Błąd: "Uwierzytelnianie użytkownika nie powiodło się, przyczyna: Nie znaleziono konta użytkownika w systemie (3)"

Błąd: "Uwierzytelnianie użytkownika nie powiodło się, przyczyna: W systemie nie znaleziono konta użytkownika (3)".

Kod błędu 3 podczas próby zalogowania się na konto hosta.

Nie mogę zalogować się na moje konto hosta Webex, kod błędu 3.Przyczyna:
"Uwierzytelnianie użytkownika nie powiodło się, Przyczyna: W systemie nie znaleziono konta użytkownika (3)". błąd zazwyczaj pojawia się na stronie, jeśli:

  • Uwierzytelnianie logowania jednokrotnego nie powiedzie się dla użytkownika
  • Użytkownik nie istnieje w systemie
  • Automatyczne tworzenie konta nie jest włączone

Rozwiązanie:

Aby rozwiązać ten problem:

  • Upewnij się, że użytkownik został dodany w firmowej usłudze Active Directory. Skonsultuj się z pomocą techniczną swojej firmy.
  • Upewnij się, że automatyczne tworzenie konta jest włączone w Cisco Webex Meetings Site Administration. Skonsultuj się z administratorem witryny Cisco Webex Meetings.

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną.


 

Czy ten artykuł był pomocny?