För att använda Webex-övervakningstjänsten måste du hämta programvaran för Webex-övervakningstjänsten i Control Hub och sedan installera programvaran på den dator eller server som du ska använda som agent för att övervaka din organisations nätverksanslutning med Webex-tjänster. Du kan återanvända programvaran för att installera på flera datorer eller servrar för att skapa fler agenter. När du har angett agenter i din organisation kan du visa data för Webex-övervakningstjänsten under fliken Felsökning. Du kan även välja att lägga till lokala videoenheter för att övervaka anslutningen till Webex-tjänster.

Övervaka lokala videoenheter med Webex-tjänster

Webex-övervakningstjänsten kan även övervaka lokala videoenheter i din organisation för mediekvalitetsstatistik när de används för att delta i ett Webex-möte. Du kan visa data från lokala videoenheter som mötesdeltagare använde för att delta i möten under fliken Felsökning i Control Hub.

Lokala videoenheter måste ha statiska IP-adresser för att fungera med Webex-övervakningstjänsten. Om IP-adressen för en lokal videoenhet ändras efter att du har ställt in Webex-övervakningstjänsten måste du uppdatera enheten i Control Hub med den nya IP-adressen.

Webex-övervakningstjänsten fungerar på alla SX-, MX-, DX-, EX- eller rumsenhet som kör Cisco Collaboration Endpoint (CE),Cisco TelePresence Endpoint (TE)-programvara eller Cisco TelePresence Collaboration (TC) programvaruversion 7.3.10 eller senare.

Krav


 

Proxy stöds inte.

För att kunna använda Webex-övervakningstjänsten måste du använda en dedikerad maskin som uppfyller följande minimikrav:

  • 64-bitars Windows 10 eller 64-bitars Windows Server 2016 eller senare

  • En ljuddrivrutin virtuell dator en ljuddrivrutin aktiverad på fysisk eller virtuell dator måste ha en ljuddrivrutin aktiverad

  • En 4-kärnors processor eller högre

  • 8 GB RAM

  • 20 GB ledigt lagringsutrymme

Du måste hämta Programvaran för Webex-övervakningstjänsten iControl Huboch installera sedan programvaran på en dator eller server för att installera en agent. När du har ställt in en agent kan du lägga till lokala videoenheter för agenten så att du kan visa statistik över mediakvaliteten på enheterna när de används för att delta i ett möte.

Konfigurera en agent för Webex-övervakningstjänsten

Agenten för Webex-övervakningstjänsten måste kunna nå Cisco Webex Cloud IPv4-adresser och port 443 med SSL direkt via en befintlig organisations NAT eller brandväggar. Den övervakande agenten stöder inte kommunikation via webbproxier för att nå Webex Cloud- och IPv6-adresser. I den här artikeln finns en lista över IP-adresser som Webex-tjänsterna använder.


 

Webex-övervakningstjänsten använder ICMP (Internet Control Message Protocol) för att utföra några av nätverkstesterna. Om ICMP-meddelanden är blockerade kan testresultaten ha mycket litet att göra i Control Hub.

Se till att den virusskyddslösning som används på datorn inte påverkar övervakningsagenten. Agenten måste också distribueras utanför organisationens demilitariserade zon (DMZ).

Innan du börjar


 

Den fysiska eller virtuell dator du vill konfigurera som en agent måste ha en ljuddrivrutin aktiverad för att installationen ska slutföras.

Om du loggar in på distans för att installera programvaran för Webex-övervakningstjänsten på en virtuell dator ska du se till att ställa in ljudinställningen för utdata via virtuell dator. Om du till exempel använder Microsoft Remote Desktop ställer du in inställningen Spela upp ljud på fjärrdatorn på fliken Enheter och ljud.


 

Du kan ha upp till fyra agenter per organisation.

1

Från kundvyn i väljer https://admin.webex.comdu Hybridoch på kortet Webex-övervakningstjänst klickar du på Konfigurera.

2

Ange e-postadressen till och telefonnumret för Kontaktpunkten och klicka på Nästa.

Kontaktpunkten är den person som Cisco kontaktar angående kvaliteten på ditt nätverk om ett problem upptäcks.

3

Klicka Hämta för att hämta Programvaran för Webex-övervakningstjänsten och installera sedan programvaran på den dator eller server som du vill installera som agent.


 

När hämtningen är slutförd bör programvaran installeras automatiskt. Om den inte gör det, öppna programvaran för att starta installationen.

Efter att du har installerat den första agenten kan du gå tillbaka till kortet för Webex-övervakningstjänsten om du vill hämta programvaran igen för att lägga till fler agenter.

Nu när du har installerat agenten för Webex-övervakningstjänsten på en dator eller server kan du hantera dem iControl Hub.

Hantera Webex-övervakningsagenter

Vi rekommenderar att du lägger till en detaljerad beskrivning och plats för alla Webex-övervakningstjänstagenter i din organisation för att hålla reda på agenterna som du har ställt in.
1

Från kundvyn i väljer https://admin.webex.comdu Hybridoch på kortet Webex-övervakningstjänst klickar du på numret bredvid Agenter.

2

Klicka Mer bredvid en agent.

3

Välj den åtgärd som du vill utföra.


 

För att ta bort en agent kan du antingen:

  • Avinstallera agenten på datorn för att ta bort den omedelbart.

  • Inaktivera agenten i 14 dagar. Efter 14 dagar av inaktive så tas agenten bort automatiskt.