Først publisert: 29. oktober 2020


 

Hybridsamtale på Call Connector-arkitekturen er nå EoS og vil deretter avvikles (EoL). Se EoL-erklæring for mer informasjon.

Du finner vår forrige kunngjøring om Call Connector-støtte fra mai 2020 her.

Se tabellen nedenfor for å forstå hva som fungerer for anropstjenesten for brukere og enheter etter at Call Connector-arkitekturen ikke lenger støttes:

Anropstjeneste for

Call Connector

Device Connector

Anrop i Webex (Unified CM)

Webex (Teams)-brukere

Enheter


 

Denne EoS-erklæringen gjelder bare for hybridsamtaletjenesten i Call Connector-arkitekturen. Denne erklæringen påvirker ikke kunder som kjører andre hybridtjenester, inkludert Device Connector-arkitekturen.

Innvirkning

Webex-app – Etter EoS-fristen som er oppført ovenfor, kan det hende at samtaler i Webex-appen på Call Connector-arkitekturen ikke lenger fungerer for brukere, og Call Connector-løsningen støttes ikke lenger offisielt.

Som omtalt i den forrige kunngjøringen fra mai 2020, blir ikke tjenesten ikke tilbudt for nye kunder. Etter EoS vil nye og eksisterende kundeorganisasjoner som opprettes i Webex Control Hub, lenger kunne konfigurere den eldre hybridsamtaletjenesten med Expressway Call Connector-arkitekturen for integrering av bedriftssamtaler med Webex-appen.

Brukerenheter – Enheter i personlig modus som er tilknyttet brukere, har kanskje ikke lenger PSTN-tilgang via Call Connector-løsningen.

Krav

Hvis eksisterende kunder trenger bedriftssamtalefunksjoner i Webex-appen, må de distribuere Calling i Webex-appen (Unified CM) for fortsatt støtte. Denne løsningen gir softphone-funksjonalitet til brukere av Webex-appen. I denne arkitekturen registreres Webex-appen direkte til Unified CM.

Når Webex-appen er registrert med Unified CM, gir løsningen bedriftssamtalefunksjoner – lyd-/videosamtaler og funksjoner midt i samtalen, for eksempel demping, konsultativ overføring, sammenslåing/konferanse, deling og så videre. Direkte tilgang til samtaleinnstillinger som viderekobling av anrop (CFA), Single Number Reach (SNR) og visuell talepost støttes også. Webex-appen har også grensesnitt med Unified CM-registrerte bordtelefoner for å gi ekstern samtalekontroll i DPC-modus (Deskphone Control). Hvis du vil se en fullstendig liste over støttede funksjoner, kan du se delen Anropsfunksjoner i distribusjonsveiledningen.

I tillegg kan kundeadministratorer nå konfigurere samtaleinnstillinger for organisasjonen til å prioritere jobbnumre for bedriftssamtaler eller Enterprise SIP URI-er med et Ettklikks-alternativ. Dette forenkler sluttbrukerens anropsopplevelse. Bedriftssamtaler mellom brukere varsler eksterne brukere på Webex-appklienten og IP-telefonene sine for en konsekvent samtalevarslingsopplevelse.

Brukere får følgende fordeler med direkte registrering til Unified CM:

  • Direkte tilkobling til Unified CM fører til raskere tilkoblingstid enn med Call Connector-løsningen

  • Direkte medier når Webex-appen er lokale i bedriftsnettverket

  • Flere samtalefunksjoner med veikart mot Jabber-samtalefunksjonsparitet

  • Gjenbruk av eksisterende Mobile and Remote Access-konfigurasjon (MRA) og Jabber Client Services Framework-konfigurasjon (CSF) for integrering på klientsiden (i motsetning til integreringen på serversiden i Call Connector-arkitekturen)

Neste trinn før tidsfristen

Webex-app – Før utløpet av tidsfristen for støtte må kunder som for øyeblikket er distribuert med den eldre hybridsamtaletjenesten for sluttbrukere, overføre til Calling in Webex-appen (Unified CM) for å unngå tjenestepåvirkning og fortsette å ha anropsfunksjonalitet i Webex-appen.

Brukerenheter

  • For brukere som har enheter i personlig modus konfigurert og aktivert for PSTN-tilgang: Hvis disse brukerne ikke trenger PSTN lenger, kan du la disse enhetene være som de er, og overføre.

  • Hvis brukerne trenger PSTN-støtte, må du overføre til Webex Device Connector-løsningen. Du kan deretter bruke Webex Control Hub til å aktivere hybridsamtaler (Device Connector) for enheter i personlig modus.

Dokumentasjon

Distribusjonsveiledning for anrop i Webex (Unified CM)

Overføre eksisterende organisasjon til hybridanrop for Webex-enheter

Aktivere hybridanrop for enheter i personlig modus

Innvirkning

Cisco Webex-enheter i delt modus eller personlig modus fungerer kanskje ikke lenger på Expressway Call Connector-arkitekturen. Anrop som utnytter denne løsningen for PSTN-tilgang, vil ikke lenger fungere.

Neste trinn før tidsfristen

Webex Device Connector-løsningen sikrer at Unified CM-støttede samtaler for Webex-enhetene dine fortsetter å fungere. Følg veiledningen nedenfor:

Delte enheter – Før fristen for avvikling av støtte må kunder som distribuerte Webex-enheter i delt modus (arbeidsområder), overføre fra Call Connector-løsningen til Webex Device Connector-løsningen. Device Connector inneholder en overføringsveiviser som hjelper deg med disse trinnene. Se dokumentasjonen nedenfor.


 

Delte enheter i arbeidsområder ble automatisk overført til Device Connector-løsningen 30. april 2021.

Enheter i personlig modus – For brukere som har enheter i personlig modus konfigurert og aktivert for anrop via Call Connector-løsningen: Hvis disse brukerne ikke trenger PSTN-tilgang, kan du la disse enhetene være som de er, og overføre.

Hvis brukerne fortsatt trenger PSTN-støtte, må du også være på Webex Device Connector-løsningen. Du kan deretter bruke Webex Control Hub til å aktivere anrop til enheter i personlig modus.

Dokumentasjon

Overføre eksisterende organisasjon til hybridanrop for Webex-enheter

Aktivere hybridanrop for enheter i personlig modus