Opprett en tidsplan

En tidsplan fastsetter et sett med klokkeslett i løpet av dagen eller helligdager/fridager i året, der en funksjon, for eksempel automatiske svartjenester, kan utføre en bestemt handling.

 

Plannavn og hendelsesnavn må være unike.

1

Fra kundevisningen i , gå til Ringe > steder.https://admin.webex.com

2

Velg et sted, og klikk på Ringer -fanen.

3

Gå til Innstillinger for samtalefunksjoner og velg Tidsplaner .

4

Klikk på Legg til plan.

5

Skriv inn et Plannavn.

6

Under Type plan velger du Åpningstider for å bestemme planen for arbeidstiden i løpet av dagen, og gjør følgende:

 • Velg dagene virksomheten din er åpen.

 • Angi åpningstidene for hver dag.

 • Hvis bedriften din har en lunsjpause, velger du lunsjpausen og redigerer timene som gjelder for hver arbeidsdag.

 • Klikk på Lagre.

7

Under Tidsplantype , velger du Ferie for å opprette en tidsplan for bestemte dager i løpet av året der organisasjonen ikke er åpen, og gjør deretter følgende:

 • Skriv inn et Navn på helligdag/fri.

 • Velg Gjentagelse ved å velge Ingen, Ukentlig eller Årlig.

 • Merk av i avmerkingsboksen hvis helligdagen/fridagen er Hele dagen.

 • I Varighet på helligdag/fri velger du Dag eller Dato og skriver inn detaljene, avhengig av gjentagelsen.

8

Klikk på Lagre.

Rediger eller slett en tidsplan

Du kan når som helst endre eller slette en plan. Du kan også eksportere en plan.
1

Fra kundevisningen i , gå til Ringe > steder.https://admin.webex.com

2

Velg et sted, og klikk på Ringer -fanen.

3

Gå til Innstillinger for samtalefunksjoner og velg Tidsplaner .

4

Klikk på Rediger i listen over planer for å gjøre endringer, eller for å slette.


 

Du kan ikke slette en tidsplan hvis den er aktiv og tilordnet en funksjon, for eksempel en automatisk svartjeneste.

5

Du kan også eksportere en tidsplan som en .csv-filen. Velg en plan, og klikk deretter på Eksporter.

Opprett en tidsplan for flere steder

For å tillate planlegging for flere steder ved hjelp av masseimport/eksport av CSV for tidsplaner og hendelser på tvers av steder.

Kjente begrensninger og krav

 • Før du laster opp CSV-en for tidsplan/hendelser, må du lese Webex Calling elementer ved hjelp av CSV for å forstå CSV-konvensjonene.

 • Du kan enten eksportere gjeldende tidsplan/hendelser, som lar deg legge til, slette eller endre eksisterende datasett, eller du kan eksportere et eksempelsett med tidsplan/hendelser. Når filen er endret, kan den lastes opp via massefunksjonene.


   

  Eksportere CSV-filen til ZIP-filformat: Når du eksporterer data til en CSV-fil, kan antall oppføringer overstige 1000. I slike tilfeller lastes en ZIP-fil ned, som inneholder alle oppføringene i én CSV-fil. En egen mappe som inneholder alle dataene, er delt opp i flere CSV-filer med mindre enn 1000 oppføringer. Disse filene genereres slik at administratorene raskt kan importere oppdateringer og laste dem opp.

 • Det er viktig å kjenne til de obligatoriske og valgfrie kolonnene, og informasjonen du må oppgi når du fyller ut CVS-malen. De spesifikke feltene for CSV-en for tidsplan/hendelser finnes i tabellen nedenfor.

 • Maksimalt antall rader er 1 000 (ikke inkludert overskriften).

 • Hver rad kan inneholde maksimalt 10 hendelser.

Klargjør CSV

Kolonne Obligatorisk/valgfritt Beskrivelse Støttet verdi (eksempel)
Navn Obligatorisk Skriv inn et navn for å identifisere planen. Location_ A
Plassering Obligatorisk

Angi plasseringen av organisasjonen.

Merk: Til duplisere en tidsplan på tvers av flere steder, kopierer du planleggingsoppføringen til en ny rad og knytter den til den nye plasseringen.

Merk: Til gjøre parallelle endringer til en tidsplan på tvers av flere steder, gjør et søk/erstatt på den eksporterte CSV-en og importer på nytt.

Merk: Maksimalt 1000 tidsplaner kan opprettes for et sted.

Sted A
Planlegg handling Obligatorisk Angi kolonneverdien for Planlegg handling som skal legges til, endres og fjernes.

Hvis du vil legge til en tidsplan, angir du kolonneverdien for Planlegg handling til LEGG TIL.

Hvis du vil endre en tidsplan, angir du kolonnen du vil oppdatere, med den nye verdien.

Hvis du vil fjerne en tidsplan, angir du kolonneverdien for Planlegg handling til Fjern.

Tidsplantype Obligatorisk Angi hvilken type tidsplan (klokkeslett/ferie) du vil legge til. TID eller FERIE
Hendelseshandling Alternativer Hvis du legger til mer enn 10 hendelser for samme sted, setter du kolonneverdien for Hendelseshandling til ADD og fortsetter med å legge til en ny rad.

LEGG TIL

ERSTAT

FJERN

Arrangementsnavn Alternativer Skriv inn navnet på hendelsen. Cisco-dagen
startdato for arrangementet Alternativer

Angi startdato for hendelsen.

12-03-2024
sluttdato for arrangementet Alternativer Angi sluttdato for hendelsen. 12-03-2024
Begynnelsestidspunkt for arrangement Alternativer Angi starttid for hendelsen. 12:00:00
Sluttid for arrangement Alternativer Angi sluttid for hendelsen. 14:00:00
Gjentakelsestype for hendelser Alternativer Angi regelmessighet som Ingen/Ukentlig/Årlig etter dag/Årlig etter dato. Ingen
Hendelsesdag med gjentakelse etter uke Alternativer

Velg repetisjon basert på hendelsen – dag for repetisjon etter uke, dag for årlig repetisjon etter dag, uke med årlig repetisjon etter dag, måned for årlig repetisjon etter dag, dato for årlig repetisjon etter dato, måned for årlig repetisjon etter dato.

Merk: Maksimalt 150 hendelser kan legges til per tidsplan.

Hendelsesdag for årlig gjentakelse etter dag Alternativer MANDAG
Hendelsesuke med årlig gjentakelse etter dag Alternativer FØRST
Hendelsesmåned med årlig gjentakelse etter dag Alternativer JANUAR
Hendelsesdato for årlig gjentakelse etter dato Alternativer
Hendelsesmåned med årlig gjentakelse etter dato Alternativer

Legg til eller rediger en tidsplan for flere steder

For å tillate planlegging for flere steder ved hjelp av masseimport/eksport av CSV for tidsplaner og hendelser på tvers av steder.

1

Fra kundevisningen i , gå til Ringe > steder.https://admin.webex.com

2

Velg et sted, og klikk på Ringer -fanen.

3

Gå til Innstillinger for samtalefunksjoner og velg Tidsplaner .

4

Klikk på Massebehandling og velg Tidsplan .

5

I Behandle tidsplaner popup-vindu, velg plasseringen og klikk Last ned .csv-malen .


 

.CSV Malen er tidsplanorientert med flere hendelser knyttet til en tidsplan.

6

Fyll ut regnearket.

7

Dra og slipp for å laste opp CSV-fil eller klikk Velg en fil .

8

Klikk på Last opp.

9

Hvis du vil slette en tidsplan, angir du Planlegg handling kolonneverdi til SLETT.

10

Hvis du vil endre en tidsplan, angir du kolonnen du vil oppdatere, med en ny verdi.

11

Hvis du vil fjerne en tidsplan, angir du Planlegg handling kolonneverdi til Fjern.

12

Når du har gjort endringene, klikker du på Last opp for å importere på nytt .csv fil.