W centrum sterowania w obszarze urządzenia > oprogramowanie widoczne są różne kanały i liczba urządzeń w organizacji, do których należy dany kanał Na tej stronie można również zapoznać się z harmonogramem poszczególnych wersji oprogramowania.
 • Dostępna jest opcja zaawansowanego uaktualnienia oprogramowania w przypadku serii płyt, biurkowych i biurowych, w których działa system RoomOS 10 i nowszego.

 • Kanał podglądu nie ma dostępnej opcji zaawansowanego uaktualnienia oprogramowania

 • RoomOS 9 software releases nie podążają już za Cadence miesięcznie.

Urządzenie jest dostarczane ze wstępnie zainstalowanym RoomOS, a aktualizacje są domyślnie instalowane automatycznie. Automatyczna aktualizacja oprogramowania gwarantuje, że jest zainstalowana najnowsza wersja programu RoomOS.

Urządzenie sprawdza nowe oprogramowanie co 15 minut Jeśli dostępne jest nowe oprogramowanie, urządzenie pobiera je. Po zakończeniu pobierania urządzenie sprawdza poziom pilności uaktualnienia.

 • Wielką Urządzenie czeka na północ, aby monitować użytkownika o uaktualnienie.

 • Środowiska Użytkownik jest monitowany o uaktualnienie urządzenia, gdy urządzenie jest bezczynne

Monit o uaktualnienie oprogramowania umożliwia użytkownikowi wybranie odroczenia uaktualnienia przez 6 godzin Jeśli użytkownik lokalny nie odpowie w oknie dialogowym uaktualnienie w ciągu 60 sekund, urządzenie rozpocznie uaktualnienie. Uaktualnienie trwa 1-3 minut, a urządzenie nie może zostać użyte podczas uaktualniania.

Jeśli na urządzeniu jest dostępna nowa wersja oprogramowania, która ma być przeniesiona natychmiast, przejdź do > Ustawienia dotyczące urządzenia > aktualizacji oprogramowania.

Usługa uaktualnienia informuje o urządzeniu, jakie oprogramowanie powinien posiadać, oraz o pilności procesu uaktualnienia. Ponadto usługa uaktualniania ma etap wdrożenia umożliwiający dystrybucję uaktualnień w organizacji przez dany czas.

Zazwyczaj wszystkie urządzenia znajdujące się w trybie online podczas wdrażania nowego stabilnego oprogramowania pobierają nowe oprogramowanie w ciągu 2 godzin od jego wdrożenia Ponadto możliwy jest 15 minut opóźnienia, po czym urządzenia przesondowają się na nowe uaktualnienia. Uaktualnienie jest początkowo słabo pilne Po 24 godzinach usługa uaktualniania zmienia pilną nazwę na średnią.

Domyślnie kanał stabilny jest przeprowadzany w ramach automatycznej aktualizacji oprogramowania, a urządzenia na tym kanale otrzymują co miesiąc uaktualnienia. W przypadku zaawansowanego uaktualnienia oprogramowania można określić, które wydanie oprogramowania ma być wdrożone w kanałach stałych i weryfikujących. Kanał weryfikacji jest dostępny tylko wtedy, gdy włączona jest opcja zaawansowanego uaktualniania oprogramowania Dla każdego z tych kanałów można wybrać opcję automatycznej aktualizacji lub wybrać jedną z dostępnych wersji.

Na przykład możliwe jest zdefiniowanie kanału weryfikacji w automatycznym uaktualnianiu oprogramowania i trwałe wybranie z wybranego ręcznie uaktualnienia

Kiedy włączone jest zaawansowane uaktualnienie oprogramowania, można wybrać trzy ostatnie comiesięczne, wydane przez RoomOS, stałe dla kanałów stałych i weryfikacyjnych Należy zauważyć, że jest to okno przewijane, a wersja oprogramowania jest automatycznie wygasana po trzech miesiącach Jeśli na przykład Najnowsza wersja to RoomOS października, można wybrać opcję z sierpnia, września i października W przypadku zwolnienia RoomOS listopada wydanie z sierpnia traci ważnooć.


Jeśli wystąpił krytyczny problem z zabezpieczeniami, firma Microsoft może stosować ważne poprawki bez uprzedniego uprzedzenia Urządzenia otrzymają wtedy uaktualnienie oprogramowania o tej samej wersji wraz z poprawkami
Co się stanie, jeśli nie uaktualnię wybranej wersji oprogramowania?

Na stronie oprogramowanie koncentratora sterowania można sprawdzić, jaka jest data wygaśnięcia dla danego wydania oprogramowania wybranego dla każdego kanału. Zazwyczaj wydanie to trzy miesiące po zwolnieniu.Jeśli przed wygaśnięciem tej wersji System nie podejmie żadnej czynności, powróci do automatycznej aktualizacji oprogramowania. Oznacza to, że urządzenia znajdujące się w tym kanale zapewniają najnowszą stabilność oprogramowania.

Włączenie zaawansowanego uaktualnienia oprogramowania to globalne ustawienie dla wszystkich urządzeń w RoomOS 10 i nowszych w organizacji. Nie powoduje zmiany wersji oprogramowania na urządzeniach. Po włączeniu funkcji zaawansowanego uaktualniania oprogramowania dostępna jest opcja wyboru jednej z dostępnych wersji dla kanałów stabilnych i weryfikujących. W następnej części opisano sposób wybierania wersji oprogramowania dla kanału.

W widoku klient w https://admin.webex.com Przejdź do urządzenia > oprogramowania > Zarządzanie i wybierz kolejno opcje Zaawansowane uaktualnienie oprogramowania.1

W widoku klienta na https://admin.webex.com Przejdź do urządzenia > oprogramowania i wybierz opcję Zarządzanie oprogramowaniem dla kanału, dla którego chcesz zmienić wersję oprogramowania.

2

Wybierz opcję ręcznie wybierz oprogramowanie i wybierz wersję z menu rozwijanego. Kliknij przycisk Zapisz.

Można wybrać godzinę zainstalowania wybranej wersji na urządzeniach:

 • Instalacja w porze nocnej (czas lokalny urządzenia)

 • Zainstaluj natychmiast: Natychmiast po przełączeniu urządzenia w tryb online i gdy wybrana wersja zostanie pokazana do urządzenia.Stabilny kanał
 • Domyślny Kanał programowy dla RoomOS.

 • Aktualizacja oprogramowania zazwyczaj raz w miesiącu:

  • Oprogramowanie wdrożone w pierwszym tygodniu miesiąca.

  • Oprogramowanie jest wdrażane pod adresem Nighttime.

  • Nowe funkcje mają zwykle włączoną liczbę 2-3 dni od momentu wdrożenia oprogramowania.

 • Automatyczne uaktualnienie oprogramowania:

  • Aktualną wersję oprogramowania zawsze uzyskuje się na urządzeniach.

  • Harmonogram można znaleźć w centrum sterowania.

 • Zaawansowane uaktualnienie oprogramowania:

  • Określoną wersję oprogramowania można wybrać w maksymalnie 3 miesiącach.

 • W pełni obsługiwana przez TAC.

Kanał weryfikacji
 • Dostępny po włączeniu zaawansowanego sterowania oprogramowaniem.

 • Aktualizacja oprogramowania zazwyczaj raz w miesiącu:

  • Oprogramowanie wdrożone w pierwszym tygodniu miesiąca.

  • Oprogramowanie jest wdrażane pod adresem Nighttime.

  • Nowe funkcje mają zwykle włączoną liczbę 2-3 dni od momentu wdrożenia oprogramowania.

 • Automatyczne uaktualnienie oprogramowania:

  • Aktualną wersję oprogramowania zawsze uzyskuje się na urządzeniach.

  • Harmonogram można znaleźć w centrum sterowania.

 • Zaawansowane uaktualnienie oprogramowania:

  • Określoną wersję oprogramowania można wybrać w maksymalnie 3 miesiącach.

 • W pełni obsługiwana przez TAC.

Podgląd kanału
 • Podgląd nadchodzącej stabilności wersji

 • Zawiera poprawki do oprogramowania. Nowe funkcje są dostępne tylko dla stabilnych wersji.

 • Aktualizacja oprogramowania nastąpi co najmniej dwa razy w miesiącu:

  • Brak ustawionego dnia ani godziny

  • Automatyczna aktualizacja oprogramowania Oprogramowanie jest wdrażane pod adresem Nighttime.

 • Ten parametr nie jest obsługiwany w serwisie TAC.

 • W oprogramowaniu do podglądu można raportować regresję od centrum sterowania. Przejdź do urządzenia > oprogramowanie do podglądu > i kliknij pozycję Raportuj problem.