Wybierz, kiedy wysyłać rozmówców do poczty głosowej

Możesz ustawić, kiedy chcesz przekierować rozmówców na pocztę głosową. Na przykład możesz chcieć wysyłać wszystkie połączenia na pocztę głosową, gdy wiesz, że będziesz poza biurem i nie będziesz odbierać połączeń telefonicznych.

1

Iść do https://settings.webex.com i wybierz Połączenia z Webex.

2

Od Dzwonienie do portalu użytkownika, Kliknij Poczta głosowa.

3

Kliknij Ustawienia poczty głosowej.

4

Wybierz, kiedy Twoja poczta głosowa ma być aktywna:

 • Wysyłaj wszystkie połączenia do poczty głosowej
 • Gdy zajęty, wysyłaj połączenia na pocztę głosową
 • Wysyłaj nieodebrane połączenia na pocztę głosową
5

Kliknij opcję Zapisz.

Wybierz, gdzie przechowywać pocztę głosową i faksy

Możesz wybrać, gdzie chcesz przechowywać pocztę głosową i faksy — w Dzwonienie do portalu użytkownika lub na określony adres e-mail jako plik .tiff.

1

Iść do https://settings.webex.com i wybierz Połączenia z Webex.

2

Od Dzwonienie do portalu użytkownika, Kliknij Poczta głosowa.

3

Kliknij Ustawienia poczty głosowej.

4

Obok Przechowywanie wiadomości, użyj menu rozwijanego, aby wybrać miejsce przechowywania wiadomości:

 • Użyj systemowej skrzynki pocztowej
 • Użyj zewnętrznej skrzynki pocztowej—Za pomocą tej opcji wprowadź adres e-mail, aby wysyłać wiadomości głosowe i faksy. Jeśli wybierzesz tę opcję, poczta głosowa i faksy nie będą już dostępne w Dzwonienie do portalu użytkownika.
5

Włącz wskaźnik wiadomości oczekującej na telefonie stacjonarnym, zaznaczając pole obok Użyj wskaźnika oczekującej wiadomości telefonicznej.

6

Kliknij opcję Zapisz.

Włącz powiadomienia poczty głosowej

1

Iść do https://settings.webex.com i wybierz Połączenia z Webex.

2

Od Dzwonienie do portalu użytkownika, Kliknij Poczta głosowa.

3

Kliknij Ustawienia poczty głosowej.

4

Włącz Powiadomienia.

5

Aby otrzymywać powiadomienia SMS, wybierz Powiadamiaj mnie przez SMS o otrzymaniu nowych wiadomości głosowych.

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, wprowadź numer telefonu i usługodawcę.

6

Aby otrzymywać powiadomienia e-mail, wybierz Powiadamiaj mnie przez e-mail o otrzymaniu nowej wiadomości głosowej.

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, wprowadź adres e-mail, na który będą wysyłane powiadomienia.

7

Aby wysłać na adres e-mail z załączoną wiadomością, zaznacz pole obok next Dołącz nowe wiadomości głosowe i wyślij przez e-mail.

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, wprowadź adres e-mail, na który mają być wysyłane powiadomienia i załączone wiadomości.

8

Kliknij opcję Zapisz.

Zezwalaj dzwoniącym na przełączenie z powitania w poczcie głosowej

Możesz zezwolić dzwoniącym na naciśnięcie 0 i przekierowanie na inny, wybrany przez Ciebie numer telefonu, gdy dotrą do powitania w poczcie głosowej.


Jeśli ta funkcja jest włączona, nagraj powitanie w poczcie głosowej z odpowiednią wskazówką dla dzwoniącego. Na przykład „Aby skontaktować się z moim asystentem, naciśnij 0”.

1

Iść do https://settings.webex.com i wybierz Połączenia z Webex.

2

Od Dzwonienie do portalu użytkownika, Kliknij Poczta głosowa.

3

Kliknij Ustawienia poczty głosowej.

4

Włącz Naciśnij „0”, aby przenieść do.

5

Wprowadź numer telefonu, na który chcesz przekazywać połączenia.

6

Kliknij opcję Zapisz.

Skonfiguruj powitania w poczcie głosowej

Powitanie w poczcie głosowej to wiadomość, którą usłyszą dzwoniący, gdy dotrą do Twojej poczty głosowej. Istnieją dwa rodzaje powitań w poczcie głosowej — Zajęty i Brak odpowiedzi. Powitanie „Zajęty” jest odtwarzane, gdy prowadzisz inną rozmowę i nie masz połączenia oczekującego, a powitanie „Brak odpowiedzi” jest odtwarzane, gdy nie odbierasz połączenia.

Możesz skonfigurować powitania poczty głosowej i zarządzać nimi w Dzwonienie do portalu użytkownika.

1

Iść do https://settings.webex.com i wybierz Połączenia z Webex.

2

Od Dzwonienie do portalu użytkownika, Kliknij Poczta głosowa.

3

Kliknij Ustawienia poczty głosowej.

4

Przewiń do Pozdrowienia.

5

Ustaw liczbę dzwonków, którą mają usłyszeć rozmówcy, zanim usłyszą powitanie w poczcie głosowej.

6

Wybierz zajęte powitanie z menu rozwijanego obok Jeśli zajęty, użyj powitania od:

 • System— Odtwarza domyślne powitanie systemowe.
 • Osobisty— Jeśli ta opcja jest zaznaczona, wybierz plik do przesłania.

   

  Powitania można nagrać, wybierając opcję Voice Portal (naciskając przycisk wiadomości na telefonie IP) i wprowadzając hasło Voice Portal.

7

Wybierz powitanie bez odpowiedzi z menu rozwijanego obok Jeśli brak odpowiedzi, użyj powitania od:

 • System— Odtwarza domyślne powitanie systemowe.
 • Osobisty— Jeśli ta opcja jest zaznaczona, wybierz plik do przesłania.

   

  Powitania można nagrać, wybierając opcję Voice Portal (naciskając przycisk wiadomości na telefonie IP) i wprowadzając hasło Voice Portal.

8

Kliknij opcję Zapisz.