Mozilla Firefox alebo Google Chrome neočakávane zlyhávajú bez chyby pri pokuse o pripojenie k stretnutiam Cisco Webex

Mozilla Firefox alebo Google Chrome pri pokuse o pripojenie k Cisco Webex Meetings neočakávane zlyhávajú bez chyby.

Firefox zlyhá, keď sa pokúsim pripojiť k schôdzi.

Chrome zlyhá, keď sa pokúsim pripojiť k schôdzi.

Mám problémy s pripojením alebo začatím schôdze pomocou prehliadača Firefox.

Mám problémy s pripojením alebo začatím schôdze pomocou prehliadača Google Chrome.Riešenie:

Jedným z dôvodov výskytu tohto problému je poškodená inštalácia Java.

Ak sa chcete pokúsiť vyriešiť problém, skontrolujte, či používate najnovšiu verziu Java, a podľa potreby aktualizujte svoj systém.

Ak potrebujete pomoc s inštaláciou Java, postupujte podľa pokynov na www.java.com.

Všimnite si tiež, že proces spúšťania schôdzí alebo pripájania sa k nim sa v predchádzajúcich verziách prehliadačov Firefox a Chrome zmenil. Ďalšie informácie nájdete na stránke: https://support.webex.com/webex/meetings/en_US/chrome-firefox-join-faq.htm

Ak sa problém stále nevyrieši, kontaktujte technickú podporu Cisco Webex. Ak potrebujete pomoc, pozrite si: WBX162 – Ako môžem kontaktovať zákaznícke služby alebo technickú podporu spoločnosti Webex?

Bol tento článok užitočný?