Første trinn for å feilsøke

Prøv disse løsningene først hvis du opplever problemer med Cisco Headset 730.

 • Sørg for at headsettet er fulladet.

 • Sørg for at hodetelefonene er slått på.

 • Koble fra andre aktive Bluetooth® enheter.

 • Øk volumet på headsettet eller anropsenheten.

 • Last ned Cisco-hodetelefoner til mobilenheten og kjør de tilgjengelige programvareoppdateringene.

 • Sørg for at USB HD-adapter for Cisco-headset har den nyeste fastvaren.

 • Slett alle Bluetooth-tilkoblinger og koble til headsettet på nytt.

 • Start anropsenheten på nytt.

 • Koble til en annen anropsenhet.

 • Flytt headsettet nærmere ønsket anropsenhet og bort fra potensielle kilder til radioforstyrrelser eller hindringer.

 • Sørg for at Bluetooth-driverne på Windows-eller Mac-enheten er oppdatert.

 • Hvis ingen av løsningene ovenfor fungerer, kan du åpne en TAC-sak for å få mer hjelp. Alle Cisco Headset 730-hodetelefoner leveres med ett års garanti. For å åpne en TAC-sak, går du til https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html og klikker på Åpne ny sak.

  Sørg for at du har modellen, serienummeret og servicekontrakten for headsettet klart før du kontakter TAC.

Enheten finner ikke Bluetooth® enheten

Prøv disse trinnene hvis headsettet ikke kobles til Bluetooth® enheten:

 • På anropsenheten:

  • Slå Bluetooth av og deretter på igjen.

  • Slett headsettet fra listen over Bluetooth-enheter og sammenkoble headsettet igjen.

 • Start headsettet på nytt.

 • Start anropsenheten på nytt.

 • Sørg for at headsettet er innen 1 meter fra den tiltenkte enheten.

 • Fjern alle sammenkoblede enheter fra headsettet og start sammenkoblingsprosessen på nytt.

 • Sørg for at Bluetooth-driverne på Windows- eller Mac-enheten er oppdatert.

Hodetelefonene mine vises to ganger i listen over Bluetooth® enheter

Cisco-hodetelefonene skal først vises i Bluetooth® enhetslister som Cisco HS, etterfulgt av de tre siste sifrene i hodetelefonens serienummer.

Når hodetelefonene er paret med en Windows 10-enhet, kan du velge mellom en tilkobling for stereo - og håndfritilkobling (HFP) Bluetooth. Pass på at du velger den Bluetooth profilen som passer best til dine behov. En stereo Bluetooth tilkobling har rikere lyd og fungerer best for musikk- og videoavspilling. Håndfri er beregnet for taleanrop. Avhengig av ringeprogrammet du har, kan det hende du ikke hører lyd når du velger Stereo.


 

Noen ganger kan headsettet vises to ganger i listen over enheter i Windows 10 Bluetooth første gang du parer headsettet. Par med hodetelefonene som viser Lyd under navnet på headsettet. Det kan hende at hodetelefonene ikke pares riktig med Cisco Headsets-mobilappen hvis du velger den andre oppføringen. Oppføringen Bluetooth feil vises vanligvis ved siden av dette ikonet BLE-ikon.

Hvis du ved et uhell velger feil oppføring for hodetelefonene, fjerner du tilkoblingen fra Enheter-menyen før du parer headsettet igjen.

Hodetelefonene kan ikke kobles til Cisco Headsets-appen

Cisco Headset 730 bruker to forskjellige Bluetooth® standarder. Innhold som musikk og talelyd bruker en tradisjonell Bluetooth tilkobling. Cisco Headsets-appen bruker Bluetooth Low Energy til å kommunisere med Cisco Headset 730. Bluetooth Low Energy overfører data frem og tilbake fra hodesettet og bruker mindre batteristrøm enn en tradisjonell Bluetooth tilkobling. Når du setter hodesettet i paringsmodus, prøver headsettet å koble til begge Bluetooth frekvensene. Når du kobler hodetelefonene til mobilenheten via systeminnstillingene, søker enheten bare etter tradisjonelle Bluetooth tilkoblinger.


 
Hvis du har iOS 13 eller nyere, kan du koble til både tradisjonelle Bluetooth og Bluetooth lavenergifrekvenser via Cisco Headsets-appen. Android-enheter eller iPhones med iOS 12 eller eldre må koble til systeminnstillingene og appen separat.

Prøv disse trinnene hvis du ikke kan koble headsettet til Cisco Headsets-appen.

 • Start headsettet på nytt med Cisco Headsets-appen åpen.

 • Skyv opp og hold inne av/på Bluetooth /av-bryteren i to sekunder for å sette hodetelefonene i paringsmodus, og trykk på Prøv igjen i Cisco Headsets-appen.

 • Start mobilenheten på nytt.

Oppdatere fastvaren for headsettet

Du kan oppgradere fastvaren til hodetelefonene via Cisco Headsets-mobilappen, Cisco Accessory Hub, Webex, en Cisco IP-telefon (telefonfastvare 12.7 (1) eller nyere) eller på Cisco Jabber (versjon 12.8 eller nyere). Headsetoppgraderinger tar omtrent 7-10 minutter å fullføre.
1

Foreta ett av følgende for å starte oppgaderingen:

 • Sammenkoble headsettet til smarttelefonen og åpne mobilappen for Cisco-headset.

   

  Appen for Cisco-headsett vil ikke oppgradere headsettet når det er lite batteri. Sørg for at headsettet er ladet før du oppgraderer.

 • Koble hodetelefonene med USB-kabelen til en Cisco IP-telefon.
 • Koble hodetelefonene med USB-kabelen til en datamaskin med Cisco Jabber.
 • Koble hodetelefonene med USB-kabelen til en datamaskin med appen Webex.
 • Koble headsettet med USB-kabelen til en datamaskin og gå til Cisco Accessory Hub.

   

  Du kan også oppdatere USB-HD-adapteren i Cisco Accessory Hub.

2

Følg anvisningene på skjermen.

Øreputene på headsettet er en viktig del av opplevelsen. De gir komfort, grep og isolerer hodetelefonlyden. Over tid blir øreputer utslitt, men du kan enkelt skifte dem ut.

1

Ta godt tak i den gamle øreputen, trykk ned og roter den mot klokken.

remove old ear pad
2

Dra den gamle øreputen bort fra høyttaleren.

3

Juster hakkene på hodesettet med pinnene på innsiden av den nye øreputen.

ear pad alignment
4

Plasser øreputen på hodesettet. Forsikre deg om at øreputepinnene står i flukt med hakkene på hodesettet.

5

Ta tak i hodetelefonene, trykk den nye øreputen bestemt ned, og vri med klokken til du hører pinnene klikke på plass.

rotate the new ear pad clockwise

Rengjøre headsettet

Det kan hende du må rengjøre hodetelefonene med jevne mellomrom.
1

Tørk hodebåndet og øreklokkene på hodetelefonene med en myk og tørr klut.

2

Valgfritt: Hvis et hodesett krever ekstra rengjøring, påfør en liten mengde alkoholfritt rengjøringsmiddel på en myk, ren, lofri klut, og tørk forsiktig av hodesettet. Unngå å bruke en 70 % isopropylalkoholløsning, da det kan misfarge eller skyte overflaten og potensielt forringe enhetens integritet over tid.

Hvis headsettet krever desinfeksjon, kan du bruke en 70 % isopropylalkoholløsning på egen risiko.

Erstatning øreputer er tilgjengelig for bestilling på hodetelefonene.


 

La ikke fukt trenge inn i øreputene, USB-C-porten eller 3,5 mm-kontakten.

Skader på Cisco-produkter som følge av rengjøring og desinfisering dekkes ikke av våre garantier eller produktgarantier.