Mozilla Firefox lub Google Chrome nieoczekiwanie ulega awarii bez błędu podczas próby dołączenia do spotkań Cisco Webex

Mozilla Firefox lub Google Chrome nieoczekiwanie ulega awarii bez błędu podczas próby dołączenia do Cisco Webex Meetings.

Firefox ulega awarii, gdy próbuję dołączyć do spotkania.

Chrome ulega awarii, gdy próbuję dołączyć do spotkania.

Mam problemy z dołączeniem do spotkania lub rozpoczęciem spotkania w przeglądarce Firefox.

Mam problemy z dołączeniem do spotkania lub rozpoczęciem spotkania w przeglądarce Google Chrome.Rozwiązanie:

Jedną z przyczyn występowania tego problemu jest uszkodzona instalacja oprogramowania Java.

Aby spróbować rozwiązać ten problem, sprawdź, czy używasz najnowszej wersji oprogramowania Java, i w razie potrzeby zaktualizuj system.

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej instalacji oprogramowania Java, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w programie www.java.com.

Należy również pamiętać, że proces rozpoczynania spotkań lub dołączania do nich zmienił się w poprzednich wersjach Firefoksa i Chrome. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: https://support.webex.com/webex/meetings/en_US/chrome-firefox-join-faq.htm

Jeśli problem nadal nie został rozwiązany, skontaktuj się z pomocą techniczną Cisco Webex. Aby uzyskać pomoc, zobacz: WBX162 - Jak skontaktować się z działem obsługi klienta Webex lub pomocą techniczną?

Czy ten artykuł był pomocny?