Greška: 'Informacije o opozivu bezbednosnog certifikata za ovu lokaciju nisu dostupne.' kada pristupate Webex lokaciji

Greška: 'Informacije o opozivu bezbednosnog certifikata za ovu lokaciju nisu dostupne.' kada pristupate Webex lokaciji.

Greška: 'Informacije o opozivu bezbednosnog certifikata za ovu lokaciju nisu dostupne.' kada pristupate Webex lokaciji pomoću programa Internet Explorer.


Rešenje:

Sledite dolenavedene korake da biste rešili problem:
 

Za Internet Explorer:

 1. Pokrenite Internet Explorer.
 2. Idite u meni "Alatke", a zatim izaberite stavku Internet opcije.
  • Napomena: Ako ne vidite meni "Alatke", pritisnite tastere Alt + T na tastaturi.
    
 3. Idite na karticu "Više opcija".
 4. Pomerite se nadole do odeljka "Bezbednost".
 5. Proverite polje TLS 1.2, a zatim kliknite na dugme U redu.
 6. Izađite iz svih instanci programa Internet Explorer, a zatim otvorite novu kopiju da bi promene stupile na snagu.

Za Google Chrome:

 1. Pokrenite Google Chrome.
 2. Pritisnite tastere Alt+F na tastaturi i izaberite stavku Postavke.
 3. Pomerite se nadole i izaberite stavku Više opcija.
 4. Pomerite se nadole do odeljka Mreža i kliknite na dugme Promeni postavke proxy servera...
 5. Izaberite karticu Više opcija.
 6. Pomerite se nadole do kategorije bezbednosti, ručno proverite izbor u polju za opciju Koristi TLS 1.2.
 7. Kliknite na dugme U redu.

Da li je ovaj članak bio koristan?