Vad är organisationens hälsa?

Organisationens hälsa fungerar för att transparent presentera data och insikter på servicenivå, så att du snabbt kan åtgärda de problem som påverkar slutanvändare.

Funktionen ger utvecklar insikter om din organisationskonfiguration, hur du använder de tjänster du har köpt och eventuella prestandakneckningar. Den identifierar fel eller talar om bästa praxis för dessa tre kategorier och föreslår orsaker och lösningar. Organisationshälsa har en enkel poäng för att hjälpa dig att förstå brådskande och påverkan av dessa insikter.

Funktionen visas för administratörer med fullständiga skrivbehörigheter, sälj fullständiga administratörer, partneradministratörer och administratörer som är skrivskyddade som partner.

Offentlig förhandsgranskning av organisationshälsa

Vi är glada över att kunna dela att Control Hub nu har en betaversion av Organisationshälsa, och vi vill gärna höra din feedback om den.

I offentlig förhandsgranskning är organisationens hälsofunktion tillgänglig för alla kunder som en betafunktion. Vi hoppas att du testar det och ger feedback, eftersom vi avser att kontinuerligt förbättra funktionen baserat på din feedback.

Vi kommer att informera om att datumen för Organisationshälsa blir allmänt tillgängliga när vi har lagt till nya funktioner och förbättrat implementeringen genom detta betaprogram.

Samtal till åtgärd

Under den offentliga förhandsgranskningsfasen ser du ett (Beta) kort för organisationshälsa på översiktssidan.

Vi uppmanar dig att dra fördel av organisationens hälsa och lämna feedback genom att använda kontrollerna i gränssnittet (nedan). Ett annat alternativ är att samarbeta med dina kontoteam för att ge detaljerad feedback till produktutvecklingsteamet.

Så här använder du organisationshälsan

Innan du börjar

När du loggar in på https://admin.webex.comhar du två sätt att komma in på sidan Organisationshälsa:

  • På sidan Översikt visas ett kort som visar en sammanfattning av organisationens hälsa. Klicka på Visa alla åtgärdsobjekt för att gå in på sidan detaljerad.

  • Eller så kan du klicka på Organisationshälsa på navigeringspanelen.

1

Öppna sidan Organisationshälsa för att se vilka åtgärder du kan vidta för att förbättra organisationens hälsa.

Det finns ett sammanfattningskort överst och ett kort som förklarar syftet med sidan och sedan en lista över åtgärdsobjekt som gäller för din organisation.

För varje objekt i listan:

  • Åtgärdsobjekt är en insikt eller rekommendation som du kan följa upp för att förbättra din organisations hälsa. Var och en av dem har en viktig, en beskrivning och en poäng.

  • Vikten kan vara Måste ha , Trevligt att ha , Valfri , eller Informationell. Måste ha objekt st?der den högsta poängen, medan informationsobjekt inte har poäng.

    När din åtgärd är slutförd har duavtjänat maxpoängen för den.

  • Poäng visar värdet som bidrar med åtgärdsobjektet till din totala poäng.

2

Klicka på ett åtgärdsobjekt för att öppna en informationspanel.

Den här panelen ger mer information och leder dig till nästa steg.

3

Fortsätt att spåra din organisations hälsa när du inför fler av rekommendationerna.

Hur mäter du organisationens hälsa?

Insikter och poäng

Kategori

Åtgärdsobjekt

Villkorsstyrd

Värde

Inställning

Verifierar domän

Minst en verifierad domän

10

Inga domäner har verifierats

0

Konfigurera mall för automatisk licens

Installation av mall för automatisk licens

3

Mallen för automatisk licens har inte ställts in

0

Ta användare i anspråk

Inga användare att göra anspråk på

3

Användare tillgängliga att göra anspråk på

0

Reservera domän

Inga domäner har begärts

0

En eller flera domäner har tagits upp

6

Lägg till användare

Inga icke-admin-användare har lagts till

10

Det finns icke-admin-användare i organisationen

0

Konfigurera SSO

SSO har ställts in

6

SSO har inte ställts in

0

Kataloginställning

Kataloganslutning har ställts in

3

Kataloganslutningen har inte ställts in

0

Kalenderinställning

Både schemaläggningen och Hybrid-kalendern har ställts in (ett av de olika alternativen)

6

Endast webbplatsens schemaläggning har ställts in

3

Ingen kalenderintegrering

0

Implementering

Ljudanpassning

VoIP+Edge-ljud är större PSTN+CCA-SP-användningen && VoIP+Edge-ljudanvändningen ökar && Ljudanvändningen ökar

6

VoIP+Edge-ljud är större i PSTN+CCA-SP-användning && VoIP+Edge-ljudanvändningen minskar && Ljudanvändningen ökar

VoIP+Edge-ljudanvändningen är större PSTN+CCA-SP-användningen && VoIP+Edge-ljudanvändningen ökar & Ljudanvändningen minskar

VoIP+Edge-ljud är större i PSTN+CCA-SP-användningen && VoIP+Edge-ljudanvändningen minskar och ljudanvändningen minskar

3

VoIP+Edge-ljud < PSTN+CCA-SSP usage

1.5

Videoanvändning videomöten är möten där minst en mötesdeltagare har aktiverat sin video under valfri tid

Videomöten > ljudmöten, videomöten ökar

10

Videomöten med > ljudmöten, videomöten kortas ned

7.5

Videomöten < Audio Meetings, Video meetings are increasing

5

Videomöten < Audio Meetings, Video meetings are decreasing

2.5

Prestanda

Minuter med bra kvalitet

Inga poängsättning

Hur beräknas poängen?

  • De poäng som motsvarar varje insikt spelas in och läggs till upp till en total rådata. Den totala oarbetade poängen visas i ett procentformat som din hälsopoäng.

  • De poängökningar som visas i listan är procentökningar. Anta att du är i den andra från den högsta cohorten i videoanpassningen, din poängökning kommer att representera vad som krävs för att gå till cohort 1. Procentvärden är ungefärliga mätningar och är inte exakta.