Greška: 'Domen ovog korisnika nije dostupan za konverziju'

Greška: Domen ovog korisnika nije dostupan za konverziju

Nije moguće preseliti korisnike potrošača u novu org.

Ako dolazi do greške "Domen ovog korisnika nije dostupan za konverziju" prilikom pokušaja migriranja korisnika potrošača u novu Org, pokušajte sledeće da rešite problem:
 

Napomena: Ovo je najverovatnije uzrok greške. Pokušajte sa gorenavedenom korakom koji bi u većini slučajeva trebalo da reši problem. Ako problem potraje, nastavite sa rešavanjem problema sa dolenavedetim koracima.
Da li je ovaj članak bio koristan?