Jeśli jesteś pełnoprawnym administratorem klienta, administratorem klienta z dostępem tylko do odczytu lub administratorem obsługi klienta, możesz użyć przycisku Rozwiązywanie problemów informacje w Control Hub, które pomogą Ci określić główną przyczynę połączeń na Zadzwoń przez Webex (nie PSTN), połączenia Webex Calling lub problemy związane ze spotkaniami, których doświadczyli użytkownicy.

Diagnostyka są również dostępne. Możesz dokładniej zbadać konkretne spotkania lub połączenia, które są w toku lub miały miejsce w ciągu ostatnich 21 dni. Szukaj spotkań według numeru spotkania, adresu e-mail prowadzącego lub uczestników, identyfikatora konferencji lub nazwy urządzeń zarejestrowanych w chmurze. Wyszukiwanie połączeń przy użyciu adresu e-mail, adresu MAC i numeru telefonu osoby dzwoniącej lub odbiorcy. Następnie można przejść do szczegółów uczestnika, szczegółów przeskoku, jakości wideo, jakości dźwięku i nie tylko.


 
Aby uzyskać więcej informacji na temat artefaktów związanych z jakością multimediów, metodologii rozwiązywania problemów i sprawdzonych procedur, które koncentrują się na Webex Meetings, zobacz Rozwiązywanie problemów z jakością dźwięku i obrazu za pomocą Webex Control Hub .

 

Spotkania w toku są wyświetlane na górze listy z symbolem W toku stan. Połączenia pojawiają się dopiero po ich zakończeniu.

Są to minimalne wersje wymagane dla usług Webex , które są potrzebne do wyświetlania szczegółowych danych dotyczących rozwiązywania problemów z Webex Meetings i połączeniami przy użyciu funkcji Zadzwoń przez Webex. Jeśli Twoje urządzenia nie spełniają tych wymagań, dostępne są tylko dane dotyczące utraty pakietów i opóźnień.


 

Bogate dane dotyczące rozwiązywania problemów z Webex Events są dostępne dla uczestników, którzy dołączają za pośrednictwem aplikacji klasycznej. W przeciwnym razie dostępne są tylko dane dotyczące utraty pakietów i opóźnień.

W sesjach Webex Training dostępne są tylko dane dotyczące utraty pakietów i opóźnień.

Klient

Aplikacja internetowa

Aplikacja klasyczna

Urządzenia mobilne (iOS)

Urządzenia mobilne (Android)

Wersja minimalna

39.11

39.6.5

39.11

39.11

Metryki

Obsługiwane

Utrata pakietów (%)

Odbieranie dźwięku

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie audio

Tak

Tak

Tak

Tak

Odbieranie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie, odbieranie

Nie

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie Wysyłanie

Tak

Tak

Nie

Nie

Opóźnienie (ms)

Audio

Nie

Tak

Tak

Tak

Wideo

Nie

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie

Nie

Tak

Tak

Tak

Jitter (ms)

Odbieranie dźwięku

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie audio

Nie

Tak

Tak

Tak

Odbieranie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie wideo

Nie

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie, odbieranie

Nie

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie Wysyłanie

Nie

Nie

Nie

Nie

Szybkość transmisji bitów multimediów (kb/s)

Odbieranie dźwięku

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie audio

Tak

Tak

Tak

Tak

Odbieranie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie, odbieranie

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie Wysyłanie

Nie

Nie

Nie

Nie

Rozdzielczość

Odbieranie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie, odbieranie

Nie

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie Wysyłanie

Nie

Nie

Nie

Nie

Częstotliwość odświeżania

Odbieranie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie, odbieranie

Nie

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie Wysyłanie

Nie

Nie

Nie

Nie

CPU (%)

Średnia aplikacji

Nie

Tak

Tak

Nie

Maksymalna liczba aplikacji

Nie

Tak

Tak

Nie

Średnia systemowa

Nie

Tak

Tak

Nie

Maks. system

Nie

Tak

Tak

Nie

Połączenie sieciowe

Ethernet/ Wi-Fi

Nie

Tak

Tak

Tak

Transport (UDP/ TCP)

Transport audio

Tak

Tak

Tak

Tak

Transport wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie transportu

Tak

Tak

Tak

Tak

Kodek

Odbieranie dźwięku

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie audio

Tak

Tak

Tak

Tak

Odbieranie wideo

Nie

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie, odbieranie

Nie

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie Wysyłanie

Tak

Nie

Nie

Nie

Platforma

System operacyjny

Tak

Tak

Tak

Tak

Wersja systemu operacyjnego

Tak

Tak

Tak

Tak

Klient

Typ klienta

Tak

Tak

Tak

Tak

Wersja klienta

Tak

Tak

Tak

Tak

Przeglądarka

Typ przeglądarki

Tak

Tak

Nie

Nie

Wersja przeglądarki

Tak

Tak

Nie

Nie

Różne

Sprzęt

Tak

Nie

Nie

Nie

Węzeł multimediów

Tak

Tak

Nie

Nie

Lokalny adres IP

Nie

Tak

Nie

Tak

Publiczny adres IP

Tak

Tak

Nie

Nie

Kamera

Tak

Tak

Nie

Nie

Mikrofon

Tak

Tak

Nie

Nie

Głośnik

Tak

Tak

Nie

Nie

Klient

Aplikacja internetowa

Aplikacja klasyczna (Windows)

Aplikacja komputerowa (Mac)

Urządzenia mobilne (iOS)

Urządzenia mobilne (Android)

Wersja minimalna

ND.

3.0.12427.0

3.0.12427.0

4.3

4.1.6

Metryki

Obsługiwane

Utrata pakietów (%)

Odbieranie dźwięku

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie audio

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Odbieranie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie, odbieranie

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie Wysyłanie

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Opóźnienie (ms)

Audio

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Jitter (ms)

Odbieranie dźwięku

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie audio

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Odbieranie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie wideo

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie, odbieranie

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie Wysyłanie

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Szybkość transmisji bitów multimediów (kb/s)

Odbieranie dźwięku

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie audio

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Odbieranie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie, odbieranie

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie Wysyłanie

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Rozdzielczość

Odbieranie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie, odbieranie

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie Wysyłanie

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Częstotliwość odświeżania

Odbieranie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie, odbieranie

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie Wysyłanie

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

CPU (%)

Średnia aplikacji

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Maksymalna liczba aplikacji

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Średnia systemowa

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Maks. system

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Połączenie sieciowe

Ethernet/ Wi-Fi

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Transport (UDP/ TCP)

Transport audio

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Transport wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie transportu

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Kodek

Odbieranie dźwięku

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie audio

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Odbieranie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie, odbieranie

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie Wysyłanie

Tak

Nie

Nie

Tak

Tak

Platforma

System operacyjny

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Wersja systemu operacyjnego

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Klient

Typ klienta

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Wersja klienta

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Przeglądarka

Typ przeglądarki

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Wersja przeglądarki

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Różne

Sprzęt

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Węzeł multimediów

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Lokalny adres IP

Nie

Tak

Tak

Nie

Nie

Publiczny adres IP

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Kamera

Nie

Tak

Tak

Nie

Tak

Mikrofon

Nie

Tak

Tak

Nie

Nie

Głośnik

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Klient

Punkty końcowe SIP innych firm

Monitorowanie urządzeń WMS

Webex Edge for Devices

Urządzenia zarejestrowane w chmurze

Wersja minimalna

Wszystko

Wszystko

Wszystko

ROOMOS 2019-08-16 3DAC3CFA60C

Metryki

Obsługiwane

Utrata pakietów (%)

Odbieranie dźwięku

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie audio

Tak

Tak

Tak

Tak

Odbieranie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie, odbieranie

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie Wysyłanie

Tak

Tak

Tak

Tak

Opóźnienie (ms)

Audio

Tak

Nie

Tak

Tak

Wideo

Tak

Nie

Tak

Tak

Udostępnianie

Tak

Nie

Tak

Tak

Jitter (ms)

Odbieranie dźwięku

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie audio

Tak

Tak

Tak

Tak

Odbieranie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie, odbieranie

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie Wysyłanie

Tak

Tak

Tak

Tak

Szybkość transmisji bitów multimediów (kb/s)

Odbieranie dźwięku

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie audio

Tak

Tak

Tak

Tak

Odbieranie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie, odbieranie

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie Wysyłanie

Tak

Tak

Tak

Tak

Rozdzielczość

Odbieranie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie, odbieranie

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie Wysyłanie

Tak

Tak

Tak

Tak

Częstotliwość odświeżania

Odbieranie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie, odbieranie

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie Wysyłanie

Tak

Tak

Tak

Tak

CPU (%)

Średnia aplikacji

Nie

Nie

Nie

Nie

Maksymalna liczba aplikacji

Nie

Nie

Nie

Nie

Średnia systemowa

Nie

Nie

Nie

Nie

Maks. system

Nie

Nie

Nie

Nie

Połączenie sieciowe

Ethernet/ Wi-Fi

Tak

Tak

Tak

Tak

Transport (UDP/ TCP)

Transport audio

Tak

Tak

Tak

Tak

Transport wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie transportu

Tak

Tak

Tak

Tak

Kodek

Odbieranie dźwięku

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie audio

Tak

Tak

Tak

Tak

Odbieranie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie wideo

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie, odbieranie

Tak

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie Wysyłanie

Nie

Nie

Nie

Nie

Platforma

System operacyjny

Nie

Nie

Nie

Nie

Wersja systemu operacyjnego

Nie

Nie

Nie

Nie

Klient

Typ klienta

Tak

Tak

Tak

Tak

Wersja klienta

Tak

Tak

Tak

Tak

Przeglądarka

Typ przeglądarki

Nie

Nie

Nie

Nie

Wersja przeglądarki

Nie

Nie

Nie

Nie

Różne

Sprzęt

Nie

Tak

Tak

Tak

Węzeł multimediów

Nie

Nie

Tak

Tak

Lokalny adres IP

Nie

Tak

Tak

Tak

Publiczny adres IP

Nie

Nie

Tak

Tak

Kamera

Nie

Nie

Nie

Nie

Mikrofon

Nie

Nie

Nie

Nie

Głośnik

Nie

Nie

Nie

Nie

Wyszukaj spotkanie lub połączenie

Wyświetl dane dotyczące rozwiązywania problemów

1

Aby wyświetlić dane dotyczące rozwiązywania problemów:

 • W przypadku witryn Webex zarządzanych w Control Hub z widoku klienta whttps://admin.webex.com , kliknij Rozwiązywanie problemów .
 • W przypadku witryn Webex zarządzanych przez Cisco Webex Site Administration, zaloguj się do Webex Site Administration i kliknij przycisk Rozwiązywanie problemów .
 • Dla administratorów partnerów, którzy chcą wyświetlać własne dane, w widoku partnera whttps://admin.webex.com , przejdź do Klienci , wybierz organizację klienta oznaczoną etykietą Moja organizacja , kliknij Wyświetl moją organizację , a następnie kliknij Rozwiązywanie problemów .
2

Użyj przycisku Szukaj pasek wyszukiwania:

 • Spotkania — według adresu e-mail prowadzącego, adresu e-mail uczestnika, numeru spotkania lub identyfikatora konferencji.
 • Połączenia, które korzystały z funkcji Połącz przez Webex— przez adres e-mail osoby dzwoniącej lub odbiorcy.
 • Połączenia, które korzystały z Webex Calling— przez adres e-mail dzwoniącego lub odbiorcy zarejestrowanego w Webex Calling, numer telefonu, adres MAC lub identyfikator połączenia.

Domyślnie można zobaczyć spotkania i połączenia z ostatnich 7 dni, ale można kliknąć ikonę kalendarza aby określić konkretną datę. Możesz wyszukiwać spotkania i połączenia, które miały miejsce do 21 dni temu.

Strefa czasowa jest ustawiana zgodnie z profilem w prawym górnym rogu, ale strefę czasową można zmienić w dowolnym momencie za pomocą menu rozwijanego. Na przykład jeśli prowadzący spotkanie przyjdzie do Ciebie z problemem ze spotkania, które odbyło się w innej strefie czasowej, możesz przełączyć się na tę strefę czasową, aby nie trzeba było przeliczać czasu.

Przykładowy widok wyszukiwania w sekcji Rozwiązywanie problemów
3

W wynikach wyszukiwania wybierz spotkanie lub połączenie, o którym chcesz uzyskać więcej informacji.

Jeśli ktoś zgłosi problem z:

 • Spotkania lub połączenia przy użyciu funkcji Zadzwoń przez Webex— możesz wyszukać adres e-mail prowadzącego lub uczestników, 9-cyfrowy numer spotkania (nazywany również kodem dostępu do spotkania), identyfikator konferencji lub adres e-mail osoby dzwoniącej lub odbiorcy.
 • Połączenia przy użyciu aplikacji Webex Calling— można wyszukać adres e-mail dzwoniącego lub odbiorcy zarejestrowanego w Webex Calling, adres MAC telefonu, numer telefonu lub identyfikator połączenia.

Masz dostęp do informacji, takich jak czynności wykonywane podczas spotkania lub połączenia (np. prowadzenie lub udostępnianie), czas potrzebny na dołączenie oraz czas trwania spotkania lub połączenia.

Domyślnie tabela jest sortowana według ostatniej daty rozpoczęcia spotkań i połączeń, ale można posortować tabelę, aby najpierw wyświetlić spotkania lub połączenia, klikając ikonę Usługa kolumna.


 

Jeśli klikniesz spotkanie lub połączenie, a następnie użyjesz przycisku Wstecz, aby wrócić do widoku wyszukiwania, ostatnio wyświetlane spotkanie lub połączenie zostanie podświetlone na żółto.

Strefa czasowa jest ustawiana zgodnie z ustawieniami profilu, ale można je zmienić obok selektora daty.

Przykładowy widok wyszukiwania w sekcji Rozwiązywanie problemów

Wyszukaj według adresu e-mail

Wprowadź adres e-mail osoby, w tym domenę, aby dowiedzieć się więcej o spotkaniach i połączeniach, w których uczestniczyła, a także ogólny przegląd wskaźników jakości mediów w tych spotkaniach i połączeniach.


 

Połączenia przy użyciu funkcji Połącz przez Webex lub Webex Calling są wyświetlane dopiero po zakończeniu połączenia.

Rozwiązywanie problemów zorientowanych na użytkownika w Control Hub

Kluczowe wskaźniki wydajności

Następujące kluczowe wskaźniki wydajności pomagają sprawdzić, jak często użytkownik miał spotkania lub połączenia o niskiej jakości:

 • Słabe minuty spotkania — Liczba minut Webex Meetings , podczas których użytkownik doświadczył niskiej jakości multimediów.
 • Łączna liczba minut spotkania — Łączna liczba minut, przez które użytkownik uczestniczył w spotkaniach przy użyciu aplikacji Webex Meetings.
 • Niska liczba minut połączenia w Webex — Liczba minut podczas korzystania z funkcji Zadzwoń przez Webex , podczas której użytkownik doświadczył niskiej jakości multimediów.
 • Łączna liczba minut połączenia w Webex — Łączna liczba minut, przez które użytkownik prowadził połączenia przy użyciu funkcji Połącz przez Webex.
 • Niska liczba minut Webex Calling — Liczba minut Webex Calling , podczas których użytkownik doświadczył niskiej jakości multimediów.
 • Łączna liczba minut Webex Calling — łączna liczba minut, przez które użytkownik brał udział w połączeniach przy użyciu aplikacji Webex Calling.

Lista spotkań i połączeń

Na tej liście są uporządkowane spotkania i połączenia, począwszy od najnowszych. Informacje dostępne na tej liście to:

 • Ogólnie — Ogólna jakość multimediów spotkania lub połączenia dla wszystkich uczestników.
 • Osobiste — jakość multimediów osobistych użytkownika podczas spotkania lub połączenia.
 • Usługa — usługa używana do spotkania lub połączenia.
 • Godzina rozpoczęcia — godzina rozpoczęcia spotkania lub połączenia. Strefa czasowa zależy od tego, co wybrałeś.
 • Numer spotkania / dzwoniącego — 9-cyfrowy kod dostępu do spotkania używany do dołączenia do spotkania lub numer, pod który użytkownik dzwonił.
 • Nazwa — nazwa spotkania lub połączenia.
 • Prowadzący / dzwoniący — użytkownik prowadzący spotkanie lub użytkownik, który zainicjował połączenie.
 • Uczestnicy — liczba uczestników spotkania lub połączenia.
 • Czas trwania — łączny czas trwania spotkania lub połączenia.
 • Witryna/lokalizacja — witryna Webex Meetings , jeśli było to spotkanie lub lokalizacja przypisana do użytkownika, jeśli było to połączenie.
 • Identyfikator konferencji/połączenia — Unikalny identyfikator spotkania lub połączenia.

Widok wizualizacji

Widok wizualizacji przedstawia widok osi czasu spotkań i połączeń, w których uczestniczył użytkownik. Każda kropka reprezentuje spotkanie lub połączenie. Najedź kursorem na kropkę, aby zobaczyć krótki opis spotkania lub połączenia. Możesz kliknąć nazwę spotkania lub połączenia, aby otworzyć nową kartę, która przekieruje Cię do jego strony szczegółów. Różne urządzenia są podzielone na wiele wierszy, dzięki czemu można szybko spojrzeć i sprawdzić, czy niska jakość użytkownika pochodzi z określonego systemu operacyjnego lub urządzenia.

Widok wizualizacji rozwiązywania problemów zorientowanych na użytkownika w Control Hub

Wyszukaj numer spotkania

Numery spotkań są również nazywane 9-cyfrowym kodem dostępu. Ta liczba może nie być unikalna dla wszystkich spotkań. Na przykład kod dostępu do pokoju osobistego Cisco Webex nie zmienia się ze spotkania na spotkanie.

Wprowadź 9-cyfrowy numer bez spacji i myślników. Zostanie wyświetlona lista spotkań spełniających kryteria wyszukiwania.

Wyszukaj według nazwy urządzenia zarejestrowanego w chmurze

Wprowadź nazwę urządzenia, aby dowiedzieć się więcej o spotkaniach i połączeniach, w których były używane, wraz z wysokiej jakości przeglądem metryk jakości multimediów urządzenia podczas tych spotkań i połączeń. Jeśli wyszukasz nazwę częściowego urządzenia, na liście rozwijanej wyświetlany jest najbliższy odpowiednik, z którego możesz wybrać.

Podsumowanie i szczegóły dotyczące urządzenia

Po wybraniu urządzenia dostępne są następujące informacje podsumowujące:

 • Nazwa urządzenia — nazwa wyświetlana urządzenia. Możesz kliknąć nazwę, aby przejść do sekcji Urządzenia w Control Hub.
 • Stan— bieżący stan urządzenia.
 • Właściciel— jeśli usageMode jest ustawiony na osobisty, pokazuje nazwę użytkownika, do którego jest przypisane urządzenie.
 • Obszar roboczy— jeśli usageMode nie jest ustawiony na osobistą, pokazuje, na jakiej platformie znajduje się urządzenie, na przykład Microsoft Teams, Google Meet itp.
 • Nazwa produktu— nazwa produktu urządzenia.
 • Platforma urządzeń — platforma, z której korzysta urządzenie, taka jak Google Meet lub Microsoft Teams.

Ponadto na pierwszy rzut oka dostępne są następujące dane urządzenia:

 • Połączenie sieciowe — połączenie sieciowe urządzenia, takie jak przewodowe lub bezprzewodowe.
 • Adres MAC — adres MAC urządzenia.
 • Numer seryjny— numer seryjny urządzenia.
 • Typ— typ urządzenia, np. seria Room lub Desk.
 • Adres IP — adres IP urządzenia.
 • Adres SIP — adres SIP urządzenia.
 • Wersja RoomOS — numer wersji systemu RoomOS, na którym urządzenie jest włączone.
 • Wersja oprogramowania — wersja oprogramowania systemu RoomOS, w którym urządzenie jest włączone.
 • Kanał oprogramowania — pokazuje, czy urządzenie jest na kanale stabilnym lub beta.

KPI urządzeń

Poniższe wskaźniki KPI pomagają określić, jak często podczas spotkań lub połączeń o niskiej jakości urządzenie było wykorzystywane:

 • Spotkania o słabej jakości— liczba spotkań, podczas których urządzenie miało niską jakość multimediów w stosunku do łącznej liczby spotkań, do których dołączyło.
 • Połączenia w Webex o niskiej jakości— liczba połączeń za pomocą połączenia w Webex, w przypadku których urządzenie miało niską jakość multimediów w stosunku do łącznej liczby połączeń w Webex.
 • Połączenia Webex o niskiej jakości— liczba połączeń korzystających z usługi Webex Calling, w przypadku których urządzenie miało niską jakość multimediów w stosunku do łącznej liczby połączeń Webex Calling.
 • WebRTC o niskiej jakości— liczba połączeń korzystających z WebRTC, w przypadku których urządzenie miało niską jakość w stosunku do całkowitej liczby połączeń WebRTC.
 • Słabe minuty spotkań— liczba minut spotkań Webex, w których urządzenie miało niską jakość multimediów.
 • Słabe minuty połączeń Webex— liczba minut połączeń Webex, w których urządzenie miało niską jakość multimediów.
 • Słaba liczba minut połączenia w usłudze Webex— liczba minut połączenia w usłudze Webex, w których urządzenie miało niską jakość multimediów.
 • Słabe minuty WebRTC— liczba minut WebRTC, w których urządzenie miało niską jakość multimediów.

Lista spotkań i połączeń urządzenia

Na tej liście są uporządkowane spotkania i połączenia, począwszy od najnowszych. Informacje dostępne na tej liście to:

 • Ogólnie — Ogólna jakość multimediów spotkania lub połączenia dla wszystkich uczestników.
 • Jakość— jakość osobista urządzenia podczas spotkania lub połączenia.
 • Usługa— usługa i platforma urządzenia używanego do spotkań lub połączeń.
 • Godzina rozpoczęcia — godzina rozpoczęcia spotkania lub połączenia. Strefa czasowa zależy od tego, co wybrałeś.
 • Numer spotkania / dzwoniącego — 9-cyfrowy kod dostępu do spotkania używany do dołączenia do spotkania lub numer, pod który użytkownik dzwonił.
 • Nazwa — nazwa spotkania lub połączenia.
 • Prowadzący / dzwoniący — użytkownik prowadzący spotkanie lub użytkownik, który zainicjował połączenie.
 • Uczestnicy — liczba uczestników spotkania lub połączenia.
 • Czas trwania — łączny czas trwania spotkania lub połączenia.
 • Witryna/lokalizacja — witryna Webex Meetings , jeśli było to spotkanie lub lokalizacja przypisana do użytkownika, jeśli było to połączenie.
 • Identyfikator konferencji/połączenia — Unikalny identyfikator spotkania lub połączenia.

Wyszukaj identyfikator konferencji

Każde spotkanie lub połączenie ma unikalny identyfikator konferencji. Konferencja to identyfikator wewnętrzny, który nie jest powszechnie dostępny dla użytkowników. Ten identyfikator można znaleźć za pomocą Analityka .

Wprowadź identyfikator konferencji w polu wyszukiwania. Identyfikatory konferencji mają długość od 9 do 18 znaków i mogą być alfanumeryczne. Po wprowadzeniu identyfikatora nastąpi bezpośrednie przejście do strony szczegółów tego spotkania lub połączenia.

Wyszukaj wg numeru telefonu

Połączenia wykonywane za pomocą aplikacji Webex Calling zwykle mają numer dzwoniącego i numer telefonu odbiorcy. Wprowadź numer telefonu w polu wyszukiwania, aby uzyskać dokładny ciąg znaków. W widoku listy zostaną wyświetlone wszystkie połączenia, które zostały wykonane lub odebrane z tego numeru telefonu.

Szukaj według identyfikatora połączenia

Każdy odcinek połączenia (lub przeskok) ma identyfikator połączenia. Identyfikator połączenia to identyfikator wewnętrzny, który nie jest powszechnie dostępny dla użytkowników. Jest używany głównie przez zespół pomocy technicznej.

Wprowadź identyfikator połączenia w polu wyszukiwania, który jest ciągiem alfanumerycznym. Po wprowadzeniu identyfikatora połączenia widok listy pokazuje połączenie, w którym wystąpiło połączenie.

Ograniczenia

 • Wyszukiwania z użyciem symboli wieloznacznych, takie jak wyszukiwania z użyciem znaków specjalnych, nie są obsługiwane.
 • Dane nie są dostępne w przypadku spotkań tylko audio, w których wszyscy uczestnicy spotkania (w tym prowadzący) łączyli się z nimi, a nikt nie dołączył do spotkania za pośrednictwem klienta lub urządzenia.
 • Jeśli spotkanie zostało zaplanowane w obszarze, użyj numeru spotkania, aby znaleźć spotkanie, jeśli nie możesz znaleźć spotkania przy użyciu adresu e-mail prowadzącego. Numer spotkania można znaleźć, przechodząc do obszaru, wybierając menu czynności i wybierając Spotkania , to Informacje o spotkaniu w przestrzeni .

Po wybraniu spotkania w widoku wyszukiwania zostaną wyświetlone szczegóły tego spotkania. Ten widok zawiera listę wszystkich uczestników po lewej stronie, informacje o użyciu i jakości przez uczestników pośrodku oraz przesuwany panel po prawej stronie ze szczegółami konkretnego spotkania lub połączenia.

Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)

Kluczowe wskaźniki wydajności są dostępne u góry, aby zapewnić szybki wgląd w jakość multimediów podczas spotkania. Dostępne kluczowe wskaźniki wydajności to:

 • Łączna liczba uczestników — liczba uczestników, którzy dołączyli do spotkania. W przypadku spotkania liczba gości jest wyświetlana u dołu tego kluczowego wskaźnika wydajności. Gdy jest to wydarzenie, paneliści są wyświetlani na dole. Kliknij ikonę filtru, aby wyświetlić tylko gości lub panelistów.

 • Niska jakość dźwięku w minutach — Procent minut audio na poziomie lub powyżej progu niskiej jakości multimediów w stosunku do łącznej liczby minut spotkania. Kliknij ikonę filtru, aby posortować uczestników, którzy mieli najsłabsze minuty audio, u góry.

 • Niska jakość minut wideo — Procent minut wideo na poziomie lub powyżej progu niskiej jakości multimediów w stosunku do łącznej liczby minut spotkania. Kliknij ikonę filtru, aby posortować uczestników, którzy mieli najgorsze minuty wideo na górze.

 • Słabe minuty udostępniania — Procent minut udostępniania na poziomie lub powyżej progu niskiej jakości multimediów w stosunku do łącznej liczby minut spotkania. Kliknij ikonę filtru, aby posortować uczestników, którzy mieli najgorsze minuty udostępniania, u góry.

 • Nieoczekiwane upadki — Odsetek uczestników, którzy wcześniej opuścili spotkanie z powodu problemu z połączeniem, oprogramowaniem lub sprzętem. Kliknij ikonę filtru, aby posortować uczestników, którzy mieli najbardziej nieoczekiwane spadki na górze.

Dołącz do trwających spotkań

Jeśli jesteś pełnoprawnym administratorem z Dostęp do zaawansowanego rozwiązywania problemów rolę, możesz dołączyć do trwającego spotkania, aby upewnić się, że spotkanie przebiega płynnie. Kliknij Dołącz w widoku spotkania, a dołączysz do spotkania jako gość.


 

Spotkania w toku są oznaczone symbolem ikona. Trwające spotkania nie są domyślnie odświeżane automatycznie, chyba że je włączysz. Kliknij odśwież , aby zaktualizować informacje o spotkaniu wyświetlane na stronie.

Włącz automatyczne odświeżanie trwających spotkań

Aby włączyć automatyczne odświeżanie, kliknij przycisk Działania podczas wyświetlania trwającego spotkania, a następnie wybierz Włącz automatyczne odświeżanie . Informacje o trwającym spotkaniu są automatycznie aktualizowane co dwie minuty lub można je ponownie ręcznie odświeżyć.

Włącz przycisk automatycznego odświeżania dla trwających spotkań w sekcji Rozwiązywanie problemów.

Lista uczestników

Nazwa uczestnika lub urządzenia oraz ikona urządzenia użytego do dołączenia do spotkania są wyświetlane po lewej stronie. Jeśli ktoś dołączy do spotkania za pomocą swojego klienta Webex i połączy audio z oddzwonieniem przez PSTN, zostaną wyświetlone dwa wpisy. Na przykład, gdy dzwonisz na spotkanie, a aplikacja Webex jest sparowana z urządzeniem Cisco Room, wyświetlane są dwa wpisy: Aplikacja Webex i urządzenie pokojowe.


 

Aby przyspieszyć ładowanie, domyślna liczba uczestników wyświetlanych jednocześnie wynosi 25, a uczestnicy są podzieleni na strony. Liczbę uczestników wyświetlanych na stronie można zwiększyć za pomocą menu rozwijanego u dołu listy.

Wyszukaj określonych uczestników

Wprowadź nazwę uczestnika, dla którego chcesz wyświetlić metryki. Możesz dodać do listy, wyszukując innego uczestnika.

Filtruj listę uczestników

Kliknij pasek wyszukiwania, aby wyświetlić listę filtrów, według których można filtrować uczestników. Dostępne filtry to:

 • Platforma — filtruje uczestników według systemu operacyjnego urządzenia użytego do dołączenia do spotkania.

 • Klient — filtruje uczestników według typu aplikacji użytej do dołączenia do spotkania.

 • Uczestnik — filtruje uczestników według przypisanej roli, na przykład gościa lub prowadzącego.

 • Jakość — Filtruje uczestników według tych, którzy doświadczyli progów niskiej lub dobrej jakości.

 • Lokalizacja — filtruje uczestników według określonej lokalizacji.

 • Region mediów — filtruje uczestników według centrum danych lub klastra lokalnego, z którym się połączyli.

Zreorganizuj listę uczestników

Użyj menu rozwijanego, aby posortować uczestników według kolejności alfabetycznej, według najgorszego audio, wideo lub jakości udostępniania lub według lokalizacji.

Wyświetlanie uczestnika sparowanego z urządzeniem

Gdy uczestnik używa urządzenia lub łączy się przez sieć PSTN, aby dołączyć do spotkania, nazwa uczestnika jest wyświetlana pod urządzeniem. Pomaga to zobaczyć, którzy uczestnicy sparowali się z którym urządzeniem, co ułatwia skontaktowanie się z odpowiednim uczestnikiem w celu udzielenia mu pomocy.

Umieść wskaźnik myszy nad uczestnikiem, aby wyświetlić krótkie podsumowanie dotyczące uczestnika, takie jak typ klienta użytego do dołączenia do spotkania. Gdy ktoś zadzwoni na spotkanie, możesz zobaczyć, o której godzinie dołączył do spotkania i ile czasu spędził na spotkaniu.

Prześlij opinię

Kliknij przycisk ogłoszenia obok dostępnych informacji, aby umożliwić nam zapoznanie się z Twoimi przemyśleniami. Jeśli uważasz, że informacje są przydatne, możesz je unieść. Jeśli uważasz, że informacja nie jest pomocna, kliknij przycisk edycji, aby zapisać swoje uwagi dotyczące tego, jak możemy poprawić informacje dla Ciebie.

Przesyłanie opinii w sekcji Rozwiązywanie problemów

Godzina dołączenia do spotkania (JMT)

Przechwytywanie JMT dla każdego klienta z wyjątkiem połączeń przy użyciu PSTN. JMT jest obliczane w sekundach jako (czas od kliknięcia łącza do spotkania do załadowania okna podglądu) + (czas od kliknięcia Dołącz teraz w oknie podglądu, aby nawiązać połączenie ze spotkaniem).

JMT nie liczy czasu, jaki użytkownik spędza na przeglądaniu menu, dokonywaniu wyborów w oknie podglądu lub oczekiwaniu w poczekalni.

Czas JMT krótszy niż 10 sekund jest wyświetlany na zielono, od 10 do 20 sekund na żółto, a ponad 20 sekund na czerwono. Najedź kursorem na kolorową kropkę, aby zobaczyć JMT uczestnika.


 

Godzina dołączenia uczestnika do spotkania będzie zawsze pokazywana za pierwszym razem, gdy uczestnik dołączył do spotkania, nawet jeśli uczestnik kilka razy opuści spotkanie i ponownie do niego dołączy.

Szczegóły spotkania

Szczegóły spotkania są wyświetlane na panelu przesuwanym po prawej stronie i można je zwinąć za pomocą przycisku przycisk.

Tytuł

Opis

Nr spotkania

9-cyfrowy kod dostępu do spotkania użyty do dołączenia do spotkania.

Identyfikator konferencji

Unikalny identyfikator spotkania.

Nazwa witryny

Witryna Webex używana do prowadzenia spotkania.

Data spotkania

Data rozpoczęcia spotkania.

Godzina spotkania

Godzina rozpoczęcia i zakończenia spotkania wyświetlana w strefie czasowej wybranej w widoku wyszukiwania.

Strefa czasowa planowania

Strefa czasowa, w której zaplanowano spotkanie.

Typ spotkania

Typ zaplanowanego spotkania. Dostępne typy spotkań to:

 • Webex Meetings

 • Webex Events Webinarium

 • Webex Events webcast

 • Webex Events Classic

 • Webex Support

 • Webex Training

Uczestnicy

Liczba uczestników, którzy dołączyli.

Nazwa prowadzącego

Nazwa prowadzącego.

Adres e-mail prowadzącego

Adres e-mail prowadzącego.

Audio

Typ używanego dźwięku.

Wideo

Jeśli wideo zostało włączone przez uczestnika, jest wyświetlane jako Tak. Jeśli wideo nie było w ogóle włączone, jest wyświetlane jako nie.

Nagrywanie

Całkowity czas trwania nagrania spotkania.

Udostępnianie ekranu

Całkowity czas, przez jaki uczestnicy udostępniali swoje ekrany.

Aplikacje

To pole pokazuje, czy zintegrowana aplikacja, np.Slido , został użyty podczas spotkania.

Legenda jest dostępna w panelu Szczegóły spotkania. Najedź kursorem na informacje , aby zobaczyć, jak zdefiniowano progi.

Karta Audio, wideo i udostępnianie

Możesz przełączać się między kartami audio, wideo i udostępniania, aby wyświetlić szczegółowe widoki spotkania lub połączenia, w tym metrykę JMT, użycia i jakości.

Jak przechwytywane są dane o jakości multimediów

Dane dotyczące jakości multimediów są przechwytywane co minutę i wizualizowane w kolorze zielonym (dobre), żółtym (dostateczne) lub czerwonym (zły). Kolory te są oparte wyłącznie na utracie pakietów od końca do końca i średnim opóźnieniu. Przechwycone typy utraconych pakietów to:

 • Od końca do końca — Utrata pakietów wysyłanych przez prelegenta z klienta Webex do klienta Webex uczestnika, przechwycona po odzyskaniu pakietu.

 • Wysyłanie — klient Webex uczestnika do chmury Webex .

 • Odbieranie — Webex Cloud do klienta Webex uczestnika.

Jeśli zobaczysz przerywaną szarą linię, oznacza to, że audio, wideo lub udostępnianie urządzenia jest wyłączone. Jeśli widzisz ciągłą szarą linię, oznacza to, że dostępna jest tylko minimalna ilość danych, takich jak użycie i JMT. Ciągłe szare linie oznaczają, że użytkownik dołączył do spotkania za pomocą aplikacji lub urządzenia, które: starsza niż minimalna obsługiwana wersja lub lokalne urządzenie Cisco .

Możesz najechać kursorem na linię, aby zobaczyć podsumowanie danych jakości w wyskakującym okienku.

Wskaźnik prowadzącego i panelisty

Ikona H wskazuje, kiedy uczestnik zostaje prowadzącym spotkanie.

Ikona AP wskazuje, kto był panelistą podczas sesji Webex Events.

Wskaźnik udostępniania

Niebieska linia pokazuje, kto udostępnia swój ekran i jak długo udostępniał swój ekran.

Wskaźnik zmiany sprzętu i sieci

Fioletowy diament Ikona wskazuje, kiedy uczestnik zmienia połączenie sieciowe, zestaw słuchawkowy, mikrofon lub kamerę podczas spotkania. Najedź kursorem na ikonę, aby zobaczyć szczegóły zmiany.

Wskaźnik wyciszenia

Linia przerywana pokazuje, jak długo uczestnik był wyciszony. Możesz najechać kursorem na ikonę, aby sprawdzić, czy uczestnik był wyciszony i wyłączany wielokrotnie w tym czasie.

Wskaźnik zakończenia spotkania

Jeśli uczestnik dołączył do spotkania za pomocą VoIP za pomocą aplikacji Webex Meetings , aplikacji Webex App lub urządzenia, możesz zobaczyć, jak zakończyło się spotkanie dla tego uczestnika. Zielona linia Ikona wskazuje, kiedy uczestnik normalnie opuścił spotkanie, a czerwona linia Ikona wskazuje, kiedy uczestnik nieoczekiwanie opuścił spotkanie, na przykład został usunięty ze spotkania z powodu problemu z systemem lub siecią.

Wyświetl poszczególne sesje grupowe

Niebieska linia oznacza, że sesja grupowa została rozpoczęta w ramach spotkania. Możesz kliknąć niebieską linię, aby zobaczyć, którzy uczestnicy dołączyli do sesji grupowej i jak długo tam byli. Skorzystaj z tych informacji, aby wyizolować problemy w ramach określonej sesji grupowej.

Karta Szczegóły

Karta szczegółów zawiera widok tabeli uczestników. Możesz zobaczyć, jak długo uczestniczyli w spotkaniu lub wezwali, klienta i platformę, z której dołączyli do spotkania, ich adresy IP , informacje o sprzęcie, sposób zakończenia spotkania, lokalizację, z której dołączył i czy byli prowadzącego. Za pomocą paska przewijania można wyświetlić dodatkowe informacje, takie jak numer wybrany przez uczestnika, transport audio, wideo i udostępniania oraz kodek, mikrofon, głośnik i kamera. Tabelę można wyeksportować do pliku CSV za pomocą przycisku Eksportuj rekord w prawym górnym rogu.


 

Szczegóły spotkania zawierają wartości istotne dla spotkania lub połączenia. Jeśli funkcja lub funkcja nie była używana, na przykład jeśli nikt nie udostępniał swojego ekranu podczas spotkania, wartość pozostaje pusta.

W poniższej tabeli pokazano, jakie dane szczegółowe są dostępne.

Tytuł

Opis

Godzina dołączenia

Gdy uczestnik dołączył do spotkania, jest wyświetlany w wybranej strefie czasowej.

Czas trwania

Czas trwania spotkania.

Aktywność

Jeśli uczestnik był prowadzącym, przeniesiono rolę prowadzącego lub udostępniono zawartość podczas spotkania.

Klient

Typ i wersja aplikacji użytej do dołączenia do spotkania.

Platforma

System operacyjny i wersja urządzenia użytego do dołączenia do spotkania. Możliwe wartości to „windows”, „mac”, „android”, „ios” i „linux”

Dołącz z

Jeśli uczestnik dołączył do spotkania za pomocą przeglądarki, zostanie wyświetlony typ i wersja przeglądarki użyte do dołączenia do spotkania.

Sprzęt

Ta marka sprzętu i model urządzenia używanego do dołączania do spotkania. W przypadku komputerów może to być „Lenovo Thinkpad p60”. W przypadku telefonów może to być „Samsung Galaxy S7”. W przypadku urządzeń pokojowych może to być „Zestaw Cisco Webex Room Kit”.

Połączenie

Typ połączenia sieciowego, którego klient używał do wymiany multimediów. Możliwe wartości to „wifi”, „ethernet”, „komórkowy” lub „nieznany”.


 

Nie jest to śledzone według typu nośnika. Jest możliwe (i stosunkowo często), że zmienia się to w trakcie spotkania.

Lokalny adres IP

Lokalny adres IP klienta interfejsu sieciowego używanego do przesyłania multimediów. Adresy IP są częściowo maskowane, aby zachować osobistą tożsamość użytkowników.

Publiczny adres IP

Jest to publiczny adres IP klienta widziany przez serwery multimediów. Adresy IP są częściowo maskowane, aby zachować osobistą tożsamość użytkowników.

Lokalizacja

Wyszukiwanie geograficzne publicznego adresu IP .

Węzeł multimediów

Centrum danych lub region węzła multimediów, z którym jest połączony klient. W przypadku węzłów multimediów opartych na chmurze będzie to ogólna nazwa regionu, np. „San Jose, USA”.

W przypadku węzłów multimediów opartych na sieci wideo będzie to mieć bardziej szczegółową nazwę, zgodną z nazwą klastra sieci wideo, która została udostępniona przez klienta.

Kod systemu

Co się stało z uczestnikiem podczas spotkania. Dostępne kody systemowe to:

 • Prowadzący rozłączył się — Prowadzący zakończył spotkanie dla wszystkich.

 • Użytkownik rozłączył się — uczestnik wcześniej opuścił spotkanie.

 • Limit czasu — uczestnik rozłączył się ze spotkaniem z powodu błędu połączenia sieciowego.

 • Opuść poczekalnię — Uczestnik czekał w poczekalni na rozpoczęcie spotkania przez prowadzącego.

 • Powrót do PSTN — Połączenie zwrotne z Edge Audio nie powiodło się, więc połączenie zwrotne przechodzi przez połączenie PSTN.

Telefon

Numer telefonu uczestnika.

Wybrany numer

Numer PSTN mostka konferencyjnego.

Transport audio

Typ sieci używany do przesyłania dźwięku. Prawidłowe wartości mogą być następujące: „UDP”, „TCP”, „xTLS”.


 

Może się to zmienić w trakcie spotkania, jednak zgłaszany jest tylko początkowy użyty transport.

Transport wideo

Typ sieci używany do przesyłania wideo. Prawidłowe wartości mogą być następujące: „UDP”, „TCP”, „xTLS”.


 

Może się to zmienić w trakcie spotkania, jednak zgłaszany jest tylko początkowy użyty transport.

Transport udostępniania

Typ sieci używany do przesyłania udziału ekranu lub aplikacji. Prawidłowe wartości mogą być następujące: „UDP”, „TCP”, „xTLS”.


 

Może się to zmienić w trakcie spotkania, jednak zgłaszany jest tylko początkowy użyty transport.

Kodek audio

(Wyślij) Format kodowania i dekodowania multimediów używany dla multimediów przesyłanych przez klienta. Należy pamiętać, że może się to zmienić z czasem podczas połączenia.

(Odbieranie) Format kodowania i dekodowania multimediów używany dla multimediów odebranych przez klienta.


 

Może się to zmienić w trakcie spotkania, jednak zgłaszany jest tylko początkowy używany kodek.

Kodek wideo

(Wyślij) Format kodowania i dekodowania multimediów używany dla multimediów przesyłanych przez klienta. Należy pamiętać, że może się to zmienić z czasem podczas połączenia.

(Odbieranie) Format kodowania i dekodowania multimediów używany dla multimediów odebranych przez klienta.


 

Może się to zmienić w trakcie spotkania, jednak zgłaszany jest tylko początkowy używany kodek.

Kodek udostępniania

(Odbieranie) Format kodowania i dekodowania multimediów używany dla multimediów odebranych przez klienta.


 

Może się to zmienić w trakcie spotkania, jednak zgłaszany jest tylko początkowy używany kodek.

Mikrofon

Nazwa marki i informacje o modelu mikrofonu używanego podczas spotkania.


 

Może się to zmienić w trakcie spotkania, jednak zgłaszany jest tylko początkowy używany mikrofon.

Głośnik

Nazwa marki i informacje o modelu prelegenta, który był używany podczas spotkania.


 

Może się to zmienić w trakcie spotkania, jednak zgłaszany jest tylko pierwszy użyty mówca.

Kamera

Nazwa marki i informacje o modelu kamery używanej podczas spotkania.


 

Może się to zmienić w trakcie spotkania, jednak zgłaszana jest tylko kamera użyta początkowa.

Eksportuj

W widoku spotkania lub uczestnika można wyeksportować informacje o spotkaniu w pliku JSON. Listę uczestników i szczegóły można również wyeksportować do pliku CSV .


 

Informacje prezentera i prowadzącego na karcie danych nie są uwzględniane w pliku JSON.

Karta Mapa

Widok mapy zapewnia wizualizację lokalizacji, z których uczestnicy dołączyli do spotkania, oraz centrów danych, z którymi się połączyli. Dzięki tym informacjom można określić, czy istnieje wzorzec dla uczestników, którzy mają problemy z jakością multimediów. Czy w niektórych obszarach uczestniczyli uczestnicy o niskiej jakości mediów, czy też było to konkretne centrum danych? Czy uczestnicy łączą się z najbardziej optymalnym centrum danych znajdującym się najbliżej ich obszaru? Czy uczestnik miał słabą jakość multimediów, ponieważ połączył się z centrum danych, które jest dalej od niego? Ten widok mapy może pomóc w znalezieniu możliwych odpowiedzi na te pytania, dzięki czemu można zawęzić problemy i proaktywnie określić, czy występuje problem, zanim dotknie on więcej użytkowników.


 

Widok mapy obsługuje do 500 uczestników i pokazuje tylko tych uczestników, którzy są na bieżącej stronie. Aby zobaczyć innych uczestników, możesz klikać strony.

Jeśli spotkanie ma więcej niż 500 uczestników, widok mapy nie będzie dostępny.

Liczba w kółku wskazuje, ilu uczestników dołączyło z tego obszaru. Najedź kursorem na lokalizację, aby zobaczyć imiona i nazwiska uczestników w tym obszarze, jakość ich multimediów oraz centrum danych, z którym się połączyli.

Uczestnicy o niskiej jakości mediów

Jeśli uczestnik osiągnie próg niskiej jakości multimediów przez trzy minuty bez przerwy lub łącznie przez pięć minut, okrąg staje się czerwony. Progi jakości mediów dla tej mapy są obliczane jako:

 • Słabe — Utrata pakietów przy odbiorze od końca do końca > 5% lub opóźnienie > 400 ms.

 • Dobrze — Wszystko inne.

Możesz kliknąć nazwę uczestnika, aby zobaczyć szczegóły dotyczące jakości multimediów podczas spotkania.

Uczestnicy o nieznanej lokalizacji

Uczestnicy, których lokalizacja jest nieznana, są umieszczani w kwadracie w lewym dolnym rogu mapy.


 

Obecnie uczestnicy, którzy dołączają do spotkania z klastrów sieci wideo, są wyświetlani jako nieznani.

Po wybraniu połączenia z listy otrzymasz informacje podobne do widoku spotkania, takie jak dane dotyczące jakości multimediów dla uczestników oraz karta audio, wideo, udostępnianie i szczegóły. Różnica polega na tym, że połączenia nie mają wskaźników KPI u góry i na karcie Mapa. Na prawym panelu można również znaleźć szczegółowe informacje o połączeniu, takie jak identyfikator sesji nawiązywania połączenia, data i godzina połączenia oraz inicjator połączenia.


 

Jeśli dodasz innego użytkownika do sesji Call on Webex , połączenie zmieni się w spotkanie z obszaru. Dane dotyczące rozwiązywania problemów ze spotkaniami z obszaru są takie same, jak w przypadku połączeń przy użyciu funkcji Zadzwoń w Webex.

Szczegóły połączeń

Tytuł

Opis

Identyfikator sesji połączenia

Unikalny identyfikator połączenia.

Data nawiązania połączenia

Data rozpoczęcia połączenia.

Godzina nawiązania połączenia

Godzina rozpoczęcia i zakończenia połączenia wyświetlana w strefie czasowej wybranej w widoku wyszukiwania.

Typ sesji

Typ wykonanego połączenia. Dostępne typy sesji to:

 • Zadzwoń w aplikacji Webex— gdy osoba dzwoniąca zadzwoni do kogoś przy użyciu Zadzwoń przez Webex (bez PSTN).

 • Połączenie konferencyjne — gdy osoba dzwoniąca doda więcej osób do połączenia w Webex , stanie się ono połączenie konferencyjne .

Uczestnicy

Liczba uczestników połączenia lub spotkań rozpoczętych z obszaru.

Nazwa dzwoniącego

Nazwa użytkownika, który rozpoczął połączenie.

Adres e-mail dzwoniącego

Adres e-mail użytkownika, który rozpoczął połączenie.

Audio

Typ używanego dźwięku.

Wideo

Jeśli wideo zostało włączone przez uczestnika, jest wyświetlane jako Tak. Jeśli wideo nie było w ogóle włączone, jest wyświetlane jako Nie.

Kliknij nazwę uczestnika, aby wyświetlić szczegółowe dane dotyczące jego klienta i urządzenia. Wszystkie informacje są aktualizowane co minutę. Dodatkowe informacje o sprzęcie i sieci uczestnika można znaleźć po prawej stronie.

Szczegóły uczestnika

 • Kliknij strzałkę w dół na dowolnym wykresie, aby go zwinąć.

 • Filtruj między wyświetlaniem szczegółów Wszystkie, Wysyłanie, Odbieranie lub Od końca do końca za pomocą menu rozwijanego w prawym rogu.

 • Odfiltruj średnie lub maksymalne opóźnienie każdego wykresu, klikając odpowiednie ikony.

 • Dane dotyczące jakości dźwięku, jakości wideo, jakości udostępniania, użycia CPU i użycia pamięci są aktualizowane co minutę dla trwających spotkań.


   

  Kliknij czerwone lub żółte segmenty linii, aby wyróżnić zaznaczenie za pomocą pionowego paska, a następnie umieść wskaźnik myszy nad każdą linią, aby wyświetlić wyskakujące okienko z rzeczywistą wartością i sygnaturą czasową każdego wykresu.

  • Jakość dźwięku — jakość sieciowa kanału audio dla tego uczestnika podczas spotkania.

  • Jakość wideo — jakość sieciowa kanału wideo dla tego uczestnika podczas całego spotkania.

  • Jakość udostępniania — jakość wszelkich treści udostępnianych podczas spotkania. Jakość udostępniania obejmuje informacje o sposobie wysyłania i odbierania treści.

  • Użycie CPU — Procent wykorzystania CPU przez komputer, z którym uczestnik dołączył do spotkania.

  • Użycie pamięci — procent pamięci wykorzystanej przez komputer uczestnika podczas spotkania.

Wskaźnik wyciszenia

Wyciszony Ikona wskazuje wyciszenie uczestnika podczas spotkania. Wskaźnik wyciszenia jest wyświetlany uczestnikom, którzy kliknęli przycisk wyciszenia w aplikacji klasycznej i mobilnej Webex Meetings , aplikacji klasycznej i mobilnej Webex App oraz na urządzeniach zarejestrowanych w chmurze. Jeśli uczestnik został wyciszony przez urządzenie zewnętrzne, takie jak mikrofon, wskaźnik wyciszenia nie jest wyświetlany.


 

Opcja Wycisz przy wejściu jest wyświetlana tylko dla uczestników, którzy dołączyli z aplikacji klasycznej i mobilnej Webex App.

Dostępne są następujące metryki jakości.

Tytuł

Opis

Opóźnienie (ms)

Opóźnienie to opóźnienie w dostarczaniu audio lub wideo podczas spotkania.

Utrata pakietów (%)

Utrata pakietów występuje, gdy występuje problem z transmisją pakietów danych, a niektóre pakiety są odrzucane, zanim zostaną odebrane przez uczestnika. Przechwycone typy utraconych pakietów to:

 • Od końca do końca — Utrata pakietów wysyłanych przez prelegenta z klienta Webex do klienta Webex uczestnika, przechwycona po odzyskaniu pakietu.

 • Wysyłanie — klient Webex uczestnika do chmury Webex .

 • Odbieranie — Webex Cloud do klienta Webex uczestnika.

Jitter (ms)

Zmiana opóźnienia odbieranych pakietów.

Szybkość transmisji bitów multimediów (kb/s)

Liczba bitów przetwarzanych na sekundę.

Szybkość klatek (kl./s)

Liczba ramek wyświetlanych w każdej sekundzie spotkania.

Rozdzielczość(p)

Liczba pikseli wyświetlanych na ekranie użytkownika w określonym czasie.

CPU systemu (%)

Łączny procent CPU używany przez wszystkie aplikacje. W systemie wielordzeniowym użycie CPU jest mierzone na wszystkich rdzeniach.

CPU aplikacji Webex (%)

Procent wykorzystania CPU przez aplikację Webex Meetings lub Webex App podczas spotkania. W systemie wielordzeniowym użycie CPU jest mierzone na wszystkich rdzeniach.

Pamięć systemowa (%)

Łączny procent pamięci używanej przez wszystkie aplikacje.

Pamięć aplikacji Webex (%)

Łączny procent pamięci zajętej przez aplikację Webex Meetings lub aplikację Webex App podczas spotkania.

Szczegóły dotyczące sprzętu i sieci

Panel Sprzęt i sieci zawiera informacje o konfiguracji uczestnika. Panel można zwinąć za pomocą przycisku przycisk.

Podobne informacje są dostępne dla aplikacji Webex Meetings Desktop, Webex App Desktop, Webex App for Android, Webex App for iPhone and iPad oraz urządzeń obsługujących chmurę. Webex Meetings dla urządzeń przenośnych, urządzeń lokalnych i urządzeń SIP innych firm będzie w przyszłości obsługiwana.


 

Szczegóły platformy, mikrofonu, głośnika i kamery nie są dostępne dla urządzeń obsługujących chmurę.

Dla użytkowników oddzwaniania i oddzwaniania dostępne są tylko informacje o numerze telefonu i mostku konferencyjnym.

Dla sieci PSTN: Dostępne są tylko numery telefonów lub informacje mostka konferencyjnego.

W poniższej tabeli przedstawiono dostępny sprzęt i dane sieciowe.

Tytuł

Opis

Klient

Typ i wersja aplikacji użytej do dołączenia do spotkania.

Lokalizacja

Wyszukiwanie geograficzne publicznego adresu IP .

Platforma

System operacyjny i wersja urządzenia użytego do dołączenia do spotkania. Możliwe wartości to „windows”, „mac”, „android”, „ios” i „linux”.

Dołącz z

Jeśli użytkownik dołączył do spotkania za pomocą przeglądarki, zostanie wyświetlony typ i wersja przeglądarki użyte do dołączenia do spotkania.

Połączenie

Typ połączenia sieciowego, którego klient używał do wymiany multimediów. Możliwe wartości to „wifi”, „ethernet”, „komórkowy” lub „nieznany”.


 

Nie jest to śledzone według typu nośnika. Jest możliwe (i stosunkowo często), że zmienia się to w trakcie spotkania.

Węzeł multimediów

Centrum danych lub region węzła multimediów, z którym jest połączony klient. W przypadku węzłów multimediów opartych na chmurze będzie to ogólna nazwa regionu, np. „San Jose, USA”.

W przypadku węzłów multimediów opartych na sieci wideo będzie to mieć bardziej szczegółową nazwę, zgodną z nazwą klastra sieci wideo, która została udostępniona przez klienta.

Lokalny adres IP

Lokalny adres IP klienta interfejsu sieciowego używanego do przesyłania multimediów. Adresy IP są częściowo maskowane, aby zachować osobistą tożsamość użytkowników.

Publiczny adres IP

Jest to publiczny adres IP klienta widziany przez serwery multimediów. Adresy IP są częściowo maskowane, aby zachować osobistą tożsamość użytkowników.

Transport audio

Typ sieci używany do przesyłania dźwięku. Prawidłowe wartości mogą być następujące: „UDP”, „TCP”, „xTLS”.


 

Może się to zmienić w trakcie spotkania, jednak zgłaszany jest tylko początkowy użyty transport.

Transport wideo

Typ sieci używany do przesyłania wideo. Prawidłowe wartości mogą być następujące: „UDP”, „TCP”, „xTLS”.


 

Może się to zmienić w trakcie spotkania, jednak zgłaszany jest tylko początkowy użyty transport.

Transport udostępniania

Typ sieci używany do przesyłania udziału ekranu lub aplikacji. Prawidłowe wartości mogą być następujące: „UDP”, „TCP”, „xTLS”.


 

Może się to zmienić w trakcie spotkania, jednak zgłaszany jest tylko początkowy użyty transport.

Kodek audio

(Wysyłanie) Format kodowania i dekodowania multimediów używany dla multimediów przesyłanych przez klienta. Należy pamiętać, że może się to zmienić z czasem podczas połączenia.

(Odbieranie) Format kodowania i dekodowania multimediów używany dla multimediów odbieranych przez klienta.


 

Może się to zmienić w trakcie spotkania, jednak zgłaszany jest tylko początkowy używany kodek.

Kodek wideo

(Wysyłanie) Format kodowania i dekodowania multimediów używany dla multimediów przesyłanych przez klienta. Należy pamiętać, że może się to zmienić z czasem podczas połączenia.

(Odbieranie) Format kodowania i dekodowania multimediów używany dla multimediów odbieranych przez klienta.


 

Może się to zmienić w trakcie spotkania. Zgłaszany jest tylko początkowy używany kodek.

Kodek udostępniania

(Odbieranie) Format kodowania i dekodowania multimediów używany dla multimediów odbieranych przez klienta.


 

Może się to zmienić w trakcie spotkania. Zgłaszany jest tylko początkowy używany kodek.

Mikrofon

Nazwa marki i informacje o modelu mikrofonu używanego podczas spotkania.


 

Może się to zmienić w trakcie spotkania. Zgłaszany jest tylko początkowy używany kodek.

Głośnik

Nazwa marki i informacje o modelu prelegenta, który był używany podczas spotkania.


 

Może się to zmienić w trakcie spotkania. Zgłaszany jest tylko pierwszy używany głośnik.

Kamera

Nazwa marki i informacje o modelu kamery używanej podczas spotkania.


 

Może się to zmienić w trakcie spotkania. Zgłaszana jest tylko pierwsza używana kamera.

Usuwanie hałasu

To pole pokazuje, czy uczestnik używał usuwanie szumów funkcja. Jeśli zastosowano usuwanie szumów, można zobaczyć, jak długo było włączone.

Wirtualne tło

To pole pokazuje, czy uczestnik używał wirtualne tło .

Karta Live Meetings zawiera wszystkie spotkania, które obecnie trwają w Twojej organizacji. Można użyć tych informacji, aby aktywnie wykrywać problemy z siecią, zanim staną się powszechne, lub pomóc w zdiagnozowaniu przyczyny wszelkich problemów z siecią. Dane są automatycznie aktualizowane co 10 minut. Data ostatniej aktualizacji danych jest widoczna obok przycisku Eksportuj jako JSON.

Domyślnie strona pokazuje spotkania na żywo dla wszystkich witryn w organizacji Control Hub. Jeśli masz wiele witryn, możesz użyć menu rozwijanego, aby wybrać konkretną witrynę.

Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)

Wskaźniki KPI są dostępne u góry strony, aby pokazać liczbę spotkań na żywo oraz liczbę spotkań i uczestników, którzy mają dobrą sieć. Możesz użyć tych wskaźników KPI jako mierzalnych danych, aby sprawdzić, czy ostatnio wystąpiły jakieś problemy z siecią. Dostępne kluczowe wskaźniki wydajności to:

 • Łączna liczba spotkań na żywo — liczba trwających spotkań.

 • Łączna liczba uczestników na żywo — liczba uczestników aktualnie uczestniczących w spotkaniach.

 • Spotkania z dobrą siecią — Liczba spotkań, które są na poziomie lub powyżej progu dobrej jakości sieci. Jakość jest uznawana za dobrą, jeśli utrata pakietów była mniejsza lub równa 5%, a opóźnienie było mniejsze lub równe 400 ms. Spotkania są liczone jako niska jakość, jeśli co najmniej jeden uczestnik miał niską jakość dźwięku lub obrazu w ciągu ostatnich 15 minut.

 • Uczestnicy z dobrą siecią — Liczba uczestników, którzy osiągnęli lub przewyższają próg dobrej jakości sieci. Jakość jest uznawana za dobrą, jeśli utrata pakietów była mniejsza lub równa 5%, a opóźnienie było mniejsze lub równe 400 ms. Uczestnicy są liczeni jako uczestnicy o niskiej jakości, jeśli podczas spotkania mieli trzy minuty z rzędu lub pięć minut o niskiej jakości dźwięku lub obrazu.

Mapa spotkań na żywo

Ta mapa przedstawia ogólny rozkład geograficzny spotkań na żywo. Możesz najechać kursorem na każdy krąg, aby zobaczyć więcej danych o lokalizacji, takich jak liczba uczestników, spotkania i spotkania o niskiej jakości. Można również wybrać centra danych, z którymi są połączeni uczestnicy w lokalizacji. Nazwy centrów danych są skrócone. Rozmiar okręgu zależy od liczby uczestników, a kolor — od liczby spotkań o niskiej jakości w danej lokalizacji.


 

Jeśli masz rolę Zaawansowane rozwiązywanie problemów, możesz kliknąć liczbę obok spotkań o niskiej jakości po najechaniu kursorem na lokalizację, aby filtrować tabelę spotkań na żywo według spotkań o niskiej jakości z tej lokalizacji.

Wydajność sieci

Ten wykres przedstawia trend opóźnienia i utraty pakietów doświadczanych przez uczestników podczas trwających spotkań. Można przełączać się między danymi audio i wideo. Możesz również dostosować suwak, aby zobaczyć, jaki był 95. percentyl w okresie 24-godzinnym.

IP według wydajności sieci

Ten wykres przedstawia podział adresów IP i jakość sieci uczestników, którzy połączyli się z tymi adresami IP . Adresy IP są częściowo maskowane, aby zachować osobistą tożsamość użytkowników. Możesz użyć tego wykresu, aby sprawdzić, czy określona lokalizacja lub dostawca usług ma większą liczbę spotkań o niskiej jakości niż przeciętna, i od tego momentu rozpocząć rozwiązywanie problemów.

Najedź kursorem na czerwony pasek, aby zobaczyć liczbę, procent i lokalizację spotkań o niskiej jakości z tego adresu IP . Umieść wskaźnik myszy na zielonym pasku, aby zobaczyć ten sam podział spotkań dobrej jakości z tego adresu IP .

Tabela wyszukiwania spotkań na żywo

Jeśli jesteś pełnoprawnym administratorem, administratorem z uprawnieniami tylko do odczytu lub administratorem pomocy technicznej z rolą zaawansowanego dostępu do rozwiązywania problemów, masz dostęp do tabeli zawierającej wszystkie trwające spotkania. Użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać określone spotkania lub szybko filtrować uczestników, korzystając z innych wykresów.

Na przykład, jeśli zauważysz lokalizację z dużą liczbą spotkań o niskiej jakości na mapie spotkań na żywo, możesz najechać kursorem na tę lokalizację i kliknąć liczbę obok Liczba spotkań o niskiej jakości . Spowoduje to odfiltrowanie tabeli, aby wyświetlić tylko spotkania, w których uczestniczą ci uczestnicy.

Innym przykładem jest wykres wydajności IP według sieci. Jeśli najedziesz kursorem na czerwony pasek i klikniesz liczbę słabych połączeń, spowoduje to odfiltrowanie tabeli, aby wyświetlić tylko spotkania, w których uczestnicy nawiązali połączenie z tym adresem IP .

Wybrane filtry są wyświetlane przed polem wyszukiwania, które można usunąć, klikając X.

Aby zapewnić dobre wrażenia podczas spotkania lub połączenia Webex , kluczowym wymogiem jest dobra jakość obrazu i dźwięku. Na jakość multimediów podczas spotkania może wpływać kilka czynników, takich jak środowisko, sprzęt lub sieć. Aby uzyskać bardziej szczegółowe wyjaśnienie, jak działa rozwiązywanie problemów, zobacz Rozwiązywanie problemów ze Webex Meetings .