Uppmanas att ange URL, kontonamn och lösenord vid konvertering av en NBR till .MP4-format.

Om du upplever problem med att konvertera en Webex-inspelning till MP4 måste du autentisera ditt Webex-värdkonto i konverteringsverktyget.

Uppmanas att ange URL, kontonamn och lösenord när du försöker konvertera en NBR till .MP4-format.

Kan inte konvertera en .ARF-fil till .MP4.

Fel: "Det går inte att installera konverteringsverktyget. Kontakta din webbplatsadministratör.”

Uppmanas att logga in vid konvertering från .ARF till .MP4.

Fel: "Din Webex-servicewebbplats stödjer inte konvertering av Webex-inspelningar till MP4-format."

Fel: "Den nya versionen av konverteringsverktyget finns inte tillgänglig på din Webex-servicewebbplats."

Standard för MP4-inspelningar i Webex Meetings 40.10 I uppdateringen av MP4 i oktober
(40.10) kommer alla nya inspelningar i Webex Meetings att lagras i MP4-format, antingen i molnet eller lokalt som valda på webbplats- eller värdnivå, med en
videocentrerad upplevelse. Genom att standardisera inspelningsformatet får du ett bredare val av uppspelningsverktyg, bättre säkerhet och en smidigare samarbetsupplevelse även efter dina möten. Befintliga ARF- och WRF-inspelningar kan fortfarande hämtas eller spelas upp på Webex-webbplatsen. För mer information om videocentrerad inspelning, gå till Videocentrerade nätverksbaserade MP4-inspelningar i Webex Meetings och Webex Events.

Obs!

Om ditt företag har flera Webex-webbplatser kan du försöka ange de andra webbplatsadresserna i URL-fältet.

Orsak:

Du kan få en uppmaning om autentisering i följande dialogfönster när du försöker konvertera nätverksbaserade inspelningar till .MP4-format:
Att konvertera .ARF-filer till .MP4-format kräver att man installerar ett speciellt insticksprogram med den nätverksbaserade inspelaren. Insticksfilen är reglerad av licenskrav och kräver att användarna autentiserar sina Webex-värdkonto när de hämtar filen.

Lösning:

Webbplatser med enkel inloggning (SSO) aktiverad:

  • Du kan ange din webbplats-URL och text i rutorna Kontonamn och Lösenord. Det öppnas ett nytt fönster som tillåter SSO-autentisering. Efter autentiseringen kommer insticksprogrammet att hämtas.
Om insticksprogrammet blockeras:
  1. Hämta filen plugin.zip.
  2. Packa upp filerna och extrahera hela "insticksprogrammappen" till följande plats: C:\Program Files (x86)\Webex\Webex\ARFConverter
    • Obs! Skapa en "insticksprogrammapp" om det inte redan finns en sådan.
  3. Försök att konvertera .ARF till .MP4. igen.

Var den här artikeln användbar?