Vilken Information behöver jag att ge när jag har ljud konferens problem?

Vilken information behöver jag att tillhandahålla när jag har problem med ljudkonferens?

Vilken information behöver Webex att utreda problem med telekonferens?

Vad behöver jag att tillhandahålla när jag rapporterar ett problem med ljudkonferens?Lösning:

För att utreda problem med ljud kan du ange följande information:

 • Var du i ett online-möte med integrerad ljudkonferens eller du ansluter till en ljudkonferens endast?
 • Vad var det exakta felmeddelandet du hörs eller symtom upplevde?
 • Fanns några problem i datadelen av online-möte?
 • Vilka telefonnummer du ringer från?
 • Vem är din tjänsteleverantör för telefon? (t.ex. AT & T, Sprint, etc.)
 • Vilken typ av telefon- eller ljud maskinvara har du använda? (t.ex. IP-telefon, standard en fast, mobil, telefonlur, headset, etc...) Om du deltar från en mobiltelefon, ange telefonmodell.
 • Var du att delta från? Ange ort och land eller region.
 • Hur du att ansluta till den ljudkonferens? (e.g. ringde upp, mottagna samtal tillbaka, Förenade med internettelefoni (VoIP}
  • Om du ringde upp:
   • Vilket telefonnummer du ringer, inklusive landskod?
   • Var den här avgiftsbelagt eller avgiftsfritt?
  • Om du använde ringas upp:
   • Vilket telefonnummer har du ställt in för att ta emot samtalet?
  • Om du har använt internettelefoni (VoIP) (Anslut via datorn):
   • Vilken typ av Internet-anslutning har du? (t.ex. T1, kabelmodem, Wi-Fi)
   • Vem är din tjänsteleverantör (ISP)? (t.ex. Comcast, Time Warner, AT & T)
   • Har du en trådbunden eller en trådlös anslutning?
 • Vad är specifikt datum och tid då problemet inträffade? Ange din tidszon.
 • Vad är mötesnummer eller åtkomstkod för värdar av påverkade mötet?
 • Om du kopplas bort, var du återansluta?
 • När inträffar problemet? (t.ex. När uppringning, när du anger mötesnummer / åtkomst kod)
 • Är problemet erfarna av värden eller av deltagare?
  • Om värden, vad är ditt användarnamn?
  • Om deltagare, vad är din e-postadress?
 • Hur många deltagare upplevde problemet?
 • Använder du en företagets telefon (PBX) eller en bostad telefonlinje?
 • Har du upplevt detta specifikt problem innan m? tet St?

Var den här artikeln användbar?