Fel 18 när du deltar i ett Webex-möte med Mozilla FireFox Browers.

Stegen i den här artikeln kan kräva hjälp av din IT-avdelning om du inte har behörighet att avinstallera eller installera om programvaran på datorn.

Fel 18 när du deltar i ett Webex-möte med Mozilla Firefox-webbläsare.

När du har uppdaterat webbläsaren Firefox får jag fel 18.

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.Lösning:

Stegen i den här artikeln kan kräva hjälp av din IT-avdelning om du inte har behörighet att avinstallera eller installera om programvaran på datorn.

Följ stegen nedan för att lösa problemet:

 1. Uppdatera Java på datorn:
  1. Navigera till http://www.java.com.
  2. Klicka på Måste jag då Java? länk.
  3. Klicka på Verifiera Java-version knappen.
  4. Om det finns en nyare version av Java, klickar du på Ladda ner Java nu knappen.
  5. Följ de anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

   Försök att starta eller delta i mötet igen. Om problemet kvarstår följer du de ytterligare stegen nedan:
    
 2. Avinstallera programvaran för Webex-möte från din dator, se:
 3. Hämta, packa upp och kör den Meeting Services Removal Tool.
 4. Manuellt installera Webex-mötesprogramvaran, se:

Om problemet kvarstår, kontakta Webex tekniska Support: WBX162 – Hur kontaktar jag Webex kundtjänst eller tekniska Support?

Var den här artikeln användbar?