Mozilla Firefox или Google Chrome се срива неочаквано без грешка при опит за присъединяване към cisco Webex срещи

Mozilla Firefox или Google Chrome се срива неочаквано без грешка, докато се опитва да се присъедини към Cisco Webex Срещи.

Firefox се срива, когато се опитам да се присъединя към среща.

Chrome се срива, когато се опитам да се присъединя към събрание.

Имам проблеми с присъединяването или започването на среща с помощта на Firefox.

Имам проблеми при присъединяването или започването на среща с помощта на Google Chrome.Решение:

Една от причините за възникването на този проблем се дължи на повредена инсталация на Java.

За да се опитате да разрешите проблема, проверете дали изпълнявате най-новата версия на Java и актуализирайте системата си при необходимост.

Ако имате нужда от помощ за инсталирането на Java, моля, следвайте инструкциите на www.java.com.

Също така имайте предвид, че процесът за стартиране или присъединяване към събрания се е променил в предишните версии на Firefox и Chrome. За повече информация вж.: https://support.webex.com/webex/meetings/en_US/chrome-firefox-join-faq.htm

Ако проблемът все още не е разрешен, обърнете се към техническата поддръжка на Cisco Webex. За помощ вижте: WBX162 - Как да се свържа с уебекс клиентски услуги или техническа поддръжка?

Беше ли полезна тази статия?