Mozilla Firefox или Google Chrome се срива неочаквано без грешка при опит за присъединяване към срещи на Cisco Webex

Mozilla Firefox или Google Chrome се срива неочаквано без грешка, докато се опитва да се присъедини към Cisco Webex Meetings.

Firefox се срива, когато се опитам да се присъединя към събрание.

Chrome се срива, когато се опитам да се присъединя към събрание.

Имам проблеми с присъединяването или започването на събрание с помощта на Firefox.

Имам проблеми с присъединяването или започването на среща с помощта на Google Chrome.Решение:

Една от причините за възникването на този проблем се дължи на повредена инсталация на Java.

За да се опитате да разрешите проблема, проверете дали използвате най-новата версия на Java и актуализирайте системата си, ако е необходимо.

Ако имате нужда от помощ при инсталирането на Java, моля, следвайте инструкциите на www.java.com.

Също така имайте предвид, че процесът на стартиране или присъединяване към събрания се е променил в предишните версии на Firefox и Chrome.За повече информация вж.: https://support.webex.com/webex/meetings/en_US/chrome-firefox-join-faq.htm

Ако проблемът все още не е разрешен, свържете се с техническата поддръжка на Cisco Webex.За помощ вижте: WBX162 - Как да се свържа с отдела за обслужване на клиенти или техническа поддръжка на Webex?

Беше ли полезна тази статия?