Greška: 'Korisnički nalog za korisničko ime ili e-adresu već postoji' prilikom prijavljivanja za host nalog

Greška: 'Korisnički nalog za korisničko ime ili e-adresu već postoji' prilikom prijavljivanja za nalog domaćina.

Domaćin ne može da se prijavi zbog problema sa statusom njihovog naloga.

Domaćin ne može da koristi pomoć za prijavljivanje da bi preuzeo lozinku za postojeći nalog domaćina.

Host se nedavno prijavio za nalog domaćina, ali ne može da se prijavi.


Izazvati:

Mogući su uzroci ovog problema:

  • Aktiviranje neobrađenog naloga domaćina možda nije automatsko i mora ga odobriti administrator Webex lokacije u vašoj kompaniji.
  • Vaš nalog je nedavno deaktiviran, automatski putem nenakorišavanje ili ručno od strane administratora lokacije vašeg preduzeća.
Rešenje:

Da biste rešili bilo koji od gorenavedenih uzroka za ovaj problem, moraćete da se obratite administratoru Webex lokacije vašeg preduzeća da biste izmenili ili kreirali nalog. Obratite se Webex menadžeru za uspeh klijenta za pomoć u pronalaženju i kontaktiranju odgovarajuće strane.

Pogledajte sledeće:

(IT odeljenje vašeg preduzeća takođe može imati vidljivost na Webex nalogu ili će moći da vas uputi administratoru lokacije.)

Da li je ovaj članak bio koristan?