Behörigheter för utgående samtal

Du kan definiera standard behörighets samtal för varje samtals typ på en plats. Du kan till exempel använda det anropande behörighets blocket för att hindra användare från att ringa fjärrsamtal på San-Jose.

Auktoriseringsregler och överförings nummer måste ställas in innan du kan tillämpa dem.

Du kan välja följande för varje samtals typ:

  • Tillåt – de som ringer in på den här platsen kan ringa dessa typer av samtal.

  • Block — personer som ringer upp den här platsen kan inte ringa dessa typer av samtal.

  • Kräv behörighets kod – inringare måste ange behörighets koden som du har angett innan en utgående samtal.

  • Överföring till nummer 1, 2 eller 3 – om du väljer det här alternativet överförs dessa typer av samtal automatiskt till det nummer du väljer.

Standardvärden för samtals typer

Nedan är standard värden för samtals typen.

Samtalstyp

Standardinställning

Överföring/spolar aktive rad

Intern

Tillåt

Ja

Lokalt

Tillåt

Ja

Avgiftsfritt

Tillåt

Ja

Fjärr

Tillåt

Ja

Internationell

Spärra

Nej

Operatörassistans

Tillåt

Ja

Avgiftsbelagd katalogassistans

Tillåt

Ja

Specialtjänster I

Tillåt

Ja

Specialtjänster II

Tillåt

Ja

Premiumtjänster I

Spärra

Nej

Premiumtjänster II

Spärra

Nej

Ändra samtals behörighet för en typ av samtal

1

Från kund visningen i https://admin.Webex.comgår du till tjänsteroch klickar på Välj platser under samtal .

2

Välj den plats som du vill uppdatera samtals typen för.

3

Välj avancerade Samtals inställningar > samtals behörigheter > utgående samtal.

4

Välj samtals typen som du vill uppdatera, gör ändringarna och välj Spara.

Lägg till en behörighets kod

1

Från kund visningen i https://admin.Webex.comgår du till tjänsteroch klickar på Välj platser under samtal .

2

Välj den plats där du vill lägga till en behörighets kod.

3

Välj avancerade Samtals inställningar > samtals behörigheter > utgående samtal.

4

Välj auktoriseringsregleroch klicka på Lägg till kod.

5

Ange en beskrivning och koden som du vill lägga till.

6

Välj Lägg till.

Ta bort en behörighets kod

1

Från kund visningen i https://admin.Webex.comgår du till tjänsteroch klickar på Välj platser under samtal .

2

Välj den plats där du vill ta bort en behörighets kod.

3

Välj avancerade Samtals inställningar > samtals behörigheter > utgående samtal.

4

Välj auktoriseringsregler, klicka på x bredvid behörighets koden som du vill ta bort och klicka sedan på ta bort.

Lägg till ett automatiskt överförings nummer

Du kan lägga till högst tre autotransfernummer.

1

Från kund visningen i https://admin.Webex.comgår du till tjänsteroch klickar på Välj platser under samtal .

2

Välj den plats där du vill lägga till ett automatiskt överförings nummer.

3

Välj avancerade Samtals inställningar > samtals behörigheter > utgående samtal.

4

Välj Autotransfernummer, ange ett överförings nummer och välj Spara.

Ta bort ett automatiskt överförings nummer

1

Från kund visningen i https://admin.Webex.comgår du till tjänsteroch klickar på Välj platser under samtal .

2

Välj den plats som du vill ta bort ett automatiskt överförings nummer från.

3

Välj avancerade Samtals inställningar > samtals behörigheter > utgående samtal.

4

Välj Automatisk överförings nummer, klicka på x intill det nummer du vill ta bort och välj ta bort.