Konumlar arası paylaşılan hatlar ve sanal hatlar, Webex Calling için çeşitli faydalar sağlar. Bunlardan bazıları şunlardır:

  • Geliştirilmiş çağrı işleme: Konumlar arası paylaşılan hatlar ve sanal hatlar yoğun saatlerde bile gelen aramaların anında yanıtlanmasını sağlayabilir. Bu hatlar, bekleme süresini azaltır ve çağrı yanıt hızlarını iyileştirir.

  • Daha yüksek ölçeklenebilirlik: Konumlar arası paylaşılan hatlar ve sanal hatlar, işletmelerin çağrı hacmindeki veya personel seviyelerindeki değişikliklere uyum sağlamak üzere gerektiği durumda hat eklemesine ve kaldırmasına olanak sağlar.

  • Daha yüksek maliyet etkinliği: Konumlar arası paylaşılan hatlar ve sanal hatlar, işletmelerin uzun mesafeli aramaların maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olabilir.

Desteklenen cihazlar

Aşağıdaki tablo, konumlar arası paylaşılan hatlar ve sanal hatlarla yapılandırılabilen cihazları göstermektedir.

Cihazlar

Paylaşılan Hat

Sanal Hat

Kullanıcılara atanan MPP cihazları

Webex Uygulaması

Kablosuz telefonlar 840/860

Paylaşımlı masa kullanımı için Konuk Profilleri

DECT ahizeleri

Çalışma alanına atanan MPP cihazları

Yok

ATA cihazları

Yok

Çağrı yönlendirme üzerindeki etkisi

Son kullanıcı giden bir çağrı için hat seçtiğinde veya son kullanıcı bir hattan çağrı aldığında arama çevirme planı, arama hizmetleri ve o belirli hattın ilkeleri çağrılır. Giden bir çağrı için hattın konumuna ait yönlendirme profili kullanılır. Dolayısıyla PSTN aramaları o konumun atanmış PSTN seçeneğine bağlı olarak yönlendirilir.

Acil durum çağrısına ilişkin hususlar

Acil durum çağrılarının yönlendirmesi, acil çağrı yapmak için seçilen hattın konum ayarlarına göre belirlenir. RedSky'ın etkin olduğu konumlar için, acil çağrılar özel eşleme bağlantısı aracılığıyla doğrudan RedSky'a yönlendirilir. Diğer konumlar için, acil çağrılar ilgili konumdaki PSTN sağlayıcısı aracılığıyla yönlendirilir.

HELD/HELD+, cihazda yapılandırılan hatlardan bağımsız bir cihaz işlevidir. Bir acil durum çağrısı durumunda cihaz konum bilgisi paylaşır ancak çağrının RedSky'a yönlendirilmesi hat konumu ayarlarına bağlıdır. RedSky etkinleştirmesi olmayan bir konumda tanımlanan bir hattan yapılan bir çağrı için konum bilgisinin dahil edilmesinin RedSky üzerinden yönlendirmeyi tetiklemediğine dikkat edilmelidir.

Acil durum çağrıları için Acil Durum Geri Arama Numarası (ECBN) seçimi, acil durum çağrısı yapmak için seçilen hat tarafından belirlenir. Spesifik olarak, hattın ECBN ayarları acil müdahale ekiplerine gönderilen telefon numarasını belirler. Bu telefon numarası üç olası değerden biri olur:

  • Hat telefon numarası

  • Hattın konumunun varsayılan ECBN'si

  • Aynı konumdaki başka bir kullanıcı veya sanal hat

Acil arama ve ECBN hakkında daha fazla bilgi almak için bkz. Webex Calling’de Gelişmiş Acil Durum Araması ve Control Hub'da Acil Geri Arama Numarası.

Sürdürülebilirlik hususları

Sürdürülebilirlik modunda, farklı bir Webex Calling konumundan paylaşılan hatlar ve sanal hatlar Sürdürülebilirlik Ağ Geçidi’ne (SGW) kaydolmaz. Cihaz, bu hattı kayıtlı değil olarak görüntüler. Kullanıcılar bu hatlarda giden çağrı yapamaz veya gelen çağrıları alamaz. Bu hat aktif modda olan farklı bir Webex Calling konumundaki bir cihaza atanmışsa bu kullanıcılar o hattı kullanarak çağrı yapabilir ve çağrı alabilir.

Sürdürülebilirlik modunda, aynı Webex Calling konumundan paylaşılan hatlar ve sanal hatlar SGW’ye kaydolur. Kullanıcılar, sürdürülebilirlik modundaki cihazdan ve aktif moddaki cihazlardan arama yapabilir. Hatta çağrı yapıldığında aktif modda olan cihazlara uyarı gönderilir. Sürdürülebilirlik modundaki cihazlardan gelen dahili çağrılar için aynı sürdürülebilirlik konumunda bulunan cihazlara uyarı gönderilir. Sürdürülebilirlik modundaki konumda alınan LGW-PSTN çağrıları SGW'ye iletilir ve aynı sürdürülebilirlik konumundaki cihazları uyarır. Bu hattı paylaşan ve aktif modda olan diğer cihazlar uyarılmaz.

İlgili Webex Calling konumu tekrar aktif moda alındığında o konumdaki tüm hatlar başarıyla Webex Calling’e kaydedilir.

Sınırlamalar

  • Hindistan'daki bir Webex Calling konumunda bulunan bir hat farklı bir Webex Calling konumundaki bir cihaza atanamaz.

  • Hindistan'daki bir Webex Calling konumunda bulunan bir cihaz farklı bir Webex Calling konumunda bulunan bir hatta atanamaz.