Cisco Jabber-närvaro visas inte i Outlook

Cisco Jabber-närvaro visas inte i Outlook

Cisco Jabber för Windows-närvaro visas inte i Outlook.

Jag ser inte indikatorn för Cisco Jabber-närvaro i Outlook.


Obs!
Både Microsoft Office Communications Server (OCS) och den nya versionen av Skype för företag (Lync) har en närvaroindikator som visas i Outlook och åsidosätter närvaroindikatorn för Cisco Jabber.

Orsak:

Det kan bero på följande:

  • Jabber-användaren har ingen SIP-post på Exchange-servern eller så har den inte formaterats på rätt sätt.
  • Microsoft OCS eller Skype för företag (Lync) kan installeras på datorn.
  • Du kanske använder en äldre version av Microsoft Office som inte är kompatibel med Cisco Jabber-närvaro. Outlook 2007 och senare stöds.
  • Inställningen i Outlook för att visa din online-status är inaktiverad.


Lösning:

För att lösa det här problemet måste din IT-avdelning lägga till en SIP-post i attributet proxyAddresses i Active Directory. Posten måste formateras som "SIP:user@domain.com" och adressen måste matcha användarnamnet på ditt Cisco Jabber-konto.

Använd någon av metoderna nedan för att skapa SIP-poster:

  • Använd ett Active Directory-verktyg som Active Directory User and Computers för att lägga till SIP-poster till alla användare. (Windows Server 2008 eller högre)
  • Använd verktyget ADSchemaWizard för att skapa en LDIF-fil som lägger till en SIP-post för alla användare i katalogen. Admin-paketet som innehåller det här verktyget kan hämtas från: http://www.cisco.com/cisco/pub/software/portal/select.html?&i=!m&mdfid=284324806.

Se lösningen nedan om du använder Microsoft OCS eller Skype för företag (Lync):

  • Avinstallera Microsoft OCS eller Skype för företag (Lync) på datorn.
  • Konfigurera Microsoft OCS eller Skype för företag (Lync) så att de inte visar närvaro. Mer information finns i dokumentationen till produkthjälp.

Var den här artikeln användbar?