Webex Events (ny) tillgänglig på version 41.4 och senare webbplatser.

Antalet personer som du kan bjuda in till en händelse beror på vilken licens som har köpts. Webbsinars kan innehålla upp till 3 000 personer. Webbsändning ingår endast i händelseprenumerationer med 3 000 eller fler användare.

När du har schemalägger en händelse får du en e-postbekräftelse och ett e-postmeddelande som du kan vidarebefordra till deltagarna.

1

Logga in på din Webex-webbplats och klicka på rullgardingspilen bredvid Schemalägg enhändelse.

2

(Valfritt) Om du har sparade händelsemallar väljer du en i rullgardingsmenyn Händelsemallar.

3

Lägg till grunderna genom att ange följande information:

  • Ämne– Välj ett ämne som andra kommer att känna igen och bli glada över.
  • Händelselösenord – använd det lösenord som har angetts eller ange ditt eget. Deltagarna måste ange detta lösenord för att delta i händelsen.
  • Datum ochtid – Ange när händelsen kommer att äga rum med tanke på tidszonerna för dina deltagare.
  • Deltagarvy– Ange om du schemalägger ett webbsingar eller en webbsändning. Se Jämför Webinar- och Webcast-läge Webex Events (ny) för mer information.
4

Konfigurera dina panelmedlemmar genom att inkludera följande information:

  • Panelmedlemmar– Ange e-postadresserna till de personer som du bjuder in för att hjälpa dig att hålla i händelsen eller webbsändningen. Om de har ett konto på den här webbplatsen kan du välja bredvid deras namn om du vill att de ska vara en cohost.
  • Lösenord förpanelist – använd det lösenord som du har angett eller ange ditt eget. Panelmedlemmar måste ange detta lösenord för att kunna delta i din händelsepanel. Om panelmedlemmar inte anger detta lösenord när de deltar i din händelse deltar de bara som deltagare.

     

    Om en panelist har ett konto på samma webbplats där händelsen äger sin värd behöver han eller hon bara logga in. Om de inte har ett konto på samma webbplats kommer de att uppmanas att ange detta lösenord för panelist.

Kolla in Webinar-roller Webex Events (ny) för information om skillnaderna mellan de olika rollerna.

5

Klicka på Visa avancerade alternativ för att anpassa ljudalternativ, lägga till en agenda, kräva registrering, hålla ett övningssession och mycket mer.

6

Klicka på Spara som mall om du vill spara dessa alternativ som en mall för framtida bruk.

7

Klicka Schemalägg för att schemalägga händelsen till ett senare datum.

8

Du kommer att få ett e-postmeddelande som vidarebefordras till deltagarna för att bjuda in dem till händelsen.