• När du har slutfört dessa steg för att uppdatera en befintlig användares licens måste du synkronisera användare med hanteringsportalen i Control Hub.Gå till Tjänster > Contact Center- > inställningar > Allmänt och klicka på Synkronisera användare.

 • Se till att du uppdaterar licenserna i modulen Användare i hanteringsportalen.

 • När en användare tas bort i Control Hub tas motsvarande contact center-användare bort automatiskt.

 1. Logga in på Control Hub med hjälp av URL:en https://admin.webex.com.
 2. Gå till avsnittet Tjänster i navigeringsfönstret och välj Contact Center > Inställningar > Allmänna > Serviceuppgifter.
  Kommando eller åtgärd Syfte
1

Logga in på Control Hub med hjälp av URL:en https://admin.webex.com.

2

Gå till avsnittet Tjänster i navigeringsfönstret och välj Contact Center > Inställningar > Allmänna > Serviceuppgifter.


Om du lägger till användare som har använt sin e-postadress för att skapa ett provkonto på Webex ska du ta bort deras organisation innan de läggs till i din kundorganisation.

1

Logga in på kundorganisationen i Control Hub.

2

Gå till Användare och klicka sedan på Hantera användare.

3

Välj Lägg till eller ändra användare manuellt och klicka på Nästa.

4

Utför något av följande alternativ.

 • Om du endast vill ange den nya användarens e-postadress väljer du e-postadressen som radioknapp.
 • Om du vill ange den nya användarens namn och e-postadress väljer du de namn och e-postadresser som radioknapp .Ange den nya användarens förnamn, efternamn och e-postadress.

   

  I den här skärmen kan du lägga till uppgifter om upp till 25 användare.Om du vill lägga till ytterligare en användares uppgifter klickar du på plusikonen (+) intill e-postadressfältet .

5

När du har angett uppgifterna om de nya användare som du vill lägga till klickar du på Nästa.

6

För att tilldela en licens till en användare markerar du kryssrutan Contämne Center och väljer den licenstyp du vill tilldela agenten.De tillgängliga licenstyperna är:

 • Standardagent: Välj denna licenstyp för att tillhandahålla standardfunktioner för agenten till användaren.
 • Premiumagent:Välj denna licenstyp för att tillhandahålla premiumagentfunktioner till användaren.Kom ihåg följande:
  • Agent:Välj detta alternativ för att tillhandahålla premiumagentfunktioner till användaren.

  • Övervakare:Välj det här alternativet för att ge övervakarerollen till en användare.

 • Gör något av följande för en administratör:
  • Skapa användaren med Premium Agent-licens för en ny användare.Gå till Användarinformation och > administratörsroller.Markera kryssrutan Organisationsadministratör .Klicka på Fullständig administratör radioknapp.

  • För en befintlig användare väljer du användaren på sidan Användaruppgifter .Gå till Användarinformation och > administratörsroller.Markera kryssrutan Organisationsadministratör .Klicka på Fullständig administratör radioknapp.

  • Om du har en administratör för Contact Center-tjänst går du till Användaruppgifter > administratörsroller.Gå till Användarinformation och > administratörsroller.Markera kryssrutan Organisationsadministratör .Klicka i kryssrutan Contact Center-tjänstadministratör .

  • Om du vill ta bort administratörsbehörighet klickar du på Administratörsroller.Avmarkera Organisationsadministratör eller Kontaktcenter-serviceadministratör baserat på administratörsrollen.

Mer information om contact center-specifika privilegier för alla administratörsroller i Control Hub finns i artikeln Administratörsroller för Webex Contact Center.

7

Klicka på Spara.

Användaren får en e-postinbjudan om att ansluta sig till Webex-organisationen.

En standard användarprofil åtkomst till Webex Contact Center-funktioner för användare med Contact Center-licenser eller -berättiganden.För information om användarprofiler, se avsnittet Användarprofiler i Cisco Webex Konfigurations- och administrationsguide förContact Center.


Om du lägger till användare som har använt sin e-postadress för att skapa ett provkonto på Webex ska du ta bort deras organisation innan de läggs till i din kundorganisation.

1

Logga in på kundorganisationen i Control Hub.

2

Gå till Användare och klicka sedan på Hantera användare.

3

Välj Lägg till eller ändra användare manuellt och klicka på Nästa.

4

Utför något av följande alternativ.

 • Om du endast vill ange den nya användarens e-postadress väljer du e-postadressen som radioknapp.
 • Om du vill ange den nya användarens namn och e-postadress väljer du de namn och e-postadresser som radioknapp .Ange den nya användarens förnamn, efternamn och e-postadress.

   

  I den här skärmen kan du lägga till uppgifter om upp till 25 användare.Om du vill lägga till ytterligare en användares uppgifter klickar du på plusikonen (+) intill e-postadressfältet .

5

När du har angett uppgifterna om de nya användare som du vill lägga till klickar du på Nästa.

6

För att tilldela en licens till en användare, markera kryssrutan Licensierad agent och välj licenstypen som du vill tilldela agenten.De tillgängliga licenstyperna är:

 • Standardagent: Välj det här alternativet för att tillhandahålla standardagentfunktioner till en användare.
 • Premiumagent:Välj detta alternativ för att tillhandahålla premiumagentfunktioner till en användare.
 • Premium Agent - Övervakare-roll:Välj det här alternativet för att ge övervakare-rollen till en användare.
7

(Valfritt) För att tilldela administratörs privilegier till en användare i Webex Contact Center markerar du kryssrutan Administratör.


 
Om du väljer Premium Agent – Övervakare-roll i föregående steg är kryssrutan Administratör inaktiverad.

Om du markerar kryssrutan Administratör , fortsätt med steg 8.

8

Om du vill tilldela en användare rollen som fullständig administratör eller Kontaktcenter-tjänstadministratör gör du något av följande:

 • Om du vill ha fullständig administratör går du till > administratörsroller.Klicka på Fullständig administratör radioknapp.

 • Om du har en administratör för Contact Center-tjänst går du till Användaruppgifter > administratörsroller.Markera kryssrutan Contact Center-tjänstadministratör .

Mer information om contact center-specifika privilegier för alla administratörsroller i Control Hub finns i artikeln Administratörsroller för Webex Contact Center.

9

Klicka på Spara.

Baserat på din organisations inställningar kan användaren få en e-postinbjudan om att delta i Webex-organisationen.

En standard användarprofil åtkomst till Webex Contact Center-funktioner för användare med Contact Center-licenser eller -berättiganden.För information om användarprofiler, se avsnittet Användarprofiler i Cisco Webex Konfigurations- och administrationsguide förContact Center.

Innan du börjar

Om du har fler än en CSV-fil för din organisation överför du en fil.När uppgiften är slutförd kan du överföra nästa fil.


Vissa kalkyl blads redigerare tar bort +-tecknet från cellerna när. csv-filen öppnas.Du kan använda en textredigerare för att göra .csv-uppdateringar.Om du använder en kalkyl blads redigerare ska du se till att ange cellformatet som text och sedan lägga till + - tecken.

1

Från kundvyn i går du https://admin.webex.com/till användare , klickarpå Hantera användareoch väljer CSV Lägg till eller ändra användare.

2

Klicka på Exportera för att hämta filen och ange användarinformation raden i CSV-filen för att ställa in någon av följande licenser:

 • För Standard Agent anger du Webex Contact Center Standard-kolumnen som SANN.
 • För Premium-agent, ställ in Webex Contact Center Premium-kolumnernaSANT.Systemet tilldelar en agentroll till användaren.


   

  Om både Standard - och Premium-kolumnerna är inställda på FALSKså tar systemet bort licensen för Webex Contact Center.

 • Om du vill lägga till en övervakare eller administratörsroll ska du uppdatera rollerna manuellt som nämns i avsnittet Lägg till användare manuellt i Webex Contact Center .

3

Klicka på Importera, välj din fil och klicka på Öppna.

4

När systemet har överfört CSV-filen rullar du ner och väljer antingen Lägg till endast tjänster eller Lägg till och ta bort tjänster och klickar på Skicka.

5

När importen är klar stänger du dialogruta .

6

Synkronisera användare med portalen Hantering av Webex Contact Center.Gå till Tjänster > Contact Center > Inställningar > Allmäntoch klicka på Synkronisera användare.

7

Överför agentinformationen i portalen Hantering.Mer information finns i avsnittet Uppdatera och ladda upp agentmall i användarguiden Cisco Webex Användarguide för Contact Center Management Portal.