Greška: „Informacije o opozivu za bezbednosni sertifikat za ovu lokaciju nisu dostupne.“ prilikom pristupanja Webex lokaciji

Greška: „Informacije o opozivu za bezbednosni sertifikat za ovu lokaciju nisu dostupne.“ prilikom pristupanja Webex lokaciji.


Rešenje:

Da biste rešili problem, pratite korake u nastavku:

Za Google Chrome:

  1. Pokrenite Google Chrome.
  2. Pritisnite Alt+F na tastaturi i izaberite Podešavanja.
  3. Pomerite se nadole i izaberite Napredno.
  4. Pomerite se nadole do odeljka Mreža i kliknite na Promeni podešavanja proksija...
  5. Izaberite karticu Napredno.
  6. Pomerite se nadole do kategorije za bezbednost, ručno potvrdite okvir opcije za Koristi se TLS 1.2.
  7. Kliknite na U redu.

Da li je ovaj članak bio koristan?