.

8 november 2021

Meldingen van netwerkkwaliteit verminderd

Versie-id: RoomOS 10.9.1.1 fb66b80147e

Soms krijgt u tijdens een vergadering een verminderde mediakwaliteit, maar weet u niet of er iets aan de hand is met uw netwerk of met het netwerk van de externe deelnemer. Er zijn meldingen toegevoegd die u feedback geven dat er problemen zijn met uw netwerk en dat naar verwachting de mediakwaliteit lager is in uw huidige gesprek.

De meldingen verschillen op basis van de richting van het verlies. Ze vertellen u of de problemen zich aan de verzendende of aan de ontvangende kant bevinden:

 • Uitgaande netwerkproblemen: anderen ontvangen mogelijk slechte audio en video van u.

 • Problemen met de netwerkverbinding: u ervaart mogelijk verminderde audio- en videokwaliteit van andere deelnemers.De melding wordt slechts één keer weergeven tijdens het gesprek.

Als de beheerder de instelling UserInterface Diagnostics Notifications heeft ingesteld op Verborgen, ziet u de meldingen niet.

Deze meldingen zijn beschikbaar voor in de cloud geregistreerde apparaten en apparaten die zijn gekoppeld aan Webex Edge voor apparaten.

11 oktober 2021

Breakoutsessies in Webex Meetings

Versie-id: RoomOS 10.8.1.7 e60514b8abc

Hosts of co-hosts kunnen een grote vergadering opsplitsen in groepen waarin de deelnemers kunnen samenwerken en ideeën uitwisselen. Als het tijd is om af te ronden, wordt iedereen gevraagd terug te keren naar de hoofdsessie. U kunt nu vanaf uw apparaat deelnemen aan breakoutsessies. Hosts en cohosts kunnen de breakouts van de Webex Meetings-app beheren.

Breakoutsessies zijn beschikbaar voor in de cloud geregistreerde apparaten en met sw voor Webex geoptimaliseerde ervaring voor Webex Edge voor apparaten.

Lees het artikel Deelsessies op Webex-apparaten voor meer informatie.

Webex Assistant in het Duits

Versie-id: RoomOS 10.8.1.7 e60514b8abc

Duitstalige gebruikers kunnen nu in het Duits communiceren met de Webex Assistant. De taal van de Webex Assistant volgt de taalinstelling op het apparaat. Dus als u Duits als taal voor het apparaat hebt geselecteerd, luistert de Webex Assistant naar Duits.

Zie voor meer informatie het artikel Aan de slag met Webex Assistant voor apparaten.

9 september 2021

Bewegingsherkenning voor duimen omhoog en omlaag

Release-ID: RoomOS 10.7.1.2 05b751884cf

U kunt nu gebaren gebruiken om met uw Desk Pro te communiceren. Voorheen kon u uw hand opsteken en gebaren gebruiken. Nu kunt u ook een reactie geven door uw duim omhoog of omlaag te doen. In de handen klappen wordt later ondersteund.

Meer informatie vindt u in het artikel Gebaarherkenning.

Uw eigen webapps toevoegen

Release-ID: RoomOS 10.7.1.2 05b751884cf

Het is nu mogelijk webapps direct vanuit het menu Instellingen of Webex Boards en Desk Pro's webapps toevoegen en verwijderen. U wordt ook op de hoogte gesteld van de externe beheerde webapps die door de IT-beheerder zijn toegevoegd via de Control Hub. U kunt deze echter niet bewerken.

Direct delen is beschikbaar voor in de cloud geregistreerde apparaten en bij Webex Edge voor apparaten die zijn gekoppeld met in de cloud beheerde software-upgrade.

Meer informatie vindt u in de artikelen Webapp-beheer inschakelen en Webapps beheren.

Direct delen van Webex

Release-ID: RoomOS 10.7.1.2 05b751884cf

Om de kwaliteit van het delen van inhoud te verbeteren, deelt de Webex-app inhoud bij voorkeur rechtstreeks met het Webex-apparaat via het lokale netwerk. In opstellingen waar direct delen niet beschikbaar is, routeert de app media via de cloud.

Direct delen is beschikbaar voor in de cloud geregistreerde apparaten en met voor Webex geoptimaliseerde ervaring voor Webex Edge voor apparaten. Met deze wijziging is het ook mogelijk draadloos inhoud delen voor CVI -gesprekken in te schakelen voor in de cloud geregistreerde apparaten.

Koppelen via de cloud voor Webex Edge voor apparaten

Release-ID: RoomOS 10.7.1.2 05b751884cf

Met Webex Edge voor apparaten kunnen apparaten op kantoor alle Webex-opties voor koppelen via de cloud gebruiken voor meer gebruiksgemak en verbeterde beveiliging. Ontdek en maak verbinding met de nabijgelegen Webex ruimtes via audio (echografie), Wi-Fi ontdekking of handmatig door te zoeken naar de naam van de ruimte. Bezoekers kunnen ook rechtstreeks inhoud vanuit een browser delen via devices.webex.com en daar een gastcode gebruiken, geen app nodig.

Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de voor Webex geoptimaliseerde ervaring is ingeschakeld.

Netwerktest van de gebruikersinterface van het apparaat

Release-ID: RoomOS 10.7.1.2 05b751884cf

De netwerktest is een eenvoudige ping-test om te controleren of een apparaat voor videoconferenties met het netwerk is verbonden. De netwerktest is beschikbaar voor onboarding vooraf en achteraf.

Lees het artikel Netwerktest voor meer informatie.

Room Navigator-ondersteuning voor 802.1x

Release-ID: RoomOS 10.7.1.2 05b751884cf

Deze beveiligingsfunctie wordt nu ondersteund in de ruimtenavigator. Met de ondersteuning voor 802.1 x kan een veilige verbinding voor klanten apparaten in het netwerk verifiëren. Bedrijven die beveiliging belangrijk vinden, kunnen nu hun apparaten in het netwerk verifiëren.

Meer informatie vindt u in het artikel 802.1x-verificatie configureren.

9 augustus 2021

Gebruikersinterface met een andere naam

Release-ID: RoomOS 10.6.1.1 20a28080ecd

Cisco Webex heeft een nieuwe naam, nieuwe pictogrammen, nieuwe kleuren! De gebruikersinterface met de nieuwe merknaam is beschikbaar op Webex Boards, Desk Pro en Room Series.

We brengen twee thema's uit: 'Licht' en 'Nacht', die u kunt selecteren in Control Hub. Het thema 'Licht' is de standaardoptie.

Ondersteuning voor USB-microfoon voor bureau- en ruimteapparaten

Release-ID: RoomOS 10.6.1.1 20a28080ecd

U kunt een USB-microfoon of USB-audio-interface gebruiken in combinatie met uw Desk Pro-, Room Kit-, Room Kit Mini- en Room 55-apparaat. In het algemeen raden wij u aan om de Cisco Webex-tafelmicrofoon of Cisco-plafondmicrofoon te gebruiken als externe microfoons. In sommige situaties kunnen externe USB-microfoons of USB-audio-interfaces nodig zijn of voor een betere gesprekskwaliteit zorgen:

Lees het artikel Ondersteuning voor USB-microfoons voor meer informatie.

End-to-end codering

Release-ID: RoomOS 10.6.1.1 20a28080ecd

Cisco staat bekend om zijn activiteiten op het gebied van veiligheid voor ondernemingen. Bij het ontwerpen van functies houden wij altijd beveiliging in het achterhoofd.

Het project E2EE is erop gericht de klanten in staat te stellen versleutelde vergaderingen te houden door hen en alleen zij de controle te geven over de encryptiesleutels, zodat niemand toegang heeft tot zijn vergaderingen.

Lees het artikel End-to-end codering voor meer informatie.

Meldingen in grote vergaderingen

Release-ID: RoomOS 10.6.1.1 20a28080ecd

In grote vergaderingen kunnen meldingen over mensen die aan de vergadering deelnemen of de vergadering verlaten storend zijn. Om grote vergaderingen zo min mogelijk te verstoren, verschijnen er standaard geen meldingen in dit soort vergaderingen. Er worden nu standaard meldingen in vergaderingen weergegeven tot het moment dat de vergadering 25 of meer deelnemers telt. Vanaf dan worden de meldingen tot het einde van de vergadering gedempt.

Beheerders kunnen instellen dat meldingen over deelname of vertrek worden weergegeven met xConfiguration Conference JoinLeaveNotifications.

Delen met gasten beschikbaar in gesprekken

Release-ID: RoomOS 10.6.1.1 20a28080ecd

Vergeet kabels, adapters of het installeren van clients. Met de WebRTC-client share.webex.com kunt u eenvoudig inhoud delen, rechtstreeks vanuit uw browser. Met deze update is het delen als gast ook beschikbaar wanneer het Webex Room-apparaat zich in een Webex Meeting bevindt.

Beschikbaar voor gedeelde apparaten die in de cloud zijn geregistreerd en met Webex geoptimaliseerde ervaring voor Webex Edge voor apparaten

Lees het artikel Draadloos delen als gast voor meer informatie.

1 juli 2021

Cisco Proximity voor in de cloud geregistreerde apparaten

Release-ID: RoomOS 10.5.1.1 e8cbc758d40

De Webex-app werkt met zowel on-premises als in de cloud geregistreerde apparaten, waardoor draadloos delen, apparaatbediening en eenvoudig deelnemen aan vergaderingen mogelijk worden gemaakt. Ook kan Cisco Proximity verbinding maken met zowel on-premises als in de cloud geregistreerde apparaten. Wij raden u aan waar mogelijk Webex-app te implementeren. Waar het niet mogelijk is, biedt Cisco Proximity een licht en apparaatgeoriënteerd alternatief zonder infrastructuurafhankelijkheden.Lees voor meer informatie het artikel Cisco Proximity 4.0: cloudkoppeling en https://proximity.cisco.com/.

Webex Assistant voor apparaten is beschikbaar in het Frans en Spaans

Release-ID: RoomOS 10.5.1.1 e8cbc758d40

Webex Assistant voor apparaten is niet meer alleen in het Engels beschikbaar, maar ook in het Frans en Spaans. Met Webex Assistant voor apparaten kunt u uw Cisco Webex Boards, Desk Pro- en Room-apparaten handsfree gebruiken.

Zie voor meer informatie het artikel Aan de slag met Webex Assistant voor apparaten.

Aangepaste meldingen toevoegen op Webex Boards

Release-ID: RoomOS 10.5.1.1 e8cbc758d40

U kunt nu een korte tekst toevoegen aan de linkerbenedenhoek van het scherm op Webex Boards. Dit kunnen bijvoorbeeld instructies zijn over aangepast bellen of informatie over een lokale contactpersoon voor ondersteuning.

Lees voor meer informatie het artikel Een aangepaste melding toevoegen.

1 juni 2021

Open een bestaande ruimte in de Webex-boards van Persoonlijke modus en Desk Pro

Versie-id: RoomOS 10.4.1.1 85ff0a04877

Gebruikers in de persoonlijke modus kunnen nu een Webex-ruimte openen vanuit hun app en toegang krijgen tot hun inhoud. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld whiteboards opslaan in uw persoonlijke ruimte.

Meer informatie vindt u in het artikel een ruimte op een apparaat openen.

Gebaarherkenning voor hand opsteken

Versie-id: RoomOS 10.4.1.1 85ff0a04877

U kunt nu gebaren gebruiken om met uw Desk Pro te communiceren. Door uw hand fysiek op te steken vóór het toestel, wordt de indicator opgestoken hand voor u in de vergadering weergegeven. Wanneer de camera uw hand heeft gedetecteerd, wordt een bevestigingsscherm weergegeven. Houd uw hand opgestoken totdat de cirkel volledig is om de hand op te steken. Als u uw hand neer legt voordat de cirkel is voltooid, wordt de actie geannuleerd.

Meer informatie vindt u in het artikel Gebaarherkenning.

Vormherkenning

Versie-id: RoomOS 10.4.1.1 85ff0a04877

Vormherkenning kan nu pijlen en bochten begrijpen zodat de whiteboardsessies mooier, probleemloos en gemakkelijker te begrijpen zijn. Als vormherkenning niet is ingeschakeld voordat de vorm wordt getekend, kan de vorm worden herkend door deze lang in te drukken.

Meer informatie over het gebruik van het whiteboard op Webex Boards en bureauapparaten.

Reacties in vergaderingen

Versie-id: RoomOS 10.4.1.1 85ff0a04877

Met reacties kunt u op eenvoudige wijze een afspraak in een vergadering weergeven zonder dat u de focus van de presentatie hoeft te halen. Voor presentatoren biedt reacties live-feedback van het publiek, waardoor de presentatie interactief wordt​. U kunt reacties verzenden via de knop Reageren in gespreksbeheer, waar u ook de optie vindt voor de hand opsteken. Een collectieve stroom met reacties wordt weergegeven in de rechterbovenhoek van het apparaat​Meer informatie vindt u in het artikel Reacties in vergaderingen.

Externe ruimte reserveren met Room Navigator

Versie-id: RoomOS 10.4.1.1 85ff0a04877

Ruimtes reserveren met de Cisco Webex Room Navigator is nu ook beschikbaar buiten de ruimte. De wandmontage is een gekleurde lichtband waarmee gebruikers de beschikbaarheid van de ruimte van veraf kunnen zien. Gebruikers kunnen de ruimte ook spontaan reserveren en de agenda van de ruimte voor die dag bekijken.Lees voor meer informatie de artikelen Externe ruimte reserveren en Room Navigator instellen als apparaat voor het boeken van ruimtes.

19 mei 2021

Hostbeheer om video uit te schakelen

Versie-id: RoomOS 10.4.1.1 85ff0a04877 en RoomOS 9.15.4.12 67a93d56abf

Webex-vergaderhosts kunnen de video's van deelnemers on-demand uitschakelen. Dit kan helpen in situaties waarbij de externe kant de vergadering storen zonder dat de externe kant daarvan op de hoogte is, of waarbij de externe kant de video niet uit zichzelf kan uitschakelen.

Lees het artikel Uw video uitschakelen voor meer informatie.

15 april 2021

Nieuwe menu-indeling

Release-ID: RoomOS 10.3.1.2 a911d5664c8 en RoomOS 9.15.3.13 e8923dc6f18

U kunt nu dezelfde indelingsnamen en -pictogrammen zien, ongeacht of u een Webex-apparaat of een Webex-toepassing gebruikt. Deze wijziging, die in februari is ingevoerd voor de Webex board, en is nu beschikbaar voor alle apparaten op de kamer en op uw bureau.

Lees voor meer informatie het artikel De schermindeling wijzigen tijdens een gesprek.

Toetsenbordtalen

Release-ID: RoomOS 10.3.1.2 a911d5664c8 en RoomOS 9.15.3.13 e8923dc6f18

Het toetsenbord op de Touch 10, Room Navigator en geïntegreerde aanraakinterfaces ondersteunen meer talen. De toetsenbordtaal volgt de taalinstellingen voor de gebruikersinterface. U kunt de taal van de gebruikersinterface selecteren in het menu Instellingen van het apparaat.

Lees voor meer informatie het artikel De taal wijzigen op een Room- of Desk-apparaat.

Insluitend delen van Desk Pro

Release-ID: RoomOS 10.3.1.2 a911d5664c8

Met Insluitend delen kunt u boeiende presentaties houden door uzelf boven de inhoud op uw computer te plaatsen. De presentatie en video worden in de inhoudsstroom verzonden, zodat u in focus blijft totdat u stopt met delen. Immersive Share is beschikbaar op Desk Pro via het menu Virtuele achtergronden.

Lees voor meer informatie het artikel over insluitend delen.

5x5 rasterindelingen

Release-ID: RoomOS 10.3.1.2 a911d5664c8

Met een grotere rasterindeling kunt u meer van uw collega's zien en contactpersonen persoonlijk spreken. In januari zijn 5x5-rasters beschikbaar gesteld voor alle gecodeerde vergaderingen. Nu kunt u tot een 5x5-indeling krijgen wanneer u de rasterindeling inschakelt in Room-serie, Board-serie en Desk Pro.

Lees voor meer informatie het artikel over Video-streamindelingen.

Indelingen voor apparaten met twee beeldschermen

Release-ID: RoomOS 10.3.1.2 a911d5664c8 en RoomOS 9.15.3.13 e8923dc6f18

De beschikbare video-indelingen voor apparaten met twee beeldschermen zijn verbeterd. Prominent toont een grote actieve spreker op de ene monitor en een 5x5-raster op het tweede scherm. In de rasterindeling worden alle deelnemers in dezelfde grootte weergegeven, met maximaal 3x4 en 3x4 deelnemers. Deze wijziging is momenteel alleen voor overgeschakelde vergaderingen. Er is een maximum van 25 zichtbare videostreams.

Lees voor meer informatie het artikel over Video-streamindelingen.

Bedieningselementen voor host voor opgestoken hand

Release-ID: RoomOS 10.3.1.2 a911d5664c8 en RoomOS 9.15.3.13 e8923dc6f18

Soms zien we dat deelnemers vergeten hun hand te laten zakken nadat ze hun vraag hebben gesteld. Hierdoor is het moeilijker voor de host om de opgestoken handen bij te houden. Nu kunnen de host en de co-host de hand van een deelnemer laten zakken en alle handen laten zakken.

Lees voor meer informatie het artikel Bedieningselementen voor host voor opgestoken hand.

Camerabesturing via USB in ruimte

Release-ID: RoomOS 10.3.1.2 a911d5664c8

Webex-apparaten brengen de persoon voor het apparaat automatisch in beeld, maar soms wilt u zich concentreren op een object of een specifiek deel van de ruimte. Nu kunt u de camera met USB-apparaten in de ruimte handmatig bedienen met een TRC6-afstandsbediening. Met de afstandsbediening kunt u de camera pan, kantelen en zoomen.

Meer informatie over de USB-omgeving van de ruimte vindt u in het artikel Aan de slag.

15 maart 2021

Webex Edge voor apparaten: minimale vereiste softwareversie wijzigen

Bij Webex Edge voor apparaten moet de software actueel zijn om de connectiviteit met Webex te behouden. Vanaf maart 2021 verplaatst Cisco Webex naar een nieuwe Certificate Authority, IdenTrust Commercial Root CA 1. Als gevolg van deze wijziging moeten klanten die de software-upgrades van hun apparaat beheren, hun apparaat handmatig upgraden tot minimaal CE 9.14.5 en bij voorkeur CE 9.15 op het vroegste moment om ondersteund te worden door Webex Edge voor apparaten.

Lees voor meer informatie de vereiste software-upgrade voor Webex Edge voor apparaten. Zie Webex Edge voor apparaten voor meer informatie over Webex Edge voor apparaten.

Boeking in een ruimte

Release ID: RoomOS 10.2.1.3 886f017f09c and RoomOS 9.15.2.12 c379560982f

Met lokale boeking kunt u uw boeking laten doorlopen of een ruimte boeken voor een spontane vergadering. Als de ruimte beschikbaar is, kunt u een aanraakcontroller gebruiken, de Touch 10 of Room Navigator, om de ruimte te boeken. Als Webex Assistant is ingeschakeld, kunt u de ruimte boeken met gesproken opdrachten.

Lees de artikelen over boekingen in een ruimte voor Touch 10 en Room Navigator en voor Webex Assistant voor meer informatie. Meer informatie over het inschakelen van boekingen in een ruimte vindt u in Boekingen in een ruimte inschakelen voor Webex Rooms in de gedeelde modus

Achtergrondgeluid verwijderen voor DX70 en DX80

Release-ID: RoomOS 9.15.2.12 c379560982f

Achtergrondgeluid verwijderen is beschikbaar voor de DX70 en DX80 voor vergaderingen vanuit huis of in andere omgevingen met irritante achtergrondgeluiden, zoals het tikken op het toetsenbord, verkeer en de verbouwing bij de buren. Met de geavanceerde AI van BabbleLabs onderscheiden en filteren we geluid uit om de communicatie te verhogen.

Zie het artikel Noise Removal on Webex Rooms voor meer informatie.

Nieuwe functies voor Host en Cohost

Release ID: RoomOS 10.2.1.3 886f017f09c and RoomOS 9.15.2.12 c379560982f

Host en cohost kunnen iedereen accepteren die in de lobby wacht door op één knop te tikken.

Lees het artikel Alle deelnemers toevoegen tijdens vergaderingen voor meer informatie.

15 februari 2021

Vormherkenning in whiteboards

Release-ID: RoomOS 10.1.1.2 bd0d2b72f94 en RoomOS 9.15.1.11 9c47f567d66

Uw tekeningen opruimen op Webex Board en bureauapparaten. Uw freehand-squiggles kunnen nu automatisch worden omgezet in perfect gewone vormen, met vormherkenning op de Webex board en bureauapparaten.

Meer informatie over het gebruik van het whiteboard op Webex Boards en bureauapparaten.

Voor Webex geoptimaliseerde ervaringen voor Webex Edge voor apparaten

Release-ID: RoomOS 10.1.1.2 bd0d2b72f94 en RoomOS 9.15.1.11 9c47f567d66

Apparaten die zijn gekoppeld aan Webex Edge voor apparaten, leveren de volledig geoptimaliseerde Webex Meetings-ervaring wanneer deze met Webex Meetings zijn verbonden. De apparaten blijven SIP gebruiken voor intern kiezen en bij het maken van verbinding met externe services.

Lees het artikel Webex Geoptimaliseerde ervaring van Webex Edge voor apparaten voor meer informatie.

Indelingsselectie op Webex Board

Release-ID: RoomOS 10.1.1.2 bd0d2b72f94

Nieuw aan het Webex board - Krijg dezelfde ervaring als onze andere Webex-apparaten in de ruimte en kies de gewenste indeling voor uw vergadering, inclusief rasterweergave, actieve luidspreker en meer.

Lees het artikel Indelingen voor videostreaming voor meer informatie.

Dempen/dempen opheffen verzoeken

Release-ID: RoomOS 10.1.1.2 bd0d2b72f94 en RoomOS 9.15.1.11 9c47f567d66

Huishoudelijke zaken voor vergaderingen stroomlijnen. De host van de vergadering kan een verzoek sturen naar een gedempte deelnemer om het dempen op te heffen zonder dit te hoeven uitspreken voor alle deelnemers aan de vergadering.

Lees het artikel Alle deelnemers dempen tijdens vergaderingen voor meer informatie.

Rollen in de vergadering vanaf uw apparaat wijzigen

Release-ID: RoomOS 10.1.1.2 bd0d2b72f94 en RoomOS 9.15.1.11 9c47f567d66

Te laat voor uw volgende vergadering, maar het team praat nog stevig door? U kunt de vergaderrollen nu vanaf uw Webex-apparaat wijzigen. Met deze functie kunt u iemand anders de host van de vergadering maken rechtstreeks vanaf een Webex-apparaat. Op deze manier kunt u de vergadering verlaten zonder deze te beëindigen voor iedereen, omdat iemand anders uw rol als host overneemt.

Lees het artikel Rollen wijzigen tijdens een vergadering in Webex Room en vanaf bureauapparaten voor meer informatie.

Ondertiteling tijdens vergaderingen

Release-ID: RoomOS 10.1.1.2 bd0d2b72f94

Schakel ondertiteling tijdens Webex-vergaderingen in en u mist nooit meer een woord van wat er wordt gezegd. Ondertiteling is beschikbaar wanneer Webex Assistant for Meetings wordt toegevoegd aan de vergadering.

Lees het artikel Ondertiteling bij Webex Rooms voor meer informatie.

Webtoepassingen bij gesprekken

Release-ID: RoomOS 10.1.1.2 bd0d2b72f94

De webtoepassingen die u gebruikt bij lokale vergaderingen zijn nu beschikbaar voor gesprekken. U kunt uw externe teams aan een gesprek laten deelnemen terwijl u rechtstreeks aan een kanbanbord werkt, waarbij u taken verplaatst en tekst bewerkt vanaf een Webex-bord of een Desk Pro. Na de vergadering is het klaar en hoeft u geen foto te maken en al het werk op uw laptop nog een keer doen.

Lees het artikel Een webtoepassing delen op Webex Boards en Desk Pro's voor meer informatie.

Verbeterde deelfunctie op Desk Pro

Release-ID: RoomOS 10.1.1.2 bd0d2b72f94

Wanneer u een Desktop Pro gebruikt als computerscherm, is het nu eenvoudiger om te bepalen wat u ziet. Wanneer u een gesprek voert, tikt u op het Desk Pro-scherm om een voorbeeld van uw beeldscherm weer te geven (picture-in-picture). Maximaliseren om uw computer weer te geven in volledig scherm of tik op Deel in oproep om deze te delen.

18 januari 2021

Wijzigingen in softwareversies

Vanaf januari 2021 ondersteunt RoomOS 9.15 en hoger alleen producten uit d eDX-, MX-en SX-serie. Producten uit de Board-, Desk- en Room-serie gebruiken allen RoomOS 10.0 en hoger. Deze wijziging wordt automatisch aangebracht met de software-update van januari 2021. Als u meer wilt weten over nieuwe softwarereleases, raadpleegt u de volgende artikelen:

RoomOS 10 Bekende en opgeloste problemen

RoomOS 9 Bekende en opgeloste problemen

In de cloud beheerde software-upgrades voor Webex Edge voor apparaten

Bij software-upgrades die in de cloud worden beheerd, krijgen uw aan Webex Edge voor apparaten gekoppelde apparaten automatisch een upgrade wanneer een nieuwe versie van de RoomOS-software beschikbaar is. Lees het artikel In de cloud beheerde software-upgrade voor Webex Edge voor apparaten voor meer informatie.

Hand opsteken tijdens vergaderingen

Release-ID: RoomOS 10.0.1.2 e54a985715f en RoomOS 9.15.0.8 b47fa2eaf80

Gebruik de knop Hand opsteken in een vergadering om anderen te laten weten dat u een vraag wilt stellen of om een opmerking over de discussie te maken. Lees het artikel Hand omhoog in een vergadering op Webex Ruimtes voor meer informatie.

Far-End cameracontrole (FECC)

Release-ID: RoomOS 10.0.1.2 e54a985715f en RoomOS 9.15.0.8 b47fa2eaf80

U kunt de camera's bedienen wanneer u in vergadering bent waarvoor een of meer van de andere apparaten een camera met afstandsbediening hebben. Lees het artikel Far-end cameracontrole vanaf Webex Rooms-apparaten voor meer informatie.

Gecodeerde indelingen voor apparaten uit de DX-, MX-en SX-serie

Release-ID: RoomOS 9.15.0.8 b47fa2eaf80

In de cloud geregistreerde apparaten uit de DX-, MX- en SX-serie die in Webex-vergaderingen inbellen, ontvangen nu de gedecodeerde vergaderingservaring en -indelingen, inclusief de rasterweergave van 5x5.

Lees het artikel Indelingen voor videostreaming voor meer informatie.

Verbeterde gebruikersinterface voor configuratie van Wi-Fi

Versie-id: RoomOS 27-11-2020 d43c34aee86

Op alle apparaten die een Wi-Fi-verbinding ondersteunen, is de Wi-Fi-configuratie-interface verbeterd om de configuratie te vereenvoudigen. U hebt nu toegang tot de Wi-Fi-instellingen en u vindt meer gedetailleerde informatie over de netwerkstatus, zelfs wanneer u in gesprek bent.

Lees hier meer over het configureren van de Wi-Fi-installatie en het weergeven van de netwerkstatus.

Actieve luidsprekerindicator weergeven

Versie-id: RoomOS 27-11-2020 d43c34aee86

Er wordt nu een blauw kader rond het videoframe of sitelabel van de actieve spreker weergegeven, zodat u gemakkelijker kunt zien wie werkelijk spreekt tijdens een vergadering. Dit is met name handig in grotere rasterweergaven en in vergaderingen met deelnemers die met alleen geluid deelnemen.

Uitzendmodus

Versie-id: RoomOS 27-11-2020 d43c34aee86

U kunt een apparaat zo configureren dat een schone videostroom wordt uitgevoerd. In deze modus worden de indicatoren, meldingen en besturingselementen verwijderd. Er is een afzonderlijke configuratie om later naamlabels te verwijderen. Deze modus is bedoeld voor Broadcasting- en opnameservices waarbij u alleen de video aan uw kijkers wilt doorgeven.

Aangepaste pictogrammen voor UI-toestellen uploaden

Versie-id: RoomOS 27-11-2020 d43c34aee86

U kunt nu aangepaste pictogrammen voor deelvensters of actieknoppen uploaden vanuit de extensie-editor voor de gebruikersinterface in de webportal.

Wijzigingen gebruikersinterface webportal

Versie-id: RoomOS 11-11-2020 40a133064c6

De webportal is bijgewerkt en wordt uitgelijnd met de visuele stijl van de Control Hub. Er is een verticaal menu met tabbladen geïntroduceerd en er is een zoekvak waarmee u de verplaatste instellingen kunt vinden. Er zijn visuele verbeteringen aangebracht in de editor voor Macro's, de editor voor gebruiksinterface-extensies en de audioconsole.

Uw titel toevoegen aan het label van uw naam

Versie-id: RoomOS 11-11-2020 40a133064c6

U kunt de titel nu onder uw naamlabel toevoegen wanneer u zich aanmeldt voor gezichtsherkenning. U kunt uw titel ook toevoegen als u zich al hebt aangemeld. Lees hier hoe u zich aanmeldt en uw naamlabel en titel kunt toevoegen.

Besturingselementen voor variabele inhoud op Webex-boards en bureau-apparaten

Versie-id: RoomOS 11-11-2020 40a133064c6

Er is een nieuwe zwevende werkbalk beschikbaar waarmee u snel toegang krijgt tot opties voor delen, aantekeningen en het Touch Redirect.

Zwart canvas

Versie-id: RoomOS 11-11-2020 40a133064c6

U kunt schakelen tussen een zwarte en witte achtergrond wanneer u het whiteboard gebruikt. Zie dit artikel voor meer informatie.

4x4 deelnemers weergegeven in rasterweergave-indeling

Versie-id: RoomOS 11-11-2020 40a133064c6

De indeling met rasterweergave bevat nu maximaal 4x4 deelnemers in de vergadering. De rasterweergave is de standaardindeling die wordt weergegeven wanneer een gebruiker aan een Webex-vergadering deelneemt vanuit een in de cloud geregistreerd ruimte- of een bureauapparaat.

Voor een 4x4 rasterweergave is een minimale gesprekssnelheid van 2 Mbit vereist.

Aanvullende functionaliteit voor host en co-host op gekoppelde apparaten

Versie-id: RoomOS 11-11-2020 40a133064c6

Wanneer u host of co-host bent van een vergadering en bent gekoppeld aan een apparaat vanuit uw Teams-client of Webex 40.11, wordt het apparaat ook een co-host. Dit betekent dat het apparaat enkele extra opties ondersteunt die het anders niet heeft. Als u bijvoorbeeld een co-host bent, kunt u enkele of alle deelnemers dempen, de vergadering vergrendelen en ontgrendelen en de vergadering beëindigen voor iedereen of alleen voor uzelf. Lees hier meer over de co-hostingfunctionaliteit.

USB-doorsturen

Versie-id: RoomOS 26-10-2020 d97b604b745

U kunt een USB-muis en/of -toetsenbord aansluiten op uw Desk Pro en gebruiken voor uw laptop. Lees meer hierover hier.

Onderdrukking van achtergrondgeluid

Versie-id: RoomOS 26-10-2020 d97b604b745

U kunt de nieuwe functie Ruis verwijderen gebruiken om afleidende geluiden van uw omgeving uit te filteren tijdens vergaderingen. Raadpleeg Noise Removal for Webex Boards, Desk Pro en Room Series voor meer informatie.

Overzicht whiteboard op Webex boards en bureauapparaten

Versie-id: RoomOS 05-10-2020 c1b06c8ee79

U kunt tot maximaal 10x uitzoomen om een beter overzicht te krijgen van het hele whiteboard.

Alle deelnemers dempen tijdens vergaderingen

Versie-id: RoomOS 05-10-2020 c1b06c8ee79

Als host kunt u alle deelnemers dempen tijdens een vergadering, rechtstreeks vanaf uw Webex-apparaat. Lees hier voor meer informatie over deze functie.

Updates voor Webex Edge voor apparaten

Versie-id: RoomOS 05-10-2020 c1b06c8ee79

Wij hebben de volgende functies toegevoegd voor apparaten die zijn gekoppeld aan Webex Edge voor apparaten met CE9.14.2 en hoger:

 • Ondersteuning voor logboekbeheer via Control Hub

 • Ondersteuning voor Microsoft Teams-vergaderingen met video-integratie en WebRTC

Zie het artikel Webex Edge voor apparaten voor meer informatie over Webex Edge voor apparaten.

Deelnemen aan Microsoft Teams-vergaderingen met Cisco Webex Video Integration voor Microsoft Teams

Versie-id: RoomOS 05-10-2020 c1b06c8ee79

Webex-apparaten en deelnemers met apparaten in de persoonlijke modus die zijn uitgenodigd voor een Microsoft Teams-vergadering kunnen zich rechtstreeks bij de vergadering voegen met Eén druk op de knop (One Button to Push, OBTP) of door in te bellen bij de vergadering. Hier kunt u meer lezen over deelnemen aan Microsoft Teams-vergaderingen .

De host doorverbinden en een vergadering verlaten op Webex-apparaten

Versie-id: RoomOS 05-10-2020 c1b06c8ee79

Door de host door te verbinden, kunt u een vergadering die u host verlaten zodat de andere deelnemers zonder u door kunnen gaan.

Apparaten in de persoonlijke modus koppelen

Versie-id: RoomOS 05-10-2020 c1b06c8ee79

U kunt nu draadloos bellen en inhoud delen vanuit de Cisco Webex Teams-app met uw Webex-apparaat in persoonlijke modus. Zie Inhoud draadloos delen met Webex-apparaten en Bellen vanuit Webex-apparaten met de Webex Teams-app voor meer informatie.

Muziekmodus

Versie-id: RoomOS 2020-08-31 a4fd41aa839

U kunt nu de Muziekmodus inschakelen tijdens een gesprek wanneer het van belang is om het volledige bereik van live muziek te horen. Dit kan worden gebruikt voor muzieklessen op afstand, het testen van muziekinstrumenten en andere vergelijkbare scenario's. Lees meer over Muziekmodus in dit artikel.

Handmatige camerabediening voor desk pro- en Webex-boards

Versie-id: RoomOS 2020-08-31 a4fd41aa839

Naast het automatisch Beste overzicht kunt u de cameraweergave nu handmatig wijzigen op Desk Pro en Webex Boards. Zie dit artikel voor informatie over het gebruik van de handmatige camerabediening op deze apparaten.

Andere deelnemers dempen tijdens vergaderingen

Versie-id: RoomOS 2020-08-31 a4fd41aa839

Als host kunt u de gebruiker tijdens een vergadering rechtstreeks vanaf uw Webex-apparaat dempen. Deze functie is beschikbaar Op bureauapparaten en apparaten met een aanraakcontroller. Lees dit artikel voor meer informatie.

Gespreksgegevens voor recente gesprekken

Versie-id: RoomOS 2020-08-31 a4fd41aa839

U kunt nu gemakkelijk de gespreksgegevens voor een recent gesprek vinden in het gespreksmenu. Zie dit artikel voor meer informatie.

De opschoontimer configureren op Webex Boards en Webex-bureauapparaten

Versie-id: RoomOS 2020-08-06 118dbf07142

U kunt beslissen of de whiteboards en websitegegevens die op uw apparaat zijn opgeslagen, moeten worden verwijderd. Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over het configureren van de timer en dit artikel om te weten hoe u uw sessie kunt beëindigen door alle whiteboards en browsergegevens te verwijderen.

Webapps rechtstreeks toevoegen vanuit Control Hub

Versie-id: RoomOS 2020-08-06 118dbf07142

U kunt webapps instellen in Control Hub en deze starten vanuit het startscherm van uw Webex Board of Desk Pro. Zie dit artikel voor meer informatie.

Deelnemen aan een Microsoft Teams-vergadering vanaf Webex Boards, ruimteapparaten en Desk Pro's met WebRTC

Versie-id: RoomOS 2020-08-06 118dbf07142

Webex-apparaten en deelnemers met apparaten in de persoonlijke modus die zijn uitgenodigd voor een Microsoft Teams-vergadering kunnen zich rechtstreeks bij de vergadering voegen met Eén druk op de knop (One Button to Push, OBTP). Lees dit artikel voor meer informatie over het deelnemen aan de vergadering en dit artikel voor meer informatie over het instellen van WebRTC.

Persoonlijke ruimten zoeken

Versie-id: RoomOS 2020-06-25 44a3904313a

U kunt nu een persoonlijke ruimte zoeken op uw apparaat. Tik op Deelnemen aan Webex en zoek naar persoonlijke ruimte op een naam of een e-mailadres.

Persoonlijke ruimten vergrendelen

Versie-id: RoomOS 2020-06-25 44a3904313a

Als host kunt u persoonlijke vergaderruimten vergrendelen en ontgrendelen met de knop Vergrendelen. Deze functie is beschikbaar Op bureauapparaten en apparaten met een aanraakcontroller.

Bijgewerkte gespreksgeschiedenis op apparaten in de persoonlijke modus

Versie-id: RoomOS 2020-06-25 44a3904313a

De gespreksgeschiedenis op uw apparaat is nu hetzelfde als uw gespreksgeschiedenis in Webex Teams. Deze is beschikbaar voor apparaten in de persoonlijke modus.

Whiteboard gebruiken Op bureauapparaten in de persoonlijke modus

Versie-id: RoomOS 2020-06-25 44a3904313a

U kunt nu meerdere whiteboards maken en bewerken voordat u ze opslaat in een Webex Teams-omgeving of ze via e-mail verzendt. Controleer het bijgewerkte artikel over whiteboards gebruiken voor bureauapparaten in de persoonlijke modus.

Nieuwe functies voor Webex Edge voor apparaten

Versie-id: RoomOS 2020-05-06 cf2befca38d

Wij hebben de volgende functies toegevoegd voor apparaten die zijn gekoppeld aan Webex Edge voor apparaten met CE9.13 en hoger:

 • Ondersteuning voor configuratiebeheer vanuit Cisco Webex Control Hub

 • Eenvoudig deelnemen aan persoonlijke ruimten met functie voor zoeken van gebruikers

 • Mediastatistieken in real time bij het deelnemen aan Webex-gesprekken

Zie het artikel Webex Edge voor apparaten voor meer informatie over Webex Edge voor apparaten.

OptieToets externe controle vereist voor het maken van screenshots van whiteboards en narrowcasting

Versie-id: RoomOS 2020-05-06 cf2befca38d

Als u schermopnamen wilt maken van de whiteboards en digitale informatieborden, moet u nu de toets voor de optie voor Externe bewaking toevoegen vanuit de lokale webinterface. Zonder de optietoets voor Externe bewaking worden de schermopnamen van whiteboards of met digitale informatieborden op het scherm grijs.

Als u de optietoets voor Externe bewaking hebt geïnstalleerd, kunt u schermopnamen maken van:

 • Gebruikersinterface voor aanraking

 • Schermmenu's, knoppen en meldingen

 • Whiteboards

 • Digitale informatieborden

Zonder dat de optietoets voor Externe bewaking is geïnstalleerd, kunt u schermopnamen maken van:

 • Gebruikersinterface voor aanraking

 • Schermmenu's, knoppen en meldingen

De standaardmodus voor HTTP-clients wordt gewijzigd in HTTPS

Versie-id: RoomOS 2020-05-06 cf2befca38d

De standaardmodus voor HTTP-clients is gewijzigd van 'HTTP+HTTPS' naar 'HTTPS'. Dit betekent dat de ervaring bij het starten van de webportal van een apparaat kan veranderen. Apparaten worden geleverd met een certificaat dat is ondertekend door een vertrouwde certificeringsinstantie die niet door browsers wordt vertrouwd. Installeer een vertrouwd certificaat op het apparaat om de communicatie tussen uw computer en het apparaat te beveiligen.

Zie het artikel Certificaten toevoegen voor meer informatie over het toevoegen van certificaten.

Activiteitsindicatoren op uw apparaten

Versie-id: RoomOS 2020-04-06 dbcdd81ba03

U kunt de avatar van de deelnemer zien of de initialen van het apparaat met het whiteboard, zodat u kunt volgen wie het tekent of de aantekeningen maakt. Zie dit artikel voor meer informatie.

Webex Room USB is nu beschikbaar

Versie-id: RoomOS 2020-04-06 dbcdd81ba03

Wij hebben ondersteuning voor Webex Room USB toegevoegd. Webex Room USB is een slimme oplossing voor videoconferenties in overlegruimten, en is compatibel met elke samenwerkingsleverancier. Zie het artikel Webex Room USB voor meer informatie.

Webex op Flip is nu beschikbaar

Versie-id: RoomOS 2020-03-20 8a845789ad6

Wij hebben ondersteuning voor Webex op Flip toegevoegd. Webex op Flip combineert de videoconferentiefuncties van een Cisco Webex Room Kit Mini met de cocreatiefuncties van een digitaal whiteboard van Samsung Flip. Lees het artikel Webex op Flip voor meer informatie.

Deelnemen aan uw vergaderingen in een persoonlijke ruimte via een persoonlijk apparaat

Versie-id: RoomOS 2020-02-24 4fe8516fb6e

U kunt nu in een aantal stappen deelnemen aan vergaderingen in uw persoonlijke ruimte via uw apparaat in persoonlijke modus. Lees Een vergadering in een persoonlijke ruimte starten vanuit een apparaat in de persoonlijke modus voor meer informatie.

WebGL wordt ondersteund op Webex Boards en ruimteapparaten

Versie-id: RoomOS 2020-02-24 4fe8516fb6e

WebGL is een experimentele functie en kan in de toekomst veranderen. WebGL is standaard uitgeschakeld, maar kan worden ingeschakeld in de webinterface van het apparaat. Lees Aanbevolen procedures voor het gebruik van de webengine voor meer informatie.

Details van vergaderingen verbergen op uw apparaten

Versie-id: RoomOS 2020-02-24 4fe8516fb6e

U kunt de titels van geplande vergaderingen verbergen op Webex Boards en op ruimte- en bureauapparaten. Volg de configuratie die wordt beschreven in Details van vergaderingen verbergen op Webex Boards en ruimte- en bureauapparaten om het in te stellen.

Draadloos delen voor gasten

Versie-id: RoomOS 2020-01-31 85237a267b4

Met draadloos delen voor gasten vanuit devices.webex.com hoeft u geen kabels te gebruiken of een Webex-app te downloaden om lokaal te kunnen delen.

Zie het artikel Draadloos delen voor gasten voor meer informatie over delen voor gasten.

Draadloos delen in een gesprek met een apparaat in persoonlijke modus

Versie-id: RoomOS 2020-01-31 85237a267b4

U kunt nu draadloos delen in een gesprek vanuit de Cisco Webex Teams-app met uw apparaat in persoonlijke modus.

Zie voor meer informatie over draadloos delen het artikel Draadloos delen met apparaten in persoonlijke modus.

RoomOS-software beheren in de Control Hub

Versie-id: RoomOS 16-12-2019 285a7f8edd1

Op de pagina RoomOS-software beheren in de Control Hub, vindt u informatie over de huidige en de volgende softwareversie. U kunt ook lezen over de releasecycli en koppelingen vinden naar de release notes. Ga vanuit de klantweergave op admin.webex.com naar Apparaten > Software.

Webex Edge voor apparaten

Versie-id: RoomOS 16-12-2019 285a7f8edd1

U kunt Webex Edge voor apparaten gebruiken om uw apparaten op locatie te verbinden met de Cisco Webex-cloudservice. Hiermee krijgt u toegang tot geselecteerde functies in de cloud terwijl uw registratie, apparaatbeheer, gespreksfuncties en mediaservices op locatie blijven. U kunt cloudservices beheren en apparaatdiagnostiek opvragen via de Webex Control Hub.

Zie het artikel Webex Edge voor apparaten voor meer informatie over Webex Edge voor apparaten.

Overal aantekeningen maken

Versie-id: RoomOS 16-12-2019 285a7f8edd1

U kunt nu aantekeningen maken op webpagina's en bestanden die u deelt op een Webex Board. Dit werkt op dezelfde manier als aantekeningen in presentaties. U kunt de aantekeningen opslaan voor later in een Webex Teams-omgeving of deze via e-mail verzenden.

Meer informatie over aantekeningen in Aantekeningen op Cisco Webex Boards en Aantekeningen maken op gedeeld scherm vanuit Cisco Webex DX70 en DX80 tijdens een gesprek.

Uw werk opslaan op DX70 en DX80

Versie-id: RoomOS 16-12-2019 285a7f8edd1

U kunt uw whiteboards en aantekeningen opslaan in een Webex Teams-omgeving of versturen als e-mail, net zoals u eerder hebt gedaan op Webex Boards. Uw werk opslaan is beschikbaar voor gedeelde DX70 en DX80.

Meer informatie over het opslaan van uw werk leest u in de artikelen Een whiteboard opslaan vanuit bureauapparaten naar Cisco Webex Teams en Een whiteboard verzenden als e-mail vanuit bureauapparaten.

Nieuwe workflow voor whiteboard

Versie-id: RoomOS 16-12-2019 285a7f8edd1

We hebben de pictogrammen in het whiteboardmenu bijgewerkt om het makkelijker te maken om aan uw inhoud te werken. Opties voor opslaan zijn beter zichtbaar en u kunt kiezen of u uw werk wilt opslaan in een bestaande omgeving.

Samenwerkingsmodus

Versie-id: RoomOS 2019-11-04 464775546f8

In de samenwerkingsmodus kunt u een ruimteapparaat en een Webex Board instellen om als een gecombineerd systeem te werken. Gebruik het ruimteapparaat om gesprekken te starten en het board om whiteboard te plaatsen. Gedeelde inhoud wordt op beide apparaten weergegeven en de whiteboards worden tijdens gesprekken automatisch met het ruimteapparaat gedeeld.

Lees meer over de Samenwerkingsmodus.

Lees meer over Samenwerkingsmodus instellen.

Touch Redirect

Versie-id: RoomOS 2019-11-04 464775546f8

Met de functie Touch redirect kunt u uw laptop bedienen vanaf een Webex Board-scherm wanneer de laptop is aangesloten met een HDMI- en USB-kabel. Touch redirect is beschikbaar voor laptops met Windows 10. Het werkt ook met andere besturingssystemen als het besturingssysteem drukopdrachten ondersteunt.

Touch redirect werkt alleen buiten een gesprek.

Touch redirect wordt alleen ondersteund op Webex Board 55S, Webex Board 70S en Webex Board 80S.

Lees Vaste Touch Redirect vanuit Webex Boards voor meer informatie.

Deelnemers toevoegen aan een lopend gesprek of een lopende vergadering

Versie-id: RoomOS 2019-11-04 464775546f8

U kunt andere apparaten of Webex Teams-gebruikers toevoegen aan een lopend gesprek of een lopende vergadering. Lees Een deelnemer toevoegen aan een lopend gesprek of een lopende vergadering vanuit uw ruimte- of bureauapparaat voor meer informatie.

Bijgewerkte indeling op Webex Boards

Versie-id: RoomOS 2019-10-19 97e3752c67a

Op Webex Boards worden de indelingen bijgewerkt om de belervaring te verbeteren. De actieve spreker en de BiB's worden nu op verschillende plaatsen op het scherm weergegeven. De BiB's zullen het gebied van de actieve spreker niet meer bedekken. Hierdoor wordt de actieve spreker altijd in de volledige weergave weergegeven en wordt de visuele hiërarchie van het scherm verbeterd.

Naamlabels

Versie-id: RoomOS 2019-09-26 14326fc8c9f

Naamlabels helpen personen in uw organisatie om elkaar beter te leren kennen. Door gezichtsherkenning en naamlabels aan vergaderingen toe te voegen, krijgen de personen de kans om namen aan gezichten te koppelen. Gezichtsherkenning wordt gebruikt om naamlabels te maken voor alle deelnemers die zich in het begin van de vergadering hebben aangemeld. Daarna is het naamlabel zichtbaar voor de actieve spreker.

Wanneer u deelneemt aan een gesprek of een vergadering op een apparaat van de Room-serie of op een Webex Board die Webex-geregistreerd is, is uw naamlabel zichtbaar voor de ontvangende kant. U kunt de naamlabels zien van degenen die zich hebben aangemeld als u belt via een apparaat van de DX-, SX-, MX- of Room-serie of via een Webex Board die Webex-geregistreerd is.

In het artikel Aanmelden voor gezichtsherkenning en naamlabels kunt u lezen hoe u zich aanmeldt voor gezichtsherkenning.

Meer informatie over het inschakelen van naamlabels voor uw organisatie vindt u in het artikel Gezichtsherkenning en naamlabels inschakelen.

Optie Opnieuw voor whiteboards

Versie-id: RoomOS 2019-09-12 ee4956daae7

Een knop Opnieuw is nu beschikbaar op Webex Boards en bureauapparaten om de items die u net hebt verwijderd van uw whiteboard terug te halen. De knop Opnieuw verschijnt na het tikken op de knop Ongedaan maken. Lees Het whiteboard op Cisco Webex Board gebruiken en Het whiteboard op Cisco DX70 en DX80 gebruiken voor meer informatie.

Opgeslagen bestanden in OneDrive of SharePoint Online openen vanaf de bestandsactiviteit

Versie-id: RoomOS 2019-09-12 ee4956daae7

Bestanden van Microsoft OneDrive of SharePoint Online die u in een Webex Teams-omgeving heeft gedeeld, kunnen op Webex Boards worden weergegeven. Open de Webex Teams-omgeving op een board, open de documenten vanaf de bestandsactiviteit en blijf eraan werken vanaf uw Webex Board. De webengine moet worden ingeschakeld zodat deze functie beschikbaar is. Lees De webengine op Webex Boards inschakelen om te leren hoe u deze kunt instellen. Na de configuratie vindt u in dit artikel meer informatie over het openen van Onedrive- of Sharepoint Online-bestanden op Webex Boards.

Whiteboard in twee richtingen

Versie-id: RoomOS 2019-09-12 ee4956daae7

In Webex Meetings-vergaderingen kunt u vanaf verschillende Webex Board samenwerken aan één whiteboard.

Geavanceerde configuraties beschikbaar op de Control Hub

Versie-id: RoomOS 2019-09-12 ee4956daae7

U kunt nu geavanceerde configuraties voor afzonderlijke Room- en bureauapparaten en Webex Boards rechtstreeks beheren via de Control Hub. Meer informatie over het gebruik ervan vindt u in het artikel Geavanceerde configuraties.

Stickies op Webex Boards

Versie-id: RoomOS 2019-08-28 7980d1cd53c

U kunt stickies op uw whiteboard en aantekeningen op Webex Boards aanmaken, bewerken en verplaatsen.

Meer informatie over stickies op Webex Boards vindt u in dit artikel.

Web-apps vanuit Webex Boards openen

Versie-id: RoomOS 2019-08-28 7980d1cd53c

U kunt nu macro's maken om webapps op Webex Boards te openen. Zo hebt u vanaf u board rechtstreeks toegang tot apps zoals Jira, Miro, Office 365 en Google docs. Meer informatie over het gebruik van macro's vindt u in het artikel Gebruik van macro's.

Als u een Webex Board met een Touch 10-controller gebruikt, worden de webapps alleen op de Touch 10 weergegeven.

Wijzigingen in het menu Netwerkinstellingen

Versie-id: RoomOS 2019-08-16 3dac3cfa60c

De netwerkinstellingen en -informatie zijn nu beschikbaar in hetzelfde menu op de gebruikersinterface van het apparaat. De beschikbare instellingen werden niet gewijzigd.

Nieuwe penformaten voor whiteboards en aantekeningen

Versie-id: RoomOS 2019-07-02 a37dc2ce640

U kunt nu kiezen tussen drie verschillende penformaten voor whiteboards en aantekeningen op Webex Boards en bureauapparaten.

Deelnemen aan Webex Meetings vanaf uw apparaat

Versie-id: RoomOS 2019-07-02 a37dc2ce640

Het is nu mogelijk om rechtstreeks vanaf uw apparaat deel te nemen aan Webex Meetings. Lees Deelnemen aan Webex Meetings vanaf uw Cisco Webex Board, ruimte- of bureaubladapparaat voor meer informatie.

Een kopie van whiteboards en aantekeningen maken

Versie-id: RoomOS 2019-06-19 002b5fa2be2

Op Cisco Webex Boards kunt u nu kopieën van whiteboards en aantekeningen maken. Het whiteboard of snapshot van een presentatie met aantekeningen wordt in het menu Whiteboard opgeslagen. U kunt teruggaan en op dezelfde manier als op een ander whiteboard of snapshot verder werken aan de kopie.

Digital Signage op Cisco Webex Boards en Room-serieapparaten

Versie-id: RoomOS 2019-06-19 002b5fa2be2

Met Digital Signage kunt u aangepaste inhoud weergeven, zoals Signage-apps, interne communicatie of bedrijfsnieuws. De functie is beschikbaar op Cisco Webex Boards en Room-serieapparaten.

Configureer de URL via de Cisco Webex Control Hub en Digital Signage maakt het mogelijk dat uw apparaat elke webpagina kan weergeven terwijl het zich in halve slaapstand bevindt.

Lees dit artikel voor meer informatie over de instelling van Digital Signage vanaf Cisco Webex Control Hub of vanaf de webinterface van het apparaat.

Uw whiteboards en aantekeningen via e-mail verzenden op Cisco Webex Boards

Versie-id: RoomOS 2019-06-19 002b5fa2be2

U kunt uw whiteboards en aantekeningen via e-mail verzenden, ongeacht of u zich in een Webex Teams-ruimte bevindt. De verzending van uw werk via e-mail is een geweldige manier om uw whiteboards en aantekeningen te delen met personen binnen of buiten uw organisatie. De optie om uw werk via e-mail te verzenden, moet via de webinterface worden geconfigureerd. Volg de stappen in SMTP-instellingen configureren om de functie in te stellen. Lees na de configuratie de artikelen Het whiteboard gebruiken en Aantekeningen maken bij gedeelde presentaties voor meer informatie over de verzending van uw whiteboards of aantekeningen via e-mail.

Uw video uitschakelen tijdens een vergadering of een oproep

Versie-id: RoomOS 2019-06-19 002b5fa2be2

Nadat u zich bij een vergadering of gesprek op uw Board, Room- of bureaubladapparaat hebt gevoegd, kunt u uw video uitschakelen als u die niet wilt weergeven. Lees het artikel Uw video uitschakelen voor meer informatie.

USB-headsetondersteuning voor Room Kit, Room Kit Mini en Room 55

Versie-id: RoomOS 2019-06-19 002b5fa2be2

U kunt een USB-hoofdtelefoon, -handset of Bluetooth-dongle aansluiten op de USB-A-ingang op de apparaten. Dit is vergelijkbaar met de DX-serie.

De aantekeningen worden in het menu Whiteboard opgeslagen

Versie-id: RoomOS 2019-06-19 002b5fa2be2

De presentaties met aantekeningen worden nu opgeslagen in het menu Whiteboard van Cisco Webex Board wanneer u klaar bent met ze te bewerken. Een snapshot van de afbeelding met aantekeningen wordt als .pdf-bestand opgeslagen in het menu Whiteboard van de Webex Teams-ruimte. Zie Aantekeningen maken bij presentaties voor meer informatie.

Verbeterde USB-C-ervaring voor Room Kit Mini

Versie-id: RoomOS 2019-06-19 002b5fa2be2

De Room Kit Mini bevindt zich alleen in de USB-cameramodus wanneer hij media via een USB-C-poort naar een computer streamt. In eerdere versies was het voldoende dat er een computer op de USB-C-poort was aangesloten.

Een apparaat bij Cisco Webex registreren via API of lokale webinterface

Versie-id: RoomOS 2019-06-19 002b5fa2be2

U kunt een apparaat op afstand bij Cisco Webex registreren. U moet zich dus niet in dezelfde ruimte als het apparaat bevinden. U kunt dit vanaf de API uitvoeren of de lokale webinterface gebruiken. In eerdere versies moest u de Setup Assistant op het scherm gebruiken.

Lees het artikel Een apparaat bij Cisco Webex registreren via API of lokale webinterface voor meer informatie.

Updates voor Webex Boards

Versie-id: RoomOS 2019-06-19 002b5fa2be2

 • Ondersteuning voor Touch 10-controller

  • Bellen

  • Favorieten bewerken en toevoegen

  • Scherm knippert voor binnenkomende gesprekken

 • Macro's en besturingselementen in de ruimte

 • Merkdetails

 • Knoppen van de gebruikersinterface verwijderen

Uitgebreide ondersteuning voor HTTP-verzoeken

Versie-id: RoomOS 2019-06-03 ccc122100bb

Vroeger kon een apparaat willekeurige HTTP(S) post- en put-verzoeken naar een HTTP(S)-server sturen. Deze functie is uitgebreid om meer verzoektypes te ondersteunen (Get, Patch en Delete) en om gegevens te behandelen die door de server worden geretourneerd (headers en hoofdtekst van de antwoorden).

Zie HTTP-verzoeken vanaf een Board, Room- of Deskapparaat verzenden voor meer informatie.

Cisco Webex Assistant voor Webex Boards

Versie-id: RoomOS 2019-06-03 ccc122100bb

De Webex Assistant met spraakbediening is nu beschikbaar op Webex Boards. Wanneer Webex Assistant is ingeschakeld kan iedereen in een vergaderruimte werken en hun stem gebruiken om met deze een Webex Board te communiceren. Het helpt u bij taken als het bellen van iemand binnen uw organisatie, het betreden van de persoonlijke vergaderruimte van een collega, het beheren van de volume- en videoweergaveopties en nog veel meer.

De Webex Assistant is beschikbaar in het Engels.

Zie Cisco Webex Assistant inschakelen en Aan de slag met Webex Assistant voor meer informatie over de Webex Assistant.

Oneindig whiteboard op Cisco Webex Board en bureauapparaten

Versie-id: RoomOS 2019-05-13 e9e48cc1aba

Het whiteboard biedt een oneindig canvas waar u in alle richtingen eindeloos kunt tekenen en schrijven. Lees Het whiteboard op Cisco Webex Board gebruiken en Het whiteboard op Cisco DX70 en DX80 gebruiken voor meer informatie.

Grafische geluidmixer beschikbaar in audioconsole

Versie-id: RoomOS 2019-04-23 fbcc553c56a

De audioconsole heeft nu een grafische geluidmixer. De groep heeft 8 door de gebruiker te definiëren parametrische equalizerinstellingen. Een instelling bestaat uit maximaal 6 secties, elk met een eigen filtertype, gain, center/crossoverfrequentie en Q-waarde. Elke sectie wordt met een eigen kleur weergegeven en het effect van een gewijzigde parameter wordt meteen zichtbaar gemaakt in de grafiek. Zie geavanceerde aanpassing van audio voor meer informatie.

Audioconsole is beschikbaar voor: codec Pro, MX700, MX800, Room 70 G2, Room 70D G2 en SX80.

Verbinding maken met xAPI via een WebSocket

Versie-id: RoomOS 2019-03-19 218e6106b05

U kunt nu verbinding maken met de xAPI via WebSocket. Het communicatiekanaal over WebSocket staat in beide richtingen open tot dit expliciet wordt gesloten. Dit betekent dat de server gegevens naar de client kan verzenden zodra de nieuwe gegevens beschikbaar zijn en dat er geen nieuwe verificatie nodig is voor elke aanvraag. Dit verbetert de snelheid aanzienlijk in vergelijking met HTTP. Elk bericht bevat een volledig JSON-document en niets anders. Veel programmeertalen bieden een goede bibliotheekondersteuning voor WebSocket en JSON-RPC.

WebSocket is niet standaard ingeschakeld. Houd er rekening mee dat WebSocket is gekoppeld aan HTTP en HTTP of HTTPS moeten zijn ingeschakeld voordat u WebSockets kunt gebruiken.

Zie Werken met de API van een Board, ruimte of bureauapparaat over WebSocket voor meer informatie.

Recente updates

Versie-id: RoomOS 2019-03-19 218e6106b05

 • 1080p-ondersteuning voor Room Kit Mini indien gebruikt als USB-camera.

 • De toestellen voor de Room-serie kunnen zo worden geconfigureerd dat het stationaire geluidsniveau van de omgeving in de kamer wordt gerapporteerd. De gerapporteerde waarde is een A-gewogen decibelwaarde (dBA), die een weergave is van de respons van het menselijk oor. Op basis van de gerapporteerde ruis, kan de manager logistiek of gebouwbeheer tussenkomen om het probleem op te lossen. Alle signaalverwerking met betrekking tot deze functie is lokaal en de enige gegevens die worden verzonden, zijn het berekende geluidsniveau.

 • U kunt nu maximaal drie SRG-120DH/PTZ-12-camera's aansluiten op een Codec plus met een HDMI- en een Ethernet-switch.

Niet-ondersteunde bestanden op Cisco Webex Board verbergen

Versie-id: RoomOS 2019-03-19 218e6106b05

U kunt nu de niet-ondersteunde bestanden verbergen die in een Webex Teams ruimte zijn gedeeld wanneer ze in een Board worden bekeken.

Zie Een bestand op een Board weergeven voor meer informatie.

Ondersteuning voor panelleden van Webex-gebeurtenissen

Versie-id: RoomOS 2019-03-19 218e6106b05

Sprekers bij Webex-gebeurtenissen kunnen deelnemen aan gebeurtenissen met bij Webex-geregistreerde apparaten en een aangepaste ervaring krijgen. Sprekers kunnen rechtstreeks inbellen op hun apparaat door het wachtwoord in te voeren dat is terug te vinden op hun e-mailuitnodiging. Wanneer de gastheer een oefensessie start, verschijnt een banner op het apparaat van de deelnemer.

Zie Ondersteuning Webex Events Panelist voor meer informatie.

Uw favoriete contactpersonen bewerken op ruimte- en bureauapparaten

Versie-id: RoomOS 2019-03-19 218e6106b05

U kunt uw favoriete contactpersonen bewerken op ruimte- en bureauapparaten zodat u ze gemakkelijker kunt terugvinden. Wanneer u een contactpersoon uit de telefoonlijst hebt gemarkeerd als uw favoriete contactpersoon, kunt u de naam van die persoon wijzigen. Als je een videoadres als favoriet hebt gemarkeerd, kun je dat adres bewerken en een naam toevoegen om de contactpersoon te vinden.

Zie Uw favoriete contactpersonen bewerken op ruimte- en bureauapparaten voor meer informatie over het bewerken van favorieten.

Cisco Webex Assistant

Versie-id: RoomOS 2019-02-22 a9172dc1ab7

De Webex Assistant is een door Voice-aangedreven virtuele assistent voor Cisco Webex-apparaten van de Room-serie. Wanneer Webex Assistant is ingeschakeld kan iedereen in een vergaderruimte werken en hun stem gebruiken om met deze apparaten te communiceren. Het helpt u bij taken als het bellen van iemand binnen uw organisatie, het betreden van de persoonlijke vergaderruimte van een collega, het beheren van de volume- en videoweergaveopties en nog veel meer.

De Webex Assistant is beschikbaar in het Engels.

Zie Cisco Webex Assistant inschakelen en Aan de slag met Webex Assistant voor meer informatie over de Webex Assistant.

Aangepaste merkdetails en notificaties toevoegen aan ruimte- en bureauapparaten

Versie-id: RoomOS 2019-02-22 a9172dc1ab7

U kunt nu het apparaatscherm en de Touch 10-controller aanpassen met uw logo en bedrijfsafbeelding zonder de algehele gebruikerservaring te beïnvloeden. In de halve waakstatus wordt een scherm weergegeven met aangepaste afbeelding en logo. In de waakstand wordt een logo weergegeven in de rechterbenedenhoek van het scherm.

U kunt ook een korte tekst toevoegen aan de linkerbenedenhoek van het scherm. Dit kunnen bijvoorbeeld instructies zijn over aangepast bellen of informatie over een lokale contactpersoon voor ondersteuning.

Aangepaste branding worden niet ondersteund op de volgende apparaten:

 • Cisco TelePresence SX10

 • Webex Boards

Zie Aangepast huismerk toevoegen en Aangepaste meldingen toevoegen voor meer informatie.

White boards gedeeld door Webex Board en Webex Teams die op alle apparaten zichtbaar zijn

Versie-id: RoomOS 2019-02-22 a9172dc1ab7

U kunt White boards weergeven die worden gedeeld door de app Webex Board en Webex Teams in alle vergaderingen, ongeacht het type apparaat waarmee u hebt gebeld. Het gedeelde White Board is net als andere gedeelde inhoud, zodat u het kunt bekijken maar niet hoeft deel te nemen aan de opmaak ervan. White boards van de toepassing Webex teams zijn alleen zichtbaar in de ruimte vergaderingen in Webex-teams.

Ondersteuning voor Koreaans toetsenbord

Versie-id: RoomOS 2019-02-04 f7e76335e87

De Koreaanse toetsenbordinvoer wordt nu ondersteund voor aanraakcontroller 10 wanneer de taal van de gebruikersinterface is ingesteld op Koreaans. Het Koreaanse toetsenbord is nog niet beschikbaar op het Cisco Webex Board.

Ondersteuning voor HDCP-beveiligde inhoud

Versie-id: RoomOS 2019-01-22 5008063821d

U kunt een van de HDMI-ingangen van het ruimteapparaat configureren voor ondersteuning van beveiligde inhoud met HDCP (High-bandwith Digital Content Protection). Vervolgens kunt u het scherm van een ruimteapparaat opnieuw gebruiken, om ook inhoud te tonen van apparaten die HDCP-inhoud leveren. Voorbeelden van dergelijke apparaten zijn een Google ChromeCast, een AppleTV of een HDTV-decoder. HDCP-inhoud kan alleen lokaal worden weergegeven, niet terwijl u in gesprek bent.

Beschikbaar op de volgende apparaten:

 • Codec Plus (inclusief Room Kit Plus en Room Kit Plus Precision 60)

 • Codec Pro (inclusief Room Kit Pro en Room Kit Pro Precision 60)

 • Room 55 en Room 55 Dual

 • Room 70 en Room 70 G2

Zie HDCP-inhoud op ruimteapparaten inschakelen voor meer informatie.

Geavanceerde aanpassing van audio met het hulp programma Audioconsole

Versie-id: RoomOS 2019-01-22 5008063821d

Het hulpprogramma Audio Console, dat is ingesloten in de webinterface van het ruimteapparaat, biedt een grafische interface met geavanceerde functies voor het aanpassen van de audio. Met het hulpprogramma Audio Console kunt u bepalen hoe u audio-invoer verbindt met audio-uitvoer, met behulp van eenvoudig slepen en neerzetten.

De belangrijkste functies zijn:

 • Het audiosysteem van de codec configureren.

 • De standaard menging, routering en equalizers wijzigen.

 • Verschillende connectoreigenschappen van invoer en uitvoer instellen.

 • Geavanceerde functies zoals lokale versterking configureren.

Beschikbaar op de volgende apparaten:

 • SX80

 • MX700 en MX800

 • Codec Pro (inclusief Room Kit Pro en Room Kit Pro Precision 60)

 • Room 70G2

Zie Geavanceerde aanpassing van audio op ruimteapparaten en de nieuwste Aanpassingshandleiding voor meer informatie.

Gebruik van macro's voor ruimte- en bureauapparaten

Versie-id: RoomOS 2018-12-19 54ac0f80a97

Macro's kunnen het gedrag van een ruimte- of bureauapparaat aanpassen. Het is een klein programma dat is geschreven in Java script/ECMAScript 2017, dat standaard op het apparaat wordt uitgevoerd. U kunt een macro vanuit de gebruikersinterface activeren. Een macro kan ook reageren op een andere systeemgebeurtenis, configuratiewijziging of statuswijziging die wordt weergegeven op de API van het apparaat. Een macro kan feedback registreren van gebeurtenissen, configuratiewijzigingen en statuswijzigingen op het apparaat. De macro kan luisteren voor deze gebeurtenissen en wijzigingen en de API van het apparaat gebruiken om verdere opdrachten en configuratiewijzigingen op te roepen.

Beschikbaar voor alle ruimte- en bureauapparaten, met uitzondering van SX10.

Zie Gebruik van macro's voor ruimte- en bureauapparaten voor meer informatie.

Cisco Webex Room Kit Mini gebruiken als een USB-camera

Versie-id: RoomOS 2018-12-19 54ac0f80a97

U kunt Cisco Webex Room Kit Mini gebruiken als een USB-camera wanneer deze is aangesloten op uw computer. Deze configuratie maakt gebruik van de microfoons en de luidsprekers van de Room Kit Mini, voor een uitstekende geluidservaring.

Als uw Room Kit Mini al is registreerd in Webex, wordt het systeem in de modus Niet storen gezet om conflicten met inkomende oproepen te voorkomen. Als u uw Room Kit Mini niet hebt geregistreerd, kunt u deze gebruiken net als andere USB-camera's.

Zie Cisco Webex Room Kit Mini gebruiken als USB-camera voor meer informatie.

Webex Meetings en Webex Teams Meetings opnemen vanuit ruimte- en bureauapparaten

Versie-id: RoomOS 2018-12-19 54ac0f80a97

U kunt Cisco Webex-vergaderingen en Cisco Webex Teams-vergaderingen opnemen vanuit uw ruimte- of bureauapparaat zodat anderen het later kunnen bekijken.

U kunt het volgende opnemen:

 • Webex Meetings-vergaderingen van een gedeeld of persoonlijk apparaat op voorwaarde dat u gastheer bent van de vergadering.

 • Vergaderingen van Webex Teams van uw apparaat op voorwaarde dat uw apparaat in een persoonlijke modus staat. Het is mogelijk om een vergadering op te nemen vanaf een gedeeld apparaat, maar alleen als het apparaat aanwezig is in de uitnodiging voor de vergadering.

Een vergadering opnemen met slechts één andere persoon wordt niet ondersteund.

Zie Vergaderingen opnemen van ruimte- en bureauapparaten voor meer informatie.

Lokaal delen van Webex Teams naar geregistreerde apparaten op kantoor

Versie-id: RoomOS 2018-12-06 7513bae968a

U kunt nu de Cisco Webex Teams-app gebruiken om inhoud lokaal te delen met een geregistreerd ruimte- of bureauapparaat op kantoor. Deze mogelijkheid kan worden ingeschakeld en uitgeschakeld via Cisco Webex Control Hub. Er bestaan verschillen in hoe de Webex Teams-toepassing verbinding maakt met cloud-geregistreerde apparaten en een verbinding maken met apparaten op kantoor is mogelijk minder veilig.

Zie Lokaal delen inschakelen voor geregistreerde apparaten op locatie voor meer informatie.

Ondersteuning voor USB-controllers van derden

Versie-id: RoomOS 2018-12-06 7513bae968a

U kunt een USB-invoerapparaat van derden gebruiken om bepaalde functies van een ruimteapparaat te besturen. Een afstandsbediening via Bluetooth met een USB-dongle en een USB-toetsenbord zijn voorbeelden van een dergelijk invoerapparaat. U kunt de gewenste functies instellen via macro's.

Beschikbaar op de volgende apparaten:

 • Codec plus

 • Codec Pro

 • DX70 en DX80

 • Room 55 en 55 Dual

 • Room 70 en 70 G2

 • Room Kit

Deze functie is bedoeld als aanvulling op de functionaliteit van de Touch 10 of de DX-gebruikersinterfaces. Het is niet bedoeld als vervanging van de Touch 10 en DX-gebruikersinterfaces.

Zie Gebruik van een USB-invoerapparaat van derden voor ruimte- of bureauapparaten voor meer informatie.

HTTP post- en put-verzoeken

Versie-id: RoomOS 2018-12-06 7513bae968a

Deze functie maakt het mogelijk om willekeurige HTTP(S) post- en put-verzoeken vanaf een apparaat naar een HTTP(S)-server te verzenden.

Met macro's kunt u gegevens op elk gewenst moment naar een HTTP(S)-server sturen. U kunt kiezen welke gegevens er moeten worden verzonden en ze naar wens structureren. Hierdoor kunt u de gegevens op een al bestaande service aanpassen.

Beveiligingsmaatregelen:

 • De HTTP(S) Post- en Put-functie is standaard uitgeschakeld.

 • De systeembeheerder kan een lijst met HTTP(S)-servers opgeven waarnaar het apparaat gegevens mag sturen.

 • Het aantal gelijktijdige Post- en Put-verzoeken is beperkt.

Zie HTTP Post- en Put-verzoeken vanaf een ruimte- of een bureauapparaat verzenden voor meer informatie.

Standaardknoppen van de gebruikersinterface Touch 10 verwijderen

Versie-id: RoomOS 2018-12-06 7513bae968a

Als u niet alle standaard toetsen van de Touch 10-gebruikersinterface nodig hebt, kunt u de toetsen die u niet nodig hebt, verwijderen. Hierdoor kunt u de gebruikersinterface volledig aanpassen. De configuratie verwijdert alleen de knoppen, niet de functionaliteit als zodanig en de aangepaste bedieningspanelen voor de ruimte kunnen nog steeds worden weergegeven.

Zie Standaardknoppen van de gebruikersinterface verwijderen voor meer informatie.

We muteren geleidelijk Cisco Webex Boards naar RoomOS.

Versie-id: RoomOS 2018-11-26 3046ffc45f4

Cisco Webex Boards draaien nu onder RoomOS in plaats van onder BoardOS. Tussen beide systemen zijn de mogelijkheden en ervaring zijn vrijwel identiek. Deze overgang is een automatisch proces beheerd door Cisco.

Met de gedeelde-software met andere Cisco Webex-ruimteapparaten, krijgen de Webex Boards in de toekomst toegang tot de meeste functionaliteiten van andere ruimteapparaten. Met deze wijziging verwachten we sneller functies met een hogere kwaliteit te kunnen afleveren op alle ruimteapparaten.

Er zijn enkele verschillen in vergelijking met de vorige software:

 • U kunt geavanceerde instellingen van de controle-hub opstarten om uw board te configureren.

 • 802.1x is beschikbaar op vast Ethernet.

 • U krijgt informatie over het gebruik van de vergaderruimte met vermelding van het aantal personen.

 • Het toevoegen van deelnemers aan een gesprek van de board wordt momenteel niet ondersteund.

 • De volgende methoden voor Wi-Fi-verificatie worden niet ondersteund: PAP EAP, EAP MSCHAP, EAP TTLS PAP.

 • Wijzigingen in het diagnostische paneel:

  • Op het tabblad Media wordt alleen informatie weergegeven van de actieve spreker.

  • Het tabblad Services bevat meer gedetailleerde informatie.

  • Tonen invoeren en microfoon zijn op dit moment niet beschikbaar.

 • Indicator van extra deelnemers aan een vergadering is op dit moment niet beschikbaar.

 • USB-upgrade wordt niet ondersteund.

 • De fabrieksinstelling Pinhole leidt u nu na 10 seconden meteen door naar de terugkeer naar de fabrieksinstellingen.

Uw favoriete contactpersonen bewerken

Versie-id: RoomOS 2018-11-06 c753a195165

U kunt de Touch 10-controller gebruiken om uw favoriete contactpersonen te bewerken zodat u ze eenvoudiger terug kunt vinden. Wanneer u een contactpersoon uit de telefoonlijst hebt gemarkeerd als uw favoriete contactpersoon, kunt u de naam van die persoon wijzigen. Als je in de lijst Recent een videoadres hebt gemarkeerd als favoriet, kun je dat adres bewerken en een naam toevoegen om de contactpersoon te vinden.

Meer informatie over het bewerken van favorieten vindt u in dit artikel.

Klassikale scenario

Versie-id: RoomOS 2018-11-06 c753a195165

In de klassikale modus worden macro's gebruikt om een ruimte instelling aan te passen aan het presenteren en het geven van leerscenario's. Met de sjabloon kunt u de ruimte eenvoudig instellen, onderhouden en gebruiken. De klas werkt op dezelfde manier als de bestaande modus voor informatie, maar heeft geen drie schermen nodig.

Beschikbaar voor de volgende producten:

 • Cisco Webex Codec Plus

 • Cisco Webex codec Pro

 • Cisco Webex Room 55 en 55 Dual

 • Cisco Webex Room 70 en 70 G2

 • Cisco TelePresence SX80

Meer informatie over het beheer van een klas en het gebruik van een klas.

Uw apparaat registreren in de persoonlijke modus

Versie-id: RoomOS 2018-10-10 01dee0d1189

U kunt nu Cisco Webex-instellingen gebruiken om een activeringscode te maken voor uw Cisco Webex ruimte- of bureauapparaat en deze te registreren in de persoonlijke modus. Op deze manier kunt u uw gesprekken en vergaderingen rechtstreeks op uw apparaat verkrijgen.

Apparaten in de persoonlijke modus kunnen niet worden gebruikt met de Cisco Webex Teams-app. In dit artikel vindt u meer informatie over de persoonlijke modus.

De toegang tot de beheerder en de API verhogen

Versie-id: RoomOS 2018-10-10 01dee0d1189

U kunt nu een beheerders-gebruiker maken via de geavanceerde instellingen voor apparaten. Deze gebruiker kan worden gebruikt om zich aan te melden bij de lokale webinterface van de apparaten en om toegang te krijgen tot de xAPI via SSH of http(s). Wanneer u zich aanmeldt bij de lokale webinterface van het apparaat met de volle bevoegdheid als beheerder, hebt u toegang tot meer functies dan voorheen. De API die nu beschikbaar is, is de volledige functieset van het apparaat. Hiermee verplaatst u de door Webex geregistreerde apparaten dichter naar de pariteit met geregistreerde apparaten op kantoor.

Sommige instellingen en xAPI-opdrachten zijn niet relevant voor Webex-geregistreerde apparaten en deze zullen in de toekomst worden verwijderd. Meer informatie vindt u in het artikel geavanceerde instellingen.

Dit zijn de nieuwe functies die nu beschikbaar zijn:

 • Gespreksbeheer

 • Instellen

  • Configuratie: met de beheerdersrol kunt u nu alle instellingen configureren die relevant zijn voor Webex-geregistreerde apparaten

  • Status: met de beheerdersrol kunt u nu alle statussen bekijken die relevant zijn voor Webex-geregistreerde apparaten

  • Randapparaten

  • Personalisatie: aangepaste achtergrond

  • Favorieten

 • Beveiliging

  • Lokale gebruikers: u kunt een gebruiker beheerder maken

  • Inlogbanner

 • Onderhoud

  • Diagnostiek

  • Systeemlogboeken

  • Gesprekslogboeken

  • Screenshots gebruikersinterface

  • Optietoetsen

  • Back-up maken en herstellen

  • Systeemherstel: terugzetten naar fabrieksinstellingen

 • Integratie

  • Macro-editor: functie afdrukvoorbeeld

  • Developer API

Externe controle statusscherm voor SX20 en SX80

Versie-id: RoomOS 2018-09-24 54d650be5e9

De controle op afstand van het statusscherm beschikbaar is voor de gegevensverzamelingsreeksen en de SX10 van de Webex, is nu ook beschikbaar voor SX20 en SX80. De codec kan het scherm activeren als het de stand-bymodus staat of wanneer de-codec stand-by wordt gezet. Bovendien kan de invoerbron automatisch worden gewijzigd wanneer u een gesprek ontvangt.

CEC is standaard uitgeschakeld op de codec en moet worden ingeschakeld via de webinterface geavanceerde instellingen (video output connector [1] CEC modusinstelling). Het scherm moet CEC ondersteunen en moet worden ingeschakeld om de externe controle mogelijk te maken.

Nieuwe werkbalk voor whiteboarding en aantekeningen maken

Release ID: RoomOS 2018-07-12 9f2c038ae60

De werkbalk voor whiteboarding en aantekeningen maken bij presentaties is vernieuwd met meer kleuren en een terugknop om de laatste stap te verwijderen.

Connectiviteit en delen vanuit de Cisco Webex Teams-toepassing

Versie-id: RoomOS 2018-06-01 608dcdbb6e

U vindt nu opties voor verbinden en delen in hetzelfde menu voor de Cisco Webex Teams. Wanneer u met uw app verbinding maakt met uw Webex-ruimte of bureauapparaat, kunt u uw scherm delen en de toepassing gebruiken om uw apparaat te bedienen. Meer informatie over verbinden en delen.

Whiteboards en notities weergeven op ruimteapparaten

Versie-id: RoomOS 2018-05-07 42d2ca18159

U kunt nu whiteboards en notities op presentaties weergeven op uw apparaten voor Room Kit, Room Kit Plus, Room 55 en Room 70 die verbonden zijn met vergaderingen in Webex Teams. Andere Webex-ruimteapparaten geven aan dat u ze kunt bekijken in de Webex Teams-app.

Cisco Spark is nu Cisco Webex

Versie-id: RoomOS 2018-05-07 42d2ca18159

Cisco Spark heeft nu de naam Cisco Webex en de software op de Webex-ruimte- en bureauapparaten wordt nu RoomOS genoemd (voorheen Spark Room OS).

De volgende producten hebben nieuwe namen:

 • Cisco Spark Room Kit is nu Cisco Webex Room Kit

 • Cisco Spark Room Kit Plus is nu Cisco Webex Room Kit Plus

 • Cisco Spark Codec Plus is nu Cisco Webex Codec Plus

 • Cisco Spark Quad Cam is nu Cisco Webex Quad Cam

 • Cisco Webex Room 55 en 70 is nu Cisco Webex Room 55 en 70

 • Cisco DX80 is nu Cisco Webex DX80

Whiteboards op DX70 en DX80

Versie-id: RoomOS 2018-05-07 42d2ca18159

U kunt nu presentaties weergeven op whiteboards en deze van aantekeningen voorzien.

Bijgewerkt menu voor taal en tijdzone

U kunt nu de beschikbare talen en tijdzones als een lijst bekijken.

Gespiegelde zelfweergave bij DX70 en DX80

De zelfweergave op DX70 en DX80 is nu gespiegeld.

Lijst met aanstaande vergaderingen op uw apparaat

Het actieve scherm op te reserveren ruimteapparaten geeft nu een lijst weer met aanstaande vergaderingen.

Deze functie werkt alleen op telefoons waarvoor de Hybrid Agendaservice is ingeschakeld.

Geluid onderdrukken tijdens een gesprek

Met deze functie vermindert u ongewenste ruis tijdens gesprekken. Met behulp van machineleren wordt herkend wanneer niemand spreekt. Wanneer het apparaat opmerkt dat er ruis is en geen spraak, wordt het geluid zachter maar niet helemaal uitgeschakeld. Wanneer een andere deelnemer begint te spreken terwijl er ruis is, wordt de versterking weer verhoogd en wordt spreekgeluid normaal doorgegeven. Ruisonderdrukking is beschikbaar voor producten in de Cisco Webex-Room-reeks.

Scherm knippert voor inkomende oproepen

Als u het voor slechthorende gebruikers gemakkelijker wilt maken om te zien wanneer iemand belt op hun Cisco Spark-ruimte- of bureauapparaat, kunt u instellen dat het apparaatscherm knippert wanneer een gesprek binnenkomt.

Bronnen samenvoegen

Met deze functie kunt u maximaal vier invoerbronnen samenvoegen in één afbeelding. Deze afbeelding wordt in de belangrijkste videostream verzonden naar de andere kant in een gesprek. Bronnen samenvoegen kan alleen worden ingeschakeld door de xAPI. We raden aan om een In-Room besturingselement-UI te maken om samenvoegingen op aanvraag te regelen. Het aantal invoerbronnen dat u kunt samenvoegen, hangt af van de beschikbare fysieke invoerbronnen op de codec.

De samenstelling heeft twee indelingen: Gelijk en BiB (beeld-in-beeld). Met de indeling Gelijk kunnen maximaal vier bronnen worden samengevoegd in de belangrijkste video terwijl bij BiB dit is beperkt tot twee bronnen. U bepaalt welke gegevensbron in welk frame wordt weergegeven, maar u kunt de frameposities of de grootte niet wijzigen. Deze zijn gebaseerd op het aantal bronnen dat u samenvoegt en de gekozen indeling.

Dit is niet van toepassing op de volgende producten: Cisco TelePresence SX10, Cisco DX70 en Cisco DX80.

Ondersteuning voor USB naar seriële poort voor Cisco Spark Room Kit, Room Kit Plus en Room 55

U kunt Cisco Spark Room Kit, Room Kit Plus en Room 55 verbinden met een adapter USB (Type A) naar serieel (D-sub 9) op bedieningspanelen van derden. Gebruik dit bijvoorbeeld voor integratie met Crestron-panelen. De meeste USB-naar-serieel adapters zijn geschikt, maar de UC232R-10 USB naar RS232 (FTDI)-adapter wordt aangeraden voor een geteste en stabiele seriële verbinding.

Aangepaste instructies instellen voor de gebruikersinterface

U kunt een instructie met aangepaste tekst of een tekstinvoerveld met een verzendknop toevoegen aan de gebruikersinterface. U kunt bijvoorbeeld een gebruiker vragen om feedback te geven na een oproep. U kunt aangeven welk type invoer u van de gebruiker verwacht: één regel tekst, numeriek, wachtwoord of PIN-code. U kunt de instructie instellen via de API met de opdrachten: xCommand UserInterface Message TextInput *. Voor toegang tot de API moet de gebruikersrol Integrator of RoomControl zijn ingesteld. Lees meer over gebruikersrollen.

Overschakelen op whiteboard voor ruimteserie

De functie Overschakelen op whiteboard is nu beschikbaar voor ruimteapparaten. Met de extensie Overschakelen op whiteboard brengt de camera automatisch de persoon én het whiteboard in beeld wanneer een persoon naast het whiteboard spreekt. Dit verbetert de ervaring voor gebruikers aan de andere kant wanneer een fysiek whiteboard zich in dezelfde kamer bevindt als een ruimteapparaat.

Deze functie werkt op de volgende apparaten:

 • MX700 en MX800 met SpeakerTrack

 • SX80 met QuadCam of SpeakerTrack 60

 • Room Kit

 • Room Kit Plus met QuadCam

 • Room 55

 • Room 70

Uw ruimteapparaat verbinden met een proxyserver

Met een verbinding via proxy's kunt u voldoen aan de beveiligingsnorm van uw bedrijf wanneer Cisco Spark-apparaten verbinding maken met internet. Voor het configureren van HTTP-proxy tijdens de eerste installatie moet het apparaat versie CE9.2.1 of hoger hebben.

Ondersteuning voor Room 70 en Room 70 Dual

Cisco Spark Room 70 wordt nu ondersteund in Spark Room OS. Room 70 combineert een krachtige codec, een quadcamera en een of twee 70-inch 4k-beeldschermen met geïntegreerde luidsprekers en microfoons in een alles-in-één apparaat voor ruimtes met plaats 14 personen. Het biedt cameratechnologieën die voorzieningen voor het volgen van de spreker en automatische framing mogelijk maken voor middelgrote tot grote ruimtes.

Deelnemen aan vergaderingen met één druk op de knop (OBTP, One Button To Push)

Neem deel aan geplande vergaderingen vanaf uw ruimteapparaat door op de grote groene knop te drukken die wordt weergegeven als het tijd is om deel te nemen. OBTP werkt met @spark-vergaderingen. U kunt de vergaderingen plannen via Microsoft Exchange, Office 365 (of een mix) en Google Agenda. Schakel OBTP in voor een plaats op Cisco Control Hub om geplande vergaderingen te starten.

Ondersteuning voor Room 55 HDCP

U kun nu beveiligde inhoud, zoals Blu-ray films en inhoud van set-topboxen, weergeven op de Room 55 in lokale vergaderingen.

Cyrillisch toetsenbord

Versie-id: Spark Room OS 2017-08-29 21aa5a9

Cyrillisch toetsenbord is nu beschikbaar op alle gebruikersinterfaces voor Cisco Spark-ruimteapparaten.

Ondersteuning Voor Cisco Spark Room 55

Versie-id: Spark Room OS 2017-08-17 7864f12

Cisco Spark Room 55 wordt nu ondersteund in Spark Room OS. Room 55 is een alles-in-een-ruimteapparaat met een 4K-scherm, ingebouwde bas en een speciale luidspreker voor spraak. Deze versie biedt uitgebreide samenwerkingservaring met de rest van de Cisco Spark Room-serie met functies als overzicht met aanbevelingen, spreker volgen, Wi-Fi en verbeterde activering vanuit de slaapstand.

Verbeterd beeld voor DX70 en DX80

Versie-id: Spark Room OS 2017-08-17 7864f12

We hebben de afbeeldingsalgoritmen voor DX70 en DX80 bewerkt voor een betere kwaliteit. We hebben nieuwe automatische belichting en automatische witbalansalgoritmen toegevoegd, en ook een snellere autofocus-algoritme.

Ondersteuning voor het WPA-EAP-verificatieframework voor draadloze netwerken.

Versie-id: Spark Room OS 2017-06-20 c142da8

Naast WPA-PSK en WPA2-PSK, DX70, DX80 wordt het WPA-EAP-verificatieframework voor draadloze netwerken nu ondersteund door Room Kit en Codec Plus.

De volgende methoden worden ondersteund:

 • Openen

 • WPA-PSK (AES)

 • WPA2-PSK (AES)

 • WPA-EAP-PEAP

 • EAP-TLS

 • EAP-TTLS

 • EAP-FAST

 • PEAP

 • EAP-MSCHAPv2

 • EAP-GTC

Cisco Spark Room Kit Plus ondersteund

Versie-id: Spark Room OS 2017-04-24 c9a2a7f

Cisco Spark Room Kit Plus wordt nu ondersteund in Spark Room OS.

Cisco Spark Room-kit ondersteund

Versie-id: Spark Room OS 2017-03-21 625811a

Cisco Spark Room-kit wordt nu ondersteund in Spark Room OS.

Geavanceerde Instellingen en bedieningselementen in de ruimte

Versie-id: Spark Room OS 2017-03-21 625811a

Configureer de functies van uw Cisco Spark-ruimteapparaat via Cisco Spark Control Hub:

 • Met de functie Spreker volgen kan de camera de presentator volgen terwijl deze heen en weer loopt op het podium. Wanneer de presentator het podium verlaat, stopt de camera met volgen.

 • Met de extensie Klikken op het whiteboard brengt de camera de persoon én het whiteboard in beeld wanneer een persoon naast het whiteboard spreekt.

 • Met de instelling Briefingruimte kunt u eenvoudig een ruimte beheren en gebruiken voor onderwijs, training en vergelijkbare activiteiten.

 • U kunt uw Touch 10 gebruikersinterface aanpassen om overige zaken te beheren in een vergaderruimte, zoals lampen en raambekleding. Dit biedt de krachtige combinatie van de functionaliteit van een beheersysteem en de gebruiksvriendelijkheid van de Touch 10-gebruikersinterface.

 • Een selectie van AV-gerelateerde configuraties is nu beschikbaar voor bij Cisco Spark geregistreerde ruimteapparaten.

U kunt meer lezen over deze instellingen in deze artikelen:

Bijgewerkte gebruikersinterface

Versie-id: Spark Room OS 2017-03-21 625811a

We hebben de gebruikersinterface van de ruimteapparaten bijgewerkt voor een prettige ervaring die aansluit bij Cisco Spark-clients en -apparaten. De hoofdactiviteiten worden nu meer prominent gepresenteerd op het startscherm.

PSTN-gesprekken beschikbaar voor ruimteapparaten

Versie-id: Spark Room OS 2017-01-24 9b5b594

U kunt bellen en gebeld worden met PSTN op uw ruimteapparaten. U kunt ook een extensie toewijzen aan uw ruimteapparaat. Voor PSTN-gesprekken en extensies is de Cisco Spark-gespreksservice beschikbaar.

Raadpleeg voor meer informatie het artikel PSTN toevoegen op een bestaande plaats.

Volume beheren op uw gekoppelde ruimteapparaten via de app

Versie-id: Spark Room OS 2017-01-24 9b5b594

Wanneer uw Cisco Spark-app is gekoppeld aan uw ruimteapparaat kunt u het gespreksvolume beheren of de microfoon dempen op uw ruimteapparaat.

Beschikbaar voor Windows, Mac, iOS en Android.

Meer gedetailleerde rapporten van ruimteapparaten

Versie-id: Spark Room OS 2017-01-24 9b5b594

U ontvangt nu betere en meer gedetailleerde rapporten van ruimteapparaten. Het rapport bevat informatie over:

 • Meest gebruikt

 • Minst gebruikt

 • Apparaatgebruik

 • Totale gespreksduur

 • Aantal gesprekken

Voor een meer gedetailleerd rapport op uw ruimteapparaten kunt u een CSV-bestand exporteren vanaf de beheerportal.

Ondersteuning voor draadloos netwerk voor bureauapparaten

Versie-id: Spark Room OS 2016-12-07 ed1b9a5

U kunt nu de DX70 en DX80 verbinden met een draadloos netwerk.

Meer informatie over het verbinden met een draadloos netwerk vindt u in het artikel Draadloos netwerk gebruiken op DX70 en DX80.

Ondersteuning voor het koppelen van Touch 10 via het netwerk

Versie-id: Spark Room OS 2016-12-07 ed1b9a5

De Touch 10 maakt verbinding met een ruimteapparaat via een lokaal netwerk voordat u zich registreert bij de Cisco Collaboration Cloud. Dit maakt het mogelijk om een aanraakcontroller te gebruiken met een geregistreerde Cisco Spark SX10- en SX20-ruimteapparaat. De aanraakcontroller was eerder alleen beschikbaar voor directe koppeling met de ruimteapparaten SX80, MX200 G2, MX300 G2, MX700 en MX800. Koppel de aanraakcontroller voordat u uw ruimteapparaat registreert bij Cisco Spark.

Meer informatie over het verbinden van een aanraakcontroller met een ruimteapparaat vindt u in Touch 10 verbinden met een ruimteapparaat via het netwerk (LAN).

Cisco Spark Media Service-ondersteuning

Versie-id: Spark Room OS 2016-11-16 e93a35e

De Cisco Spark Mediaservice houdt Cisco Spark-gesprekken in de organisatie binnen lokale mediaknooppunten als er capaciteit beschikbaar is. Als de maximumcapaciteit is bereikt wordt de overloop automatisch in de cloud geplaatst. De mediaservice helpt bij het optimaliseren van de mediakwaliteit binnen een locatie en de bandbreedte tussen locaties voor Cisco Spark-gesprekken.