Mer information om automatisk licenstilldelning finns i Konfigurera automatiska licenstilldelningar i Control Hub.

 • Använd den automatiska licenstilldelningen för att tilldela standard- eller premiumlicenser till en användare. Du kan fortsätta att markera en användare som arbetsledare manuellt.

 • Undvik att lägga till en användare i flera grupper eftersom en användare kräver en enda kontaktcenterlicens. Om både standard- och premiumlicenser tilldelas genom att lägga till en användare i flera grupper gäller premiumlicensen.

 • När du konfigurerar automatisk licenstilldelning för kontaktcenteranvändare bör du undvika att tillämpa mallen på befintliga användare. Om de tillämpas på befintliga användare kan alla anpassade profiler återställas till standardanvändarprofiler. Vi rekommenderar att du använder den automatiska licenstilldelningen för nya användare.


 
 • När du har uppdaterat en befintlig användares licens är det nödvändigt att synkronisera användarna med Control Hub. Anvisningar om hur du utför den här synkroniseringen finns i avsnittet "Synkronisera användare" i artikeln Klientinställningar .

 • När en användare raderas på Control Hub raderas motsvarande kontaktcenteranvändare automatiskt.

1

Logga in på Control Hub med URL https://admin.webex.com.

2

I avsnittet Tjänster i navigeringsfönstret väljer du Kontaktcenter > Inställningar > Allmänt > Tjänstinformation.


 

Om du försöker lägga till användare som har använt sin e-postadress för att skapa ett provkonto på Webex ska du radera deras organisation innan du lägger till dem i din kundorganisation.

1

Logga in på kundorganisationen på Control Hub.

2

Gå till Användare och klicka sedan på Hantera användare.

3

Välj Lägg till eller ändra användare manuellt och klicka på Nästa.

4

Utför ett av följande steg.

 • Om du bara vill ange den nya användarens e-postadress väljer du alternativknappen E-postadress .
 • Om du vill ange den nya användarens namn och e-postadress väljer du alternativknappen Namn och e-postadresser . Ange den nya användarens förnamn, efternamn och e-postadress.

   

  På den här skärmen kan du lägga till information om upp till 25 användare. Om du vill lägga till information om en annan användare klickar du på plusikonen (+) bredvid fältet E-postadress .

5

När du har angett information om de nya användare som du vill lägga till klickar du på Nästa.

6

Om du vill tilldela en licens till en användare markerar du kryssrutan Contace Center och väljer den licenstyp som du vill tilldela agenten. Följande licenstyper är tillgängliga:

 • Standardagent:Välj den här licenstypen om du vill tillhandahålla standardagentfunktioner till användaren.
 • Premium Agent:Välj den här licenstypen om du vill tillhandahålla premiumagentfunktioner till användaren. Gör något av följande:
  • Agent: Välj det här alternativet om du vill tillhandahålla premiumagentfunktioner till en användare.

  • Arbetsledare: Välj det här alternativet om du vill ge arbetsledarrollen till en användare.

 • Gör något av följande för en administratör:
  • Skapa användaren med Premium Agent-licens för en ny användare. Gå till Användarinformation > Administratörsroller. Markera kryssrutan Organisationsadministratör . Klicka på alternativknappen Fullständig administratör .

  • För en befintlig användare väljer du användaren på sidan Användarinformation . Gå till Användarinformation > Administratörsroller. Markera kryssrutan Organisationsadministratör . Klicka på alternativknappen Fullständig administratör .

  • Om du är administratör för kontaktcentertjänsten går du till Användarinformation > Administratörsroller. Gå till Användarinformation > Administratörsroller. Markera kryssrutan Organisationsadministratör . Markera kryssrutan Administratör för kontaktcentertjänsten .

  • Om du vill ta bort administratörsbehörigheten klickar du på Administratörsroller. Avmarkera Organisationsadministratör eller Kontaktcentertjänstadministratör baserat på administratörsrollen.

Information om Contact Center-specifika privilegier för alla Control Hub-administratörsroller finns i artikeln Administratörsroller för Webex Contact Center.

7

Klicka på Spara.

Användaren får en e-postinbjudan om att gå med i den Webex organisationen.

En standardanvändarprofil ger åtkomst till Webex Contact Center-funktioner för användare med Contact Center-licenser eller berättiganden. Information om användarprofiler finns i avsnittet Användarprofiler i Cisco Webex Contact Center Installations- och administrationshandboken.


 

Om du försöker lägga till användare som har använt sin e-postadress för att skapa ett provkonto på Webex ska du radera deras organisation innan du lägger till dem i din kundorganisation.

1

Logga in på kundorganisationen på Control Hub.

2

Gå till Användare och klicka sedan på Hantera användare.

3

Välj Lägg till eller ändra användare manuellt och klicka på Nästa.

4

Utför ett av följande steg.

 • Om du bara vill ange den nya användarens e-postadress väljer du alternativknappen E-postadress .
 • Om du vill ange den nya användarens namn och e-postadress väljer du alternativknappen Namn och e-postadresser . Ange den nya användarens förnamn, efternamn och e-postadress.

   

  På den här skärmen kan du lägga till information om upp till 25 användare. Om du vill lägga till information om en annan användare klickar du på plusikonen (+) bredvid fältet E-postadress .

5

När du har angett information om de nya användare som du vill lägga till klickar du på Nästa.

6

Om du vill tilldela en licens till en användare markerar du kryssrutan Licensierad agent och väljer den licenstyp som du vill tilldela agenten. Följande licenstyper är tillgängliga:

 • Standardagent:Välj det här alternativet om du vill tillhandahålla standardagentfunktioner till en användare.
 • Premium Agent:Välj det här alternativet om du vill tillhandahålla premiumagentfunktioner till en användare.
 • Premiumagent – Arbetsledarroll:Välj det här alternativet om du vill ge arbetsledarrollen till en användare.
7

(Valfritt) Om du vill tilldela administrativa behörigheter till en användare i Webex Contact Center markerar du kryssrutan Administratör .


 
 • Du kan tilldela administrativ behörighet till en användare när du redigerar en användare, men inte när du skapar en ny användare.

 • Om du väljer Premiumagent – arbetsledarroll i föregående steg inaktiveras kryssrutan Administratör .

Om du markerar kryssrutan Administratör fortsätter du med steg 8.

8

Om du vill tilldela en användare rollen Fullständig administratör eller Kontaktcenter-tjänstadministratör gör du något av följande:

 • För en fullständig administratör, gå till Användarinformation > Administratörsroller. Klicka på alternativknappen Fullständig administratör .

 • Om du är administratör för kontaktcentertjänsten går du till Användarinformation > Administratörsroller. Markera kryssrutan Administratör för tjänsten Contact Center.

Mer information om Contact Center-specifika privilegier för alla Control Hub-administratörsroller finns i artikeln Administratörsroller för Webex Contact Center.

9

Klicka på Spara.

Baserat på organisationens inställningar kan användaren få en e-postinbjudan om att ansluta till Webex-organisationen.

En standardanvändarprofil ger åtkomst till Webex Contact Center-funktioner för användare med Contact Center-licenser eller berättiganden. Mer information om användarprofiler finns i avsnittet Användarprofiler i installations- och administrationsguiden förCisco Webex Contact Center.

Innan du börjar

Om du har mer än en CSV-fil för organisationen ska du ladda upp en fil. När uppgiften är klar kan du ladda upp nästa fil.


 

För vissa kalkylblad tar redigeringsprogram bort + tecknet från cellerna när .csv-filen öppnas. Du kan använda en textredigerare för att göra .csv uppdateringar. Om du använder en kalkylarksredigerare måste du ange cellformatet till text och sedan lägga till valfritt + tecken.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com/ går du till Användare, klickar på Hantera användare och väljer CSV Lägg till eller ändra användare.

2

Klicka på Exportera för att ladda ned filen och ange användarinformationen på en ny rad i CSV-filen för att ange någon av följande licenser:

 • För Standardagent anger du kolumnen Webex Contact Center Standard till TRUE.
 • För Premium-agent, ställ in Webex Contact Center Premium-kolumnerna TRUE. Systemet tilldelar användaren en agentroll.


   

  Om både Standard - och Premium-kolumner är inställda på FALSKT tar systemet bort Webex Contact Center-licensen.

 • Om du vill lägga till en arbetsledar- eller administratörsroll uppdaterar du rollerna manuellt enligt vad som nämns i avsnittet Lägg till användare manuellt i Webex Contact Center .

3

Klicka på Importera, välj filen och klicka på Öppna.

4

När systemet har laddat upp CSV-filen bläddrar du nedåt och väljer antingen Lägg till endast tjänster eller Lägg till och ta bort tjänster och klickar på Skicka.

5

När importen är klar stänger du dialogrutan Uppgifter.

6

Synkronisera användare med hanteringsportalen för Webex Contact Center. Navigera till Tjänster>Kontaktcenter > Inställningar > Allmänt och klicka på Synkronisera användare .

7

Ladda upp agentinformationen i hanteringsportalen. Mer information finns i avsnittet Uppdatera och överför agentmall i användarhandboken för Cisco Webex Contact Center-hanteringsportalen.