Alan planlarınızı planların.

Ekip toplantınıza katılacak kişi Webex, alanı oluşturan kişinin hesap türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için bkz. Cisco Webex .

Toplantıları planlamak için kullanmak istediğiniz planıcıyı seçin. Microsoft Outlook, Google Takvim veya Webex Uygulaması planlaıcıyı kullanarak bir alandan toplantılar planabilirsiniz (yöneticiniz yeni Cisco Webex Karma Takvim Hizmeti).

Yöneticiniz, hesabını takvim hizmeti Microsoft Outlook veya Google Takvim dışında bir takvim kullanıyorsanız Diğer Takvimler talimatlarınıkullanın.

1

Alanda Planla öğesini tıklayın.


 

Eğer ağ yöneticin hesabınızla takvim hizmeti alanda planlanan tüm toplantıları burada bulabilirsiniz.

2

Toplantı planla seçeneğiniseçin.

Webex Uygulaması, Microsoft Outlook'ta alanda herkese e-posta adreslerini, konu olarak alan adını ve Konum alanında "@webex:boşluk" gibi e-posta adreslerini içeren bir takvimdaveti açar. Kuruluma bağlı olarak davet ayrıca toplantıya katılma bağlantısı, Telefonla katılma seçenekleri ve kişilerin standartlara dayalı herhangi bir video sisteminden katılamaları için video adresi içerebilir.

3

Tarihi, saati ve diğer ayrıntıları belirtin.

4

Windows'Cisco Webex Planlama Yardımcısı '> Odalar Ekle'yi ya da Planlama veya Oda Bulıcı'> ardından Mac'te Oda Ekle'yi ve ardından dahil etmek istediğiniz oda veya masa cihazlarını ekleyin.

Cihazda toplantı başlamadan 5 dakika önce Katıl düğmesi görünür.

 
Bu şekilde oda cihazlarını planlayasınız için yöneticinizin takvim hizmeti hesap hesaplarınızı ayarlaması gerekir. Oda veya masa cihazı ekleyemiyorsanız ya da toplantıdan önce Katıl’ı görmüyorsanız yöneticinize başvurun.
5

Toplantı daveti gönderin.

1

Alanda Planla öğesini tıklayın.


 

Eğer ağ yöneticin hesabınızla takvim hizmeti alanda planlanan tüm toplantıları burada bulabilirsiniz.

2

Toplantı planla seçeneğiniseçin.

Microsoft Outlook ile Google Takvim'i kullanıyorsanız Webex Uygulaması Microsoft Outlook'ta bir takvim daveti açar. Aksi takdirde, varsayılan tarayıcınızı kullanarak Google Takvim'i açar. Davette, toplantı konusu olarak alan adı, Konum alanında "@webex:alan" olarak kullanılır ve bu alanda kişiler için e-posta adresleri içerir. Kuruluma bağlı olarak davet ayrıca toplantıya katılma bağlantısı, Telefonla katılma seçenekleri ve kişilerin standartlara dayalı herhangi bir video sisteminden katılamaları için video adresi içerebilir.

3

Tarihi, saati ve diğer ayrıntıları belirtin.

4

Windows'Cisco Webex Planlama Yardımcısı '> Odalar Ekle'yi ya da Planlama veya Oda Bulıcı'> ardından Mac'te Oda Ekle'yi ve ardından dahil etmek istediğiniz oda veya masa cihazlarını ekleyin.

Cihazda toplantı başlamadan 5 dakika önce Katıl düğmesi görünür.

 
Bu şekilde oda cihazlarını planlayasınız için yöneticinizin takvim hizmeti hesap hesaplarınızı ayarlaması gerekir. Oda veya masa cihazı ekleyemiyorsanız ya da toplantıdan önce Katıl’ı görmüyorsanız yöneticinize başvurun.
5

Toplantı daveti gönderin.

1

Alanda Planla öğesini tıklayın.


 

alanda planlanan tüm toplantıları buradabulabilirsiniz.

2

Toplantı planla seçeneğiniseçin.

3

(İsteğe bağlı) Konu başlığında toplantının adını düzenleyin.

4

Toplantınız için tarih ve saat öğesini seçin ve isteğe bağlı olarak toplantının Açıklamasını ekleyin.

5

Toplantıyı tüm üyeleri otomatik olarak toplantıya davet eder. Davetlileri, adını veya e-posta adreslerini yazarak ekleyin. Davetlileri adının üzerine gelerek ve Kaldır'ı tıklatarak kaldırın.

Başlangıçta, her kişinin Bilinmeyen uygunluk durumu adının yanında Bilinmeyen kullanılabilirlik gösterir. Kişi, seçtiğiniz zamanda uygunsa sembol Kullanılabilir olarak Uygungünceller. Kişi kullanılamıyorsa sembol, Mevcut Değil olarak Kullanılamıyorgünceller. Birinin kullanılabilirliğini alamadığımız için bilinmeyen kullanılabilirlik Bilinmeyen uygunluk durumu bu kişinin adının yanında göstermeye devam eder.


 

Davetliler uygun değilse toplantı saatlerini ve kullanılabilirlik durumu güncellemelerini değiştirebilir veya kullanılabilirlik durumlarını görmek için ekranın sağdaki takvimde bir zaman zaman zamanlarına tıklayın.

6

Planla 'yatıklayın.

Toplantı takviminize eklenir. Toplantıya davet edilen herkese e-posta daveti gönderilir.

Sonraki adım

Değişiklik yapmak gerekirse toplantı ayrıntılarını güncel edebilir veya toplantıyı iptal edebilirsiniz.

1

Alanda Planla öğesini tıklayın.


 

Eğer ağ yöneticin hesabınızla takvim hizmeti alanda planlanan tüm toplantıları burada bulabilirsiniz.

Planla'ya tıklayın
2

Alan toplantı bilgileriseçeneğine tıklayın, Kopyala'yı seçin ve ardından takviminize gidin ve toplantı bilgilerini bir toplantıya yapıştırın.

Kuruluma bağlı olarak toplantı bilgileri toplantıya katılma bağlantısı, Telefonla katılma seçenekleri ve kişilerin standartlara dayalı herhangi bir video sisteminden katılamaları için bir video adresi içerebilir.

3

Webex ve Alan toplantı bilgileri görünümüne geri gidin. Kişiler seçeneğininyanında,Kopyala öğesini seçin ve takviminize gidin ve toplantının Hedef bölümüne e-posta adreslerini yapıştırın.

4

Tarihi, saati ve diğer ayrıntıları belirtin ve daveti gönderin.

1

Alanda planla öğesine gidin ve öğesine dokunun.

2

E-posta Adreslerini Kopyala öğesine dokunun ve ardındantakviminize gidin ve toplantının Hedef bölümüne e-posta adreslerini yapıştırın.

3

Uygulamanıza Webex gidin.

4

Toplantı Bilgilerini Kopyala öğesine dokunun ve ardındantakviminize gidip toplantı bilgilerini bir toplantıya yapıştırın.

Kuruluma bağlı olarak, toplantı bilgileri toplantıya katılma bağlantısı, Telefonla katılma seçenekleri ve kişilerin standartlara dayalı herhangi bir video sisteminden katılamalarına sahip bir video adresi içerebilir.ing.

5

Dahil etmek istediğiniz tarihi, saati, diğer ayrıntıları belirtin ve davetiyeyi gönderin.

1

Webex ve alanınıza giriş yapmak için Planla öğesini Planlatıklatın.

2

Toplantı Bilgileri seçeneğininyanında, Kopyala öğesini seçinve takviminize gidin ve toplantı bilgilerini bir toplantıya yapıştırın. Kuruluma bağlı olarak toplantı bilgileri toplantıya katılma bağlantısı, telefonla katılma seçenekleri ve kişilerin standartlara dayalı herhangi bir video sisteminden kat görüşmesi için bir video adresi içerebilir.

3

Webex ve Alan Toplantı Bilgileri görünümüne geri gidin. Kişiler seçeneğininyanında,Kopyala öğesini seçin ve takviminize gidin ve toplantının Hedef bölümüne e-posta adreslerini yapıştırın.

4

Dahil etmek istediğiniz tarihi, saati, diğer ayrıntıları belirtin ve davetiyeyi gönderin.