За повече подробности относно автоматичното предоставяне на лицензи вижте Настройване на автоматичното предоставяне на лицензи в Control Hub.

 • Използвайте автоматичното предоставяне на лиценз, за да дадете стандартен или премиум лиценз на потребител. Можете да продължите да маркирате потребител като супервайзор ръчно.

 • Избягвайте да добавяте потребител към няколко групи, тъй като потребителят изисква лиценз за един контактен център. Ако се дават както стандартни, така и премиум лицензи чрез добавяне на потребител към няколко групи, се прилага премиум лицензът.

 • Докато конфигурирате автоматичното присвояване на лицензи за потребители на контактния център, избягвайте да прилагате шаблона към съществуващите потребители. Ако се прилагат към съществуващи потребители, всички потребителски профили могат да се нулират до потребителски профили по подразбиране. Препоръчваме ви да използвате автоматичното предоставяне на лиценз за нови потребители.


 • След като изпълните тези стъпки, за да актуализирате лиценза на съществуващ потребител, трябва да синхронизирате потребителите с портала за управление в контролния център. Придвижете се до Услуги > Център за контакти > Настройки > Общи и щракнете върху Синхронизиране на потребителите.

 • Уверете се, че актуализирате лицензите в модула "Потребители" на портала за управление.

 • Когато потребител бъде изтрит в Control Hub, съответният потребител на контактния център ще бъде изтрит автоматично.

1

влезте в Control Hub с помощта на URL https://admin.webex.com.

2

От раздела Услуги на навигационния екран изберете Център за контакти >Настройки >общи > Подробни данни за услугата.

 • Ако полето Webex Подробни данни за платформата на контактния център показва 1.0, следвайте стъпките, както е посочено в статиятаДобавяне на потребители ръчно в Cisco Webex Contact Center 1.0 .

 • Ако полето Webex Подробни данни за платформата на контактния център показва Нова платформа, следвайте стъпките, както е посочено в статията Ръчно добавяне на потребители в контактния център Webex.


Ако добавяте потребители, които са използвали имейл адреса си, за да създадат пробен акаунт в Webex, изтрийте организацията им, преди да ги добавите към вашата организация на клиенти.

1

влезте в организацията на клиентите в Control Hub.

2

Отидете на Потребители и след това щракнете върху Управление на потребители.

3

Изберете Ръчно добавяне или модифициране на потребители и щракнете върху Напред.

4

Изпълнете една от следните стъпки.

 • Ако искате да въведете само имейл адреса на новия потребител, изберете радио бутона Имейл адрес .
 • Ако искате да въведете името и имейл адреса на новия потребител, изберете радио бутона Имена и имейл адреси . Въведете име, фамилия и имейл адрес на новия потребител.

   

  В този екран можете да добавите подробности за до 25 потребители. За да добавите подробни данни за друг потребител, щракнете върху иконата Плюс (+) до полето Имейл адрес .

5

След като въведете данните за новите потребители, които искате да добавите, щракнете върху Напред.

6

За да дадете лиценз на потребител, поставете отметка в квадратчето Contace Center и изберете типа лиценз, който искате да дадете на агента. Наличните типове лицензи са:

 • Стандартен агент: Изберете този тип лиценз, за да предоставите стандартни функции на агента на потребителя.
 • Премиум агент: Изберете този тип лиценз, за да предоставите функции на премиум агент на потребителя. Направете едно от следните неща:
  • Агент: Изберете тази опция, за да предоставите функции на премиум агент на потребител.

  • Супервайзор: Изберете тази опция, за да предоставите надзорната роля на потребител.

 • За администратор направете едно от следните неща:
  • Създайте потребителя с лиценз за Premium Agent за нов потребител. Отидете на Потребителски подробни данни > администраторски роли. Поставете отметка в квадратчето Администратор на организацията. Щракнете върху радио бутона Пълен администратор .

  • За съществуващ потребител изберете потребителя от страницата Подробни данни за потребителя. Отидете на Потребителски подробни данни > администраторски роли. Поставете отметка в квадратчето Администратор на организацията. Щракнете върху радио бутона Пълен администратор .

  • За администратор на услугата на центъра за контакти отидете на Потребителски подробни данни > администраторски роли. Отидете на Потребителски подробни данни > администраторски роли. Поставете отметка в квадратчето Администратор на организацията. Щракнете върху квадратчето за отметка в сервизния администратор на центъра за контакти.

  • За да премахнете привилегиите на администратор, щракнете върху Администраторски роли. Изчистете отметката от администратора на организацията или от администратора на услугата на центъра за контакти въз основа на ролята на администратор.

За информация относно привилегиите, специфични за контактния център, за всички роли на администратор на контролния център вижте статията Администраторски роли за Webex контактен център.

7

Щракнете върху Запиши.

Потребителят получава покана по имейл да се присъедини към Webex организация.

Потребителският профил по подразбиране предоставя достъп до функциите Webex контактния център за потребители с лицензи или права на контактния център. За информация относно потребителските профили вижте раздела Потребителски профили в ръководството за настройка и администриране на Cisco Webex Contact Center.


Ако добавяте потребители, които са използвали имейл адреса си, за да създадат пробен акаунт в Webex, изтрийте организацията им, преди да ги добавите към вашата организация на клиенти.

1

влезте в организацията на клиентите в Control Hub.

2

Отидете на Потребители и след това щракнете върху Управление на потребители.

3

Изберете Ръчно добавяне или модифициране на потребители и щракнете върху Напред.

4

Изпълнете една от следните стъпки.

 • Ако искате да въведете само имейл адреса на новия потребител, изберете радио бутона Имейл адрес .
 • Ако искате да въведете името и имейл адреса на новия потребител, изберете радио бутона Имена и имейл адреси . Въведете име, фамилия и имейл адрес на новия потребител.

   

  В този екран можете да добавите подробности за до 25 потребители. За да добавите подробни данни за друг потребител, щракнете върху иконата Плюс (+) до полето Имейл адрес .

5

След като въведете данните за новите потребители, които искате да добавите, щракнете върху Напред.

6

За да дадете лиценз на потребител, поставете отметка в квадратчето Лицензиран агент и изберете типа лиценз, който искате да дадете на агента. Наличните типове лицензи са:

 • Стандартен агент: Изберете тази опция, за да предоставите стандартни функции на агента на потребител.
 • Премиум агент: Изберете тази опция, за да предоставите функции на премиум агент на потребител.
 • Premium Agent - Supervisor Role: Изберете тази опция, за да предоставите ролята на надзорник на потребител.
7

(По избор) За да присвоите административни привилегии на потребител в контактния център Webex, поставете отметка в квадратчето Администратор .


 
 • Можете да присвоите административни привилегии на потребител, докато редактирате потребител, но не и докато създавате нов потребител.

 • Ако изберете Премиум агент - Роля на супервайзор в предишната стъпка, квадратчето за отметка Администратор е забранено.

Ако поставите отметка в квадратчето Администратор , продължете със стъпка 8.

8

За да присвоите на потребител ролята на пълен администратор или администратор на услугата в центъра за контакти, направете едно от следните неща:

 • За пълен администратор отидете на Потребителски данни > администраторски роли. Щракнете върху радио бутона Пълен администратор .

 • За администратор на услугата на центъра за контакти отидете на Потребителски подробни данни > администраторски роли. Поставете отметка в квадратчето на администратора на услугата "Контактен център".

За информация относно привилегиите, специфични за контактния център, за всички роли на администратор на контролния център вижте статията Администраторски роли за Webex контактен център.

9

Щракнете върху Запиши.

Въз основа на настройките на вашата организация потребителят може да получи покана по имейл да се присъедини към Webex организация.

Потребителският профил по подразбиране предоставя достъп до функциите Webex контактния център за потребители с лицензи или права на контактния център. За информация относно потребителските профили вижте раздела Потребителски профили в ръководството за настройка и администриране на Cisco Webex Contact Center.

Преди да започнете

Ако имате повече от един CSV файл за вашата организация, след това качете файл. Когато задачата завърши, можете да качите следващия файл.


Някои редактори на електронни таблици премахват знака + от клетките при отваряне на .csv. Можете да използвате текстов редактор, за да правите .csv актуализации. Ако използвате редактор на електронни таблици, уверете се, че сте задали формата на клетката на текст и след това добавете знаци "any+ ".

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com/ отидете на Потребители , щракнете върхуУправление на потребители и изберете CSV Добавяне или промяна напотребители .

2

Щракнете върху Експортиране , за да изтеглите файла, и въведете информацията за потребителя в нов ред в CSV файл, за да зададете някой от следните лицензи:

 • За стандартен агент задайте колоната "Стандартен контактен център Webex на TRUE .
 • За Premium Agent, задайте колоните Premium на контактния център Webex на TRUE . Системата присвоява роля на агент на потребителя.


   

  Ако колоните Standard и Premium са настроени на FALSE, системата премахва лиценза за Webex контактен център.

 • За да добавите роля на супервайзор или администратор, актуализирайте ролите ръчно, както е упоменато в раздела Ръчно добавяне на потребители в раздела Webex контактния център .

3

Щракнете върху Импортиране, изберете вашия файл и щракнете върху Отвори.

4

След като системата качи CSV файл, превъртете надолу и изберете или Добавяне само на услуги, или Добавяне и премахване на услуги и щракнете върху Изпращане.

5

След като импортирането завърши, затворете диалоговия прозорец Задачи.

6

Синхронизирайте потребителите към портала за управление на Webex contact Center. Придвижете се до Услуги >Контактен център >Настройки > Общи и щракнете върху Синхронизиране на потребители.

7

Качете подробностите за агента в портала за управление. За повече информация вижте раздела Актуализиране и качване на шаблон за агент в Cisco Webex Contact Center Ръководство за потребителя на портала за управление.