Koje informacije treba da obezbedim kada imam problema sa audio konferencijom?

Koje informacije treba da pružim kada imam problema sa audio konferencijom?

Koje informacije su Webexu potrebne za istraživanje problema sa telekonferencijom?

Šta je potrebno da obezbedim kada prijavim problem sa audio konferencijom?Rešenje:

Da biste pomogli u istraživanju audio problema, navedite sledeće informacije:

 • Da li ste bili na sastanku na mreži sa integrisanom audio konferencijom ili ste se pridružili samo audio konferenciji?
 • Šta je tačno poruka o grešci čula ili su simptomi osetili?
 • Da li je bilo problema u delu sa podacima na sastanku na mreži?
 • Sa kojih telefonskih brojeva ste birali?
 • Ko je vaš pružalac telefonskih usluga? (npr. AT&T, Sprint itd.)
 • Koji tip telefonskog ili audio hardvera ste koristili? (npr. IP telefon, standardni fiksni telefon, Mobilni, Slušalice, slušalice itd...) Ako se pridružite mobilnom telefonu, navedite model telefona.
 • Odakle si se pridruћio? Navedite grad i zemlju ili državu.
 • Kako ste se povezali sa audio konferencijom? (npr. Pozvan, primljen poziv nazad, pridružen pomoću VoIP-a)
  • Ako ste se pozvali:
   • Koji broj telefona ste pozvali, ukljuиujuжi pozivni broj zemlje?
   • Da li je ova putarina bila besplatna?
  • Ako ste ponovo koristili poziv:
   • Koji broj telefona ste uneli da biste primili poziv?
  • Ako ste koristili VoIP (Poveži se pomoću računara):
   • Koji tip Internet veze imate? (npr. T1, kablovski modem, Wi-Fi)
   • Ko je vaš dobavljač Internet usluga (ISP)? (npr. Comcast, Time Warner, AT&T)
   • Da li ste na ožičenoj ili bežičnoj vezi?
 • Koji je konkretan datum i vreme kada je došlo do problema? Navedite svoju vremensku zonu.
 • Koji je broj sastanka ili pristupni kodovi zahvaćenog sastanka?
 • Ako je veza prekinuta, da li ste uspeli ponovo da se povežete?
 • Kada dolazi do problema? (npr. prilikom biranja broja, prilikom unošenja broja/pristupnog koda)
 • Da li problem doživljava domaćin ili učesnici?
  • Ako je HOST, koje je vaše korisničko ime?
  • Ako je ATTENDEE, koja je vaša email adresa?
 • Koliko je učesnika iskusilo ovo pitanje?
 • Da li koristite korporativni telefon (PBX) ili stambenu telefonsku liniju?
 • Da li ste iskusili ovaj konkretan problem pre ovog pojavljivanja?

Da li je ovaj članak bio koristan?