Utgående samtalsbehörigheter

Du kan definiera standardsamtalsbehörighet för varje samtalstyp på en plats. Du kan till exempel använda samtalsbehörighetsblockering för att hindra användare från att ringa långdistanssamtal i San Jose-platsen.

Behörighetskoder och överföringsnummer måste anges innan du kan tillämpa dem.

För varje samtalstyp kan du välja följande:

  • Tillåt – uppringare på den här platsen kan ringa den här typen av samtal.

  • Blockera – inringare på den här platsen kan inte ringa den här typen av samtal.

  • Kräv behörighetskod – uppringare måste ange den behörighetskod som du har angett innan de kan placera utgående samtal.

  • Överför till nummer 1, 2 eller 3 – Om du väljer detta överförs samtalstyperna automatiskt till det nummer du väljer.

Standardvärden för samtalstyp

Nedan finns standardvärdena för samtalstyp.

Samtalstyp

Standardinställning

Överföring/vidarepolering aktiverad

Intern

Tillåt

Ja

Lokalt

Tillåt

Ja

Avgiftsfritt

Tillåt

Ja

Fjärr

Tillåt

Ja

Internationell

Spärra

Nej

Operatörassistans

Tillåt

Ja

Avgiftsbelagd katalogassistans

Tillåt

Ja

Specialtjänster I

Tillåt

Ja

Specialtjänster II

Tillåt

Ja

Premiumtjänster I

Spärra

Nej

Premiumtjänster II

Spärra

Nej

Ändra samtalsbehörighet för en typ av samtal

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och under Samtal väljer du Platser.

2

Välj den plats som du vill uppdatera samtalstypen för.

3

Välj Avancerade samtalsinställningar för > samtalsbehörigheter > utgående samtal.

4

Välj den samtalstyp som du vill uppdatera, gör uppdateringarna och välj Spara.

Lägg till en behörighetskod

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och under Samtal väljer du Platser.

2

Välj den plats där du vill lägga till en behörighetskod.

3

Välj Avancerade samtalsinställningar för > samtalsbehörigheter > utgående samtal.

4

Välj Behörighetskoderoch klicka på Lägg till kod .

5

Ange en beskrivning och koden som du vill lägga till.

6

Välj Lägg till.

Ta bort en behörighetskod

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och under Samtal väljer du Platser.

2

Välj platsen där du vill ta bort en behörighetskod från.

3

Välj Avancerade samtalsinställningar för > samtalsbehörigheter > utgående samtal.

4

Välj Behörighetskoder , klicka på x:et bredvid den behörighetskod som du vill ta bort och klicka på Ta bort.

Lägg till ett nummer för automatisk överföring

Du kan lägga till upp till 3 autoöverföringsnummer.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och under Samtal väljer du Platser.

2

Välj platsen där du vill lägga till ett nummer för automatisk överföring.

3

Välj Avancerade samtalsinställningar för > samtalsbehörigheter > utgående samtal.

4

Välj Automatisk överföringsnummer, ange ett överföringsnummer och välj Spara .

Ta bort ett nummer för automatisk överföring

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och under Samtal väljer du Platser.

2

Välj platsen där du vill ta bort ett nummer för automatisk överföring från.

3

Välj Avancerade samtalsinställningar för > samtalsbehörigheter > utgående samtal.

4

Välj Överför nummer automatiskt, klicka på x:et bredvid numret som du vill ta bort och välj Ta bort.