Fel 20001:Du är inte längre ansluten till mötet.Återansluter automatiskt

Används för felsökning av fel 20001.

Fel 20001:Du är inte längre ansluten till mötet.Återansluter automatiskt.

Mötestjänsten är inte tillgänglig just nu.Försök igen senare.Fel 20001.

Jag får fel 20001 när jag försöker använda webbkamerans videofunktion.

Jag kan inte delta i en Webex-session med VoIP aktiverat.

Orsak:Det här felet uppstår när Webex-trafik blockeras på datorn eller i nätverket.


Lösning:

Det här felet inträffar vanligen på grund av följande:

  • En lokal brandvägg, lokala säkerhetsinställningar eller en proxyserver blockerar portar som används av Webex för ljud- och videoströmning

Se nedanstående punktlista för att åtgärda felet:

  • Inaktivera tillfälligt säkerhetsprogram som blockerar trafiken på portarna 9000 och 9001 (exempel:– Internetsäkerhet, McAfee-brandvägg, Windowsbrandvägg).
  • Konfigurera nätverket så att Webex-trafik tillåts.
  • Om problemet kvarstår ska du prova med nätverkets DMZ (en internetanslutning utanför brandväggen) eller från en annan internetanslutning.Om du kan ansluta från DMZ blockerar din lokala brandvägg eller proxyserver anslutningen och du måste då konfigurera undantag för Webex enligt artikeln ovan.

Kontakta teknisk support om problemet kvarstår när du har följt dessa anvisningar.Om du behöver hjälp, se: WBX162 – Hur kontaktar jag Webex kundtjänst eller tekniska support?


     

    Var den här artikeln användbar?