Podešavanje opcija preuzimanja podrške za Webex

Korisnici moraju da preuzmu, instaliraju i konfigurišu Webex upravljač podrške za korišćenje Webex podrške. On se automatski instalira i ažurira kada korisnici podrazumevano pristupe Podršci za Webex, međutim, korisnici mogu ručno da preuzmu i pokreću instalator kada je to potrebno.

Administratori lokacije mogu da odaberu da korisnici koriste ActiveX ili Java za preuzimanje klijenta podrške za Webex:

 • Java: Podrška za Webex se pokreće u samostalnom klijentu.

 • ActiveX: Webex podrška se pokreće u Veb pregledaču; međutim, administratori lokacije takođe mogu da dozvole korisnicima da preuzmu i koriste samostalnog klijenta zasnovanog na ActiveX-u.

 • Privremeno rešenje fascikle (TFS): Koristite ovu opciju ako preduzeće ne dozvoljava ActiveX i Java preuzimanja.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".

3

U okviru Podrške za Webexizaberite CSR željene postavke.

4

U odeljku CSR željene postavke izaberite neku od sledećih opcija:

 • ActiveX

 • Java klijent

 • Rešenje za privremenu fasciklu (TFS)

5

Da biste omogućili samostalnog klijenta pomoću ActiveX-a, proverite izbor u polju za potvrdu Samostalni klijent.

6

Kliknite na dugmeAžuriraj .

Dozvoli klijentima da izaberu agente

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".

3

U okviru Podrške za Webexizaberite CSR željene postavke.

4

U odeljku Željene postavke kupca izaberite dozvoli korisnicima da se pridruže sesiji tako što ćete izabrati sa liste dostupnih agenata.

5

Naznačite da li su agenti navedeni po prvom ili po punim imenima.

6

Kliknite na dugmeAžuriraj .

Konfigurisanje video feeda za podršku za Webex

Podesite ovu funkciju tako da agenti mogu da dozvole korisnicima da šalju video feedove uživo tokom sesija ćaskanja.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".

3

U okviru Podrške za Webexizaberite CSR željene postavke.

4

U odeljku Željene postavke kupca, proverite izbor u polju za potvrdu Dozvoli kupcu da pošalje video feed veb kamere.

Prilagođavanje prozora sesije podrške za Webex

Prozor sesije Podrške za Webex (kontrolna tabla) koji korisnici koriste za unos poruka može da se prilagodi. Boje, fontovi, grafike i formulacija statusnih poruka mogu da se promene i da se doda fotografija.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".

3

U okviru Podrške za Webexizaberite brendiranje.

4

Izaberite stavku Kreiraj novi stil , azatim unesite ime za ovaj novi stil.

Unesite do 40 znakova i nemojte koristiti nijedan od sledećih znakova u imenu:
% # ^ { } / \ * ? : | " @.

5

Izaberite karticu "Slike" da biste promenili slike koje se pojavljuju u prozoru.

6

Izaberite karticu "Zaglavlje" da biste promenili zaglavlje.

7

Izaberite karticu "Poruke" i promenite tekst u okviru za tekstualne poruke da biste promenili statusne poruke koje se pojavljuju na kontrolnoj tabli.

8

Izaberite karticu Fontovi & Boje da biste promenili korišćene fontove i boje.

9

Kliknite na dugme Pregled da biste videli rezultate, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Nove kartice stila

Kartica "Slike"

Da biste promenili...

Uradite ovo...

Webex logotip

Proverite izbor u polju za potvrdu pored Webex logotipa.

CSR-ova fotografija

Proverite polje pored fotografijeagenta. Fotografija koju je CSR sačuvao na stranici "Moj profil" pojavljuje se kada je izabrana ova opcija.

Generička fotografija

Polje za potvrdu pored generičke fotografije. Fotografija koju je CSR sačuvao na stranici "Moj profil" pojavljuje se kada je izabrana ova opcija. Da biste otpremili drugu fotografiju, u odeljku CSR fotografija izaberite stavku Potraži ,izaberite jednu, a zatim izaberite stavku Otpremi datoteku.


 

Otpremljena fotografija ne može biti duža od 130 x 130 piksela.

Kartica "Zaglavlje"

Da biste promenili...

Uradite ovo...

Naslov zaglavlja

U odeljku Naslov zaglavlja unesite ime (do 50 znakova) koje će se pojaviti u oblasti zaglavlja prozora.

Visina zaglavlja

U odeljku Visina zaglavlja unesite željeni broj piksela.

Tip zaglavlja

U odeljku Tip zaglavlja izaberite stavku Standardno ili prilagođeno. Ako je izabrana opcija "Prilagođeno", u polje unesite HTML kôd i u okviru "Prilagođene slike" izaberite stavku "Otpremi nove slike".

Slika zaglavlja

Izaberite ikonu "Otpremi" da biste otpremili sliku.

Zaglavlje pomoću HTML koda i slika

U odeljku Tip zaglavlja izaberite stavku Prilagođeno , a zatim:

Unesite HTML kôd u polje.

Kliknite na dugme "Otpremi nove slike" da biste otpremili sve slike na koje upućuje HTML kôd.

Kartica "Fontovi & boje"

Da biste promenili...

Uradite ovo...

Boja pozadine zaglavlja

U odeljku Boja pozadine zaglavlja unesite vrednost heksakdera ili izaberite okvir sa bojama i izaberite ga iz palete.

Boja ivice zaglavlja

U odeljku Boja ivice zaglavlja unesite vrednost heksakdera ili izaberite okvir sa bojama i izaberite ga iz palete.

Širina ivice zaglavlja

U odeljku Širina ivice unesite širinu linije koja okružuje zaglavlje (unesite "0" bez ivice).

Boja naslova zaglavlja

U odeljku Boja naslova zaglavlja unesite heksakstu vrednost boje ili izaberite okvir sa bojama i izaberite ga iz palete.

Font zaglavlja

U fontuunesite HTML kôd da biste naveli podrazumevani i alternativni font, težinu i veličinu. Na primer:

font-family: verdana; veličina fonta: 12px; font-težina: podebljano; uložak-desno: 12px; tapaciranje-vrh: 12px;

Boja pozadine

U boji pozadine (kontrolna tabla) i boji pozadine (Web stranica) , naznačite boju kojućete koristiti za kontrolnu tablu i Web stranicu; unesite heksakstu vrednost boje ili izaberite okvir sa bojama i izaberite je iz palete.

Boje teksta

U boji teksta (kontrolna tabla) i boji teksta (Web stranica) naznačite boju kojućete koristiti za kontrolnu tablu i Web stranicu; unesite heksaksonu vrednost boje ili izaberite okvir sa bojama i izaberite je iz palete.

Navedite opcije za deljenje CSR aplikacija

Administratori lokacije mogu da zamene ove opcije za pojedinačne predstavnike podrške uređivanjem njihovih korisničkih naloga.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".

3

U okviru Podrške za Webexizaberite CSR željene postavke.

4

U odeljku CSR željene postavke izaberite vezu prilagođavanja CSR crte.

5

Izaberite jednu od sledećih opcija da biste naveli kako se deljene aplikacije pojavljuju:

 • Ceo ekran - razmera koja odgovara: Prikažite u prikazu celog ekrana.

 • Ceo ekran: Koristite sav raspoloživi prostor za prikazivanje deljene aplikacije ili radne površine.

 • Prozor - razmera za uklapanje: Razvijte da biste popunili prozor.

 • Prozor: Određuje da se deljena aplikacija ili radna površina pojavljuju u prozoru na ekranu predstavnika podrške ili klijenta. Međutim, veličina aplikacije ili radne površine se ne širi da bi se popunio prozor.

6

Da biste naveli kvalitet boje koja se koristi za prikazivanje deljenih aplikacija, odaberite jednu od sledećih opcija:

 • 256 boja: Određuje da se deljena aplikacija ili radna površina pojavljuje u 256 boja u prikazivaču ili na ekranu predstavnika podrške ili klijenta. Ova opcija zahteva manji propusni opseg za deljenje aplikacija ili radnih površina nego opcija visoke boje. Stoga je ova opcija korisna ako klijent koristi pozivnu vezu da bi prisustvovao sesiji podrške.


   

  Ako je izabrana ova opcija, izaberite režim prikaza uzorka ekrana kao podrazumevani režim za vašu lokaciju.

 • Predstavnik podrške može da promeni režim prikaza tokom sesije podrške tako što će izabrati karticu "Sesija" na CSR kontrolnoj tabli, a zatim izabrati stavku Opcije sesije.

 • Visoka boja (16 bita): Određuje da se deljena aplikacija ili radna površina pojavljuje u 16-bitnoj boji u prikazivaču ili na ekranu predstavnika podrške ili klijenta. Ova opcija zahteva veći propusni opseg od opcije 256 boja, ali pruža bolji kvalitet obrade slika.

7

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Deljenje dokumenata

Administratori lokacije mogu da navedu kako da dele dokumente i Veb sadržaj tokom sesija podrške:

 • Deljenje dokumenata: korisnici mogu da pregledaju dokumente prezentacije, dokumente o obuci i propratne sadržaje za sastanke.

 • Daljinsko štampanje: dokumenti koji se nalaze na računaru korisnika mogu se odštampati na lokalnom štampaču administratora lokacije.

Daljinsko štampanje nije dostupno uz deljenje dokumenata.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".

3

U okviru Podrške za Webexizaberite CSR željene postavke.

4

U odeljku CSR željene postavke izaberite vezu prilagođavanja CSR crte.

5

Da biste naveli deljenje sadržaja, izaberite neku od sledećih opcija:

 • Deljenje dokumenata: Proverite ovu proveru da biste delili dokumente i prezentacije. Provera ove opcije opozvava opciju "Daljinsko štampanje". Podrazumevana vrednost je omogućena.

 • Daljinsko štampanje: Proverite ovo polje za potvrdu da biste odštampali dokumentaciju sa računara korisnika na štampač administratora lokacije. Provera ove opcije opozvava opciju "Deljenje dokumenta". Podrazumevana vrednost je onemogućena.

6

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Automatsko snimanje CSR sesija

Kada se sesije završe, Podrška za Webex čuva snimak na određenoj lokaciji i sa brojem sesije koji je naznačen u imenu datoteke: SessionNumber.wrf.

Ako je ova opcija omogućena, CSR-i ne mogu ručno da započnu Webex snimač tokom sesija podrške.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".

3

U okviru Podrške za Webexizaberite CSR željene postavke.

4

U okviru CSR preferencesizaberite vezu prilagođavanja CSR crte.

5

Automatski proverite primenu snimanja kada sastanak počne automatski da započinje snimanje kada sastanak počne.

6

Izaberite snimak zasnovan na mreži (NBR) ili sačuvajte snimanje na lokalnom računaru.

7

Navedite lokaciju za čuvanje snimaka sesije.

8

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Dozvoli kontekstualnu zamenu ćaskanja

Ova funkcija je dostupna samo ako je obezbeđena za Webex lokaciju. Podrazumevana postavka je isključena.

Za Sesije podrške za Webex sa samo dva učesnika (domaćinom i učesnikom), možete uključiti postavku koja unosi određeno ime učesnika koji prima ćaskanje:

 • Oznaka "Pošalji" se menja iz "Svi učesnici" u određeno ime domaćina ili učesnika.

 • Poslate šar poruke kojima prethodi "... da [participant_name]" umesto "... svim učesnicima."

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".

3

U okviru Podrške za Webexizaberite CSR željene postavke.

4

U okviru CSR preferencesizaberite vezu prilagođavanja CSR crte.

5

Proverite dozvoli kontekstualno prebacivanje ćaskanja da biste zamenili "Sve učesnike" stvarnim imenom učesnika koji prima ćaskanje.

6

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Automatski završi neaktivne sesije

Ako je predstavnik podrške neaktivan tokom određenog perioda tokom sesije, Podrška za Webex može automatski da okonča sesiju. Pre završetka sesije, Podrška za Webex može da upozori CSR da će se sesija automatski završiti ukoliko CSR ne zatraži da se sesija nastavi.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".

3

U okviru Podrške za Webexizaberite CSR željene postavke.

4

U odeljku CSR željene postavke izaberite prilagođavanje CSR crte.

5

U odeljku Funkcije izaberite obavestite agenta ako je sesija podrške u stanju spavanja više od , a zatim unesite broj minutačekanja pre završetka sesije.

6

Da bi se sesija završila ako se CSR ne odazove, izaberite opciju Automatski završi sesiju ako agent ne odgovori na obaveštenje posle , a zatim unesite broj minuta čekanja.

7

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Prilagođavanje uputstava za predstavnike korisničke podrške

Podrška za Webex obezbeđuje uputstva koja predstavnik podrške može slediti da bi pomogao klijentu da se pridruži sesiji podrške i da koristi opcije podrške. CSR-ovi mogu da pristupe ovim uputstvima tako što će izabrati vezu "Uputstva" na CSR kontrolnoj tabli.

Čisti tekst ili uputstva u HTML formatu mogu da se pripreme u drugoj aplikaciji, a zatim da se kopiraju i nalepite u polje na ovoj stranici.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju ćete promeniti postavke i izaberite stavku Konfiguriši lokaciju.

3

U okviru Podrške za Webexizaberite CSR željene postavke.

4

U odeljku CSR željene postavke izaberite prilagođavanje CSR crte.

5

U odeljku Uputstva izaberite stavku Prilagođena uputstva.

6

Izaberite jednu od sledećih opcija:

 • Čisti tekst: uputstva nisu oblikovana. Može se uneti do 2000 znakova.

 • HTML: uputstva se mogu oblikovati tako da dodaju numerisane liste i znakove za nabrajanje, poravnavaju tekst, dodaju horizontalne linije, pozadine i sva moguća oblikovanja pomoću HTML kodiranja. Može se uneti do 4000 znakova.

 • Podrazumevana uputstva uključuju promenljivu %SessionID%, koju Podrška za Webex automatski zamenjuje brojem sesije podrške. Ako je ova promenljiva uklonjena iz poruke, korisnici moraju da unesu ID sesije da bi mogli da se pridruže sesiji. Zbog toga preporučujemo da ova promenljiva bude uključena u prilagođena uputstva.

7

Unesite uputstva u polje.

8

Kliknite na dugme Sačuvaj.