Opprett en plan

En tidsplan fastsetter et sett med klokkeslett i løpet av dagen eller helligdager/fridager i året, der en funksjon, for eksempel automatiske svartjenester, kan utføre en bestemt handling.

Plannavn og hendelsesnavn må være unike.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester > Samtaler > Plasseringer.

2

Velg en plassering, og klikk Planlegging i sidepanelet.

3

Klikk på Legg til plan.

4

Skriv inn et Plannavn.

5

Under Type plan velger du Åpningstider for å bestemme planen for arbeidstiden i løpet av dagen, og gjør følgende:

  • Velg dagene virksomheten din er åpen.

  • Angi åpningstidene for hver dag.

  • Hvis bedriften din har en lunsjpause, velger du lunsjpausen og redigerer timene som gjelder for hver arbeidsdag.

  • Klikk på Lagre.

6

Under Type plan velger du Helligdag/fri for å opprette en plan for bestemte dager i løpet av året når organisasjonen ikke er åpen, og gjør deretter følgende:

  • Skriv inn et Navn på helligdag/fri.

  • Velg Gjentagelse ved å velge Ingen, Ukentlig eller Årlig.

  • Merk av i avmerkingsboksen hvis helligdagen/fridagen er Hele dagen.

  • I Varighet på helligdag/fri velger du Dag eller Dato og skriver inn detaljene, avhengig av gjentagelsen.

7

Klikk på Lagre.

Rediger eller slett en plan

Du kan når som helst endre eller slette en plan. Du kan også eksportere en plan.

1

Klikk på Tjenester > Samtaler > Plasseringer.

2

Velg en plassering, og klikk deretter Planlegging.

3

Klikk på Rediger i listen over planer for å gjøre endringer, eller for å slette.


 

Du kan ikke slette en plan hvis den er aktiv og tilordnet en funksjon, for eksempel en automatisk svartjeneste.

4

Du kan også eksportere en plan som en .csv-fil. Velg en plan, og klikk deretter på Eksporter.