Інформація про безпеку й продуктивність

Перед встановленням або використанням IP-телефона прочитайте наведені нижче застереження щодо безпеки.


ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Цей попереджувальний знак указує на небезпеку. Існує загроза отримання тілесних ушкоджень. Пам’ятайте про небезпеку, пов’язану з електричними мережами. Перед роботою на будь-якому обладнанні обов’язково ознайомтеся зі стандартними правилами запобігання нещасним випадкам. За номером заяви, указаним наприкінці кожного попередження, можна легко знайти його переклад у перекладених попередженнях із техніки безпеки, що входять до комплекту постачання цього пристрою. Заява 1071

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ


Прочитайте інструкції з установлення перед використанням, установленням і підключенням системи до джерела живлення. Заява 1004


Служба Voice over IP (VoIP) і служба екстрених викликів не працюють у разі відключення живлення або перерви. Після відновлення живлення вам, можливо, доведеться скинути або переналаштувати обладнання, щоб відновити доступ до VoIP та служби екстрених викликів. У США цей номер екстреної допомоги – 911. Ви повинні знати номер служби екстреної допомоги у вашій країні. Заява 361


Після закінчення експлуатації цей продукт слід утилізувати відповідно до всіх державних законів і норм. Заява 1040


Комбінована штепсельна розетка повинна бути завжди доступна, оскільки вона служить основним пристроєм відключення. Заява 1019

Інструкції з техніки безпеки

 • Не використовуйте цей виріб як основний засіб зв’язку в медичних установах, оскільки він може використовувати нерегульовану смугу частот, яка чутлива до перешкод від інших пристроїв або обладнання.

 • Обмеження з використання бездротових пристроїв у лікарнях встановлюються кожною окремою лікарнею.

 • Обмеження з використання бездротових пристроїв у небезпечних місцях встановлюються керівниками з безпеки таких середовищ.

 • Використання бездротових пристроїв у літаках регулюється Федеральним управлінням авіації (FAA).

Повідомлення про безпеку акумулятора


Неправильна заміна батареї може призвести до вибуху. Для заміни можна використовувати лише батарею ідентичного або еквівалентного типу відповідно до рекомендацій виробника. Використані батареї слід утилізувати відповідно до вказівок виробника. Заява 1015


Не торкайтеся металевих контактів акумулятора і не перемикайте їх. Ненавмисне розрядження акумулятора може спричинити серйозні опіки. Заява 341


Небезпека вибуху: не заряджайте акумулятор телефону в потенційно вибухонебезпечному середовищі. Твердження 431


Літій-іонні акумулятори мають обмежений термін служби. Будь-який літій-іонний акумулятор, який має ознаки пошкодження, включаючи здуття, слід негайно утилізувати.


 • Не викидайте акумулятор у вогонь або воду. Акумулятор може вибухнути, якщо його помістити у вогонь.

 • Не розбирайте, не ламайте, не проколюйте та не спалюйте акумулятор.

 • Дуже обережно поводьтеся з пошкодженим або протікаючим акумулятором. Якщо ви зіткнулися з електролітом, промийте відкриту ділянку водою з милом. Якщо електроліт потрапив в око, промийте око водою протягом 15 хвилин і зверніться за медичною допомогою.

 • Не заряджайте акумулятор, якщо температура навколишнього середовища перевищує 40 градусів за Цельсієм (104 градуси за Фаренгейтом).

 • Не піддавайте акумулятор впливу високих температур зберігання (вище 140 градусів за Фаренгейтом, 60 градусів за Цельсієм).

 • Утилізуючи акумулятор, зверніться до місцевого постачальника послуг з утилізації відходів щодо місцевих обмежень щодо утилізації або переробки акумуляторів.

Зверніться до місцевого постачальника для отримання акумулятора. Використовуйте лише акумулятори, які мають номер деталі Cisco.

Відключення електроенергії

Регулятивні домени

Радіочастота (РЧ) для цього телефона налаштовується з указанням певного регулятивного домену. Поза певним регулятивним доменом телефон може працювати неправильно та з порушенням місцевих нормативних вимог.

Медичні середовища

Цей виріб не є медичним пристроєм і використовує неліцензований діапазон частот, що може зазнавати перешкод від інших пристроїв або обладнання.

Використання зовнішніх пристроїв

Cisco рекомендує використовувати якісні зовнішні пристрої, (як-от гарнітури), які захищені від небажаних радіочастотних (РЧ) і аудіочастотних (АЧ) сигналів.

Певний шум усе одно може виникати. Це залежить від якості самих пристроїв і відстані до інших пристроїв, наприклад мобільних телефонів і приймально-передавальних радіостанцій. У таких випадках рекомендується виконати принаймні одну з описаних нижче дій:

 • Перемістіть зовнішній пристрій подалі від джерела РЧ- або АЧ-сигналів.

 • Прокладіть кабелі зовнішнього пристрою подалі від джерела РЧ- або АЧ-сигналів.

 • Використовуйте екрановані кабелі для зовнішнього пристрою або кабелі з кращим екрануванням і роз’ємом.

 • Зменште довжину кабелю зовнішнього пристрою.

 • Застосуйте ферити або інші подібні пристрої до кабелів для зовнішнього пристрою.

Cisco не може гарантувати належну роботу систему, оскільки Cisco не контролює якість зовнішніх пристроїв, кабелів і роз’ємів. Система буде працювати належним чином, якщо відповідні пристрої підключені за допомогою якісних кабелів і роз’ємів.


У країнах ЄС використовуйте лише зовнішні динаміки, які повністю відповідають Директиві щодо електромагнітної сумісності [89/336/EC].

Поведінка системи під час перевантаження мережі

Усі фактори, які зменшують продуктивність мережі, можуть вплинути на якість системного голосу телефона, а в деяких випадках призвести до розірвання виклику. Дії, що призводять до погіршення стану мережі, можуть бути, зокрема, такими:

 • Адміністративні завдання, як-от внутрішнє сканування портів або сканування для безпеки

 • Атаки на вашу мережу, зокрема "відмова в обслуговуванні"

Заяви про відповідність вимогам

Заяви про відповідність вимогам для ЄС

Маркування CE

На обладнання й упаковку нанесено позначку СЕ.

Логотип СЕ

Заява про вплив РЧ для ЄС

Цей пристрій пройшов оцінювання, і його визнано таким, що відповідає Директиві 2014/53/EU ЄС щодо електромагнітних полів.

Заяви про відповідність для США

Загальна відповідність вимогам щодо впливу радіочастот

Пристрій протестований на рівень радіочастотного опромінення людини відповідно до обмежень ICNIRP (Міжнародного комітету із захисту від неіонізуючого випромінювання) та визнаний таким, що відповідає вимогам.

Частина 15. Радіопристрій


Радіопристрій (відповідно до частини 15) працює з іншими пристроями на тій самій частоті без перешкод. Будь-які зміни або модифікації зазначеного виробу, які не були прямо схвалені компанією Cisco, включаючи використання антен виробництва не компанії Cisco, можуть позбавити користувача права на експлуатацію цього пристрою.

Заяви про відповідність вимогам для Канади

Цей пристрій відповідає стандартам RSS для пристроїв, які не підлягають ліцензуванню з боку Міністерства промисловості Канади. Для експлуатації необхідно виконання двох умов: (1) цей пристрій не може створювати перешкоди; (2) цей пристрій повинен запобігати будь-якому втручанню, зокрема такому, що призводить до небажаної роботи.

Цей виріб відповідає застосовним технічним специфікаціям Міністерства інновацій, науки й економічного розвитку Канади.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaitable de l'appareil.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Заява про вплив РЧ для Канади

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ВІДПОВІДАЄ ОБМЕЖЕННЯМ ISED RSS-102 R5 ЩОДО ВПЛИВУ РАДІОХВИЛЬ

Пристрій містить радіопередавач і приймач. Його розроблено так, щоб не перевищувати обмеження щодо загального (неконтрольованого) впливу радіохвиль (радіочастотних електромагнітних полів), як зазначено в RSS-102 з посиланням на Зведення 6 норм і правил щодо безпеки Міністерства охорони здоров’я Канади, а також передбачено суттєвий запас безпеки для захисту всіх людей незалежно від віку та стану здоров’я.

Це обладнання слід встановлювати та експлуатувати, зберігаючи відстань не менше 0,5 см між радіатором і тілом.

У рамках сертифікації щодо радіочастот пристрій пройшов випробування, і було визначено, що він відповідає застосовним правилам.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 0.5 cm entre le radiateur et votre corps.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

Заяви про відповідність вимогам для Нової Зеландії

Загальне попередження про дозвіл на підключення (PTC)

Надання дозволу Telepermit на використання будь-якої одиниці термінального обладнання означає лише те, що компанія Spark NZ визнала цей прилад таким, який відповідає мінімальним умовам для підключення до її мережі. Цей дозвіл не означає, що компанія Spark NZ підтверджує якість виробу, і не надає жодної гарантії. Крім того, він не гарантує, що одиниця обладнання працюватиме коректно за всіма критеріями з іншою одиницею іншої марки або моделі, для якої надано дозвіл Telepermit, а також не означає, що будь-який виріб сумісний з усіма мережевими службами Spark NZ.

Використання IP-мереж з PSTN

Протокол Інтернету (IP) за своїм призначенням затримує мовні сигнали згідно з формулюванням та адресатом кожного пакету даних. За стандартом доступу Spark NZ Access Standards рекомендується, щоб постачальники, виробники та установники, які використовують цю технологію під час вхідних або вихідних викликів через PSTN, посилалися на вимоги моделі ITU E при розробці власних мереж. Загальною метою є мінімізація затримок, спотворень та інших порушень у передаванні даних, особливо для викликів із залученням стільникових та міжнародних мереж, які вже зазнають значних затримок.

Використання стиснення голосу через PSTN

Через великі затримки, які вже виникали під час викликів на стільникові та міжнародні мережі, деякі з них були спричинені використанням технологій стиснення голосу. Стандарти доступу Spark NZ будуть підтримувати лише голосову технологію G711 для використання на PSTN. G711 є "методом миттєвого кодування мови", тоді як G729 та всі його варіанти вважаються "майже миттєвими", що вносить додаткову затримку в мовний сигнал.

Ехоподавлення

Зазвичай засоби ехоподавлення не вимагаються в телефонній мережі Spark NZ PSTN, оскільки географічні затримки є прийнятними там, де втрати від повернення CPE підтримуються в межах Telepermit. Однак ті приватні мережі, які використовують технологію передачі голосу за IP (VoIP), повинні забезпечувати ехоподавлення для всіх голосових викликів. Комбінований ефект затримки перетворення аудіо / VoIP та затримки маршрутизації за IP може спричинити необхідність часу на ехоподавлення до 64 мс.

Заяви про відповідність для Тайваню

Попередження DGT

Заява DGT 4

Заява про відповідність вимогам для Аргентини

Advertencia

No utilizar una fuente de alimentación con caracteristícas distintas a las expresadas ya que podría ser peligroso.

Заяви про відповідність вимогам для Бразилії

Ст. 6º – 506

Це обладнання є пристроєм другорядного типу, тобто воно не захищене від шкідливих перешкод, навіть спричинених пристроєм такого самого типу, а також не може створювати перешкоди для пристроїв основного типу.

Додаткову інформацію див. на сайті http://www.anatel.gov.br

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Сайт Anatel: http://www.anatel.gov.br

Резолюція № 303/2002 і № 533/2009

Цей продукт схвалений Anatel відповідно до процедур, що регулюються Постановою № 242/2000 та відповідає застосованим технічним вимогам, включаючи межі опромінення питомої швидкості поглинання для електричних, магнітних та електромагнітних полів радіочастот, відповідно до Резолюцій № 303/2002 та № 533/2009.

Resoluções no. 303/2002 e № 533/2009

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução no. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções no. 303/2002 e no. 533/2009.

Заява про відповідність вимогам для Сінгапуру

Відповідає вимогам стандартів IMDA DB101992

Огляд засобів безпеки продуктів Cisco

Цей продукт має криптографічні функції й підпадає під дію законів США та місцевих законів щодо імпорту, експорту, передавання та використання. Постачання криптографічних продуктів Cisco не передбачає імпорт, експорт, розповсюдження або використання шифрування з боку третіх осіб. Імпортери, експортери, дистриб’ютори й користувачі відповідають за дотримання законів США й місцевих законів країни. Використовуючи цей продукт, ви погоджуєтеся дотримуватися застосовних законів і постанов. Якщо ви не можете дотримуватися законів США й місцевих законів, негайно поверніть виріб.

Додаткову інформацію про експортні правила США можна знайти за адресою https://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/export-administration-regulations-ear.

Важлива інформація в Інтернеті

Ліцензійна угода з кінцевим користувачем

Ліцензійну угоду з кінцевим користувачем (EULA) опубліковано тут: https://www.cisco.com/go/eula

Інформація про відповідність нормативним документам і безпеку

Інформацію про відповідність нормативним документам і безпеку (RCSI) опубліковано тут:

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/Webex/Deskcamera/RCSI/rcsi-0162-book.pdf