Üst Düzey veya Üst Düzey Yardımcı Hizmetlerini Etkinleştirme

1

Kullanıcılar'daki müşteri https://admin.webex.comgörünümünden Kullanıcılar'a gidin ve Yönetici veya Yönetici Yardımcı'sı etkinleştirmek istediğiniz kullanıcıları seçin.

2

Gelişmiş Çağrı Ayarları > Üst Düzey / > Yöneticisi / Yönetici Yardımcısı seçeneğini seçin.

3

Yönetici / Yönetici Yardımcısı anahtarını açma.

4

Kullanıcının Yönetici veya Yönetici Yardımcısı hizmetleri için etkinleştirmek istediğiniz bir seçeneği seçin.


 

Yönetici ve yönetici yardımcıları, telefon numaralarının sadece kendi telefon numaralarına atanmalarına ve bu numaralara atanmış numaralara sahip olması gerekir.


 

Kullanıcılar, Çağrı Kullanıcı Portalında yönetici veya yönetici yardımcısı ayarlarını günceller. Çağrı Kullanıcı Portalına gitmek için seçeneğine gidip https://settings.webex.com Webex Çağrısı öğesiniseçin. Çağrı Kullanıcı Portalında yönetici ve yönetici yardımcısı hizmetleri ayarlarını güncelleme hakkında bilgi için bu makaleye bakın.

Paylaşılan Hat Ayarı Seçeneği

Paylaşılan hat görünümü, kullanıcılar aynı konumda olduğunda yönetici hizmetiyle birlikte kullanılabilir. Yönetici hizmetiyle paylaşılan hat görünümünün yapılandırılması, özelliğin daha kolay kullanımını sağlar. Paylaşılan hat görünümünü yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. MPP Telefonu için Hatları Ekleme ve Yeniden Sıralama.