Mozilla Firefox eller Google Chrome krasjer uventet uten feil ved forsøk på å bli med i Cisco Webex Meetings

Mozilla Firefox eller Google Chrome krasjer uventet uten feil ved forsøk på å bli med i Cisco Webex Meetings.

Firefox krasjer når jeg prøver å bli med i et møte.

Chrome krasjer når jeg prøver å bli med i et møte.

Jeg har problemer med å bli med i eller starte et møte med Firefox.

Jeg har problemer med å bli med i eller starte et møte med Google Chrome.Løsning:

Én av grunnene til at dette problemet oppstår, er en skadet Java-installasjon.

Hvis du vil prøve å løse problemet, kontrollerer du at du kjører den nyeste versjonen av Java, og oppdaterer systemet etter behov.

Hvis du trenger hjelp til å installere Java, følger du instruksjonene på www.java.com.

Vær også oppmerksom på at prosessen for å starte eller bli med i møter har endret seg i tidligere versjoner av Firefox og Chrome. Hvis du vil ha mer informasjon kan du gå til: https://support.webex.com/webex/meetings/en_US/chrome-firefox-join-faq.htm

Kontakt Cisco Webex teknisk støtte dersom problemet fremdeles ikke er løst. Hvis du vil ha hjelp, kan du se: WBX162 – Hvordan kontakter jeg Webex kundeservice eller teknisk støtte?

Var denne artikkelen nyttig?