Dodeli Webex Go uređaj korisniku - partner/administrator

Preduslovi:

 • Korisnik treba da ima Webex Pozivanje profesionalne licence

 • Korisnik bi trebalo da je na lokaciji u SAD

 1. Iz prikaza klijenta u programu https://admin.webex.comidite na stavku "Korisnici ".

 2. Izaberite korisnika za kojeg želite da generišete aktivacioni kôd.

 3. Pomerite se nadole do uređaja i kliknite na ...

 4. Izaberite dodaj Webex Go uređaj.

 5. Na stranici "Dodavanje Webex Go uređaja " izaberite ID pretplate i broj telefona sa njihove padajuće liste.


  ID pretplate treba da bude izabran samo ako postoji više pretplata sa Webex Go licencama.


  Telefonski broj treba izabrati samo ako korisnik nema dodeljeni primarni broj.

 6. Kôd za aktivaciju zajedno sa uputstvima za omogućavanje uređaja biće poslat direktno korisniku e-poštom.


  Kôd za aktivaciju jedinstvene upotrebe ističe posle 90 dana.


  Ako su postavke organizacije podešene tako da suzbijaju e-poruke, imate mogućnost da kopirate, pošaljete e-poruku ili odštampate alfanumerički aktivacioni kôd i pošaljete ga korisniku.

Hoćeš da vidiš kako se to radi? Pogledajte ovu video demonstraciju o tome kako da dodate Webex Go korisnicima u kontrolnom čvorištu.

Preduslovi:

 • Korisnik treba da ima Webex Pozivanje profesionalne licence

 • Korisnik bi trebalo da je na lokaciji u SAD

 1. Iz prikaza kupca unutra https://admin.webex.com, idite na stavku Uređaji .

 2. Kliknite na dugme Dodaj uređaji izaberite opciju "Postojeći korisnik".

 3. Potražite korisnika kojem želite da dodelite uređaj, a zatim kliknite na dugme Dalje .

 4. Izaberite Webex Go uređaj.

 5. Kôd za aktivaciju zajedno sa uputstvima za omogućavanje uređaja biće poslat direktno korisniku e-poštom.


  Kôd za aktivaciju jedinstvene upotrebe ističe posle 90 dana.


  Ako su postavke organizacije podešene tako da suzbijaju e-poruke, imate mogućnost da kopirate, pošaljete e-poruku ili odštampate alfanumerički aktivacioni kôd i pošaljete ga korisniku.

Hoćeš da vidiš kako se to radi? Pogledajte ovu video demonstraciju o tome kako da dodate Webex Go korisnicima u kontrolnom čvorištu.

Administratori mogu da dodaju Webex Go uređaj za više korisnika.

Predložak možete preuzeti sa lokacije Uređaji→ Dodaj uređaj → Uvezi/otpremi CSV datoteku → Preuzmite CSV predložak da biste dobili ispravnu pretplatu na Webex Go u datoteci.

 1. Dodajte listu korisnika koji treba da se naloženi webex Go. Dovršite korisničko ime, broj proširenja, broj telefona, kolone lokacije i podesite tip uređaja na WCallingebex_, kolonu modela na Webex Go uređaj i kolonu pretplate na Webex Go na True.

 2. Kada završite, sačuvajte CSV datoteku.

 3. Vratite se na ekran masovnog dodavanja uređaja i kliknite na dugme " Uvezi " da biste otpremili CSV datoteku.

 4. Pre nego što kliknete na dugme "Prosledi", izaberite radio dugme za aktivacioni kôd e-pošte, osiguravajući da krajnji korisnik primi e-poruku sa aktivacionim kodom i uputstvima. Kliknite na dugme Prosledi po završenom.

Tabela 1. Probni podaci

Korisničko ime

Tip

Lokal

Broj telefona

Tip uređaja

Model

MAC adresa

Lokacija

Webex Go[Sub- .1b7da88e-7665-4713-b8fe-c4662e78d2c0]

archer@farms.com

USER

1003

231-456-9000

WEBEXCALLING_

Webex Go uređaj

Dalas

ISTINA

Hoćeš da vidiš kako se to radi? Pogledajte ovu video demonstraciju o tome kako da dodate Webex Go korisnicima u kontrolnom čvorištu.