В Контролния център под Устройства > Софтуер можете да видите различните канали и колко устройства във вашата организация са на кой канал. На тази страница можете да видите графика и за различните издания на софтуера.
 • Опцията за разширено надстройване на софтуера е достъпна за Board, Desk и Room Series, изпълняваща RoomOS 10 и по-нова.

 • Каналът "Визуализация" не разполага с наличната опция за разширено надстройване на софтуера.

 • Изданията на софтуера RoomOS 9 вече не следват месечен каданс.

Устройството ви идва с RoomOS предварително инсталирано, а актуализациите се инсталират по подразбиране автоматично. Автоматичното надграждане на софтуера гарантира, че имате инсталирано най-новото издание на RoomOS.

Устройството проверява за нов софтуер на всеки 15 минути. Ако има наличен нов софтуер, устройството изтегля софтуера. След завършване на изтеглянето, устройството проверява нивото на спешност на надстройката.

 • Ниско: Устройството чака до полунощ, за да подкани потребителя да надстрои.

 • Среден: Потребителят получава подкана за надстройване на устройството, когато устройството е в престой.

Подканата за надстройване на софтуера позволява на потребителя да избере да отложи надстройката с 6 часа. Ако локалният потребител не отговори на диалога за надстройване в рамките на 60 секунди, устройството стартира надстройката. Надстройката отнема 1-3 минути и устройството не може да се използва по време на надстройването.

Ако на устройството е налична нова софтуерна версия и искате да надстроите незабавно, отидете на Настройки > Всичко за устройството > Актуализации на софтуера.

Услугата за надстройване казва на устройството какъв софтуер трябва да има и спешност на надстройката. Услугата за надстройване също има фаза на разстояване за разпространение на надстройките в рамките на дадена организация в течение на време.

Обикновено всички устройства, които са онлайн, когато се разположи нов стабилен софтуер, изтеглят новия софтуер в рамките на 2 часа след разгръщането. Освен това има възможни 15 минути закъснение, преди устройствата да анкетизират за нови надстройки. Надстройката първоначално е ниска спешност. След 24 часа услугата за надстройване променя спешното на средно.

По подразбиране Стабилният канал е на автоматично надграждане на софтуера и устройствата на този канал получават месечни надстройки. С разширеното надграждане на софтуера можете да контролирате кое издание на софтуера се разгръща в стабилните и каналите за проверка. Канал за проверка е достъпен само когато е разрешено разширено надстройване на софтуера. За всеки от тези канали можете да изберете автоматични надстройки или да изберете една от наличните издания.

Възможно е например каналът "Проверка" да бъде на автоматични надстройки на софтуера и да има Стабилния канал на ръчно избрано надстройване.

Когато е активирано разширено надстройване на софтуера, можете да изберете от трите най-скорошни месечни издадени на RoomOS за конюшнята и каналите За проверка. Имайте предвид, че това ще бъде търкалящ се прозорец и издание на софтуера автоматично изтича след три месеца. Например, ако най-скорошното издание е RoomOS Октомври, тогава можете да изберете от изданията август, септември и октомври. Така че, когато RoomOS Ноември бъде освободен, август изданието изтича.


Може да приложим критични кръпки без предварително известие автоматично, ако има критичен проблем със защитата. След това вашите устройства ще получат надграждане на софтуера със същото издание с лепенки.
Какво се случва, ако не надстроите избрано издание на софтуера?

На страницата софтуер на Control Hub можете да видите срока на годност за изданието на софтуера, който сте избрали за всеки канал. Обикновено освобождаването изтича три месеца след освобождаването му. Можете да създадете сигнал за уведомяване, когато версията на софтуера, която сте избрали, предстои да изтече (вижте раздела Задаване на предупреждение за изтичане на софтуер по-долу).Ако не се предприемат действия преди изтичането на изданието, каналът се обръща към автоматични надстройки на софтуера. Това означава, че устройствата на този канал получават най-новото стабилно издание на софтуера.

Разрешаването на разширено надстройване на софтуера е глобална настройка за всички устройства на RoomOS 10 и по-късно във вашата организация. Не променя изданието на софтуера на устройствата. Когато активирате разширеното надстройване на софтуера, получавате опцията да изберете една от наличните издания за каналите "Стабилна" и "Проверка". Вижте следващия раздел как да изберете издание на софтуер за канал.

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com отидете на Устройства > софтуер > управление и изберете Разширено надстройване на софтуера.1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com отидете на Устройства > софтуер и изберете Управление на софтуер за канала, за който искате да промените изданието на софтуера.

2

Изберете Ръчно избор на софтуер и изберете изданието, което искате да използвате от падащото меню. Щракнете върху Запиши.

Можете да изберете времето за това, кога избраното издание е инсталирано на устройствата:

 • Инсталиране в нощно време (местно време на устройството).

 • Инсталирайте незабавно: Веднага след като устройството е онлайн и бездейства на избраното издание ще бъде избутано към устройството.Когато използвате Разширен софтуерен контрол, можете да зададете сигнал да бъде изрично уведомен, когато устройствата им работят със софтуерна версия, която предстои да излезе от поддръжката. Известията се изпращат чрез центъра за предупреждение в контролния център. Можете да видите известието автоматично в контролния център. Можете да изберете да получавате известията и по имейл, Webex пространство за приложения или Webhook.

За да прочетете повече за предупрежденията , вижте центъра за предупреждения в статията в контролния център.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com отидете в центъра за предупреждения. Изберете Управление > Всички правила и щракнете върху Създаване на правило.

Можете също да отидете на Устройства > софтуер > управление и щракнете върху Създаване на правило за предупреждение.

2

В Услуга изберете Устройства. На Тип изберете Изтичане на версията на софтуера. След това превключвайте на Разрешено.

Можете също да изберете тежестта и да дадете на предупреждението заглавие, за да улесните разпознаването.

3

Изберете Софтуерните канали, за които искате да получите предупреждение.

4

Изберете Канал за доставка и въведете необходимата информация.

Можете да изберете един или повече от методите за доставка: имейл, Webex пространство за приложения, Webhook.

Стабилен канал
 • Софтуерният канал по подразбиране за RoomOS.

 • Софтуерна актуализация обикновено веднъж месечно:

  • Софтуер, разгърната през първата седмица на месеца.

  • Софтуерът се разгръща през нощта.

  • Новите функции обикновено са включени 2-3 дни след внедряването на софтуера.

 • Автоматично надграждане на софтуера:

  • Винаги получавате най-новото издание на софтуера на вашите устройства.

  • Графикът може да бъде намерен в контролния център.

 • Разширено надстройване на софтуера:

  • Можете да изберете конкретно издание на софтуера за до 3 месеца.

 • Напълно подкрепен от ТАС.

Канал за проверка
 • Предлага се, когато е активиран разширен софтуерен контрол.

 • Софтуерна актуализация обикновено веднъж месечно:

  • Софтуер, разгърната през първата седмица на месеца.

  • Софтуерът се разгръща през нощта.

  • Новите функции обикновено са включени 2-3 дни след внедряването на софтуера.

 • Автоматично надграждане на софтуера:

  • Винаги получавате най-новото издание на софтуера на вашите устройства.

  • Графикът може да бъде намерен в контролния център.

 • Разширено надстройване на софтуера:

  • Можете да изберете конкретно издание на софтуера за до 3 месеца.

 • Напълно подкрепен от ТАС.

Визуализация на канал
 • Визуализация на предстоящото стабилно освобождаване.

 • Съдържа корекции на софтуера. Нови функции са достъпни само на стабилни издания.

 • Софтуерните актуализации се случват поне два пъти месечно:

  • Няма определен ден или час.

  • Автоматична актуализация на софтуера. Софтуерът се разгръща през нощта.

 • Не се поддържа от ТАС.

 • Можете да докладвате регресии на софтуера за визуализация от Контролния център. Отидете на Устройства > софтуер > преглед софтуер и щракнете върху Отчет проблем.