Vattenstämpel
8 dec 2020 | visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Jag kan inte aktivera min Cisco Webex Teams-slutpunkt

Använd den här artikeln för att felsöka problem med att aktivera din Cisco Webex Teams-slutpunkt.

Jag kan inte aktivera min Cisco Webex Teams-slutpunkt.

Fel: ”Du har angett en felaktig aktiveringskod”, under aktiveringen av en slutpunkt i Cisco Webex Teams.

Vilka nätverksportar måste vara öppna för Webex Teams-slutpunkter?

Jag får ”ogiltig aktiveringskod” när jag försöker aktivera en SX10-slutpunkt.

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.

För problem med aktivering/anslutning:

Bild tillagd av användare

 • Cisco Webex Teams slutpunkten måste ha en Internetanslutning.
 • Se till att du parkopplar några tillbehör enheter, till exempel Touch10, med slutpunkten, innan du aktiverar slutpunkten med Webex Teams. Om enheten inte är parkopplad när du aktiverar slutpunkten som du kommer inte att kunna parkoppla den och kommer att behöva göra en fabriksåterställning återställa på slutpunkten, och sedan parkoppla Touch10 och sedan återaktivera den på Webex Teams.
 • Se till att de rätta portarna är öppna (utgående) i brandväggen.
Protokoll-/ portintervall för slutpunkt för Cisco Webex Teams:

Bild tillagd av användare
 • RTP-port 5004
 • UDP är alltid att föredra om båda portarna är öppna
 • För att kontrollera om portar är öppna och fungerande samt testa dina nätverksprestanda, använder du verktyget för följande:
  https://mediatest.ciscospark.com
  Obs: Vissa webbläsare stöds inte.
 • Se till att den aktiveringskod är korrekt och giltig.
 • Aktiveringskoden är endast användas en gång. Om systemet är fabriksåterställt måste du skapa en ny aktiveringskod. Koden skapas i Control Hubs administratörsportal är giltiga i upp till två veckor innan den upphör.
  • Administratören kan skapa en ny aktiveringskod för att få hjälp.
 • Se till att produkt-ID (PID) på slutpunkten som överensstämmer med slutpunkten som du aktiverar, till exempel: CTS-SX10N-K9 (CTS-SX10NCODEC).
 • Obs: För en lista över Webex Teams-slutpunkter som stöds, se: Enheter och program som stöds för Cisco Webex-tjänster
 • För mer information om Cisco Telepresence CE-program versionsinformation (CE8), se: http://www.Cisco.com/c/dam/en/US/TD/docs/telepresence/Endpoint/Software/ce8/Release-Notes/CE-Software-Release-Notes-ce8.pdf

Ytterligare resurser:

Var den här artikeln användbar?

Relaterade artiklar

Senaste visade

×