Mozilla Firefox lub Google Chrome nieoczekiwanie i bezbłędnie ulegają awarii podczas próby dołączenia do spotkań Cisco Webex

Przeglądarka Mozilla Firefox lub Google Chrome ulega nieoczekiwanej awarii bez błędów podczas próby dołączenia do spotkań Cisco Webex.

Firefox ulega awarii, gdy próbuję dołączyć do spotkania.

Chrome ulega awarii, gdy próbuję dołączyć do spotkania.

Mam problemy z dołączeniem do spotkania lub rozpoczęciem spotkania w przeglądarce Firefox.

Mam problemy z dołączeniem do spotkania lub rozpoczęciem spotkania przy użyciu przeglądarki Google Chrome.Rozwiązanie:

Jedną z przyczyn występowania tego problemu jest uszkodzona instalacja oprogramowania Java.

Aby spróbować rozwiązać ten problem, sprawdź, czy korzystasz z najnowszej wersji oprogramowania Java iw razie potrzeby zaktualizuj system.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy instalowaniu oprogramowania Java, postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie www.java.com.

Pamiętaj też, że proces rozpoczynania lub dołączania do spotkań zmienił się w poprzednich wersjach przeglądarek Firefox i Chrome.Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: https://support.webex.com/webex/meetings/en_US/chrome-firefox-join-faq.htm

Jeśli problem nadal nie został rozwiązany, skontaktuj się z pomocą techniczną Cisco Webex.Aby uzyskać pomoc, zobacz: WBX162 — Jak skontaktować się z obsługą klienta lub pomocą techniczną Webex?

Czy ten artykuł był pomocny?