Angi nedlastingsalternativer for Webex Support

Brukere må laste ned, installere og konfigurere Webex Support Manager for å bruke Webex Support. Den installeres og oppdateres automatisk når brukere får tilgang til Webex Support som standard, men brukere kan laste ned og kjøre installasjonsprogrammet manuelt når det er nødvendig.

Nettstedsadministratorer kan velge å la brukere bruke ActiveX eller Java til å laste ned Webex Support-klienten:

 • Java: Webex Support kjører i en frittstående klient.

 • ActiveX: Webex Support kjører i en nettleser, men nettstedsadministratorene kan også tillate brukere å laste ned og bruke en ActiveX-basert frittstående klient.

 • Midlertidig mappeløsning (TFS): Bruk dette alternativet hvis organisasjonen din ikke tillater ActiveX- og Java-nedlastinger.

1

Gå til Tjenesterhttps://admin.webex.com i kundevisningen i , og velg NettstederunderMøte.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Under Webex Support velger du CSR-preferanser.

4

Velg ett av følgende i delen CSR-preferanser:

 • ActiveX

 • Java-klient

 • Midlertidig mappeløsning (TFS)

5

Hvis du vil aktivere en frittstående klient med ActiveX, merker du av i boksen Frittstående klient.

6

Klikk på Oppdater.

Tillat kunder å velge agenter

1

Gå til Tjenesterhttps://admin.webex.com i kundevisningen i , og velg NettstederunderMøte.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Under Webex Support velger du CSR-preferanser.

4

Velg Tillat at kunder kan bli med i en økt ved å velge fra en liste over tilgjengelige agenter i delen Kundepreferanser.

5

Angi om agenter er oppført etter fornavn eller med fullt navn.

6

Klikk på Oppdater.

Konfigurer videofeeden for Webex Support

Konfigurer denne funksjonen slik at agenter kan tillate kunder å sende direktesendte videofeeder under chatøktene sine.

1

Gå til Tjenesterhttps://admin.webex.com i kundevisningen i , og velg NettstederunderMøte.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Under Webex Support velger du CSR-preferanser.

4

Merk av i avkrysningsboksen Gi kunden tillatelse til å sende videofeed fra webkamera i delen Kundepreferanser.

Tilpass vinduet for Webex Support-økt

Vinduet for Webex Support-økt (instrumentbordet) som kunder bruker til å skrive inn meldinger, kan tilpasses. Du kan endre farger, skrifttyper, grafikk og ordlyden på statusmeldinger, samt legge til et bilde.

1

Gå til Tjenesterhttps://admin.webex.com i kundevisningen i , og velg NettstederunderMøte.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Under Webex Support velger du Merkevarebygging.

4

Velg Opprett ny stil, og skriv deretter inn et navn for den nye stilen.

Skriv inn opptil 40 tegn, og ikke bruk noen av følgende tegn i navnet:
% # ^ { } / \ * ? : | " @.

5

Velg Bilder-fanen for å endre bildene som vises i vinduet.

6

Velg Topptekst-fanen for å endre toppteksten.

7

Velg Meldinger-fanen, og endre teksten i Tekstmelding-boksen for å endre statusmeldingene som vises på instrumentbordet.

8

Velg Skrifttyper og farger-fanen for å endre skrifttypene og fargene som brukes.

9

Klikk på Forhåndsvisning for å se resultatene, og klikk deretter på Lagre.

Nye stilfaner

Bilder-fane

Hvis du vil endre …

Gjør dette …

Webex-logoen

Merk av i boksen ved siden av Webex-logoen.

CSR-bildet

Merk av i boksen ved siden av Agentbilde. Bildet som kundeservicerepresentanten har lagret på Min profil-siden, vises når dette alternativet er valgt.

Et generisk bilde

Merk av i boksen ved siden av Generisk bilde. Bildet som kundeservicerepresentanten har lagret på Min profil-siden, vises når dette alternativet er valgt. Hvis du vil laste opp et annet bilde, velger du Bla gjennom i delen CSR-bilde, velger et bilde og velger Last opp fil.


 

Det opplastede bildet kan ikke være lengre enn 130 x 130 piksler.

Topptekst-fane

Hvis du vil endre …

Gjør dette …

Tittelen på toppteksten

Skriv inn navnet (opptil 50 tegn) som skal vises i topptekstområdet i vinduet i delen Toppteksttittel.

Toppteksthøyden

Angi ønsket antall piksler i delen Toppteksthøyde.

Toppteksttypen

Velg Standard eller Egendefinert i delen Toppteksttype. Hvis Egendefinert er valgt, skriver du inn HTML-koden i boksen og velger Last opp nye bilder i boksen Egendefinerte bilder.

Topptekstbildet

Velg Last opp-ikonet for å laste opp et bilde.

Toppteksten bruker HTML-kode og bilder

Velg Egendefinert i delen Toppteksttype, og:

Skriv inn HTML-koden i boksen.

Velg Last opp nye bilder for å laste opp bilder det refereres til i HTML-koden.

Skrifttyper og farger-fanen

Hvis du vil endre …

Gjør dette …

Bakgrunnsfarge for topptekst

Skriv inn den heksadesimale fargeverdien, eller velg fargeboksen og velg en farge fra paletten i delen Bakgrunnsfarge for topptekst.

Kantfarge for topptekst

Skriv inn den heksadesimale fargeverdien, eller velg fargeboksen og velg en farge fra paletten i delen Kantfarge for topptekst.

Kantlinjebredde på topptekst

Skriv inn bredden på linjen som omgir toppteksten (skriv inn «0» hvis det ikke finnes en kantlinje) under Kantlinjebredde.

Tittelfarge for topptekst

Skriv inn den heksadesimale fargeverdien, eller velg fargeboksen og velg en farge fra paletten i delen Tittelfarge for topptekst.

Skrifttype for topptekst

Skriv inn HTML-koden under Skrifttype for å angi standard og alternativ skrifttype, tykkelse og størrelse. For eksempel:

font-family: verdana; font-size: 12px; font-weight: bold; padding-right: 12px; padding-top: 12px;

Bakgrunnsfarge

Angi fargen som skal brukes på instrumentbordet og nettsiden, skriv inn den heksadesimale fargeverdien, eller velg fargeboksen og velg en farge fra paletten under Bakgrunnsfarge (instrumentbord) og Bakgrunnsfarge (nettside).

Tekstfarger

Angi fargen som skal brukes på instrumentbordet og nettsiden, skriv inn den heksadesimale fargeverdien, eller velg fargeboksen og velg en farge fra paletten under Tekstfarge (instrumentbord) og Tekstfarge (nettside).

Angi alternativer for deling av programmer for kundeservicerepresentantene

Nettstedsadministratorer kan overstyre disse alternativene for individuelle støtterepresentanter, ved å redigere brukerkontoene.

1

Gå til Tjenesterhttps://admin.webex.com i kundevisningen i , og velg NettstederunderMøte.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Under Webex Support velger du CSR-preferanser.

4

Velg koblingen Tilpasning av dash for kundeservicerepresentant i delen CSR-preferanser.

5

Hvis du vil angi hvordan delte apper skal vises, velger du ett av følgende:

 • Fullskjerm – skaler for å tilpasse: Vises i fullskjermvisning.

 • Fullskjerm: Bruk all tilgjengelig plass til å vise delte apper eller skrivebord.

 • Vindu – skaler for å tilpasse: Utvid for å fylle vinduet.

 • Vindu: Angir at en delt app eller skrivebord vises i et vindu på skjermen til en kundestøtterepresentant eller kunde. Men størrelsen på appen eller skrivebordet justeres imidlertid ikke slik at det passer til vinduet i sin helhet.

6

Hvis du vil angi kvaliteten på fargen som brukes til å vise delte programmer, velger du ett av følgende:

 • 256 farger: Angir at et delt program eller skrivebord vises i 256 farger i visningsprogrammet eller på skjermen til kundestøtterepresentanten eller kunden. Dette alternativet krever mindre båndbredde for deling av programmer eller skrivebord enn alternativet Tusener av farger. Dette alternativet er derfor nyttig hvis en kunde bruker en oppringt tilkobling for å delta på en støtteøkt.


   

  Hvis dette alternativet er valgt, velger du Skjermsampling-visningsmodus standardmodus for nettstedet.

 • En kundestøtterepresentant kan endre visningsmodusen under en støtteøkt ved å velge Økt-fanen på CSR-instrumentbordet, og deretter velge Øktalternativer.

 • Tusener av farger (16 bit): Angir at et delt program eller skrivebord vises i 16-biters farger i visningsprogrammet eller på skjermen til kundestøtterepresentanten eller kunden. Dette alternativet krever mer båndbredde enn alternativet 256 farger, men gir bedre bildekvalitet.

7

Klikk på Lagre.

Dokumentdeling

Nettstedsadministratorer kan angi hvordan dokumenter og nettinnhold skal deles under støtteøkter:

 • Dokumentdeling: brukere kan vise presentasjonsdokumenter, opplæringsdokumenter og møtestøtteark.

 • Ekstern utskrift: dokumenter som ligger på en brukers datamaskin, kan skrives ut på en nettstedsadministrators egen lokale skriver.

Ekstern utskrift er ikke tilgjengelig med dokumentdeling.

1

Gå til Tjenesterhttps://admin.webex.com i kundevisningen i , og velg NettstederunderMøte.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Under Webex Support velger du CSR-preferanser.

4

Velg koblingen Tilpasning av dash for kundeservicerepresentant i delen CSR-preferanser.

5

Hvis du vil angi innholdsdeling, velger du blant følgende:

 • Dokumentdeling: Merk av i denne avmerkingsboksen for å dele dokumenter og presentasjoner. Hvis du merker av for dette alternativet, fjernes avmerkingen for «Ekstern utskrift»-alternativet. Standardverdien er aktivert.

 • Ekstern utskrift: Merk av i denne avmerkingsboksen for å skrive ut dokumentasjon fra brukerens datamaskin til nettstedsadministratorens skriver. Hvis du merker av for dette alternativet, fjernes avmerkingen for «Dokumentdeling»-alternativet. Standardverdien er deaktivert.

6

Klikk på Lagre.

Ta opp CSR-økter automatisk

Når økter avsluttes, lagrer Webex Support opptaket på en bestemt plassering og med øktnummeret som er angitt i filnavnet: SessionNumber.wrf.

Hvis dette alternativet er aktivert, kan ikke kundeservicerepresentantene starte Webex-opptaker manuelt under støtteøkter.

1

Gå til Tjenesterhttps://admin.webex.com i kundevisningen i , og velg NettstederunderMøte.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Under Webex Support velger du CSR-preferanser.

4

Velg koblingen Tilpasning av dash for kundeservicerepresentant under CSR-preferanser.

5

Merk av Håndhev opptak automatisk når møtet starter for å starte opptaket automatisk når et møte starter.

6

Velg Nettverksbasert opptak (NBR) eller Lagre opptak på lokal datamaskin.

7

Angi plasseringen for lagring av øktopptak.

8

Klikk på Lagre.

Tillat kontekstavhengig bytting for chat

Denne funksjonen er kun tilgjengelig hvis den er klargjort for et Webex-nettsted. Standardinnstillingen er avslått.

På Webex Support-økter med kun to deltakere (vert og deltaker) kan du slå på innstillingen som angir det bestemte navnet på deltakeren som mottar en chat:

 • Send til-etiketten endres fra «Alle deltakere» til det bestemte verts- eller deltakernavnet.

 • Sendte chatmeldinger som starter med «…til [participant_name]» i stedet for «…til Alle deltakere».

1

Gå til Tjenesterhttps://admin.webex.com i kundevisningen i , og velg NettstederunderMøte.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Under Webex Support velger du CSR-preferanser.

4

Velg koblingen Tilpasning av dash for kundeservicerepresentant under CSR-preferanser.

5

Merk av Tillat kontekstavhengig bytting for chat for å erstatte «Alle deltakere» med det faktiske navnet på deltakeren som mottar chatten.

6

Klikk på Lagre.

Avslutt inaktive økter automatisk

Hvis en kundestøtterepresentant er inaktiv i en angitt periode under en økt, kan Webex Support avslutte økten automatisk. Webex Support kan advare kundeservicerepresentanten om at økten avsluttes automatisk, før økten avsluttes, med mindre kundeservicerepresentanten ber om at økten fortsetter.

1

Gå til Tjenesterhttps://admin.webex.com i kundevisningen i , og velg NettstederunderMøte.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Under Webex Support velger du CSR-preferanser.

4

Velg Tilpasning av dash for kundeservicerepresentant i delen CSR-preferanser.

5

I delen Funksjoner velger du Varsle agenten hvis støtteøkten er inaktiv i mer enn, og skriver inn hvor mange minutter du skal vente før økten avsluttes.

6

Hvis du vil at økten skal avsluttes hvis kundeservicerepresentanten ikke svarer, velger du Avslutt økt automatisk hvis agenten ikke svarer på varselet etter, og angi hvor mange minutter dere skal vente.

7

Klikk på Lagre.

Tilpass instruksjoner for kundestøtterepresentanter

Webex Support gir instruksjoner som en kundestøtterepresentant kan følge, slik at de kan hjelpe en kunde med å bli med i en kundestøtteøkt og bruke støttealternativer. Kundeservicerepresentantene kan få tilgang til disse instruksjonene ved å velge Instruksjoner-koblingen på CSR-instrumentbordet.

Instruksjoner i ren tekst eller HTML-format kan klargjøres i et annet program, og deretter kopieres og limes inn i boksen på denne siden.

1

Gå til Tjenesterhttps://admin.webex.com i kundevisningen i , og velg NettstederunderMøte.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og velg Konfigurer nettstedet.

3

Under Webex Support velger du CSR-preferanser.

4

Velg Tilpasning av dash for kundeservicerepresentant i delen CSR-preferanser.

5

Velg Egendefinerte instruksjoner i Instruksjoner-delen.

6

Velg ett av følgende:

 • Ren tekst: instruksjonene er ikke formatert. Du kan skrive inn opptil 2000 tegn.

 • HTML: instruksjonene kan formateres til å legge til nummererte lister og punktmerking, justere teksten, legge til horisontale linjer, bakgrunner og all formatering som er mulig med HTML-koding. Du kan skrive inn opptil 4000 tegn.

 • Standardinstruksjonene inkluderer variabelen%SessionID% , som Webex Support automatisk erstatter med øktnummer for kundestøtten. Hvis denne variabelen fjernes fra meldingen, må brukerne angi økt-ID-en før de kan bli med i en økt. Derfor anbefaler vi at denne variabelen er inkludert i de egendefinerte instruksjonene.

7

Skriv inn instruksjonene i boksen.

8

Klikk på Lagre.