In Control Hub onder Apparaten > Software kunt u zien wat de verschillende kanalen zijn en hoeveel apparaten in uw organisatie op welk kanaal staan. Op deze pagina kunt u ook de planning voor de verschillende softwareversies zien.In Control Hub kunt u de wijzigingen in de softwareversies op één apparaat in de geschiedenis van het apparaat weergeven.


 • De geavanceerde software-upgradeoptie is beschikbaar voor Board, Desk en Room Series waarop RoomOS 10 en hoger wordt uitgevoerd.

 • Voor het kanaal Voorbeeld is de optie voor het upgraden van geavanceerde software niet beschikbaar.

 • De roomOS 9-softwarereleases volgen niet langer een maandelijkse cadence.

Op uw apparaat is RoomOS vooraf geïnstalleerd en updates worden standaard automatisch geïnstalleerd. De automatische software-upgrade zorgt ervoor dat u de meest recente versie van RoomOS hebt geïnstalleerd.

Het apparaat controleert elke 15 minuten of er nieuwe software is. Als er nieuwe software beschikbaar is, wordt de software gedownload. Na het voltooien van de download controleert het apparaat het urgentieniveau van de upgrade.

 • Laag: het apparaat wacht tot middernacht voordat de gebruiker wordt gevraagd een upgrade uit te voeren.

 • Gemiddeld: de gebruiker krijgt de melding om het apparaat bij te upgraden wanneer het apparaat inactief is.

In de aanwijzing voor het bijwerken van de software kan de gebruiker aangeven of hij de upgrade met 6 uur wil uitstellen. Als de lokale gebruiker niet binnen 60 seconden op het upgradedialoogvenster reageert, wordt het bijwerken gestart. De upgrade duurt 1-3 minuten en het apparaat kan niet worden gebruikt tijdens het bijwerken.

Als er een nieuwe softwareversie beschikbaar is op het apparaat en u meteen wilt upgraden, gaat u naar Instellingen > Informatie over het apparaat > Software-updates.

De upgradeservice meldt aan het apparaat welke software het moet hebben en de urgentie van de upgrade. De upgradeservice heeft ook een uitrolfase om de upgrades over een tijdsduur te distribueren binnen een organisatie.

Gewoonlijk worden alle apparaten die online zijn wanneer een nieuwe stabiele software wordt geïmplementeerd, de nieuwe software binnen 2 uur na de uitrol gedownload. Bovendien is er mogelijk 15 minuten vertraging voordat apparaten zoeken naar nieuwe upgrades. Het upgraden heeft aanvankelijk een lage urgentie. Na 24 uur verandert de urgentie door de upgradeservice in gemiddeld.

Standaard is het Stable-kanaal bezig met automatische software-upgrade en worden de apparaten op dat kanaal maandelijkse upgrades ontvangen. Met de geavanceerde software-upgrade kunt u bepalen welke softwareversies worden geïmplementeerd in de 'Stable and Verification'-kanalen. Verificatiekanaal is alleen beschikbaar wanneer de geavanceerde software-upgrade is ingeschakeld. Voor elk van deze kanalen kunt u automatische upgrades kiezen of een van de beschikbare releases selecteren.

Het is bijvoorbeeld mogelijk om het Verificatie kanaal te hebben bij automatische software-upgrades en het Stable kanaal bij handmatig geselecteerde upgrade te hebben.

Wanneer de geavanceerde software-upgrade is ingeschakeld, kunt u een keuze maken uit de drie meest recente maandelijkse release van RoomOS voor de Stable- en Verificatiekanalen. Houd er rekening mee dat dit een lopend venster is en dat een softwareversie automatisch na drie maanden verloopt. Als de meest recente versie bijvoorbeeld RoomOS oktober is, kunt u kiezen uit de releases van augustus, september of oktober. Dus wanneer RoomOS November is vrijgegeven, vervalt de versie van augustus.


Als er sprake is van een kritiek beveiligingsprobleem kunnen we belangrijke patches toepassen zonder dit vooraf te melden. Uw apparaten krijgen dan een software-upgrade met dezelfde release met patches.
Wat gebeurt er als u een geselecteerde softwareversie niet bijwerken?

Op de pagina Software op Control Hub wordt de geldigheidsdatum weergegeven voor de softwareversie die u voor elk kanaal hebt gekozen. Gewoonlijk verloopt een release drie maanden nadat deze is vrijgegeven. U kunt een melding maken om te melden dat de geselecteerde softwareversie binnenkort verloopt (zie het gedeelte 'Een melding voor verlopen van software instellen' hieronder).Als er geen actie wordt ondernomen voordat de release verloopt, gaat het kanaal terug naar automatische software-upgrades. Dit betekent dat de apparaten op dat kanaal de nieuwste, stabiele softwareversie krijgen.

Het inschakelen van de geavanceerde software-upgrade is een algemene instelling voor alle apparaten op RoomOS 10 en later in uw organisatie. De softwareversie op de apparaten wordt niet gewijzigd. Wanneer u een geavanceerde software-upgrade inschakelt, hebt u de mogelijkheid om een van de beschikbare releases te kiezen voor de Stable- en Verification-kanalen. Zie het volgende gedeelte over het selecteren van een softwareversie voor een kanaal.

Ga in de klantweergave op https://admin.webex.com naar Apparaten > Software > Management en selecteer Geavanceerde software-upgrade .1

Ga vanuit de klantweergave op https://admin.webex.com naar Apparaten > Software en selecteer Software beheren voor het kanaal waarvoor u de softwareversie wilt wijzigen.

2

Selecteer Software handmatig selecteren en kies de gewenste versie in het vervolgkeuzemenu. Klik op Opslaan.

U kunt de tijd opgeven voor wanneer de geselecteerde versie op de apparaten is geïnstalleerd:

 • Installeer 's nachts (lokale tijd van het apparaat).

  Als u het softwarekanaal voor een werkomgeving wijzigt en het is meer dan 4 dagen geleden dat de softwareversie voor het kanaal werd gewijzigd, moet de apparaatupgrade worden uitgevoerd zodra deze online is en niet actief.

 • Meteen installeren: zodra het apparaat online is en niet actief, wordt de geselecteerde versie naar het apparaat gepusht.Als u Advanced Software Control gebruikt, kunt u een melding instellen die expliciet wordt gemeld wanneer hun apparaten een softwareversie gebruiken die op het punt staat de ondersteuning te verlaten. De meldingen worden verzonden via het Meldingencentrum in Control Hub. U kunt de melding automatisch weergeven in Control Hub. U kunt ervoor kiezen de meldingen ook via e-mail, WebEx-appruimte of Webhook te ontvangen.

Meer informatie over meldingen vindt u in het artikel Meldingencentrum in Control Hub .

1

Ga vanuit de klantweergave op https://admin.webex.com naar Meldingencentrum. Selecteer Regels beheren > Alleen en klik op Regel maken.

U kunt ook naar Apparaten>Software>Beheer gaan en op Waarschuwingsregel maken klikken .

2

SelecteerApparaten bij service. Selecteer bij type een verlopend gebruik van softwareversie. Schakel vervolgens De optie Ingeschakeld in.

U kunt ook de ernst selecteren en de melding een titel geven om deze beter te herkennen.

3

Selecteer de Softwarekanalen waarvoor u een melding wilt ontvangen.

4

Selecteer Leveringskanaal en voer de benodigde informatie in.

U kunt een of meer leveringsmethoden kiezen: e-mail, Webex appruimte, Webhook.

Stabiel kanaal
 • Het standaardsoftwarekanaal voor RoomOS.

 • Software-update normaal gesproken één keer per maand:

  • Software is geïmplementeerd in de eerste week van de maand.

  • De software wordt 's nachts geïmplementeerd.

  • Nieuwe functies worden meestal ingeschakeld 2–3 dagen nadat de software is geïmplementeerd.

 • Automatische software-upgrade:

  • U krijgt altijd de nieuwste softwareversies op uw apparaten.

  • U vindt het dialoogvenster Planning in Control Hub.

 • Geavanceerde software-upgrade:

  • U kunt een specifieke softwareversie selecteren voor maximaal 3 maanden.

 • Volledig ondersteund door TAC.

Verificatiekanaal
 • Deze functie is beschikbaar wanneer geavanceerd softwarebeheer is ingeschakeld.

 • Software-update normaal gesproken één keer per maand:

  • Software is geïmplementeerd in de eerste week van de maand.

  • De software wordt 's nachts geïmplementeerd.

  • Nieuwe functies worden meestal twee tot 3 dagen nadat de software is geïmplementeerd, ingeschakeld.

 • Automatische software-upgrade:

  • U krijgt altijd de nieuwste softwareversies op uw apparaten.

  • U vindt het dialoogvenster Planning in Control Hub.

 • Geavanceerde software-upgrade:

  • U kunt een specifieke softwareversie selecteren voor maximaal drie maanden.

 • Volledig ondersteund door TAC.

Voorbeeldkanaal
 • Voorbeeld van de komende stabiele release.

 • Bevat fixes voor de software. Nieuwe functies zijn alleen beschikbaar bij stabiele releases.

 • Software-updates worden ten minste twee keer per maand doorgevoerd:

  • Geen vaste dag of tijd.

  • Automatische software-update. De software wordt 's nachts geïmplementeerd.

 • Niet ondersteund door TAC.

 • U kunt regressies in de voorbeeldsoftware rapporteren vanuit Control Hub. Ga naar Apparaten > Software > Voorbeeldsoftware en klik op Probleem rapporteren.

Microsoft-kanaal
 • Kan worden gebruikt voor samenwerkingsapparaten van Cisco met Microsoft Teams Rooms.

 • Wanneer het Microsoft-kanaal wordt gebruikt, krijgen de apparaten hun software-upgrades van Microsoft Team Admin Center. De upgrade cadence is anders dan RoomOS en upgrades worden ongeveer elke drie maanden uitgevoerd.

 • Lees meer over samenwerkingsapparaten van Cisco met Microsoft Teams Rooms.


Als het meer dan 4 dagen geleden is dat de softwareversie voor het kanaal werd geselecteerd, zal het apparaat worden bijgewerkt zodra deze online is en niet actief.

1

Meld u aan bijadmin.webex.com. Ga naar Werkruimten en selecteer de werkplek met het apparaat waarvoor u het softwarekanaal wilt wijzigen uit de lijst.

2

Klik onder Apparaten op het pictogram Cog en icon.

3

Selecteer een kanaal in de vervolgkeuzelijst Software-upgradekanaal en klik op Gereed.

Via de pagina Werkruimten kunt u het softwarekanaal voor meerdere apparaten tegelijk wijzigen.


Als het meer dan 4 dagen geleden is dat de softwareversie voor het kanaal werd geselecteerd, wordt de apparaat bijgewerkt zodra ze online en niet-actief zijn.

1

Meld u aan bijadmin.webex.com en ga naar Werkruimten. Selecteer de werkruimten in de lijst met werkruimten en klik op Bewerken.

2

Open onder Werkruimte-instellingen de vervolgkeuzelijst Software-upgradekanaal en selecteer het kanaal dat u wilt gebruiken.

3

Klik op Volgende en als het overzicht er goed uitziet, klikt u op Toepassen.

Op deze pagina kunt u de aangebrachte wijzigingen bewerken of annuleren.

4

Klik op Sluiten om terug te gaan naar de pagina Werkruimten.

U kunt een CSV met de wijzigingen downloaden.