Se her for kunngjøring om at kundestøtten avvikles for hybridsamtaletjeneste.

Innvirkning

Etter fristen kan ikke nye kundeorganisasjoner som er opprettet i Control Hub, konfigurere hybridsamtaletjeneste for integrering av bedriftssamtaler med Webex Teams-appen. Eksisterende kunder som allerede bruker hybridsamtaletjeneste, påvirkes ikke. Cisco Webex-enheter i delt modus vil fortsette å støtte hybridsamtaletjeneste gjennom Webex Device Connector uten innvirkning på funksjonaliteten. Nye enheter i personlig modus har ikke tilgang til hybridsamtaler.

Anbefaling

Enten det er nye eller eksisterende kunder, er samtaler i Webex Teams (Unified CM) det anbefalte alternativet for fortsatt støtte. Denne løsningen gir softphone-funksjonalitet til Webex Teams-brukere og oppdateres kontinuerlig med nye funksjoner og funksjonalitet. I denne arkitekturen registreres Webex Teams-appen direkte til Unified CM for funksjoner for bedriftssamtaler.

Når Webex Teams er registrert med Unified CM, gir løsningen funksjoner for bedriftssamtaler – lyd-/videosamtaler og funksjoner under samtaler som demping, konsultasjonsoverføring, sammenslåing/konferanse, deling og så videre. Direkte tilgang til samtaleinnstillinger som viderekobling av anrop (CFA), Single Number Reach (SNR) og visuell talepost støttes også. Webex Teams-appen samarbeider også med Unified CM-registrerte bordtelefoner for å gi fjernkontrollfunksjoner i DPC-modus (Deskphone Control).

I tillegg får du følgende fordeler med direkte registrering til Unified CM:

  • Direkte tilkobling til Unified CM fører til raskere tilkoblingstid enn med hybridsamtaletjeneste

  • Direkte medier når Webex Teams-apper er lokale i bedriftsnettverket

  • Flere samtalefunksjoner med veikart mot Jabber-samtalefunksjonsparitet

  • Gjenbruk av eksisterende MRA- og Jabber CSF-konfigurasjon for integrering på klientsiden (i motsetning til integrering på serversiden for hybridsamtaletjeneste)

Referanse

Distribusjonsveiledning for samtaler i Webex Teams (Unified CM)

https://www.cisco.com/go/webex-teams-ucm-calling

Distribusjonsveiledning for hybridsamtaler for Cisco Webex-enheter

https://www.cisco.com/go/hybrid-call-webex-devices