Fel: ”domänen för denna användare är inte tillgänglig för konvertering”

Fel: Domänen för denna användare är inte tillgänglig för konvertering

Det går inte att migrera konsumentanvändare till en ny organisation.

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.

Om du upplever felet ”domänen för denna användare är inte tillgänglig för konvertering” när jag försöker att migrera konsumentanvändare till en ny organisation, försök med följande för att lösa problemet:

 

Var den här artikeln användbar?