Ange hämtningsalternativ för Webex Support

Användare måste hämta, installera och konfigurera Webex Support Manager för att använda Webex Support. Den installeras och uppdateras automatiskt när användare använder Webex Support som standard, men användare kan manuellt hämta och köra installationsprogrammet när det krävs.

Webbplatsadministratörer kan välja att låta användare använda ActiveX eller Java för att hämta Webex Support-klienten:

 • Java: Webex Support körs i en fristående klient.

 • AktivX: Webex Support körs i en webbläsare, men webbplatsadministratörer kan också tillåta användare att hämta och använda en ActiveX-baserad fristående klient.

 • Temporär mapplösning (TFS): Använd det här alternativet om ett företag inte tillåter hämtningar av ActiveX och Java.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte .

2

Välj Webex-webbplatsen som du vill ändra inställningar för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Webex Support väljer du CSR-inställningar.

4

I avsnittet Inställningar för kundtjänstrepresentant väljer du en av följande:

 • ActiveX

 • Java-klient

 • Temporär mapplösning (TFS)

5

Om du vill aktivera en fristående klient med ActiveX markerar du kryssrutan Fristående klient.

6

Klicka på Uppdatera.

Tillåt kunder att välja agenter

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte .

2

Välj Webex-webbplatsen som du vill ändra inställningar för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Webex Support väljer du CSR-inställningar.

4

I avsnittet Kundinställningar väljer du Tillåt kunder att delta i en session genom att välja från en lista över tillgängliga agenter.

5

Ange om agenter är listade efter deras första eller fullständiga namn.

6

Klicka på Uppdatera.

Konfigurera videoflödet för Webex Support

Installera denna funktion så att agenten kan tillåta kunder att skicka videoflöden live under deras chattsessioner.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte .

2

Välj Webex-webbplatsen som du vill ändra inställningar för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Webex Support väljer du CSR-inställningar.

4

Markera kryssrutan Tillåt kunder att skicka videoflöde från webbkamera i avsnittet Kundinställningar.

Anpassa fönstret för Webex Support-session

Det Webex Support-sessionsfönster (instrumentpanel) som kunder använder för att ange meddelanden kan anpassas. Färger, teckensnitt, grafik och statusmeddelande kan ändras och ett foto kan läggas till.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte .

2

Välj Webex-webbplatsen som du vill ändra inställningar för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Webex Support väljer du Märkning.

4

Välj Skapa ny stil och ange sedan ett namn för den nya stilen.

Ange upp till 40 tecken och använd inte något av följande tecken i namnet:
% # ^ { } / \ * ? : | " @.

5

Välj fliken Bilder för att ändra bilderna som visas i fönstret.

6

Välj fliken Rubrik för att ändra rubriken.

7

Välj fliken Meddelanden och ändra texten i rutan Textmeddelande för att ändra statusmeddelanden som visas på instrumentpanelen.

8

Välj fliken Teckensnitt och färger för att ändra teckensnitt och färger som används.

9

Klicka på Förhandsgranska för att se resultaten och klicka sedan på Spara.

Flikar för ny stil

Bildflik

För att ändra ...

Göra följande ...

Webex-logotypen

Markera rutan bredvid Webex-logotypen.

Bild på kundtjänstrepresentant

Markera rutan bredvid Agentbild. Bilden som kundtjänstrepresentanten har sparat på sidan Min profil visas när det här alternativet är markerat.

En allmän bild

Markera rutan bredvid Allmän bild. Bilden som kundtjänstrepresentanten har sparat på sidan Min profil visas när det här alternativet är markerat. Om du vill ladda upp ett annat foto väljer du Bläddra i avsnittet CSR-foto och väljer sedan Överför fil.


 

Det uppladdade fotot får inte överstiga 130 x 130 pixlar.

Sidhuvudets flik

För att ändra ...

Göra följande ...

Sidhuvudets titel

I avsnittet Rubrikrubrik anger du namnet (upp till 50 tecken) som ska visas i rubrikområdet.

Sidhuvudets höjd

I avsnittet Sidhöjd anger du önskat antal pixlar.

Sidhuvudets typ

I avsnittet Rubriktyp väljer du Standard eller Anpassad. Om Anpassad är markerad anger du HTML-koden i rutan och väljer Överför nya bilder i rutan Anpassade bilder.

Sidhuvudets bild

Välj ikonen Överför för att överföra en bild.

Sidhuvudet med HTML-kod och bilder

I avsnittet Rubriktyp väljer du Anpassad och sedan:

Ange html-koden i rutan.

Välj Ladda upp nya bilder för att ladda upp alla bilder som refereras i HTML-koden.

Fliken typsnitt och färg

För att ändra ...

Göra följande ...

Sidhuvudets bakgrundsfärg

I avsnittet Sidhuvudets bakgrundsfärg anger du det hexagonella färgvärdet eller välj färgrutan och välj en från paletten.

Sidhuvudets kantfärg

I avsnittet Sidhuvudets gränsfärg anger du det hexagonella färgvärdet eller välj färgrutan och välj en från paletten.

Sidhuvudets kantbredd

I avsnittet Gränsbredd anger du bredden på linjen som omger rubriken (ange ”0” för ingen gräns).

Sidhuvudets titelfärg

I avsnittet Rubrikfärg anger du det hexagonella färgvärdet eller välj färgrutan och välj en från paletten.

Sidhuvudets typsnitt

I teckensnittet anger du HTML-koden för att ange standardteckensnitt och alternativt teckensnitt, vikt och storlek. Till exempel:

font-family: verdana; font-size: 12px; font-weight: bold; padding-right: 12px; padding-top: 12px;

Bakgrundsfärg

I Bakgrundsfärger (instrumentpanel) och Bakgrundsfärger (webbsida) anger färgen att använda för instrumentpanelen och webbsidan. Ange färgen att använda för instrumentpanelen och webbsidan. Ange ett hexadecimalt färgvärde i färgrutan eller välj en färg från paletten.

Textfärg

I Textfärg (instrumentpanel) och Textfärg (webbsida), ange färgen att använda för instrumentpanelen och webbsidan. Ange färgen att använda för instrumentpanelen och webbsidan. Ange ett hexadecimalt färgvärde i färgrutan eller välj en färg från paletten.

Ange Alternativ för delning av program för kundtjänstrepresentant

Webbplatsadministratörer kan åsidosätta dessa alternativ för enskilda supportrepresentanter genom att redigera sina användarkonton.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte .

2

Välj Webex-webbplatsen som du vill ändra inställningar för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Webex Support väljer du CSR-inställningar.

4

Under Inställningar för kundtjänstrepresentant klickar du på länken Anpassning av instrumentpanel för kundtjänstrepresentant.

5

För att ange hur delade program ska visas väljer du något av följande:

 • Helskärm – anpassa: Visas i helskärmsvy.

 • Helskärm: Använd allt tillgängligt utrymme för att visa delade program och skrivbord.

 • Fönster – anpassa: Expandera för att fylla fönstret.

 • Fönster: Anger att ett delat program eller ett delat skrivbord visas i fönstret på supportrepresentantens eller kundens skärm. Men storleken på programmet eller skrivbordet expanderar inte för att fylla fönstret.

6

Om du vill ange kvaliteten på färgen som används för att visa delade program väljer du något av följande:

 • 256 färger: Anger att ett delat program eller skrivbord visas med 256 färger i visaren eller på supportrepresentantens eller kundens skärm. Detta alternativ kräver mindre bandbredd för delade program eller skrivbord än vad alternativet Färg med hög intensitet gör. Följaktligen är detta ett bra alternativ om kunden deltar i en supportsession via telefonuppkoppling.


   

  Om detta alternativ är valt väljer du visningsläget Skärmsampling som standardläget för din webbplats.

 • En supportrepresentant kan ändra visningsläget under en supportsession genom att välja fliken Session på Instrumentpanelen för kundtjänstrepresentant och sedan Sessionsalternativ.

 • Färg med hög intensitet (16 bitar): Anger att ett delat program eller skrivbord visas med ett färgdjup på 16 bitar i visaren eller på supportrepresentantens eller kundens skärm. Det här alternativet kräver större bandbredd än alternativet med 256 färger, men det ger också en bättre bildkvalitet.

7

Klicka på Spara.

Dokumentdelning

Webbplatsadministratörer kan ange hur du delar dokument och webbinnehåll under supportsessioner:

 • Dokumentdelning: användare kan visa presentationsdokument, utbildningsdokument och möteshandouter.

 • Fjärrutskrift: dokument som finns på en användares dator kan skrivas ut på en webbplatsadministratörs egen lokala skrivare.

Fjärrutskrift är inte tillgängligt med dokumentdelning.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte .

2

Välj Webex-webbplatsen som du vill ändra inställningar för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Webex Support väljer du CSR-inställningar.

4

Under Inställningar för kundtjänstrepresentant klickar du på länken Anpassning av instrumentpanel för kundtjänstrepresentant.

5

För att ange delning av innehåll väljer du från följande:

 • Dokumentdelning: Markera denna kryssruta för att dela dokument och presentationer. Genom att välja detta alternativ avmarkeras alternativet ”Fjärrutskrift”. Standardvärdet är aktiverat.

 • Fjärrutskrift: Markera den här kryssrutan för att skriva ut dokumentation från användarens dator till webbplatsadministratörens skrivare. Om du markerar det här alternativet avmarkeras alternativet ”Dokumentdelning”. Standardvärdet är avaktiverat.

6

Klicka på Spara.

Spela automatiskt in sessioner för kundtjänstrepresentant

När sessioner avslutas sparar Webex Support inspelningen till en viss plats och med det sessionsnummer som anges i filnamnet: SessionNumber.wrf.

Om det här alternativet är aktiverat kan kundtjänstrepresentanter inte starta Webex-inspelaren manuellt under supportsessioner.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte .

2

Välj Webex-webbplatsen som du vill ändra inställningar för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Webex Support väljer du CSR-inställningar.

4

Under Inställningar för kundtjänstrepresentant väljer du länken Anpassning av Instrumentpanel för kundtjänstrepresentant.

5

Markera Påbörja inspelning automatiskt när möte startar för att automatiskt börja spela in när ett möte påbörjas.

6

Välj Nätverksbaserad inspelning (NBR) eller Spara inspelning på lokal dator.

7

Ange platsen för att spara sessionsinspelningar.

8

Klicka på Spara.

Tillåt kontextuell växling för chat

Den här funktionen är endast tillgänglig om den är etablerad för en Webex-webbplats. Standardinställningen är av.

För Webex Support-sessioner med endast två mötesdeltagare (värd och deltagare) kan du aktivera inställningen som anger det specifika namnet på den mötesdeltagare som får en chatt:

 • Etiketten Skicka till ändras från ”Alla mötesdeltagare” till den specifika värden eller deltagarnamnet.

 • Skickade char-meddelanden som föregås av "...till [participant_name]" istället för "...till alla mötesdeltagare."

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte .

2

Välj Webex-webbplatsen som du vill ändra inställningar för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Webex Support väljer du CSR-inställningar.

4

Under Inställningar för kundtjänstrepresentant väljer du länken Anpassning av Instrumentpanel för kundtjänstrepresentant.

5

Markera Tillåt kontextuell chattväxling för att ersätta ”Alla mötesdeltagare” med det specifika namnet på chattdeltagaren.

6

Klicka på Spara.

Avsluta inaktiva sessioner automatiskt

Om en supportrepresentant är inaktiv under en viss period under en session kan Webex Support automatiskt avsluta sessionen. Innan sessionen avslutas kan Webex Support varna kundtjänstrepresentanten för att sessionen automatiskt avslutas om inte kundtjänstrepresentanten ber om att sessionen ska fortsätta.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte .

2

Välj Webex-webbplatsen som du vill ändra inställningar för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Webex Support väljer du CSR-inställningar.

4

Under Inställningar för kundtjänstrepresentant väljer du Anpassning av Instrumentpanel för kundtjänstrepresentant.

5

I avsnittet Funktioner, välj Meddela agenten om supportsessionen är inaktiv längre än och ange sedan antalet minuter att vänta innan sessionen avslutas.

6

Om du vill att sessionen ska avslutas om kundtjänstrepresentanten inte svarar väljer du Avsluta sessionen automatiskt om agenten inte svarar på aviseringen efter och anger sedan antalet minuter som ska väntas.

7

Klicka på Spara.

Anpassningsanvisningar för kundsupportens representanter

Webex Support ger instruktioner som en supportrepresentant kan följa för att hjälpa en kund att delta i en supportsession och använda supportalternativ. Kundtjänstrepresentanter kan nå dessa anvisningar genom att välja länken Anvisningar på Instrumentpanel för kundtjänstrepresentant.

Instruktioner med oformaterad text eller HTML-format kan förberedas i ett annat program och sedan kopiera och klistra in i rutan på den här sidan.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte .

2

Välj den Webex-plats som du vill ändra inställningarna för och välj sedan Konfigurera webbplats .

3

Under Webex Support väljer du CSR-inställningar.

4

Under Inställningar för kundtjänstrepresentant väljer du Anpassning av Instrumentpanel för kundtjänstrepresentant.

5

I avdelningen Anvisningar, väljer du Anpassa anvisningar.

6

Välj något av följande:

 • Oformaterad text: anvisningarna är inte formaterade. Upp till 2 000 tecken kan anges.

 • HTML: instruktionerna kan formateras för att lägga till numrerade listor och kulor, anpassa texten, lägga till horisontella linjer, bakgrunder och all formatering möjlig med HTML-kodning. Upp till 4 000 tecken kan anges.

 • Standardanvisningarna innehåller variabeln %SessionID%, som Webex Support automatiskt ersätter med supportsessionsnumret. Om den här variabeln tas bort från meddelandet måste användare ange sessions-ID innan de kan delta i en session. Därför rekommenderar vi att denna variabel inkluderas i de anpassade anvisningarna.

7

Ange anvisningarna i rutan.

8

Klicka på Spara.