Chyba: Nie je možné kontaktovať službu Webex. Pripojenie systému môže blokovať brána firewall.' pri aktivácii Webex Board

 

Dosku, miestnosť alebo stolové zariadenie Cisco Webex so systémom RoomOS môžete nakonfigurovať na používanie servera Proxy pre prenos HTTPS a WebSocket. Ak proxy server vyžaduje overenie a vy nezadáte používateľské meno/heslo alebo zadáte nesprávne používateľské meno/heslo, vaše zariadenie sa nebude môcť pripojiť k internetu.

Ak vaše zariadenie ešte nebolo aktivované, zobrazí sa správa „Nie je možné kontaktovať službu Webex. Pripojenie systému môže blokovať brána firewall“ sa zobrazí pod aktivačným kódom:
Obrázok pridaný používateľom

Ak už bolo vaše zariadenie aktivované, zobrazí sa správa „Offline – žiadne internetové pripojenie?“ sa zobrazí v ponuke problémov a diagnostiky:
Obrázok pridaný používateľom

Správy denníka – Zlyhanie servera proxy z dôvodu 407 Vyžaduje sa overenie: