Opcije grupnog uvoza i izvoza korisnika

Možete istovremeno dodati ili izmeniti više korisničkih naloga pomoću datoteke unakrsne tabele u formatu vrednosti razdvojenih zarezima (CSV).

Opciju

Opis

Uvoz

Kada izaberete datoteku .csv, kliknite na ovo dugme da biste otpremili datoteku u administraciju Webex lokacije. Administracija Webex lokacije koristi informacije u datoteci za kreiranje korisničkih naloga.

Izvezi

Kliknite na ovo dugme da biste izvezli korisnike iz administracije Webex lokacije. Dobijate obaveštenje putem e-pošte kada se zahtev dovrši.

Izvezi samo aktivne korisnike

Kliknite na ovo dugme da biste izvezli samo aktivne korisnike iz administracije Webex lokacije. Dobijate obaveštenje putem e-pošte kada se zahtev dovrši.

Izvezi samo neaktivne korisnike

Kliknite na ovo dugme da biste izvezli samo neaktivne korisnike iz administracije Webex lokacije. Dobijate obaveštenje putem e-pošte kada se zahtev dovrši.

Podrška telefonskim brojevima E.164 formata u izveštajima

Proverite ovo polje da biste izvezli telefonske brojeve kao [+][country code][phone number with area code], npr. +11231234567.


 

Kada proverite ovo polje, PhoneCntry i PhoneLocal kolone se uklanjaju i zamenjuju sa PhoneNumber.

Prekidaj

Kliknite na ovo dugme da biste završili posao uvoza ili izvoza.

Dodavanje ili uređivanje više korisničkih naloga

Možete da uvezete CSV (vrednosti razdvojene zarezima) sa novim informacijama o nalogu koje treba dodati ili da istovremeno uredite više korisničkih naloga. Informacije o korisničkom nalogu izvozite u CSV datoteku, a zatim koristite program za unakrsne tabele kao što je Microsoft Excel da biste dodali ili uredili informacije. Kada dovršite sve promene, Uvezite CSV datoteku nazad u Webex.


  • Ako nepravilno navedete neke korisničke naloge, administracija Webex lokacije ne može da kreira te naloge. Administracija Webex lokacije generiše listu naloga koje nije mogla da kreira i izazove za svaku grešku.

  • Nakon otpremanja CSV datoteke, informacije možete promeniti uređivanjem naloga u administraciji lokacije.

  • Ako kreirate nove korisnike kroz proces uvoza, možete da koristite "****" da biste generisali novu nasumičnu lozinku ili koristili važeću lozinku. Lozinke moraju da zadovoljavaju kriterijume lozinke i opcije lozinke navedene u postavkama lokacije. Polje lozinke ne možete ostaviti prazno. Ako koristite "****", korisnici moraju da promene nasumičnu lozinku kada se prvi put prijave.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i posetite lokaciju "Korisnici > uvoz/izvoz korisnika" . Zatim kliknite na dugme Izvezi.


 

Da biste izvezli telefonske brojeve u formatu E.164, u izveštajima proverite telefonske brojeve podrške u E.164 formatu.

Stranica se osvežava porukom da je primljen zahtev za grupni izvoz. Dobijate obaveštenje putem e-pošte kada se zahtev dovrši.

2

Kliknite na dugme Uredu .

Stranica se osvežava da bi se prikažeo status vašeg izvoznog posla i broj zahteva za posao. Izvoz možete zaustaviti tako što ćete izabrati stavku Obustavi.

3

Na stranici "Uvezi/izvezi korisnike" ili u obaveštenju putem e-pošte izaberite stavku Preuzmi izvezenu csv datoteku, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

4

Krećite se do lokacije na kojoj želite da sačuvate datoteku, unesite ime datoteke, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

5

Kada se preuzimanje dovrši, u prozoru Preuzimanje CSV datoteke izaberite stavku Zatvori prozor. Za uređivanje datoteke koristite program za unakrsne tabele, kao što je Microsoft Excel.


 

Microsoft Excel uklanja vodeće nule iz svih kodova brojeva kada otvorite ili sačuvate CSV datoteku. Uputstva za zaobilazno rešenje potražite u odeljkima "Otvaranje CSV datoteke" u programu Microsoft Excel i Čuvanje vodećih nula i čuvanje CSV datoteke u programu Microsoft Excel i čuvanje odeljaka "Vodeće nule".

6

Na stranici Uvezi/izvezi korisnike kliknite na dugme Uvezi.

7

Kliknite na dugme Potraži ,dođite do CSV datoteke, a zatim kliknite na dugme Otvori.

8

Izaberite tip znaka razgraničavanja, a zatim kliknite na dugme Uvezi.

9

Pažljivo pregledajte informacije u tabeli da biste proverili da li ste ih ispravno naveli, a zatim kliknite na dugme U redu.

Dobijate obaveštenje putem e-pošte kada se zahtev dovrši. Kliknite na vezu u e-poruci sa obaveštenjem i pažljivo pregledajte i proverite informacije. Ako administracija Webex lokacije prijavi greške, preuzmite datoteku na računar, ispravite greške, izbrišite poslednju kolonu, označenu sa "Komentari", azatim ponovo uvezite datoteku.

Otvaranje CSV datoteke u programu Microsoft Excel i zadrži vodeće nule

1

Otvorite novu, praznu Excel radnu svesku i izaberite karticu "Podaci".

2

U kategoriji Izbor spoljnih podataka izaberite stavku Iz teksta.

3

Potražite lokaciju CSV datoteke, izaberite datoteku, a zatim kliknite na dugme Uvezi.

4

U okviru Originalni tippodataka izaberite razgraničeno, a zatim kliknite na dugme Dalje .

5

U okviru Znak razgraničavanjaproveritekarticu , a zatim kliknite na dugme Dalje.

6

U okviru Format podatakakolone odaberite stavku Tekst.

7

U okviru Pregledpodataka izaberite sve kolone.


 

Izaberite prvu kolonu, držite pritisnut taster Shift , azatim kliknite na poslednju kolonu.

8

Kliknite na dugme Završi.

9

U prozoru Uvoz podataka odaberite gde želite da smestite podatke, a zatim kliknite na dugme U redu.

Čuvanje CSV datoteke u programu Microsoft Excel i čuvanje vodećih nula

1

Kada je CSV datoteka otvorena u programu Excel, izaberite ćeliju ili opseg ćelija koje želite da oblikujete.

2

Izaberite karticu Početak.

3

U grupi Broj kliknite na ikonu "Format broja ( )Oblikuj ćelije: Slika broja" .

4

U prozoru Oblikovanje ćelija izaberite karticu Broj, a zatim sa liste kategorija izaberite stavku Prilagođeno.

5

U polje Tip unesite format broja, kao što je 000-000-0000 za telefonski broj.

6

Kliknite na dugme U redu.

7

Izaberite karticu Datoteka, izaberite stavku Sačuvaj kao ,izaberite lokaciju za čuvanje CSV datoteke, a zatim u prozoru Sačuvaj kao kliknite na dugme Sačuvaj .

Status uvoza ili izvoza

Za grupu uvoza ili izvoza može biti potrebno znatno vremena. Postoji stranica rezimea izvoza i uvoza koja prikazuje status uvoza ili izvoza. Grupne obrade se stižu u red i pokreću se otprilike svakih 5 minuta. Stranica se prikazuje nakon što je izabrana komanda za izvoz ili uvoz, a odabrana je datoteka. Da biste osvežili stranicu statusa, na traci za navigaciju izaberite vezu "Uvezi/izvezi korisnike". Kada se posao izvoza završi, statusna stranica prikazuje vezu za preuzimanje izvezene datoteke. Osoba koja je zahtevala grupnu obradu dobija e-poruku kada se posao dovrši. Poruka ima nekoliko važnih informacija:

  • Poruka da je zahtev za izvoz ili uvoz dovršen.

  • Rezime rezultata

  • Veza za preuzimanje stvarne uvezene ili izvezene CSV datoteke, ako je bila uspešna.

  • Veza za prikaz evidencije grešaka, ako postoji, za posao.


  • Ako je zahtev za izvoz ili uvoz dovršen, ali izvezena CSV datoteka ili datoteka evidencije grešaka nisu spremni, poruka vas obaveštava da datoteka nije završena preuzimanjem. Veza za preuzimanje se ne pojavljuje dok datoteka ne bude spremna.

  • Grupni uvoz i izvoz možda neće biti dovršeni redosledom kojim su pokrenuti.