Nie można uzyskać dostępu do witryny Webex

Nie można uzyskać dostępu do witryny Webex.

Błąd: „Nie można wyświetlić strony”

Błąd: „Nie znaleziono serwera”, gospodarz i uczestnicy nie mogą uzyskać dostępu do witryny Webex, aby połączyć się ze swoim spotkaniem.

Gospodarz i uczestnicy nie mogą uzyskać dostępu do witryny; otrzymywanie komunikatu „Nie można wyświetlić strony”.


Rozwiązanie:
Po wykonaniu każdego z poniższych kroków rozwiązywania problemów sprawdź, czy możesz uzyskać dostęp do swojej witryny Webex:

  1. Wyczyść tymczasowe pliki internetowe i pliki cookie, zobacz:   
  2. Zamknij wszystkie wystąpienia przeglądarki internetowej i uruchom nową kopię.
  3. Jeśli to możliwe, zrestartuj połączenie internetowe.
  4. Opróżnij pamięć podręczną DNS, zobacz:
Jeśli nadal nie możesz uzyskać dostępu do witryny, skontaktuj się z pomocą techniczną.  Aby uzyskać pomoc, zobacz: WBX162 – Jak mogę skontaktować się z działem obsługi klienta lub pomocą techniczną Webex?

Sprawdź, czy Twój adres IP nie znajduje się na liście złych adresów IP BrightCloud lub Talos (należy zaznaczyć zarówno BrightCloud, jak i Talos)
Uwaga: Swój publiczny adres IP możesz znaleźć na stronie https://www.whatismyip.com/

Bright Cloud:
  1. Nawigować do https://www.brightcloud.com/tools/url-ip-lookup.php#
  2. W polu Wyszukaj adres URL lub adres IP wpisz swój adres IP.
  3. Zaznacz pole Nie jestem robotem i kliknij przycisk Wyszukaj .
Talos:
  1. Przejdź do: https://talosintelligence.com
  2. W polu Wyszukiwanie reputacji wpisz swój adres IP i naciśnij Enter.

Czy ten artykuł był pomocny?