• След като изпълните тези стъпки, за да актуализирате лиценз на съществуващ потребител, трябва да синхронизирате потребителите към портала за управление на контролния център. Придвижете се до Услуги > Център за контакти > Настройки > Общи и щракнете върху Синхронизиране на потребителите.

 • Гарантирайте, че актуализирате лицензите в модула Потребители на портала за управление.

 1. влезте в Контролния център, като използвате URL https://admin.webex.com.
 2. От секцията Услуги на навигационния екран изберете Настройки на контактния център >> Общи> подробности за услугата.
  Команда или действие Предназначение
1

влезте в контролния център, като използвате URL https://admin.webex.com.

2

От секцията Услуги на навигационния екран изберете Настройки на контактния център >> Общи> подробности за услугата.


Ако добавяте потребители, които са използвали имейл адреса си, за да създадат пробен акаунт в Webex, изтрийте организацията им, преди да ги добавите към вашата организация на клиенти.

1

влезте в организацията на клиентите в Контролния център.

2

Отидете на Потребители и след това щракнете върху Управление на потребители.

3

Изберете Ръчно добавяне или промяна на потребители и щракнете върху Напред.

4

Извършете една от следните стъпки.

 • Ако искате да въведете само имейл адреса на новия потребител, изберете бутона Имейл адрес радио.
 • Ако искате да въведете името и имейл адреса на новия потребител, изберете бутона Имена и Имейл адреси радио. Въведете първото име, фамилията и имейл адреса на новия потребител.

   

  В този екран можете да добавите подробностите за до 25 потребители. За да добавите подробностите за друг потребител, щракнете върху иконата Плюс (+) до полето Имейл адрес.

5

След като сте въвели подробностите за новите потребители, които искате да добавите, щракнете върху Напред.

6

За да присвоите лиценз на потребител, поставете отметка в квадратчето Contace Center и изберете типа лиценз, който искате да присвоите на агента. Наличните типове лицензи са:

 • Стандартен агент:Изберете този тип лиценз, за да предоставите стандартни функции на агент на потребителя.
 • Premium Agent:Изберете този тип лиценз, за да предоставите премиум агент функции на потребителя. Направете едно от следните неща:
  • Агент: Изберете тази опция, за да предоставите първокласни функции на агент на потребител.

  • Супервайзор: Изберете тази опция, за да предоставите ролята на супервайзор на потребител.

 • За администратор направете едно от следните неща:
  • Създайте потребителя с Premium Agent лиценз за нов потребител. Отидете на потребителски подробности > администратор роли. Поставете отметка в квадратчето Администратор на организацията. Щракнете върху бутона Пълно администратор радио.

  • За съществуващ потребител изберете потребителя от страницата С подробни данни за потребителя. Отидете на потребителски подробности > администратор роли. Поставете отметка в квадратчето Администратор на организацията. Щракнете върху бутона Пълно администратор радио.

  • За администратор на услуга на центъра за контакти отидете на потребителски подробности > администратор роли. Отидете на потребителски подробности > администратор роли. Поставете отметка в квадратчето Администратор на организацията. Щракнете върху квадратчето за отметка Администратор на услугата център за контакти.

  • За да премахнете администраторската привилегия, щракнете върху роли на администратор. Премахнете отметката от администратора на организацията или администратора на услугата "Център за контакти" въз основа на ролята на администратор.

За информация относно специфичните за Центъра за контакти привилегии на всички роли на администраторски център за контрол вижте статията Роли на администратор за Webex контактен център.

7

Щракнете върху Запиши.

Потребителят получава имейл покана за присъединяване към Webex организация.

Потребителски профил по подразбиране осигурява достъп до функциите Webex контактния център за потребители с лицензи или права на Контактния център. За информация относно потребителските профили вижте раздела Потребителски профили в ръководството за настройка и администриране на Cisco Webex Contact Center.


Ако добавяте потребители, които са използвали имейл адреса си, за да създадат пробен акаунт в Webex, изтрийте организацията им, преди да ги добавите към вашата организация на клиенти.

1

влезте в организацията на клиентите в Контролния център.

2

Отидете на Потребители и след това щракнете върху Управление на потребители.

3

Изберете Ръчно добавяне или промяна на потребители и щракнете върху Напред.

4

Извършете една от следните стъпки.

 • Ако искате да въведете само имейл адреса на новия потребител, изберете бутона Имейл адрес радио.
 • Ако искате да въведете името и имейл адреса на новия потребител, изберете бутона Имена и Имейл адреси радио. Въведете първото име, фамилията и имейл адреса на новия потребител.

   

  В този екран можете да добавите подробностите за до 25 потребители. За да добавите подробностите за друг потребител, щракнете върху иконата Плюс (+) до полето Имейл адрес.

5

След като сте въвели подробностите за новите потребители, които искате да добавите, щракнете върху Напред.

6

За да присвоите лиценз на потребител, поставете отметка в квадратчето Лицензиран агент и изберете типа лиценз, който искате да присвоите на агента. Наличните типове лицензи са:

 • Стандартен агент:Изберете тази опция, за да предоставите стандартни функции на агент на потребител.
 • Premium Agent:Изберете тази опция, за да предоставите първокласни функции на агент на потребител.
 • Премиум агент - Надзорна роля:Изберете тази опция, за да предоставите ролята на супервайзор на потребител.
7

(По избор) За да присвоите административни привилегии на потребител в центъра за контакти Webex, поставете отметка в квадратчето Администратор.


 
Ако изберете Premium Agent - Роля на супервайзор в предишната стъпка, квадратчето администратор е заличено.

Ако поставите отметка в квадратчето Администратор, продължете със Стъпка 8.

8

За да присвоите или пълната роля на администратор на администратор на услугата на администратора на администратор на центъра за контакти на потребител, направете едно от следните неща:

 • За пълен администратор отидете на потребителски подробности > администратор роли. Щракнете върху бутона Пълно администратор радио.

 • За администратор на услуга на центъра за контакти отидете на потребителски подробности > администратор роли. Поставете отметка в квадратчето Администратор на сервизен център за контакти.

За информация относно специфичните за Центъра за контакти привилегии на всички роли на администраторски център за контрол вижте статията Роли на администратор за Webex контактен център.

9

Щракнете върху Запиши.

Потребителят получава имейл покана за присъединяване към Webex организация.

Потребителски профил по подразбиране осигурява достъп до функциите Webex контактния център за потребители с лицензи или права на Контактния център. За информация относно потребителските профили вижте раздела Потребителски профили в ръководството за настройка и администриране на Cisco Webex Contact Center.

Преди да започнете

Ако имате повече от един CSV файл за вашата организация, след това качете файл. Когато задачата завърши, можете да качите следващия файл.


Някои редактори на електронни таблици премахват знака + от клетките при отваряне на .csv. Можете да използвате текстов редактор, за да направите актуализации на .csv. Ако използвате редактор на електронна таблица, гарантирайте задаването на клетъчния формат на текст и след това добавете всички + знаци.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com/ отидете на Потребители, щракнете върху Управление на потребители и изберете CSV Добавяне или промяна на потребители.

2

Щракнете върху Експортиране, за да изтеглите файла и въведете информацията за потребителя в нов ред в CSV файл, за да зададете някой от тези лицензи:

 • За стандартен агент задайте колоната Webex стандарт за контактен център TRUE.
 • За Premium Agent задайте колоните Webex контактен център Premium на TRUE. Системата присвоява роля на Агент на потребителя.


   

  Ако и двете колони Standard и Premium са зададени на FALSE, тогава системата премахва лиценза Webex Контактен център.

 • За да добавите роля на супервайзор или администратор, актуализирайте ролите ръчно, както е споменато в раздела Добавяне на потребители ръчно в раздела Webex контактен център.

3

Щракнете върху Импортиране, изберете вашия файл и щракнете върху Отвори.

4

След като системата качи CSV файл, превъртете надолу и изберете или Добавяне само на услуги, или Добавяне и премахване на услуги и щракнете върху Подаване.

5

След като импортирането завърши, затворете диалоговия прозорец Задачи.

6

Синхронизирайте потребителите към портала за управление на Webex contact Center. Навигирайте до услуги > контактния център > настройки > общи и щракнете върху Синхронизиране на потребители.

7

Качете данните на агента в портала за управление. За повече информация вижте раздела Актуализиране и качване на шаблон на агент в Cisco Webex Contact Center ръководство за потребителя на портала за управление.