Webex Support İndirme Seçeneklerini Ayarlama

Webex Support kullanmak için kullanıcıların Webex Support Manager’ı indirmesi, yüklemesi ve yapılandırması gerekir. Kullanıcılar Webex Support'a eriştiğinde otomatik olarak yüklenir ve güncellenir ancak kullanıcılar, yükleyiciyi gerektiğinde manuel olarak indirip çalıştırabilir.

Site yöneticileri, kullanıcıların Webex Support istemcisini indirmek için ActiveX veya Java'yı kullanmasını seçebilir.

 • Java: Webex Support bağımsız bir istemcide çalışır.

 • ActiveX: Webex Support web tarayıcısında çalışır ancak site yöneticileri, kullanıcıların ActiveX tabanlı bağımsız istemcisini indirmesine ve kullanmasına da izin verebilir.

 • Şablon Klasör Çözümü (TFS): Bir Şirket ActiveX ve Java indirmelerine izin vermiyorsa bu seçeneği kullanın.

1

https://admin.webex.com’daki müşteri görünümünde, Hizmetler’e gidip Toplantı’nın altında Siteler’i seçin.

2

Ayarlarının değiştirileceği Webex sitesini seçin ve Siteyi Yapılandır’a tıklayın.

3

Webex Support’un altında, CSR Tercihleri’ni seçin.

4

CSR Tercihleri bölümünde, aşağıdakilerden birini seçin:

 • ActiveX

 • Java istemcisi

 • Şablon Klasör Çözümü (TFS)

5

ActiveX ile bağımsız bir istemciyi etkinleştirmek için Bağımsız istemci onay kutusunu işaretleyin.

6

Güncelle'yi tıklayın.

Müşterilerin Aracı Seçmesine İzin Verme

1

https://admin.webex.com’daki müşteri görünümünde, Hizmetler’e gidip Toplantı’nın altında Siteler’i seçin.

2

Ayarlarının değiştirileceği Webex sitesini seçin ve Siteyi Yapılandır’a tıklayın.

3

Webex Support’un altında, CSR Tercihleri’ni seçin.

4

Müşteri Tercihleri bölümünde, Kullanılabilir aracılar listesinden seçim yaparak müşterilerin bir oturuma katılmasına izin ver öğesini seçin.

5

Aracıların adlarıyla mı, yoksa ad ve soyadlarıyla mı listeleneceğini belirtin.

6

Güncelle'yi tıklayın.

Webex Support için Video Akışını Yapılandırma

Aracıların müşterilere sohbet oturumları sırasında canlı video akışları gönderme izni verebilmesi için bu özelliği ayarlayın.

1

https://admin.webex.com’daki müşteri görünümünde, Hizmetler’e gidip Toplantı’nın altında Siteler’i seçin.

2

Ayarlarının değiştirileceği Webex sitesini seçin ve Siteyi Yapılandır’a tıklayın.

3

Webex Support’un altında, CSR Tercihleri’ni seçin.

4

Müşteri Tercihleri bölümünde, Müşterinin web kamerası video akışı göndermesine izin ver onay kutusunu seçin.

Webex Support Oturum Penceresini Özelleştirme

Müşterilerin ileti girmek için kullandığı Webex Support oturum penceresi (pano) özelleştirilebilir. Renkler, yazı tipleri, grafikler ve durum mesajı sözcükleri değiştirilebilir ve fotoğraf eklenebilir.

1

https://admin.webex.com’daki müşteri görünümünde, Hizmetler’e gidip Toplantı’nın altında Siteler’i seçin.

2

Ayarlarının değiştirileceği Webex sitesini seçin ve Siteyi Yapılandır’a tıklayın.

3

Webex Support’un altında Markalama’yı seçin.

4

Yeni Stil Oluştur’u seçin ve bu yeni stil için bir ad girin.

En fazla 40 karakter girilebilir ve adda aşağıdaki karakterlerden herhangi biri kullanılmaz:
% # ^ { } / \ * ? : | " @.

5

Pencerede görünen görüntüleri değiştirmek için Görüntüler sekmesini seçin.

6

Üstbilgiyi değiştirmek için Üstbilgi sekmesini seçin.

7

Panoda görünen durum iletilerini değiştirmek için İletiler sekmesini seçin ve Metin İletisi kutusundaki metni değiştirin.

8

Kullanılan yazı tiplerini ve renkleri değiştirmek için Yazı Tipleri ve Renkler sekmesini seçin.

9

Sonuçları görmek için Önizleme'ye tıklayın ve ardından Kaydet’e tıklayın.

Yeni Stil Sekmeleri

Görüntüler Sekmesi

Şunu değiştirmek için...

Şu işlemi yapın...

Webex logosu

Webex logosunun yanındaki kutuyu işaretleyin.

CSR’nin fotoğrafı

Aracı fotoğrafının yanındaki kutuyu işaretleyin. CSR'nin Profilim sayfasında kaydettiği fotoğraf, bu seçenek belirlendiğinde görünür.

Genel bir fotoğraf

Genel fotoğrafın yanındaki kutuyu işaretleyin. CSR'nin Profilim sayfasında kaydettiği fotoğraf, bu seçenek belirlendiğinde görünür. Farklı bir fotoğraf yüklemek için CSR Fotoğrafı bölümünde Gözat'ı seçin, bir fotoğraf seçin ve ardından Dosya Yükle'yi seçin.


 

Yüklenen fotoğraf, 130 x 130 pikselden uzun olamaz.

Üstbilgi Sekmesi

Şunu değiştirmek için...

Şu işlemi yapın...

Üstbilgi başlığı

Üstbilgi başlığı bölümünde, pencere üstbilgi alanında görünecek adı (en fazla 50 karakter) girin.

Üstbilgi yüksekliği

Üstbilgi yüksekliği bölümünde, istediğiniz piksel sayısını girin.

Üstbilgi türü

Üstbilgi türü bölümünde, Standart veya Özel'i seçin. Özel seçilirse HTML kodunu kutuya girin ve Özel Görüntüler kutusunda Yeni Görüntüler Yükle'yi seçin.

Üstbilgi görüntüsü

Görüntü yüklemek için Yükle simgesini seçin.

HTML kodu ve görüntüleri kullanan üstbilgi

Üstbilgi türü bölümünde, Özel'i seçin ve ardından:

Kutuya HTML kodunu girin.

HTML kodunda başvurulan görüntüleri yüklemek için Yeni Görüntüler Yükle'yi seçin.

Yazı Tipleri ve Renkler Sekmesi

Şunu değiştirmek için...

Şu işlemi yapın...

Üstbilgi arkaplan rengi

Üstbilgi arka plan rengi bölümünde, onaltılık renk değerini girin veya renk kutusunu ve paletteki bir rengi seçin.

Üstbilgi kenarlık rengi

Üstbilgi kenarlık rengi bölümünde, onaltılık renk değerini girin veya renk kutusunu ve paletteki bir rengi seçin.

Üstbilgi kenarlık genişliği

Kenarlık Genişliği bölümünde, üstbilgiyi çevreleyen satırın genişliğini girin (kenarlık olmaması için "0" girin).

Üstbilgi başlık rengi

Üstbilgi başlık rengi bölümünde, onaltılık renk değerini girin veya renk kutusunu ve paletteki bir rengi seçin.

Üstbilgi yazı tipi

Yazı Tipi'nde, varsayılan ve alternatif yazı tipini, genişliği ve boyutu belirtmek için HTML kodunu girin. Örneğin:

font-family: verdana; font-size: 12px; font-weight: bold; padding-right: 12px; padding-top: 12px;

Arkaplan rengi

Arka plan rengi (pano) ve Arka plan rengi (web sayfası) seçeneğinde, pano ve web sayfası için kullanılacak rengi belirtin; onaltılık renk değeri girin veya renk kutusunu seçip paletten bir renk seçin.

Metin renkleri

Metni rengi (pano) ve Metin rengi (web sayfası) seçeneğinde, pano ve web sayfası için kullanılacak rengi belirtin; onaltılık renk değeri girin veya renk kutusunu seçip paletten bir renk seçin.

CSR Uygulamalarını Paylaşmak için Seçenekleri Belirtme

Site yöneticileri bu seçenekleri, bireysel destek temsilcileri için kullanıcı hesaplarını düzenleyerek geçersiz kılabilir.

1

https://admin.webex.com’daki müşteri görünümünde, Hizmetler’e gidip Toplantı’nın altında Siteler’i seçin.

2

Ayarlarının değiştirileceği Webex sitesini seçin ve Siteyi Yapılandır’a tıklayın.

3

Webex Support’un altında, CSR Tercihleri’ni seçin.

4

CSR Tercihleri bölümünde, CSR Panosu Özelleştirme bağlantısını seçin.

5

Paylaşılan uygulamaların nasıl göründüğünü belirtmek için aşağıdakilerden birini seçin:

 • Tam ekran - sığdırmak için ölçekle: Tam ekran görünümünde görüntüleyin.

 • Tam ekran: Paylaşılan uygulamayı veya masaüstlerini görüntülemek için kullanılabilir tüm alanı kullanın.

 • Pencere - sığdırmak için ölçekle: Pencereyi doldurmak için genişletin.

 • Pencere: Paylaşılan bir uygulamanın veya masaüstünün, destek temsilcisinin veya müşterinin ekranındaki bir pencerede görüneceğini belirtir. Ancak, uygulamanın veya masaüstünün boyutu pencereyi doldurmak için genişlemez.

6

Paylaşılan uygulamaları görüntülemek için kullanılan rengin kalitesini belirtmek üzere aşağıdakilerden birini seçin:

 • 256 renk: Paylaşılan bir uygulamanın veya masaüstünün, görüntüleyicide ya da destek temsilcisinin veya müşterinin ekranında 256 renk olarak göründüğünü belirtir. Bu seçenek, uygulamaları veya masaüstlerini paylaşmak için Yüksek renk seçeneğine göre daha az bant genişliği gerektirir. Bu nedenle, bu seçenek müşteri destek oturumuna katılmak için çevirmeli bağlantı kullanıyorsa kullanışlı olur.


   

  Bu seçenek belirlenirse siteniz için varsayılan mod olarak Ekran Örnekleme görüntüleme modunu seçin.

 • Destek temsilcisi, CSR Panosunda Oturum sekmesini ve ardından Oturum Seçenekleri'ni seçerek destek oturumu sırasında görüntüleme modunu değiştirebilir.

 • Yüksek renk (16 bit): Paylaşılan bir uygulamanın veya masaüstünün, görüntüleyicide ya da destek temsilcisinin veya müşterinin ekranında 16 bit renk olarak göründüğünü belirtir. Bu seçenek, 256 renk seçeneğinden daha fazla bant genişliği gerektirir ancak daha iyi görüntüleme kalitesi sağlar.

7

Kaydet’e tıklayın.

Belge Paylaşımı

Site yöneticileri, destek oturumları sırasında belgelerin ve web içeriğinin nasıl paylaşılacağını belirtebilir:

 • Belge paylaşımı: kullanıcılar sunum belgelerini, eğitim belgelerini ve toplantı notlarını görüntüleyebilir.

 • Uzaktan yazdırma: kullanıcının bilgisayarında bulunan belgeler, site yöneticisinin kendi yerel yazıcısına yazdırılabilir.

Uzaktan yazdırma, Belge paylaşımı ile kullanılamaz.

1

https://admin.webex.com’daki müşteri görünümünde, Hizmetler’e gidip Toplantı’nın altında Siteler’i seçin.

2

Ayarlarının değiştirileceği Webex sitesini seçin ve Siteyi Yapılandır’a tıklayın.

3

Webex Support’un altında, CSR Tercihleri’ni seçin.

4

CSR Tercihleri bölümünde, CSR Panosu Özelleştirme bağlantısını seçin.

5

İçerik paylaşımını belirtmek için aşağıdakilerden seçim yapın:

 • Belge paylaşımı: Belgeleri ve sunumları paylaşmak için bu seçeneği işaretleyin. Bu seçeneği işaretlediğinizde "Uzaktan yazdırma" seçeneğinin işareti kaldırılır. Varsayılan değer etkindir.

 • Uzaktan yazdırma: Kullanıcının bilgisayarındaki belgeleri site yöneticisinin yazıcısında yazdırmak için bu onay kutusunu işaretleyin. Bu seçenek işaretlendiğinde "Belge paylaşımı" seçeneğinin işareti kaldırılır. Varsayılan değer devre dışıdır.

6

Kaydet’e tıklayın.

CSR Oturumlarını Otomatik Olarak Kaydetme

Oturumlar sona erdiğinde Webex Support, kaydı belirtilen bir konuma ve dosya adında belirtilen oturum sayısıyla kaydeder: SessionNumber.wrf.

Bu seçenek etkinleştirilirse CSR'ler destek oturumları sırasında Webex Kaydedici'yi manuel olarak başlatamaz.

1

https://admin.webex.com’daki müşteri görünümünde, Hizmetler’e gidip Toplantı’nın altında Siteler’i seçin.

2

Ayarlarının değiştirileceği Webex sitesini seçin ve Siteyi Yapılandır’a tıklayın.

3

Webex Support’un altında, CSR Tercihleri’ni seçin.

4

CSR Tercihleri altında, CSR Panosu Özelleştirmesi bağlantısını seçin.

5

Bir toplantı başladığında otomatik olarak kayda başlamak için Toplantı başladığında otomatik olarak kaydı zorla'yı seçin.

6

Ağ tabanlı kayıt (NBR) veya Kaydı yerel bilgisayarda kaydet'i seçin.

7

Oturum kayıtlarının kaydedileceği konumu belirtin.

8

Kaydet’e tıklayın.

Sohbet Bağlamsal Geçişine İzin Verme

Bu özellik, yalnızca Webex sitesinde sağlanıyorsa kullanılabilir. Varsayılan ayar kapalıdır.

Yalnızca iki katılımcının (toplantı sahibi ve katılımcı) olduğu Webex Support oturumlarında, sohbeti alan katılımcının adını giren ayarı açabilirsiniz:

 • Şuna gönder etiketi "Tüm Katılımcılar"dan belirli toplantı sahibine veya katılımcı adına geçer.

 • Gönderilen sohbet mesajlarının önüne "...Tüm Katılımcılara" yerine "... [katılımcı_adı] adlı kişiye" gelir.

1

https://admin.webex.com’daki müşteri görünümünde, Hizmetler’e gidip Toplantı’nın altında Siteler’i seçin.

2

Ayarlarının değiştirileceği Webex sitesini seçin ve Siteyi Yapılandır’a tıklayın.

3

Webex Support’un altında, CSR Tercihleri’ni seçin.

4

CSR Tercihleri altında, CSR Panosu Özelleştirmesi bağlantısını seçin.

5

"Tüm Katılımcılar"ı sohbeti alan katılımcının gerçek adıyla değiştirmek için Sohbet bağlamsal geçişine izin ver'i işaretleyin.

6

Kaydet’e tıklayın.

Etkin Olmayan Oturumları Otomatik Olarak Sonlandırma

Destek temsilcisi oturum sırasında belirli bir süre etkin olmazsa Webex Support oturumu otomatik olarak sonlandırabilir. Oturum sona ermeden önce Webex Support, CSR oturumun devam ettirilmesini istemediği sürece CSR'yi oturumun otomatik olarak sona ereceğine ilişkin olarak uyarabilir.

1

https://admin.webex.com’daki müşteri görünümünde, Hizmetler’e gidip Toplantı’nın altında Siteler’i seçin.

2

Ayarlarının değiştirileceği Webex sitesini seçin ve Siteyi Yapılandır’a tıklayın.

3

Webex Support’un altında, CSR Tercihleri’ni seçin.

4

CSR Tercihleri bölümünde, CSR Panosu Özelleştirme'yi seçin.

5

Özellikler bölümünde, Destek oturumu şu kadar süreden fazla boşta kalırsa aracıyı uyar öğesini seçin ve ardından oturumu sonlandırmadan önce beklenecek dakika sayısını girin.

6

CSR yanıt vermezse oturumu sonlandırmak için Aracı şu kadar süre geçtikten sonra yanıt vermezse oturumu otomatik olarak sonlandır'ı seçin ve ardından beklenecek dakika sayısını girin.

7

Kaydet’e tıklayın.

Müşteri Desteği Temsilcileri için Talimatları Özelleştirme

Webex Support, destek temsilcisinin müşterinin destek oturumuna katılmasına ve destek seçeneklerini kullanmasına yardımcı olmak için uygulayabileceği talimatlar sağlar. CSR'ler, CSR Panosunda Talimatlar bağlantısını seçerek bu talimatlara erişebilir.

Düz metin veya HTML formatlı talimatlar başka bir uygulamada hazırlanabilir, ardından bu sayfadaki kutuya kopyalanıp yapıştırılabilir.

1

https://admin.webex.com’daki müşteri görünümünde, Hizmetler’e gidip Toplantı’nın altında Siteler’i seçin.

2

Ayarlarının değiştirileceği Webex sitesini seçin ve Siteyi Yapılandır’ı seçin.

3

Webex Support’un altında, CSR Tercihleri’ni seçin.

4

CSR Tercihleri bölümünde, CSR Panosu Özelleştirme'yi seçin.

5

Talimatlar bölümünde, Özel Talimatlar'ı seçin.

6

Aşağıdakilerden birini seçin:

 • Düz metin: talimatlar formatlanmaz. En fazla 2000 karakter girilebilir.

 • HTML: numaralandırılmış listeler ve madde işaretleri eklemek, metni hizalamak, yatay satırlar, arka plan ve HTML kodlama ile mümkün olan bir format eklemek için talimatlar formatlanabilir. En fazla 4000 karakter girilebilir.

 • Varsayılan talimatlar, Webex Support'un otomatik olarak destek oturum numarasıyla değiştirdiği %SessionID% değişkenini içerir. Bu değişken iletiden kaldırılırsa kullanıcıların oturuma katılmadan önce oturum kimliğini girmesi gerekir. Bu nedenle, bu değişkenin özel talimatlara dahil edilmesini öneririz.

7

Talimatları kutunun içine girin.

8

Kaydet’e tıklayın.